مشاهده همه اخبار دسته بندی

احکام نمازجمعه

احکام نمازجمعه

«باسمه تعالی»   احکام نماز جمعه ( مسأله) نماز جمعه مانند نماز صبح دو ركعت است، و امتيازش از نماز صبح…