هر جا بسیج باشد استکبار در آنجا ذلیل می شود

«بسم الله الرحمن الرحیم»

 

 

خطبه اول

موضوعی را که در این خطبه تقدیم حضور نمازگزاران می کنم با توجه به اینکه دو الی سه هفته گذشته مطلبی را تقدیم کردم و مورد توجه دلسوزان اجتماعی قرار گرفت، مراجعات زیادی داشتیم و سؤالات زیادی در این موضوع انجام گرفت احساس کردم که در این موضوع یک خطبه را امروز اختصاص بدهم.

موضوع بحث ما ابتذال اخلاقی و فرهنگی در جامعه می باشد.

جامعه جهانی قرن ها از حکومت های جدیدی که مبتنی بر جمهوریت بود، دموکراسی بود، مردمسالاری و انتخابات بود گذشت. سال ها بود که در جامعه جهانی ادعای پیشرفته بودن را می کردند و مدعی بودند که ما از یوغ اسارت کلیسا بیرون آمدیم و آزاد شدیم و پیشرفت کردیم.

خوب، پرچم آزادی را در حقیقت به دست گرفتند و مدعی بودند که با آزادی به اینجا رسیدیم. لذا شعار آزادی، شعار لیبرال مسلکی تمام جهان را گرفته بود به عنوان یک شعار مترقی اما سال ها و دوره ها گذشت، مردم جهان از آزادی که آن ها به ارمغان آورده بودند به تنگ آمدند و ذیل این شعار کشورهایی توانستند به میلیاردها، ترلیون ها پول های بادآوده به دست بیاورند، برکشورهای ضعیف تسلط پیدا کردند و با ابزار مسائل جنسی، پیشرفت صنعتی توانستند کشورهای ضعیف را به اسارت خود در بیاورند و حتی نسبت به کشورهای خود هم طبقات غنی و فقیر، استسمار زنان به بهانه آزادی جهان را به سختی کشانده بود و در حقیقت جهان متمدن امروز روزشمار می کرد که انقلابی تحقق پیدا بکند که این انقلاب شعار اخلاق و انسانیت می دهد که این شعار در حکومت اسلامی شعار جدیدی برای جهان بود و جهانیان این انقلاب را یک انقلاب مترقی دانستند و در حقیقت آن چیزی که در طول چهل سال از انقلاب مشاهده می کنید، انقلاب ما با انگیزه حاکمیت اخلاق و انسانیت و دین توانست مبارزه بکند، استقامت به خرج دهد و امروز حرف اول کشورهای پیشرفته جهان مبارزه با ایران است و ایران حرف اول را در همه محیط های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی می زند و همه احساس می کنند یک قدرت جدید آمده و امروز ما در جهان و در کشورمان تعارض فرهنگ اسلامی و فرهنگ حاکم غربی مشاهده می کنیم.

با این مقدمه ای که چیدم متوجه می شوید که اگر در جامعه دو تفکر و اندیشه در برابر ارزش های دینی مشاهده می کنیم که گروهی ادعا می کنند که ما قید و قیود های اخلاقی و دینی را باید کنار بزنیم و ما به دنبال آزادی هستیم، ما محدودیت ها را نمی پذیریم این نشانه یک نوع مبارزه و جنگ جهانی است، جنگ جهانی آن فلسفه ای که انقلاب ما به جهان معرفی کرد و گفت من اخلاق، انسانیت، دین را و اعتقادات را می خواهم حاکم کنم و در مقابل آن لاابالی گری، آزادی که به عنوان ارمغان جهان گذشته بود امروز در برابر ما مبارزه می کند.

امروز در جامعه ما فلسفه انقلاب را هنوز متوجه نشده اند نمی دانند این نشانه هایی که در گوشه های مملکت وجود دارد و یک تعداد روسری های خود را بردارند، اعلام مبارزه بکنند در مقابل حجاب و عفت عمومی نشانه ای از یک مبارزه عمیقی است که در کل جهان نسبت به نظام ما وجود دارد. امروز نظام ما شعار عفت را، اخلاق را، دین مداری و خدا محوری را در جهان پرچمش را به دست گرفته و مردم را دعوت می کند و جهان دارد این شکل با ما مبارزه می کند و این مبارزه شعاعش در کشور ما این گونه است.

لذا امروز جنگ بین ارزش ها، اخلاقیات و جنگ در برابر آن شعارهای انحرافی به نام آزادی و حقوق بشری که جامعه جهانی ادعا می کند. ما اگر این ریشه در دستمان باشد مابقی را می توانیم تحلیل کنیم

دیدگاه های غربی گویی که پرچم آزادی را در جهان به دست گرفته اند اما اگر بشینند به مباحثه بنشینیم آن ها هم آزادی مطلق را شعار نمی دهند، معتقدند آزادی را قبول داریم،لذتشان را هم ببرند، در زندگی شخصی و اجتماعی خودشان به هر شکلی که می خواهند زندگی کنند اما به هم ضرر نرسانند، یک قید و محدودیتی را قبول کرده اند و آزادی را به صورت مطلق شعار نمی دهند و حد اقل این است که آزادی نباید مضر آزادی های دیگر باشد اما من از همین جا اگر بخواهیم به مباحثه بپردازیم با کسانی که این دیدگاه را پذیرفته اند سؤال می کنیم واقعاً جامعه جهانی حتی در کشور ما که متأثر شده ایم از سبک زندگی غربی سؤال می کنیم آیا بی بند و باری و آزادی هایی که آقایان اشاره می کنند آیا بنیاد خانواده را متزلزل نکرده است ؟، آیا در جامعه غربی خانواده به عنوان یک امر ارزشمند است؟، آیا ازدواج نکردن به عنوان یک ارزش تلقی نمی شود؟، آیا ازدواج در سن بالا شما در جامعه ما که یک مقدار تقلید می کنیم مشاهده نمی کنید؟، آیا زیاد بودن طلاق ها را مشاهده نمی کنید؟، این ها ناشی از چیست؟، هنگامی که آزادی ها را در جامعه مشاهده می کنیم یقین بدانید بنیاد خانواده متزلزل می شود.

چرا در خانواده ها فرزند کم شده است؟، چرا امروز کم فرزندی به عنوان یک ارزش است؟، چرا جامعه دانشگاهی ما اگر کسی چهار فرزند داشته باشد با یک نگاه دیگر آن ها را می بینند. این ها یک نوع تفکرات وارداتی بوده است که بنیاد خانواده وقتی متزلزل شد، آن هم منشأش همین آزادی ها می باشد و می بینیم که زن در یک خانه و دختر در یک خانه تک زندگی می کند و پسر یک خانه دیگر، زندگی و همه چیز دارد اما می خواهد تکی زندگی بکند، راه ارضای جنسی خود را از راه های دیگر انتخاب می کند و این فرآورده وارداتی غرب است، اعتیاد منشأش چیست؟، این گناهانی که در جامعه وجود دارد از کجا می باشد؟، آیا ناشی از همین آزادی ها و بی بند و باری  هایی که در جامعه ما گاهی قانونمندش نیز می کنیم و احساس می کنیم ما داریم سختگیری می کنیم. سختگیری ها اگر به این معنی باشد که ما ارزش ها را ها را در جامعه حاکم بکنبم، یک پسر یا دختر معتقد به این ارزش های دینی باشد، این به سلامت جامعه کمک می کند و اینجاست که اگر آن دیدگاه را نیز کسی پذیرفته باشد این ضررهایی که در جامعه می بینیم و ناشی از این آزادی ها می باشد باید متوجه باشیم.

امام (ره) در وصیت نامه جمله عجیبی دارد که می فرماید که وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده، رئیس جمهور، روئسای جمهور آینده و شورای نگهبان و شورای قضایی در هر زمان آن است که نگذارنند این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام منحرف شوند و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی که موجب تباهی دختران و پسران می شود از نظر اسلام و عقل محکوم است و مقالات و تبلیغات بر خلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح و بر همه ما و مسلمانان جلوگیری از آن واجب است و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود. این وصیت نامه امام می باشد و امامین انقلاب همین نظر را دارند، آزادی های مخرب آزادی هایی هستند که عفت عمومی را به هم می زنند و جوان و نوجوان را به تباهی می برند.

اینجاست که وظیفه همه ما می باشد که در مقابل این مسائل بایستیم، مسئولین بزرگوار، آن کسانی که وظیفه های سنگین قضایی و نظارتی و کنترل جامعه را به عهده گرفته اند، گزارش ها به ما می رسد، پارک ها را نمی بینید؟، در پارک نشسته اند و با امنیت کامل شرب خمر می کنند، خوب چرا ما بی تفاوت هستیم، سینما ها را مراجعه نمی کنید؟، دفاتر خصوصی شرکت ها، فرودگاه ها محیط هایی با فضای باز و آزاد شده است برای کسانی که نمایش رنگ ها و قیافه دارند می دهند، متأسفانه دانشگاه ها را نگاه نمی کنید؟، کنار دریاها را مشاهده نمی کنید؟، ارتباطاتی که با هم وجود دارد، این ها متأسفانه هم موجب می شود که تباهی در جامعه ببینیمکه یک جوان مسلمان که می خواهد دینش را حفظ بکند با این دیدن ها نیازی به فضای مجازی نیست و همین عیان هم که نگاه بکنند انسان ها را به گناه می کشد و این موجب می شود که متأسفانه اخیراً می بینیم به مفاسد بدتر از این هم دارد منتهی می شود و شرب خمر هم به این راحتی رواج پیدا کرده است .این ها در حقیقت  یک دهن کجی به احساسات مردم است.

قرآن می فرماید کسانی که سکوت می کنند در برابر این مسائل و کسانی که علاقه مند هستند این مسائل وجود داشته باشد، کسانی که از شیوع این گناهان و فحشا در جامعه احساس رضایت دارند بدانند که عذاب الهی هم در دنیا شاملشان می شود و هم در آخرت.

کسانی که سازماندهی می کنند، کسانی که این حرکت را به عنوان یک حرکت ضد ارزش ها انجام می دهند بدانند که طبق آیات کریمه این ها مفسد هستند . این کسان منافقانی هستند که وقتی بر می گردند منشأ فلاکت هم اقتصادی ما می شوند و هم نسل و فرهنگ ما می شوند و خداوند مفسد و فساد را دوست ندارد.

اینجا می باشد که انتظار داریم دادستان محترم، قوه قضائیه محترم، نیروی انتظامی، بسیجیان ما با کمک هم نظارت کنند، کنترل کنند و یک مقدار شدت اینجا باید نشان دهد تا مقداری وضعیت به حالت عادی برگردد.

ان شاءالله خداوند به ما توفیق بدهد در جهت اقامه ارزش ها موفق باشیم.

 

خطبه دوم

مناسبت هایی را وجود دارد که به یکی الی دو مناسبت اشاره می کنیم با توجه به زمان.

مهمترین و شاخص ترین مناسبت پنجم آذر سالروز تأسیس بسیج مستضعفان توسط امام (ره) در سال ۵۸ است. من این پدیده مبارک را و این مجموعه مبارک را هم به کسانی که دست اندرکارند تبریک عرض می کنم، هم به بسیجیان، به همه بسیجیان عالم تبریک عرض می کنم و ان شاءالله هر روز بر نورانیت، بر جدیت و بر تأثیر گذاریشان بر جامعه خداوند بیافزاید و بر توفیقاتشان افزون بفرماید.

ما هم از امام (ره) هم مقام معظم رهبری این را فهمیده ایم که بسیجی بودن گویی که باید سازماندهی شود و تشکیلات داشته باشد برای ایجاد آمادگی در نیروها از پایین ترین تا بالاترین سطح سنی و اقشار مختلف آمادگی باید داشته باشند.

امام (ره) فرمود ۲۰ میلیون بسیجی می خواهیم کخ متأسفانه نرسیدیم به این آرزوی امام و مقام معظم رهبری اخیراً تنزل داد که ۸ میلیون بسیجی پای کار و مؤمن انقلابی برای ما ترتیب بدهیم و برای حفظ انقلاب کفایت می دهد.

علی رغم بحث تشکیلات ما اعتقاد داریم از فرمایشات امام و مقام معظم رهبری فهمیدیم که بسیج یم تفکر و فرهنگ است  که اگر بخواهیم شاخص های ممتاز بسیجی بودن را بیان کنیم اخلاص حرف اول را می زند. یک بسیجی زمان را نمی شناسد، کار می کند، زحمت می کشد اما هیچ گاه نیاز به نام آوری ندارد . این همه بسیجیان عالم، بسیجیانی که در هم کشور و هم در گوشه و کنار جهان بسیجی عمل کرده اند و نامی از آن ها نیست. شاخص اول آن ها اخلاص است.

شاخص دوم این است که انقلابی و جهادی هستند، در مقابل ظلم سکوت نمی کنند، در مقابل ضدیت نسبت به ارزش ها و دهن کجی به نظامشان و دینشان سکوت نمی کنند، تجسم امر به معروف و نهی از منکر هستند.

بسیجیان ما شاخص مهمشان بصیرت است ، آن ها حق و باطل را تشخیص می دهند، افراد فاسد و صالح را تشخیص می دهند، افراد خالص و غیر خالص را تشخیص می دهند، این ها صاحب فرقان شده اند، انسان های مؤمن خداوند بهشان فرقان می دهد.

شاخص مهمترشان این است که انسان های شجاعی هستند که نمی ترسند، از هیچ سرزنش کننده ای هراس ندارند و در راه حق ثابت قدم پیش می روند، ما هر جا بسیجی دیدیم شجاعت دیدیم، در جبهه جنگ شجاعت از بسیجی سر می زد، گاهی حتی نیروهای رسمی ما به دنبال یک بسیجی حرکت می کردند و پرچم شجاعت و از جان گذشته گی و ایثار گاهی حسین فهمیده ای را به ما نشان می داد که ۱۳ ساله است و خود را منفجر می کند. این شجاعت و ایمان بود و امام می فرمایند این امام ما می باشد.

این ها از دل بسیج بیرون آمده اند و بسیج این آموزش ها را به ما داده است و امروز هم نسخه درمانی که نظام ما در جهت علاج درد های اجتماعی از فرهنگ بگیر، از اقتصاد بگیر، مسائل سلامت و امنیت، در مسائل نظامی ما نسخه درمانیمان پناه بردن به بسیج است و واقعاً هم همین جا می باشد و هر جا که بسیج پا گذاشته است افتخار آفریده است و نظام اسلامی ما حتی برای جهان هم همین نسخه درمانی را پیچیده است و معتقد است در جهان استکبار اگر بخواهیم در برابر ظلم فاتح باشیم بهترین نسخه بسیج است  و هر جا بسیج حرکت کرد جبهه مقاومت درست شد و استکبار ذلیل شد و امروز استکبار جهانی تنها رقیبی که در برابر خود می بیند یقین بدانید بسیج است و نه غیر از آن.

ان شاءالله خداوند بر قوت و شوکت و شجاعتشان و اخلاصشان بیافزاید.

هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی است. واقعاً حضور پر افتخار نیروی دریایی ارتش ما هم در دوران جنگ تحمیلی تا الآن همراه با رشادت ها و دلاورمردی های ارتشیان قهرمان ما و تقدیم شهدایی که در دوران جنگ تقدیم کردند امروز پر افتخار در صحنه دریاهای جهانی عمق استراتژیک ما قرار گرفته . من این روز و هفته را به آن ها هم تبریک عرض می کنم. ان شاءالله خداوند بر نیرو و قوت آن ها بیافزاید.

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.