نماز جمعه ۱۲ فروردین ماه ۹۰

نماز جمعه ۱۲ فروردین ۹۰

خطبه اول

بسم الله الرحمن الرحیم

شما عزیزان نماز گزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است.

در خطبه اول بنا براین گذاردیم که از راه خدا سخن سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن ،‌راهی که خدا با ماست ،‌ما هم با خدا هستیم و خداوند رهرو این راه را تمامی بحران ها ، شدائد ، مشکلات نجات می دهد و راه تعالی و عروج به کمال انسانی برای او فراهم می آورد راهی که راه انبیا است راهی که تمام کتب آسمانی است . قرآن بدان سفارش کرده اند ، آن راه را تنها راه نجات می دانند . صراط مستقیم الهی راهی که خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) پرچمدار آن راه هستند و آن راه عبودیت است ، عبودیت یعنی اعتقاد ، رفتار و اخلاق دینی داشتن و جوهره ی عبودیت و راه خدا ایمان است . در رابطه با ایمان موضوعات مختلفی مطرح است که یکی از آن موضوعات وی‍ژگی ها و صفات انسان مومن است که به برخی از ان صفات پرداختیم و به یکی از آن صفات پرداختیم و به یکی از وی‍گی های مهم انسان مومن رسیدیم آن اخلاق مداری بودن انسان مومن است بیان کردیم که انسان مومن دارای اخلاق حسنه است به دور از رذائل و وجودش از پا تا سر لبریز از فضائل است . اخلاق چند نوع است اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی و اخلاق کاری ، در رابطه با اخلاق فردی ، چه اخلاق باطنی و چه اخلاق ظاهری سخن گفتیم و بیان کردیم که انسان تمام وجودش باید بعد از ایمان به خدا و تقوا مداری در عرصه زندگی باید سراسر وجودش اخلاق الهی و اسلامی و در تمامی عرصه هایی که بیان شد دارای شاخص های بالای اخلاقی باشد در بین این ۴ نوع اخلاق چه اخلاق فردی ، خانوادگی ، اجتماعی ، و چه کاری مهمترین بخش اخلاق فردی است . اگر انسان در نهان وجودیش فضائل اخلاقی حاکم نباشد و مبتدا باشد به راذائل اخلاقی قطعا در خانواده و خانه در محیط اجتماعی در محیط کاری دچار بحران اخلاقی می شود انسان باید در فضای وجودش سراسر فضائل اخلاقی باشد « کلا نعمل الی  ……….. تمامی انسان ها حسب شخصیت اخلاقی خود عمل می کنند اگر دارای نظام اخلاقی اسلامی باشند و دارای فضائل اخلاقی باشند در بین خانواده ، محیط کاری ، محیط اجتماعی خود ، بد اخلاقی ، برخورد های بد ، نا بهنجاری های مختلف نشان خواهد داد به همین خاطر خود سازی ، در مدار زندگی انسان نقش مهمی دارد قد افلح من تزکا ذکر ربی من …………. رستگار آن کسیست که شاکله وجود خود را معماری اخلاقی کند ، رذائل را از خود دور کند و فضائل را جایگزین آن نماید با توجه به این که مباحث بسیاری در این رابطه ثبت شده در این خطبه به نوع دوم اخلاق که اخلاق خانوادگی است می پردازیم و این یکی از مسائل مهم اخلاقی اجتماعی و یکی از مسائلی است که جامعه جهانی در این مورد دچار بحران است . اخلاق خانوادگی انسان مومن چنان است که وجودش در بین خانواده موجب آرامش و آسایش ، نشاط ، امنیت روانی ، امنیت خانوادگی برای اهل خانه می شود . خانواده کوچکترین واحد اجتماعی حیات بشری است که متشکل از پدر و مادر و فرزندان است یک خانواده گذشته از این که یک واحد کوچک هستند زایش خانواده نیز می کنند پسران ، دختران نیز  ازدواج می کنند و خود نیز یک خانواده تشکیل می دهند . بنابراین اگر یک خانواده دارای تربیت ایمانی و اخلاقی باشد تواند یک نسل خانوادگی را دارای شاخصه های ایمانی ، تقوایی ، اخلاقی کند به همین خاطر است در اسلام بر خانه و خانواده ، ایمان خانوادگی ، اخلاق خانوادگی بسیار تاکید شده و در آیات و روایات بسیاری بدان سفارش شده . پدر در خانواده و همچنین مادر و فرزندان باید در یک محیط صمیمی ، گرم، در یک فضای ایمانی و دین مداری باید اخلاق و اخلاق مداری محور صمیمیت گرمی اساس خانواده مسلمان باشد اساس زندگی متعالی و کمال زندگی خانوادگی یک خانواده مسلمتان به این پایه ها استوار است . ایمان به خدا و دین ، زندگی یک انسان مسلمان بر پایه ایمان به خدا و تدین دینی داشتن است دین مدار هستند دوم تقوا محورند یعنی گناه وارتکاب معصیت از ناحیه هیچ یک از اعضای خانواده مفروض نیست . سوم اخلاق مدار هستند دارای اخلاق حسنه ، فضیلت اخلاقی در بین افراد خانواده موجد است و رذائل به هیچ صورت در ان خانواده گرم و صمیمی و رذائل به هیچ صورت در این خانواده گرم وصمیمی و آسمانی جای ندارد . دارای اقتصاد پاک هستند حرام در این خانه وجود ندارد چرا که اگر اقتصاد حرام در یک خانواده آمد ایمان می رود ، تقوا می رود ، هر جایی که حرام آمد بدانید هر چیز الهی وآسمانی از آنجا رخت بر می بندد . دارای تعالی علمی و فرهنگی هستند همه دنبال تحصیلات عالیه ، رشد ، کمال هستند و آخرین شاخصه آنها آخرت گرایی است یعنی همه به دنبال این هستند که از دنیا استفاده کنند برای آبادانی آخرت در رابطه با این شاخصه های زندگی یک انسان متعالی و یک خانواده الهی که شش نکته بود در آیات بسیاری است در رابطه با ایمان والعصر ان انسان لفی خسر  ….. خداوند قسم می خورد که انسان از همان زمانی که دنیا می اید در زیان است مگر زندگیش بر پایه ایمان باشد «و عملوا الصالحات  ……. و دین مدار باشد باید بر مبنای تقوا حرکت کند «یا ایها الذین امنوا اتقو الله  ……… تا می توانید مراعات تقوا کنید   گناه نکنید در رابطه با شاخصه سوم اخلاق  قد افلح من تزکا………………. رستگار ان خانه و خانواده ای است آن شخصیت که وجودش از رذائل پاک باشد و در سراسر وجودش یاد خدا و فضائل اخلاقی باشد . اقتصاد پاک    « یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا  اموالکم بینکم للوالدین ». در بین خود و در بین محیط خود دچار اقتصاد نا سالم نشوید دارای اقتصاد پاک باشد حرام در زندگی شما جود نداشته باشد تعالی فرهنگی و علمی فرزندان یک خانه و خانواده باید و همچنین والدین رشد علمی و اخلاقی داشته باشند آموزش های لازم ، فضا برای تحصیل فرزندان و خود فراهم آورند هم تحصیلات علمی و هم تحصیلات معرفتی «حی الذین نعلمو …نتذکرو اوالالباب  ………….. »آیا کسانی که دانایند با کسانی که ضعف علمی دارند یکسانند لذا باید محیط خانه را آباد کنند برای رشد علمی ، محیط خانه را آماده کنند برای رشد در عرصه معرفت دینی ، مهم قرآن ، فهم معارف دین ، مبانی حقوق اسلامی و در اخر شاخصه ی ششم آن آخرت گرایی است باید تمامی اعضای خانه  و خانواده نگاه به آخرت داشته باشند ، فریب دنیا نخورند . لذا ئذ دنیا انها را به خود جلب نکند باعث این نشود که آخرت نبینند و مرتکب شوند  للناس  وهم ……. نزدیک شده برای مردم حسابرسی آخرت ولی آنها در یک غفلت هستند که فقط به فکر دنیا هستند به همین خاطر است که خداوند در قران به والدین … امر کرده است یا ایها الذین امنو کنونو و انفسکم  …………….. ای والدین ، ای سرپرستان خانواده ، خود و خانواده تان از اتش جهنم پرهیز بدارید ، نگه بدارید و نگاه به آخرت داشته باشید . لذائذ اندک دنیا شما را نفریبد … چه بسیار لذتهای اندکی باعث حزن و انمدوه و پشیمانی بسیار می شود به همین خاطر یک از مباحث مهم در عرصه ایمان دارا بودن اخلاق خانوادگی است از ناحیه پدر ومادر و فرزندان که ./.پایان

 

خطبه دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

شما عزیزان نماز گزار را به وی‍‍ژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوا کلید رستگاری و راه جلب لطف و عنایات الهی است .

در خطبه دوم به اختصار پیرامون چند موضوع سخن می گوییم امروز جمعه مصادف است با ۱۲ فروردین روز اعلام رسمی جمهوری اسلامی ایران روز احیا مبارک جمهوری اسلامی ایران بعد از حکومت رسول خدا و امیر مومنان مبنای این حکومت استقلال همه جانبه است در همه ی عرصه ها سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی علمی و همچنین آزادی ومردم سالاری دینی به همین خاطر رای می دهند و اساس نظام را پایه ریزی نمایند و رکن دیگر جمهوری اسلامی است اسلامیت این انقلاب است استقلال مایه رفع وابستگی تاریخی ایران شد و آزادی زنجیر ها ستم استعمار واستبداد  را از پایه ها باز کرد . به ما مسیر را نشان داد مسیر اولیا و انبیا است مسیر الهی آسمانی است جمهوری اسلامی و ایران و اسلامیت اصحاب این نظام اند . و همانطور که حضرت امام و حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بار ها فرموده اند جوهر هی حکومت اسلامیت است نباید با اموری تحت تاثیر فشارهای خارجی یا مصالح غیر شرعی امی بودن این نظام اسلامیت این انقلاب ذره ای خدشه دار شود اساس اسلام است این روز را گرامی می داریم و یاد و خاطره شهدا امام شهدا را هیچگاه تاریخ ایران اسلامی را از یاد نخواهد برد . تشریف فرمایی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به استان ولایت مدار بوشهر و عسلویه که موجب نورانیت و افتخار برای استان است این نشان از اهمیت استان بوشهر منطقه عسلویه در تمامی امور به وی‍ژه جهاد اقتصادی دارد استان بوشهر در همه ی ابعاد می تواند استان اول و بنا مملکت اسلامی باشد چنان که تاریخ نیز بر این     به همین خاطر شما می بینید مقام معظم رهبری اولین سفر  کاری خود وحتی سفر مشهد مقدس خود را نیمه کاره می گذارند و اولین سفر کاری خود را به استان بوشهر و منطقه عسلویه تبیین نمودند این نشان از اهمیت این جغرافیا است با داشته بالای میادین و بنادر و بخاطر حریم این منطقه است استان بوشهر با داشتن تاریخی تابناک در تمامی عرصه های فرهنگی و پایداری مقاومت در مقابل استعمار دنیا و داشتن میادین وذخایر منابع عظیم تکثیر انرژی چه انرژی فسلی و الان شما می بینید استان الگو اول در انرژی هسته ای است و با مرزی طولانی در حوزه خلیج فارس با داشتن توانمندی در عرصه تجارت به ویژه تکنولوژی ، شیلات ، کشاورزی معادن عرصه دفاع نظامی دریای و هوایی در یکی از بحرانی ترین و استرات‍یک ترین مناطق جغرافیای نظامی اهمیتی سیاسی نظامی می تواند استان بوشهر استانی اول دفاع و تحریم ولایت دنیای اسلامی باشد لذا شما می بینید که مقام معظم رهبری در رابطه با مردم استان بوشهر رابطه بسیار زیبایی دارد فرمودند استان بوشهر جز اصلی ترین و کهنترین اسان کشور است و دارای مردمی است       این تاریخ عظیم این مردم است . که از زبان آسمانی مقام معظم رهبری است بیان می شود مردمی امتحان داده تاریخ استان بوشهر کتاب امتحان این مردم است که در همهی عرصه ها بالاترین نمره گرفته اند باره ها  انگلیس حمله کرده اند بارها هلند پرتغال فرانسه به این جغرافیای نظامی حمله کرده اند اما شما می بینید که الان جایی ندارد در این استان که ذره ای از خاک استان را نتوانسته اند ما خود کنند . بلکه در این جغرافیا جانشان ستاندند و در گورستان ننگ استعمار جای گرفتند  . تاریخ استان بوشهر تاریخ سراسر افتخار است به همین خاطر مقام معظم رهبری اینقدر به این استان عنایت دارند و هم اینک استان اول در عرصه اقتصاد به ویژه در عرصه اقتصاد انر‍ژی هستند  به یک حرکت بسیار پر معنا وارد استان شدند و استان بوشهر را منور به نور خویش کردند این سفر پیام هایی داشت یک پیام برای استان ما  ااهمیت توانمندی اتکا به ایمان و ولایتمداری و حرکت جهادی در عرصه اقتصاد پیام دیگری برای دولت مردان داد که در سال جهاد اقتصادی باید مقام معظم رهبری در فضای تعطیلات است نشناسیم تعطیلی و حرکت کنیم با یک روحیه جهادی و پیشرفت توسعه در عرصه اقتصاد و   و این را به عنوان یک اصل بپنداریم و به دور از حاشیه ها و حاشیه پردازی ها باشیم بتوانیم در عرصه اقتصاد توانمد و در عرصه بین النمللی پیروز شویم پیام دیگری که داشت برای مدیران وزارت نفت بود که وزارت نفت و عرصه نفت صنایع آن  باید به عنوان اصلی ترین میدان اقتصاد  بکوشند و جهاد در این رابطه داشته باشند و به محیط های پیرامون مناطق نفتی توجه ویژه کنند .به رفاه انها به آسایش آنها به محیط زیست آنها خدمات شایانی به مناطق پیرامون داشته باشند . پیام دیگر ان است که بیانات گهربارسان بود که خدمت به جهاد اقتصادی از ان مسئولان است تمام مردم ایران است در همه عرصه ها باید جهاد اقتصادی کنند مردم با مصرف بهینه ی کالا تولیدات زود بازده آموزش های کمک به مسئولان با برنامه ریزی طراحی برنامه های بلند قوی کشور بتوانند اقتصاد ایران را به سر انجام عالی برسانند . جدا تشکر می کنم از رهبر عزیز انقلاب بیت معظم له  دفتر گرانقدر تمامی مسئولان وزرا وزارت نفت مسئولان استان مردم نمایندگان نماینده محترم مجلس خبرگان روحانیت ائمه جمعه خانواده معظم شهدا و ایثار گران مسئولان کشوری که در این عرصه حضور پیدا کردند و حماسه ی دیگری آفریدند برای استان بوشهر که واقعا می توان گفت برگ زرین دیگری بر این تاریخ افزودند روز یک شنبه ۱۴ فروردین روز جهانی کودک است کودکان سرمایه کودکی یک کشور هستند به همین خاطر از همان کودکی باید تحت تربیت و رشد قرار بگیرند و کتاب درس مهمی در این عرصه دارد از فرهیختگان نخبگان تقاضا می کنم تربیت کودکان و بستر سازی برای رشد علمی فرهنگی کودکان برنامه ریزی بکنند کارامد داشته باشند روز سلامت و هفته بهداشت مدارس و و روز جهانی بهداشت نیز در پیش داریم و شما می دانید بهداشت یکی از مهمترین ارکان سلامت  در جامعه است جامعه ای که دچار بیماری است و ناتوانی در عرصه بهداشت درمان داشته باشد قطعا دچار چالش های جدی در همین زمینه خواهد شد هم اینک الحمدالله استان بوشهر با برنامه ریزی مدیریت طراحی های دانش بنیان می رود که یکی از استان موفق در عرصه بهداشت است تشکر می کنم از هم    و خدمت گذاران در این عرصه اما چند نکته مهم قابل توجه است یکی آموزش سلامت به جامعه      … دوم نظارت و کنترل بر امور مصرفی مواد غذایی بهداشتی و خدماتی و سوم توسعه و بازسازی تببین مراکز بهداشتی و درمانی برخی از مراکز درمانی این استان واقعا نگران کننده است سازه آنها امکاناتشان وبه همین خاطر کادر پزشکی کادر درمانی به همین خاطر توانمند نمی توانند باشند برای خدمت به مردم    آسیبولبلوی

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.