کوچکترین تعرض آمریکا با بزرگترین مقاومت ملت ایران روبرو خواهد شد

 

 

خطبه اول

در خطبه اول پیرامون سبک زندگی اسلامی سخن می گفتیم و در این خطبه روز جمعه که روز فرهنگ و معرفت اسلامی و عبادت است پیرامون یکی از فضائل سبک زندگی اسلامی سخن می گوییم و آن بحث حجاب و عفاف است.

حجاب یعنی پوشیدگی مناسب برای انسان در فضای زندگی و محیط پیرامونی خود. حجاب یعنی ظاهر خود را چنان پوشیده نگه داشتن که نشان از شخصیت انسانی و دینی انسان باشد. اما عفاف یعنی دارا بودن روحیه عفت و نجابت بطوری که انسان از تعرض، از میل به فساد اخلاقی باز بدارد. بنابراین عفاف یک روحیه باطنی که تجلی عملی دارد و انسان را از فساد باز می دارد، به ویژه فساد اخلاقی چون عفاف بر دو قسمت است، هم عفاف اقتصادی و هم عفاف اخلاقی، یک روحیه باطنی است که انسان اگر دارای آن باشد به سمت و سوی گناه اخلاقی و گناه اقتصادی نمی رود اما حجاب یک صیانت و پوشیدگی ظاهری است که نشان از این دارد که فرد محجب دارای یک روحیه و رویه الهی و دینی است.

به همین جهت ما ابتدا پیرامون حجاب بحث می کنیم و در آینده پیرامون عفاف.

حجاب همان طور که بیان شد یعنی صیانت از شخص محجب، پوشیدگی شخص محجب و حفظ حریم انسان، چه خود شخص محجب و چه فضای پیرامونی. حجاب در تمامی ادیان الهی بوده . از دین حنیف حضرت ابراهیم، دین یهود، حضرت موسی، دین مسیحیت حضرت عیسی و دین خاتم اسلام به پیامبری خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) و بر این معنا تأکید شده. اما این تأکید به چه علت است که خداوند در تمامی ادیان الهی به ویژه دین خاتم پیرامون آن عنایت داشته، تصریح کرده و تأکید نموده، حتی خطاب به پیامبر می کند که یا رسول الله به همسرانت یعنی اول به همسر خودت خطاب کن و این قدر مسأله مهم است و دخترانت و زنان مؤمن این ها پوشش خود را کاملاً مراعات کنند که این بسار بهتر است، بسیار الهی تر است، بسیار انسانی تر است تا ظاهر خود را نشان دهند. این قدر مهم است که خداوند که خطاب های بزرگ را به پیامبران می کند این خطاب را نیز به پیامبر کرده.

حجاب چند اثر مهم برای انسان دارد. حجاب نیز مختص زنان نیست و شامل مردان نیز می شود اما حجاب اصلی که اولویت دارد برای زنان است.

اثر اولی حجاب حفظ شخصیت فردی انسان است یعنی انسان محجب شخصیت فردی آن در محیط اجتماعی حفظ می شود.

دوم، شخصیت اجتماعی او می باشد و انسانی که محجب است در محیط اجتماعی دارای شخصیتی است که همه نسبت به او یک نگاه انسانی و الهی دارند.

شخصیت فردی که اول می باشد یعنی خود فرد در آرامش است ، در یک فضای ذهنی آرام است زیرا در گوهر وجودش در صدف حجاب نگاه داشته و در معرض نگاه و بسیاری از امور دیگر خود را حفظ کرده.

آن صیانت اجتماعی شخص محجب وقتی وارد جامعه می شود همه می دانند او دارای چه وزانت و شخصیتی است، یک شخصیت دینی، الهی و در مسیر تحقق اندیشه های انسانی و الهی خود است.

سومین نکته حجاب حفظ شخصیت هویت ملی و دینی خود است. هر چیز یک نماد دارد و حجاب نماد دینی بودن است، متدین بودن است، مراعات تقوا و زندگی اسلامی کردن است، نماد آن هویت ارزشی ملی است که من یک فرد مسلمان ایرانی هستم و به همین خاطر انسانی که محجب است مصونیت دارد، هم مصونیت شخصیتی و هم اجتماعی و هم مصونیت هویت دینی و ملی.

به همین جهت است که ادیان الهی و اسلام روی حجاب تأکید فراوان دارد و یک روحیه و رویه مترقی انسانی تلقی می کنند، چون شخصی که محجب است نشان از این دارد که این شخص با اندیشه و تفکر به این معنا رسیده است که باید شخصیت خود، اجتماع، هویت دینی و ملی خود را با حجاب مصون بدارد و این را به همگان اعلام بدارد.

حجاب نماد شخصیت مترقی زن مسلمان و دینی است، زنی است که انسانیت را کاملاً درک می کند و بیان می کند از پوشش خود.

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم.

عملیات غرور آفرین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موفقیت آن ها به فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای و فرماندهی کل سپاه پاسداران و همچنین فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه و تمام عزیزانی که در این عملیات شرکت داشتند و حماسه دیگری آفریدند تبریک عرض می کنیم و قدردانی می کنیم.

آمریکا به دنبال تروریسم دریایی است، جهان آینده ازآن کشوری است که بتواند مدیریت دریا بکند و نگاه آمریکا و سران جهان استکبار به دنبال مدیریت و سلطه بر دریا هستند و یکی از مهمترین آبراه های بین المللی خلیج فارس و دریای عمان است.

آمریکا و کشورهای اقماری آن به دنبال این هستند که این آبراه بین المللی را نا امن کنند و خود زاندارم این منطقه شوند و به همین خاطر شما می بینید در چند روز گذشته به دنبال دزدی دریایی بودند .

شاید شما در تاریخ می خواندید دزدان دریایی که به شکل های بسیار ساده حمله می کردند به کشتی ها ، کشتار می کردند و سرقت می کردند اموال آن ها را. الآن آمریکا به دنبال دزدی دریایی مدرن می باشد ، به دنبال تروریسم دریایی است و تعرضی که می خواستند به نفتکش ایرانی بکنند الحمدلله با حضور به موقع سرداران نیروی دریایی سپاه نقشه آن ها، توطئه آن ها شخصت داده شد و آن هایی که می خواستند نظام ما را تضعیف کنند خود تضعیف شدند و شکست خوردند. اعلام می کنیم آمریکا هر گاه بخواهد در خلیج فارس کوچکترین تعرضی به ایران اسلامی کند با بزرگترین مقاومت نیروهای انقلابی روبرو خواهد شد.

این ها باید درس بگیرند ، در چند سال قبل تعرض به مرزهای دریایی کردند منطقه دوم دریایی از استان بوشهر، تفنگداران آن ها را اسیر کرد و نتوانستند کوچکترین مقاومت کنند. متأسفانه سفاهت فکر آن ها چنان بالا است که می خواهند آزموده شکست خورده خود را دوباره تکرار کنند.

نکته دیگری که عرض می کنم در رابطه با حماسه زنان لرده است که فردا مراسم با شکوهی در استان برگزار می شود.

ابر قدرت دریایی قرن نوزدهم، انگلیس فکر می کرد ایران مثل دیگر کشورها می باشد که بتواند سلطه خود را حاکم کند، فکر خود را حاکم کند، سیاست خود را حاکم کند، وابستگان خود را به حکمرانی در ایران برساند و به بوشهر حمله کرد و اندیشه تعرض به استان فارس و دیگر استان های مرکزی را داشت اما در منطقه ایسکان دشتستان در روستای لرده موجه شد با مقاومت زنان این منطقه و چنان شکستی زنان عشایر استان بوشهر و منطقه دشتستان به انگلیس دادند که در تاریخ برای آن ها یک قطعه ننگ محسوب می شود، ابر قدرت انگلیس از زنان عشایر بوشهر شکست خورد و این عزت و عظمت است و بعد از آن انگلیس هیچ گاه جرأت نکرد به بوشهر حمله کند چون دید هم مردان رئیس علی وجود دارد و هم زنان و درس گرفت. روی آورد به تهاجم نرم، اختلاف اندازی ، تخریب شخصیت ها، فرهنگ دینی و ملی عوض کردن و باز شکست خورد. و الآن هم عرض می کنم انگلستان بداند ما مردم بوشهر زخم خورد توطئه ها و تهاجم او هستیم و هر گاه بخواهد کوچکترین حمله کند، چه نظامی، چه فرهنگی و چه اقتصادی استان بوشهر زن و مرد مقابل او خواهند ایستاد.

هفته آینده یکی از روزهای آن روز کیفیت است. کیفیت یعنی سطح بالای سیستم یک شیء، استاندارد بودن، منظم بودن، قوی بودن.

کیفیت در دو بخش است، یکی کار و یکی کالا. کالای دارای کیفیت یعنی هم توانایی دارد در عملکرد، هم استحکام دارد و هم دوام،  یعنی هم عملکرد مطلوب دارد و هم دوام. کار با کیفیت یعنی کاری که یک نفر انجام می دهد هم به ثمر می رساند کار را و هم نتیجه کار او دوام دارد.

اگر ما بخواهیم اقتصادی داشته باشیم که مقاومت کند در مقابل تهاجم اقتصادی باید در دو عرصه تولید کالا و تولید کار دارای کیفیت بالا باشد و اینگونه نباشد که یک کالا درست کنیم که امروز بخریم و فردا خراب بشود، این طور نباشد که یک نفر را بیاوریم برای تعمیر یک شیء، مقداری درست بشود و فردا خراب بشود که این اعتماد به کار و کالای ایرانی را از بین می برد و باید با کیفیت باشد. به همین خاطر است که در فقه و سبک زندگی اسلامی هم خداوند در قرآن روی کیفیت گفته است «الذی خلق الموت والحیوه لیبلوکم أیکم أحسن عملا» خداوند جهان را آفریده، مرگ و حیات را آفریده تا بیازماید که شما کیفیت کارتان در رابطه با دین چگونه است، کیفیتتان چیست.

الآن بسیاری از مردم از کیفیت تولیدات گله دارند ، خودرو ساخته می شود مشکل دارد، کار کسی می کند مشکل دارد و این باید نظارت بشود و اگر می خواهیم اقتصادی قوی ، بین المللی داشته باشیم باید کار و کالایمان قوی باشد و اگر ضعیف باشد مردم عقب نشینی می کنند و روی به کالاهای غیر می کنند.

نکته ای که در آخر عرض می کنم در رابطه با استخدام جوانان است. ما صنایع بسیار زیادی در استان داریم که من از تمام مسئولان این صنایع به ویژه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تقاضا دارم که نسبت به استخدام جوانان استان عنایت ویژه ای داشته باشند، حد اقل ۵۰ درصد باید نیروهای استان باشند که الآن قریب ۳۰ الی ۳۲ درصد است و ان شاءالله باید این را تا آخر سال به آن حداقل برسانند و این مطالبه مردم است، این درخواست خانواده های می باشد که این همه صنایع در استان بوشهر می باشد و جوانان بیکار هستند. الحمدلله استاندار محترم هم پای کار آمده ، مسئولین هم پای کار آمده اند و باید وزارت نفت در این رابطه اقدام جدی بکند، حجت بر وزارت نفت تمام است. نباید این جوانان ما بیکار باشند با این همه تحصیلات مناسب و مهارت.

ان شاءالله فنی و حرفه ای و مراکز مهارت افزایی هم آموزش های لازم بدهند که این جوانان هر چه زودتر سر کار بروند چون کار اساس سلامت زندگی انسان است و بیکاری منشآ مفاسد بسیاری می باشد.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.