نمازجمعه ۲۰ خرداد ماه ۹۰:

 

 

خطبـه اول

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

 

شما عزیزان نمازگزاران به ویژه خودم را به مراعات تقوای الهی سفارش می‌کنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت خدا در حیات دنیوی است.

 

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راه خدایی زندگی کردن، راهی که راه قرآن است، صراط مستقیم  است، راه سیره انبیاء به ویژه خاتم‌الانبیاء محمد مصطفی (ص) است، راهی که خدا با ماست و ما هم با خدا هستیم و راهی که خود خداوند دست انسان را می‌گیرد و در بحران‌ها و مشکلات نجات می‌دهد و انسان را تا اوج عرش بالا می‌برد، و راه خدا عبودیت است، اعتقاد، رفتار و اخلاق دینی داشتن است، و جوهره عبودیت ایمان است، ایمان یعنی بر مملکت جان، خدا را حاکم بودن و نگاه انسان به آخرت، فرستادن، دل به آخرت دادن و با دیانت خود را معماری کردن است.

 

یکی از موضوعات پیرامون ایمان صفات مؤمنان است و یکی از آن صفات اخلاق مداری انسان مومن  است. انسان مومن انسانی است اخلاق مدار، وجودش سراسر فضائل اخلاقی است و در نهاد وجودی او هیچ رذایل اخلاقی جایی ندارد.

 

اخلاق، بخش‌های مختلفی دارد: اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی و اخلاق کاری. به اخلاق فردی پرداختیم و به اخلاق خانوادگی رسیدیم. اخلاق خانوادگی ابعادی دارد از جمله: اخلاق همسر داری، اخلاق شوهرداری، اخلاق فرزند داری، اخلاق خویشاوند داری و اخلاق پدر و مادر داری.

 

در مورد اخلاق همسر داری که وظیفه اخلاقی شوهر است مفصل بحث شد و وارد این مبحث شدیم که وظیفه اخلاقی زن را در قبال شوهر مورد بررسی دینی و معرفتی قرار دهیم.

 

وظایف همسران:

۱. وظایف مختص شوهر

۲. وظایف مختص فرزند

۳. وظایف مشترک

 

 

اصل اول زندگی یک زن خوب، شوهر داری کردن است.

 

عدم وجود همسر شایسته، شوهر را در تمامی کارها دچار چالش می کند.

 

نقش زیر بنایی زن در تربیت فرزندان و مدیریت فرهنگی، معنوی و مادی شوهر‌داری

 

 

شاخصه های اصلی خوب شوهر داری کردن

 

 

شاخصه اول: شناخت خصوصیات اعتقادی، رفتاری و اخلاقی شوهر

 

 

 

 

باید بدانیم که برخی از وظایف بین زن و شوهر مشترک است مثل احترام متقابل. برخی از وظایف اخلاقی مختص شوهر هست در قبال زن و برخی از وظایف اخلاقی مختص زن است در قبال شوهر، که مورد بحث ما همین مورد سوم است.

 

اصل اولین در زندگی مشترک برای زن، که باید این اصل در تمامی ابعاد وجودی و زندگی‌ او سایه افکند و اساس باشد، خوب شوهرداری کردن است. که در متون فاخر دینی ما تعبیر شده که خوب شوهرداری کردن زن، در حکم جهاد در راه خداست. «جهاد المرء حسن التبعل» مجاهدت زن و جهاد بانوان خوب همسر داری کردن و خوب شوهرداری کردن است. چرا امیر مؤمنان در این حدیث چنین می‌فرماید که: «جهاد المرء حسن التبعل» چون اگر مرد در زندگی خود متنعم به همسری شایسته نباشد که به او توانایی روحی، جسمی، نشاط و دل گرمی، ارزش مداری و روحیه امید و امیدواری به او عرضه کند قطعاً این مرد در زندگی فردی اجتماعی حتی جهاد فی‌سبیل‌الله دچار چالش جدی خواهد شد، به همین خاطر است که یک زن گذشته از اینکه نقشی مهم برای ساختار سازی معنوی خود دارد نقش زیربنایی نیز در تربیت فرزندان و مدیریت فرهنگی، معنوی و مادی شوهر نیز دارد. به همین خاطر است که یک زن در سراسر ساعات زندگی‌اش اگر مدیریت خوبی بر خانواده داشته باشد لحظه لحظه آن، مجاهدت فی‌سبیل‌الله است «جهاد المرء حسن التبعل»

 

اما خوب شوهرداری کردن که برای بانوان جهاد است، باید چهار شاخص داشته باشد که هم در متون دینی ما هستند هم تجربه دانشوران عرصه تعلیم و تربیت خانواده است و هم از مبانی مسلم روانشناسی خانواده است. این جهاد زن که خوب شوهرداری کردن است باید دانش بنیان و با دانایی باشد و  به همین خاطر باید این چهار شاخص به‌عنوان شاخصه‌های اصلی مراعات کند.

 

اول: شناخت خصوصیات اعتقادی رفتاری و اخلاقی شوهر است، باید شوهر خود را خوب بشناسد و بداند دارای چه اعتقاداتی، چه  رفتاری و چه اخلاقی است و چه آداب و رسوم و فرهنگی دارد، به همین خاطر است که هم برای مرد و هم برای زن گام اول در زندگی، انتخاب همسر مناسب است.

 

مرد باید همسری را برگزیند که دارای شاخص‌های اعتقادی رفتاری و اخلاقی باشد که متناسب با روحیات خودش است، باید زنی را انتخاب کند که اعتقاد، رفتار و اخلاقش، ملایم و مناسب با روحیات خودش باشد و ملاک در همه این امور در ارزش‌های اسلامی است، انسان باید همسری را برگزیند که دارای اعتقادات اسلامی، رفتارهای اسلامی و اخلاق اسلامی باشد. و همسر هم، همچنین در رابطه با مردش.

 

 

 

 

 

ملاک انتخاب همسر ارزش های اسلامی است.

 

عدم شناخت زن نسبت به شوهر موجب لفزش و پشیمانی و دچار آسیب شدن است.

 

 

شاخصه دوم: آشنایی با آئین شوهرداری و مبانی آن

 

مدیریت عاطفی خانواده در عین آرامش و آسایش به عهده زن است.

 

 

مراحل مدیریت بحران:

۱. آرام سازی

۲. ایجاد فضای اعتماد

۳. حل مسأله

۴. مدیریت فرهنگی

 

 

شاخصه سوم: عمل کردن به داشته ها

 

 

 

 

 

به همین خاطر باید، زن اولاً شوهرش را خوب بشناسد، چرا که اگر زندگانی خودش را با عدم شناسایی روحیات شوهرش آغاز کند به خاطر همین جهل و ندانستن، دچار آسیب می‌شود، کاری می‌کند که شوهرش دوست ندارد، منطبق با ارزش‌های اسلامی نیست، جهل موجب این می‌شود که انسان دچار لغزش شود و موجب پشیمانی، به همین جهت است که اولین گام برای یک زن، دانش و شناخت شوهرش و نقش خود در زندگی خانوادگی است، باید روحیات شوهرش را بشناسد، ویژگی‌های خانوادگی او، رفتار خانوادگی او، آداب و فرهنگ او را بشناسد، لذا در انتخاب، باید فردی را انتخاب کند که نزدیک به فرهنگ خودش باشد.

 

نکته دوم: با آیین شوهرداری آشنا باشد، قواعد و مبانی شوهرداری خود را بشناسد، در مدیریت منزل، در مدیریت عواطف، در مدیریت بحران، در مدیریت فرهنگی، باید یک زن آیین خانواده داری، آیین شوهرداری را بداند، باید مدیریت منزل داشته باشد. در عرصه بهداشت، در عرصه تغذیه، در عرصه اقتصاد، در عرصه ایجاد فضای رفاهی، در عین آرامش و آسایش برای خانواده باید مدیریت عواطف داشته باشد، در خانه چنان کند که خانه‌ای پر از مهر و محبت و صمیمیت حاکم باشد، بتواند تمامی اعضای خانواده را از حیث عاطفی مدیریت کند، فرزندانش، شوهرش، باید قدرت مدیریت بحران را داشته باشند، اختلاف طبیعی است، اختلاف سلایق طبیعی است، گاهی اختلاف ریشه‌دارتر در زندگی پیش می‌آید.

 

باید یک زن مدیریت بحران داشته باشد، مدیریت بحران به این شکل است که اول، آرام‌سازی، دوم، ایجاد فضای اعتماد و سوم، حل آن و چهارم، قدرت مدیریت فرهنگی داشته باشد. در خانه ارزش‌های انسانی را این زن‌ها حاکم بکند، به ویژه در رابطه با شوهرش، این آشنایی و این دانشش به مدیریت خانواده باید بعد از آن سوم عمل کند، گاهی می‌دانیم، اما عمل نمی‌کنیم.

 

چهارم در زندگی صبر و شکیبایی در برابر ناملایمات و پرهیز از عجله در قبال تصمیم‌گیری‌های حاد. این جهاد زن که حسن شوهرداری است دارای این چهار شاخص است، اول شناخت ویژگی‌های روحی شوهر،  دوم، آشنایی به آیین همسر داری با آن خصوصیاتی که عرض کردم، سوم: عمل به این آیین و چهارم: صبر و شکیبایی در قبال ناملایمات و از آن طرف عدم عجله در تصمیم‌گیری‌های حاد. و به همین خاطر شما می‌بینید در ابتدای زندگی، زن و شوهر با هم اختلاف پیدا می‌کنند و متأسفانه در این دهه‌های اخیر تصمیم‌های حاد و افزایش طلاق در جامعه می‌بینید، نباید عجله کرد اختلاف طبیعی است، باید مدیریت جهت رفع آن کرد و هنر اصلی یک زن این است، به همین خاطر همسری که این چهار شاخصه را داشته باشد زنی شایسته است.

 

شاخصه چهارم: صبر و شکیبایی در برابر ناملایمات و پرهیز از تصمیمات عجولانه

 

 

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: در دنیا چیزی بهتر از همسر شایسته نیست، وآن زنی است که شوهرش از دیدارش مسرور و شاد می‌شود. به تمامی بانوان توصیه می‌شود که در برنامه زندگی با دانش و بینایی مدیریت خانواده نمایند و بدانند که شوهرداری مناسب در حکم جهاد است، خدایا قَسَمت می دهم به مقربانت درگاهت که خانه های ما را خانه های آسمانی بگردان …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقوا کلید رستگاری

 

 

 

 

 

صنایع دستی نماد تمدن و پیشرفت و دارای جایگاه ویژه اقتصادی است.

 

برای بالا بردن نرخ اشتغال، ثروت‌افزایی خانوادگی و ازدیاد ثروت ملی، توجه ویژه به صنایع دستی یک بایسته است.

 

 

میلاد امام جواد} مایه سرور مسلمین و شیعیان

 

 

امام رضا } می‌فرماید: هیچ مولودی پر برکت تر از فرزند نیست.

خطبـه دوم

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

 

 

شما عزیزان نمازگزاران به ویژه خودم را به مراعات تقوای الهی سفارش می‌کنم چرا که تقوا کلید رستگاری و راه جلب عنایات الهی است.

 

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می‌گوییم.

 

امروز روز جهانی صنایع دستی است، صنایع دستی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خلاقیت بشری است. در بین اقوام، علاوه‌ بر نماد تمدن و پیشرفت، جایگاه ویژه اقتصادی نیز دارد. از کالاهای زود بازده، پردرآمد و دارای بازار خوب محلی و فرا محلی است.

 

از ویژگی‌های صنایع دستی، بومی بودن مواد اولیه و مهارت داشتن خانواده‌ها به ویژه بانوان در این عرصه است، با شرایط کنونی جامعه جهانی و ایران، لازم است که مسئولان به این مقوله توجه ویژه ای داشته باشند، برای بالا بردن نرخ اشتغال، ثروت افزایی خانوادگی و ازدیاد ثروت ملی، یک بایسته است. با اعطای وام و تسهیلات، خرید تضمینی برخی از محصولات، بازار سازی و بازاریابی ملی و فراملی، می‌توان این صنعت را بسیار کمک و ارتقا بخشید.

 

روز دوشنبه، دهم رجب، فرخنده میلاد حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام است. آن حضرت، تولدش مایه سرور مسلمین و شیعیان، و امامتش در هشت سالگی معجزه‌ای برای حقانیت اسلام و شیعه بود، همچون حضرت عیسی و حضرت یحیی که در کودکی به پیامبری رسیدند.

 

برخی طعنه به امام علی ‌بن ‌موسی‌الرضا علیه‌السلام می‌زدند که شما در این سن فرزندی ندارید و این طور که در روایات ادعا می‌کنید که دوازده نفر از نسل رسول خدا امام خواهند بود، در شما متوقف شده است، شما پسری ندارید. خداوند به امام رضا فرزندی داد، همچون رسول خدا که به او ابتر می‌گفتند، فاطمه را داد، به امام رضا نیز حضرت جواد را داد. به همین خاطر آن حضرت می‌فرماید که در اسلام هیچ مولودی پربرکت‌تر از فرزندم نیست.

 

 

 

 

 

مناظرات امام جواد در سن هشت سالگی و اعلمیت ایشان در علم

 

 

 

 

 

امیرالمؤمنین} هدیه الهی به تاریخ است.

 

 

 

 

 

 

مدار حق شناسی در تاریخ بشریت علی بن ابی طالب} است.

 

 

 

ولایتی که خداوند تبارک و تعالی بیان می کند:

۱. الهی

۲. نبوی

۳. علوی

 

 

امام جواد (ع) در کودکی به امامت رسیدند و همین باعث شد که بسیاری از شیعیان باور نکنند که کودکی می‌تواند عهده دار مقام امامت شود، با جلسه‌ای که با ایشان داشتند به عظمت وجودی ایشان پی بردند و علما اهل سنت مثل “ابن ابی دءات” و “یحی ابن اکثم” ، در مناظره‌ای که با آن حضرت در سن هشت سالگی داشتند، همه معتقد شدند که او اعلم زمان است، این مایه افتخار اسلام است.

 

همچنین فرخنده میلاد آسمانی امیر مؤمنان علی بن ابی‌طالب (ع) در سیزدهم رجب در پیش داریم، یک میلاد عرشی، آسمانی و هدیه‌ای الهی به تاریخ بشریت. در عظمت وجودی امیرمؤمنان، نه قلمی توانا است و نه زبانی گویا و نه عقلی رسا در این مسئله است. به همین خاطر حضرت محمد مصطفی (ص) فرمودند: یا علی، هیچ کس خدا را آن گونه که شایسته است جز من و تو، نشناخت، و هیچ کس مرا نیز نشناخت جز خدا و تو، و هیچ کس تو را نشناخت، آن‌گونه که بایسته است، جز خدا و من. این عظمت علی‌بن‌ابی‌طالب است.

 

در روایات و آیات در شأن آن حضرت بسیار سخن گفته شده است که من به دو حدیث متواتر که هم علمای اهل سنت و هم شیعیان بر آن اذعان دارند محضر مبارک شما عرض می‌کنم و آن «علی مع الحق والحق مع علی»، علی همواره با حق است و حق هم همواره با علی است. هیچ‌گاه این دو از هم جدا نخواهد شد، یعنی مدار حق‌شناسی در تاریخ بشریت علی‌بن‌ابی‌طالب است. «علی مع القران، والقران مع علی» علی با قرآن است و قرآن نیز با علی است. این دو هیچ‌گاه از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا روز قیامت. این عظمت وجودی علی‌بن‌ابی‌طالب است.

 

در قرآن آیاتی است که مرحوم علامه امینی در کتاب شریف الغدیر جمع‌آوری کرده است و بیان کرده است، مانند آیه شریفه «انما ولیکم الله» خداوند می‌فرماید: ولی شما اول خداست «و رسوله والدین آمنو، الذین یقیمون الصلاه ویعتون الزکات و هم راکعون»، خدا، پیامبر و بعد از آن، آن کسانی که سابقه در ایمان دارند، مداومت بر نماز دارند، زکات می‌دهند، دستگیری از فقرا می‌کنند در رکوع، همه علما و مفسرین قائل هستند که این آیه در شأن علی بن ابی‌طالب نازل شده است، این عظمت وجودی علی‌بن‌ابی‌طالب است که در خانه خدا به دنیا می‌آید، و در خانه خدا در شب قدر ضربت می‌خورد.

 

 

 

 

 

 

علی بن ابی طالب} الگوی تمام تاریخ بشریت است.

 

 

 

امر به معروف و نهی از منکر نشان از تعالی ارزشی یک انسان دارد.

 

 

 

 

 

 

تمامی مسئولین در قبال امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب به وظیفه خود عمل کنند.

 

 

تمامی زندگی علی بن ابی‌طالب الهی است و الگویی برای تمام تاریخ بشریت است، توصیه می‌کنم که جوانان و محققین، نهج‌البلاغه و احادیث ایشان را با یک نگاه ویژه مطالعه کنند و محققین و مدرسین این کتاب عالی‌قدر را تدریس کنند و به جامعه آموزه‌های علوی را تعلیم دهند.

 

در آخر محکوم می‌کنیم عمل جنایت‌کارانه اراذل و اوباش که به روحانی بزرگ و استاد حوزه و دانشگاه متعرض شده‌اند و آسیب رسانند، آنگاه که ایشان می‌خواست، از اذیت و آزار این اوباش ها به یک خانم جلوگیری کند. امر به معروف و نهی از منکر یک واجب است، نشان از فرهیختگی، نشان از تعالی ارزشی یک انسان دارد که امر به‌ معروف و نهی از منکر می کند و آن هم در چنین صحنه‌ای برای نجات یک خانم و یک بانو که می‌خواهند به او متعرض شود، چرا جامعه ما باید به این جا برسد که در روز روشن، اراذل و اوباش متعرض یک بانوی محجبه شوند و آنگاه که یک روحانی دانشگاه دیده و حوزه دیده، بخواهد دفاع کند، یک بسیجی عزیز بخواهد دفاع کند، این گونه به او حمله‌ور شوند.

 

امر به معروف و نهی از منکر یک واجب است که باید جامعه، قدردان این شخص باشد، تمامی متدینان، دانشگاهیان، روحانیت، بسیجیان عزیز به ویژه بسیجیان دانشگاهی، بسیج دانشجویی، بسیج اساتید،تمامی این عزیزانی که رکن دانشگاه هستند، مراجع که رکن حوزه هستند، اساتید حوزه، نمازگزاران جمعه و مردم مسلمان از این واقعه ناراحت هستند. عفاف و حجاب در جامعه یک اصل است، امر به ‌معروف و نهی از منکر یک اصل است، چرا جامعه باید این‌چنین باشد که در روز روشن به یک روحانی عزیز معترض شوند، آن هم در قبال این عمل که بخواهد یک دختر را نجات دهد از دست اراذل و اوباش، من تقاضا می‌کنم که نیروی انتظامی و تمامی مسئولانی که در این قبال مسئولیت دارند، بیش از این به وظیفه خود عمل کنند.

 

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.