خطبه ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۸۹

 

خطبه های نماز جمعه ۱۰/۲/۱۳۸۹

به امامت حضرت آیت الله صفایی بوشهری

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

 

شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم را به مراعات تقوای الهی سفارش می‌کند چرا که توان بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی است با برترین راه برای جلب محبت خدا در حیات دنیاست.

 

در خطبه اول بنابراین گزارش این که از راه خدا سخن بگوییم راه زندگی خدایی، راه خدایی زندگی کردن ، راه انبیا، اولیا راهی که اساس تعالی بشر ، فرداً و اجتماعاً ، دنیوی و اخروی است می‌خواستیم بدانیم ، معرفت پیدا کنیم که راه زندگی خود دانی چیست خدایی زندگی کردن چگونه است ، صراط مستقیم تعالی انسان کدام است .

 

“بیان شد در قرآن که صراط مستقیم حیات انسانی و تالی بشری دوریت است ان اعبدونی هذا صراط مستقیم”پیرو برنامه دین باشید ، دستورات الهی را تابعیت کنید ، این همان صراط مستقیم الهی است، محدودیت یعنی اعتقاد و ایمان دینی داشتن، و رفتار و اخلاق اسلامی داشتند آینه انسان در مسیر زندگی خود طریق عبودیت را طی کنند ، بندگی خدا کند که، مسیحی را بپیماید که خداوند با کتب آسمانی بیان کرده تا با بعثت انبیا آن را تبین فرموده است.، قطعاً در دنیا مسیحی می‌پیماید که پر از نور، برکت ، محبت و ولایت الهی است، جامعه ی است پر از آسایش ، آرامش، عدالت، توسعه و پیشرفت ، یکدلی، همدلی، مهر و محبت، حرف اول را می‌زند، معنویت ، سراسر جامعه را گرفته کرده است. این راه دشمنان بسیاری دارد که بیان کردیم مقداری از این دشمنان بر شمردیم و عرض کردیم که یکی از دشمنان این راه ابلیس و شیطان هستند . خداوند در قرآن بارها بیان کرده که ای انسان بدان که رهروی راه شیطان نباید باشید بلکه باید طریق عبودیت الهی طی کنید ، تا نه فریب شیطان بخورید و سقوط به باتلاق متعفن حیوانیت کردی و از آن طرف به معراج تالی بشری برسید “و ان لا تعبدو الشیطان …”پیروی شیطان کنید دشمنی بس آشکار است “وان اعبدونی”پیرو من باشید “هذا صراط مستقیم”این راه راست است شیطان چند راهکار برای انصراف انسان دارد . راه درونی، که از طریق نفس اماره “ان النفس الاماره بسوء”و راه پیروزی . برای پیروزی کافی دوستان نادان است، گاهی دشمنان دانای فریب  و انحراف ،تحریف، با تمامی راهکارها و تکنولوژی انحراف و گاهی هم محیط پیرامونی است.

 

لذا انسان همواره باید مراقب باشد.جوان که دوستانی که انسان را به انتظار می‌کشانند، این‌ها در مسیر انحراف و ابتذال انسانند، طعمه شیطان شده‌اند و می‌خواهند ما را صید کند باید دقیقاً دشمنان خودش را به رصد کند ، بشناسد، دشمن شناس باشد، بصیرت داشته باشد که نکند خدای ناکرده این تیر دشمنی به او اصابت کند وجودش را تسخیر کند، و مبتلا کند و خروج از صراط عبودیت ، باید مواظب جامعه و اجتماع و محیط پیرامونی خود باشد، که نکند برخورد اگر گناه آلوده است ، حل کند و شخص گناهکار گردد

 

و شیوه‌های انحرافی شیطان این‌چنین است: یک، وسوسه به گناه می‌کند و از فرط می‌ترساند تشبیه این‌چنین به این سرزمین وسوسه می‌کند که سان به گناه پیشین شود انسان را می‌ترساند اگر در راه خدا باشد مبتلا به فقر می‌شوید.دین ضابطه دارد ، بی‌قاعده دارد، اما در مسیر شیطان هیچ قاعده‌ای نیست، هرج‌ومرج، فردی و اجتماعی است ، صلاح‌الدین و اقتصادی است ، می‌گوید اگر شما متدین شوید ، پر و بال می‌توانید بخورید، دزدی نمی‌توانید بکنید، رشوه نمی‌توانید ببینید.”الشیطان تقدیم الفقر…”شیطان شما را می‌ترساند است فقط در راه خدا و از آن طرف فرمان می‌دهد به گناهکاری .

 

دومین شیوه‌ای که شیطان استفاده می‌کند برای انحراف انسان فراموشی یاد خدا است، خدا را از یاد انسان می‌برد، تمام وجود انسان را تسخیر می‌کند به مسائل غیر الهی و وجود انسان که باید محل محبت خدا باشد از یاد خدا خالی می‌کند و سراسر افکار شیطانی “علیکم شیطان”بر انسان مسلط می‌شود، تمام وجود انسان را فرا می‌گیرد و یاد خدا را از انسان می‌زداید “من یعش ان”هر کس روی بردارد از ذکر خداوند “نفس لهم”هر کس از ذکر خدا  روی بر تابد شیطان قرین او، هم‌نشین او می‌شود ” وانهم “این شیطان انسان‌ها را از راه خدا باز می‌دارد “ویحسبون انهم محتدون”در حالی که فکر می‌کنند فریب‌خورده ها در راه خدا هستند چنان می‌کند که انسان‌های فریب‌خورده هشت فکر می‌کنم که در راه خدا هستند کار خدایی دارند انجام می‌دهند ،کی متوجه می‌شوند فریب شیطان خورده‌اند .کی متوجه می‌شوند که این‌ها برای خدا نبودن و شیطان به ذهن آن‌ها می‌انداخته که کار خدایی می‌کنید، قیامت”حتی اذا جائنا” تا آنوقتی که اینها نزد خدا آیند”قال یالیت …”می‌گویند ای کاش بین ما و شیطان فاصله‌ای بین مشرق و مغرب بود. سومین شیوه که شیطان به کار می‌گیرد برای انحراف انسان،زیبا نمایاندن گناه است ، گناهان را زیبا جلوه می‌دهد، بی حجابی را زیبا جلوه می‌دهد، شنیدن غیبت را زیبا جلوه می‌دهد، غیبت کردن را زیبا جلوه می‌دهد، به رشوه‌خواری را زیبا جلوه می‌دهد، تمام گناهان را زیبا جلوه می‌دهد “وزین لهم الشیطان”شیطان گناهانشان را توجیه می‌کند. آرزوهای بلند دنیوی در دل این‌ها می‌اندازد “و ما یعدهم…”وعده‌های  شیطان هم سراب است .

 

چهارم: خودخواهی، خودپسندی، کوچک دینی گناه، عدم توبه و استغفار است. می‌آید انسان را خودبزرگ بینی می‌کند، خودپسند می‌کند، گناهان را برای او کوچک جلوه می‌دهد ، توفیق توبه و استغفار را از او می‌گیرد.

 

روزی ابوذر خدمت رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) عرض کرد: یا رسول‌الله مرا نصیحتی کنید ، فرمودند:بندگی خدا کن “کا انک تراک”، گویا تو او را کامل می‌بینی و در محضر او هستی، این‌طور انسان باید خود را در محضر خدا بداند.”فن کنت لا ترا”اگر تو او را نمی‌بینی”فان یرا”مطمئن باشد اگر تو او را نمی‌بینی او تو را می‌بیند .

 

“لا تنظر…”نگاه نکن گناه کوچکی می‌کنی”عزیزان همه ما در محضر خدا هستیم”ان الله..”همه اموردر ید خداست   .کاری نکنیم که در محضر خدا گناه کنیم

 

پنجمین شیوه فریب شیطان دنیاگرایی است ، به دنبال ثروت، شهوت و قدرت،رفتن و آخرت ندیدن است .

 

در حالی که خداوند می‌فرماید:”قد افلح من تزکی…”راه خدا پاکی درون است  از میل  به گناه و عبودیت خدا “قد افلح من…”در وجود خود یا خدا قرار دادن اما انسان این طور هست “بل…”انسان به دنبال حیات دنیا می‌رود در حالی که “والاخره…”آخرت هم بهتر است و ماندگار نه، دنیای زودگذر استمی‌رود، ثروت‌ها می‌رود، شهوت‌ها می‌رود، شهرت جهانی نود، ما می‌دانیم  و عملمان وخدا، لذا خداوند می‌فرماید: انسان‌ها بایدآخرت بین باشید، نگاهتان باید به آخرت باشد افق دیدگان تن آخرت‌گرایی باشد دل به دنیا نبندید”واتنظر”همه باید نگاه اخروی داشته باشیم.

 

و ششمین راهکار فریب شیطان پیروی کورکورانه از سردمداران فتنه و انحراف است کسانی هستندکه جریان ساز هستند، در مسیری هستند که انسان را از سر راه خدا دور می‌کند، در شکل‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، انسانی را فریب می‌دهند. روز قیامت این کسان که پیرو این سردمداران انحراف و ابتذال و فتنه هستند، فریاد می‌زنند خدایا این سردمداران بودند که ما را فریب دادند، خدایا عذاب این‌ها را زیاد کند.

 

این مقداری از شیوه‌های انحراف شیطان بود . اما اعمالی که باعث می‌شود ما فریب شیطان را نخوریم این راهکارهای انحراف بود. حالا موانعی که جلوی این انحراف را می‌گیرد و از قرآن و روایات مأخوذ است این چنین است.

 

اولاً:  معرفت دینی داشتند و جایگاه آن را به شیطان و گناهان درک کردن، انسان باید دانش و معرفت دینی داشته باشد. بداند چه جایگاهی در عالم وجود دارد وضع آن طرف نقش شیطان بر گناه و ابتذال و انحطاط خودش را بداند . دوم آخرت بین باشد ، دل به دنیا ندهد، متوقف بر دنیا نباشد، اوراق دیدش بلند باشد برخی از انسان‌ها اندیشه‌شان متوقف در دنیاست، فکر می‌کنند تمام زندگیشان دنیاست “یعلمون…”ظاهر دنیا را گرفته‌اند دل به دنیا بسته‌اند و با تمامت وجود خودشان را در دریای دنیا غرق کرده‌اند و از آخرت غافلند . همان جایی که خانه جاودانه انسان است.

 

سوم: یاد خدا در همه حال در دل داشتند انسان اگر همیشه خود را در محضر خدا بداند دیگر گناه نمی‌کند.

 

چهارم : حضور در فضاهای فرهنگی و پرهیز از فضاهای انتظاری این نماز جمعه‌ها این مساجد این تکایا این محیط های فرهنگ دین حضور داشتن و از محیط‌های ابتذال در این پرهیز کردند

 

پنجم : مراعات تقوا، گناه نکنید “ان الذین اتقو”کسانی که اهل تقوا هستند “اذا مسهم”وقتی گروهی از شیاطین می‌خواهند با او برخورد کنند منحرفش کنند “تذکروا”فوراً متوجه می‌شود .

 

ششم صدقه و روزه گرفتن

 

هفتم : استغفار و انس با خدا

 

رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) روزی به صحابه خود گفت ، می‌خواهید شما را آگاه کنند از اموری که شیطان را از شما دور می‌کند ،همچون مشرق از مغرب ، گفتند آری یا رسول‌الله، فرمود : روزه گرفتن  روی شیطان را سیاه می‌کند، صدقه دادن کمرش را می‌شکند، محبت به مردم با نگاه خدایی و کارهای شایسته دینی انجام دادن کمرش را می‌شکند، پشتش را نابود می‌کند، ستون فقراتش را از بین می‌برد و استغفار شاه رگش را می‌زند.و در آخرت اخلاق اسلامی داشتند، رضا به داده‌های الهی و توکل به خدا اگر این امور را ان‌شاءالله مرادقلی، ما از دسترس شیطان به دور هستیم و شیطان می‌کند ما را منحرف کند ، خدایا به ما توان ده که از فریب شیطان نجات دیادین و صید او نشویم.

 

///////////////////////////////////////////////////////

 

خطبه دوم

 

شما عزیزان نمازگزاران به ویژه خودم را به مراعات تقوای الهی سفارش می‌کند چرا که تقوا کلید رستگاری و طریق جلب محبت الهی است

 

در خطبه دوم به‌اختصار پیرامون چند موضوع سخن می‌گوییم . تشکر و قدردانی می‌کنم حضور حضرت آیت‌الله محمدی گلپایگانی ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین تقوی، مروی و ابراهیمی   ریاست دفتر مقام معظم رهبری و اعضای دفتر آن بزرگوار و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در استان و لایت مدار بوشهر که با حضورشان نور ولایت را بیش از پیش به این استان گران‌قدر تابیدند.دیروز در استان بوشهر یک حماسه بزرگ رخ داد حضور روحانیت گران‌قدر و ولایت مدار استان بوشهر و تجدید میثاق بیعت با ولایت ، مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و هندل در بین راه و بیان این معنا که در کنار مقام معظم رهبری و روحانیت و مردم به ولایتمدار استان بوشهر هستند با شعار “با ولایت تا شهادت تا قیامت “جداً تشکر می‌کنم از روحانیت استان، فضلا بزرگان، طلاب، برادران و خواهران و برگزارکنندگان این گردهمایی با شکوه و حماسی

 

امروز روز ملی خلیج‌فارس است تاریخ این منطقه با نام خلیج فارس در تاریخ مأجور است . اسناد و مدارک تاریخی در فضای بین‌المللی همواره نام این دریا را خلیج‌فارس گذاشته‌اند ، اگر می‌بینید برخی از کشورهای تابه آمریکا و غرب سخن خلاف می‌گویند و ادعای واهی دارند این بدین خاطر است که خود می‌دانند ادعایشان کذب است و می‌خواهند جوی علیه ایران اسلامی درست کنند. این منطقه همیشه خلیج‌فارس بوده است و خواهد ماند و مردم دلیر ایران به ویژه استان بوشهر با تمام وجود از حاکمیت و اسلامیت و ولایت دفاع خواهد کرد.

 

بر رزمایش که در هفته جاری در این خلیج همیشه فارس برگزار شد نشان از توان بالای نظامی ایران اسلامی دارد، هم در عرصه نیروی نظامی و هم در عرصه سخت‌افزار و نرم‌افزارهای جنگی. سپاه عزیز، ارتش قهرمان ما با تمام وجود در خدمت نظام اسلامی، هستند و نظام اسلامی افتخار می‌کند که سپاه و ارتشش این‌چنین است.

 

روز شنبه روز جهانی کار و کارگر است، به تمامی کارگران عزیز این دو روز راه تبریک می‌گویم و با نگاهی که مقام معظم رهبری دارند به ویژه اینکه امسال نام سال را سمت مضاعف و کار مضاعف نامیده‌اند، امیدوارم محیط کارگری ما با توان هر چه بیشتر بتوانند در عرصه توسعه و پیشرفت خدمتی دوچندان داشته باشند.

 

روز یکشنبه روز معلم هست و سالروز شهادت استاد گران‌قدر شهید مرتضی مطهری یاد آن بزرگ را گرامی می‌داریم و به معلمان و همه فعالان و تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت این روز را تبریک می‌گوییم. آموزش و پرورش مهم‌ترین زیرساخت توسعه و پیشرفت است. امیدوارم ان‌شاءالله در این عرصه بتوانیم پیشرفت در آموزش در همه ابعادش برایمان حاصل شود که در آینده مرجعیت در این مهم  نیز بشویم .مقام معظم رهبری در این هفته سخنان بسیار دایمی بیان فرمودند که من از محققین تاریخ و عرصه سیاست و موضوعات مرتبط با سخنان مقام معظم رهبری تقاضا دارم آن سخنان را تجزیه و تحلیل کنند و با یک نگاه کارشناسان به نخبگان به جامعه و شخصیت‌هایی که به دنبال راهکارهای تعالی در ابعاد فردی، اجتماعی، توسعه فرهنگی ،عمرانی  هستند عرض بنمایند.

 

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.