آرشیو ماهانه

فروردین ۱۴۰۰

احکام نمازجمعه

«باسمه تعالی»   احکام نماز جمعه ( مسأله) نماز جمعه مانند نماز صبح دو ركعت است، و امتيازش از نماز صبح اين است كه دو خطبه در پيش دارد، و نماز جمعه واجب تخييرى است به اين معنى كه مكلف در روز جمعه مخيّر است كه نماز جمعه را بخواند…