مرور برچسب

خطبه ها

معامله قرن با مقاومت قرن روبرو خواهد شد

خطبه اول در خطبه اول به مناسبت ایام فاطمیه یکی از آموزه های فاطمی در باره سبک زندگی اسلامی محضر مبارک شما بیان می کنم و آن مراعات احترام اجتماعی است. انسان در زندگی خود محشور است با وجود افراد و شخصیت هایی که در کنار انسان قرار می گیرند.…