نمازجمعه ۹ بهمن ماه ۸۸

 

خطبه ۹/۱۱/۸۸

خطبه اول

بسم الله الرحمن الرحیم

مستکبرین یکی دیگر از گروه هایی هستند که خداوند فرموده است آنان را هیچ گاه دوست نمی دارد «لا جرم ان الله یعلم ما یصرون و ما یعلنون انه لا یحب المستکبرین» بی تردید خداوند آنچه که انسان ها پنهان میکنند و آشکار میکنند از اعمالشان را میداند و خداوند هیچ گاه گردنکشان متکبر را دوست نمیدارد. استکبار یعنی خود بزرگ پنداری برتری جویی بر دیگران که نتیجه آن سرپیچی کردن از تمام قوانین الهی و انسانی است خود را بالا تر از قانون و مردم دیدن است استکبار یعنی انسان چنان بیندیشد که گویی تمام قوانین و مردم باید در خدمت او باشند و تابع او. رسول اببه (ص) میفرماید « امقط الناس المتکبر» منفور ترین مردم کسی است که تکبر دارد برتری جو است و با نخوت در میان مردم زندگی میکند امیر مؤمنان (ع) میفرماید: «ایاک الکبر» بر حذز باشید از تکبر و خود بزرگ بینی «فإنه اعظم الذنوب» بزرگ ترین گناه است «و امل العیوب» نکوهنده ترین عیب است «و هو هلیه ابلیس» زیور وجود ابلیس هست و شما میدانید که ابلیس با کبر و تکبری که داشت فرمان خدا را سرپیچی کرد و بر آدم سجده نکرد و با آن همه سابقه ی عبادی که داشت از درگاه خدا بیرون رانده شد.

اساساً کبر ورزیدن و تکبر و برتری جوییِ یک شخص یک قوم نشان از بیماری روانی داشتن آن شخص و آن قوم است در وجود خودشان احساس حقارت میکنند احساس ضعف می کنند احساس کوچکی میکنند به خاطر جبران ضعف و حقارت خود می آیند و فشار روی مردم ایجاد میکنند و میخواهند خودشان را بالا تر نشان دهند به همین خاطر امیر مؤمنان (ع) میفرماید: «ما من رجل تکبر او تجبر» هیچ مردی نیست که تکبر کند یا زور گویی کند «الا لذله وجوها فی نفسه» مگر به خاطر آن ذلت و حقارتی که در خود میبیند انسانی که تکبر میکند انسانی که خودش را از دیگران بزرک تر میبیند این بدین خاطر است که در وجود خود احساس ضعف و حقارت میکند.درخت هر چه میوه ی او بیشتر باشد سر به زیر تر است تواضع دارد فروتنی دارد اما درخت بی ثمر، خودش را از دیگر درخت ها بالا تر میبرد در حالی که ثمر ندارد انسان هر چه دانشش بیشتر باشد علمش بیشتر باشد تقوی بیشتر داشته باشد تدینش بیشتر باشد باید متواضع تر باشد بالا تر از علی بن ابی طالب که ما نداریم دیدیم که در تاریخ چگونه این انسان توضع داشت در مقابل……… در مقابل مستضعفین در مقابل فقرا و در مقابل تکبر و استکبار آثار بسیار بدی دارد برخی دنیائیست و برخی اخروی دنیائی آن اینست که شخصی متکبر در دنیا و در یک مقطع به شدت زمین میخورد تمام این جلال و جبروت ساختگی اش میشکند و به همین خاطر است که امیر مؤمنان حضرت علی (ع) میفرماید «الکبر یدع الرفیع» کبر تکبر و بزرگ بینی انسان های بزرگ را محکم به زمین میزند. اثر مخرب دیگر دنیوی اش این است که هیچ کس نمیتواند با او همنشین بشود، دوست بشود «لیس المتکبر الصدیق» برای شخص متکبر دوستی نیست چون میخواهد به دوستش هم بفهماند که برتر از اوست و همچنین موجب گناه و افتادن و سقوط در باتلاق معصیت میکند انسن را. شخصی که تکبر دارد این تکبر اثرش این است که شخصی که تکبر دارد این تکبر انسان را وادار میکند به گناه.«التکبرالداع الی التقهم فی الذنوب» و از آن طرف موجب این می شود که در انسان رذائل اخلاقی دیگری نیز پدید آید «التکبر یظهر الرذیله».

تکبر و کبر موجب پدید آمدن دیگر رذائل اخلاقی می شود این در دنیاست،امام در آخرت شخص متکبر ،شخص مستکبر مبتلا است به عذاب «الیوم تجدون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون»

امروز که روز قیامت است اشخاصی که کبر می ورزیدند تکبر داشتند مستکبرند ،عذابی بس دردناک خواهند چشید بخاطر اینکه در دنیا تکبر داشتند در دنیا به دیگران فخر می فروختند به مقامی ،به پستی رسیدند که فکر کردند که دیگر افراد باید در همه امورتابع باشند.هر چه انسان بالاتر عملش بالاتر تواضع او باید بیشتر باشد ،مردم دوستیش باید بیشتر باشد،در خدمت مردم بودنش باید بیشتر باشد ،علی ابن ابی طالب الگوست،امام راحل اسوه است ،مقاممعظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای الگوی تواضع و مردم داری هستند.

خاتم الانبیا محمد مصطفی(ص) فرمودند انسان متکبر در روز قیامت بصورت مورچه محشور می شود مردم او را زیر دست و پا له می کنند ،چون در دنیا می خواسته خود را بزرگ نشان بدهد،دیگران را زیر پا بگذارد،حقوق دیگران را زیر پا بگذارد و له کند و لگدمال کند در روز قیامت در روز قیامت بالعکس می شود مثل مورچه می شود و در بین دست و پای مردم لطمه می بیند.

استکبار بر دو نوع هست:یکی استکبار عبادی است و دیگری استکبار مردمی .

استکبار عبادی یعنی انسان مطابق با برنامه های دین عمل نکند مبانی اعتقادی و تکالیف دین را قبول نداشته باشد ،اندیشه های خودش را بالاتر از مبانی دینی بداند و در امر احکام و تکالیف دین الهی سرپیچی کند ،قانون دین را قبول نداشته باشد و عمل نکند این می شود استکبار عبادی «اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون»،«اگر به آنها بگویید معبودی جز الله نیست» سر پیچی می کنند «افکلّما جائکم رسول بما لا تهوی انفسک استکبرتم»،گروهی بودند که هرگاه پیامبری برای آنها مبعوث می شد و قوانینی می آورد احکامی می آورد که مطابق میلشان نبود قبول نمی کردند.استکبار و کبر کار ابلیس است ،سرپیچی کرد از مبانی دین عبادت نکردن نماز نخواندن تکالیف الهی را انجام ندادن این منشائش از ابلیس است .

«و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم»،خداوند وقتی آدم را آفرید و ابلیس هم بخاطر عبادتهایی که کرده بود در صف ملائک رفته بود ،فرمان داد که به آدم سجده کنید «فسجدوا» همه سجده کردند «الا ابلیس»مگر ابلیس «ابی و استکبر» ابا کرد و کبر ورزید ،خودش را بالاتر از آدم دانست «و کان من الکافرین» همین استکبار او موجب شد که از کافرین بشود و از درگاه بعد از آن همه عبادت کردن بیرون رانده شود،نتیجه این استکبار عبادی چیست؟«انّ الذین یستکبرون عن عبادی» ،کسانی که کبر می ورزند و خودشان را بزرگتر از عبادت خدا می دانند ،عبادت خدا نمی کنند ،مبانی دین را قبول نمی کنند ،مبانی دین را قبول ندارند «سیدخلون جهنم داخرین» اینان بزودی در جهنم داخل می شوند و به عذاب گرفتاری می شوند.

اما نوع دوم استکبار مردمی است.استکبار مردمی یعنی افرادی ،اقوامی خودشان را بالاتر و فراتر از دیگران بدانند که این خود انواعی دارد مثل استکبار شخصی ،فردی خودش را بالاتر از دیگران بداند بگوید من بالاتر از از افراد هستم بالاتر از اشخاصی هستم بالاتر از مردم جامعه هستم.

پیامبر اکرم(ص) می فرماید:«بوی بهشت استشمام نمی کند کسی که بمیرد و در دلش ذره ای کبر باشد».

شخصی خدمت حضرت امام صادق (ع ) آمد ،حضرت به ایشان گفت :کسی که خودش را بالاتر از دیگران ببیند مستکبر است و عذاب مستکبر هم مشخص است گفت:«یابن رسول الله ما افرادی را می بینیم که این ها بددینند،خیلی دین را مراعات نمی کنند گناه می کنند ،گای نماز می خوانند و گاهی نمی خوانند ،گاهی روزه می گیرند و گاهی نمی گیرند ،گاهی مبتلا به گناه هستند و گاهی نیستند ،ما صحابی شما هستیم ،احساس می کنیم بالاتر از آنها هستیم ،برتر از آنها هستیم این هم اشکال دارد؟فرمودند:بله ،اشکال دارد،چون احتمال دارد تو با این سابقه بعد از چندی مبتلا بشوی بگناه و سابقه ات را خراب کنی و آن شخص با آن بدی سابقه ی خودش را اصلاح کند ،تو خودت را همیشه از دیگران کوچکتر بدان از همه متواضع تر باش».

یک نوع  از استکبار هم استکبار قومی است یک طائفه خودش را از دیگر طوائف و اقوام بالاتر بداند .

نوع دیگری از استکبار ،استکبار نژادی است.نژادی سفید خودش را از رنگین پوستان برتر بدانند،این هم یک نوع استکبار است.

و دیگری استکبار ملی است یک ملت یک کشور خودش را برتر از دیگر کشورها بداند و بخواهد همه را تحت سلطه خویش بگیرد که الان متاسفانه در جهان این اندیشه وجود دارد استکبار ملی وجود دارد.

آمریکا و پیروان آن این گونه می اندیشند که بالاتر از همه هستند همه باید زیر نگین انگشتری استکبار آنها وجود داشته باشند.بنابرین استکبار و کبر یکی از خطرهای روحی و روانی انسان است و اجتماعی.جامعه ای که مبتلا شد به تکبر و استکبار،شخصی که مبتلا شد به تکبر و استکبار قطعا مبتلا می شود به گناه،مبتلا می شود به اینکه مردم از او فاصله می گیرند ،مبتلا می شود به اینکه منفور جامعه می شود موجب این می شود که محروم از محبت خدا می شود در دنیا و مبتلا به عذاب در آخرت ،خدایا ما را مبتلا به کبر نکن،روحیه و رویه استکبار را از وجود ما بزدا.

 

خطبه دوم:

روز دوازدهم بهمن آغاز دهه مبارکه فجر هست، دهه گرامیداشت انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی.

انقلاب اسلامی ما دارای ویزگی های خاصی است که در تاریخ معاصر سیاسی جهان بی نظیر است و در شعار اصلی انقلاب ما استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی تجلی کرده بود.

استقلال از همه وابستگی های سیاسی ،فرهنگی ،نظامی و اقتصادی از بیگانگان آزادی از قید و بند استکبار جهانی در همه عرصه ها و استبداد منحوس شاهنشاهی و جمهوری اسلامی بعنوان قانون سیاسی حیات جامعه و فرهنگی و تمام ابعاد رفاه اجتماعی که مهمترین بخش این ،فراز سوم شعار انقلاب که جمهوری اسلامی است اصل ولایت فقیه هست.حفظ و پافشاری و استواری بر این امور حفظ اصول انقلاب است و تخطی از این امور تخطی از مبانی و اصول انقلاب هست.استقلال ،آزادی و جمهوری اسلامی مثلث محتوایی انقلاب ما است و هر کس ضلعی از آن را بخواهد از بین ببرد بویژه اسلامیت انقلاب و نظام ما،به صف ضد انقلاب پیوسته ،پیشنهاد می کنم تمام مراکز دینی ،دولتی،نظامی و انتظامی مراکز مردم نهاد این دهه را گرامی بدارند و حتما شئون اسلامی مطابق با ایام که ایام عزاداری خاندان پیامبر است مراعات کنند ،نظام ما نظام ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست بهمین خاطره هرچه داریم ما از این خاندان داریم،بهمین خاطر با حفظ شعائر دینی که در این ایام باید مراعات شود انشاءالله این دهه را گرامی بداری و بویژه روز ۲۲ بهمن  با شکوه هرچه تمام تر برگزار برگزار شود .دومین موضوعی که عرض می کنم سخنان بسیار مهم مقام معظم رهبری است در دیدار با مردم گرانقدر مازندران که نکات مهمی فرمودند که به برخی از آنها اشاره می کنم .فرمودند:آمریکا مبارزه اینترنتی را در دستور عمل قرار داده ،چهل و پنج میلیون دلار تخصیص داده به این امر و این نشان از حقارت و شکست آمریکاست که از مبارزه ی نظامی و مبارزات روبرو ،مبارزات سیاسی،مبارزات حقوقی در مجامع بین المللی نفعی نبرده و الان دیگر مبتلا شده به مبارزه اینترنتی بهمین خاطر باید نخبگان ما در این رابطه یک دفاع مقدس شروع کنند .دومین نکته که فرمودند بیان کردند که در حوادث اخیر بعد از انتخابات دشمن فکر می کرد که موجب تضعیف نظام خواهد شد در حالی که این طور نشد ،باعث حضور پرشور و با بصیرت مردم در صحنه انقلاب شد و مردمان بسیاری انقلابی  ،آگاه و با بصیرت هستند و هیچگاه انقلاب را تنها نخواهند گذاشت.

سومین نکته ای که فرمودند این بود که دشمن در مقاطعی از زمان های انقلاب طمع می کندفطراحی می کند،که از نظام ما باج بگیرد ،باج سیاسی ،باج اقتصادی و باج علمی .فرمودند امام راحل(ره) هیچگاه باج نداد.مردم ما هم و خود مقام معظم رهبری نیز فرمودند من هم هیچگاه به دشمنان باج نخواهم داد.

نکته ی آخری که فرمودند مشخص کردند وظیفه کارگزاران و مسئولین ،کار،تلاش و رفع مشکلات مردم است .نکند دشمن با این فشارهای سیاسی و حوادث داخلی ما را به خودش معطوف کند و از خدمت به مردم محروم کند و باز بدارد ،مسئولین با تمام وجود،خردمندانه با کارشناسی بالا در مسیر توسعه و پیشرفت عدالت محور حرکت کنند و مردم نیز حمایت کنند از مسئولین ،چون دشمن یکی از برنامه هایش این است که اعتماد مردم از مسئولین را بگیرد ،اما این موجب نمی شود که نقد و انتقادی که برای یاری است ،دو همسنگر کنار هم نشسته اند و همدیگر را راهنمایی می کنند .

موضوع دیگری که در آخر عرض می کنم تشکر می کنم از شورای فرهنگ عمومی کشور که پاسخی مناسب داد به پیشنهاد استان بوشهرکه روز شهادت شهید والا مقام رئیسعلی دلواری به عنوان روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شود و از شورای عالی انقلاب فرهنگی تقاضا می کنم این مصوبه را بپذیرد و این روز بعنوان روز مبارزه با استعمار انگلیس که نماد این مبارزه استان گرانقدر و ولایتمدار و با فرهنگ بوشهر است ،مرکز مبارزه با استعمار تلقی شود و همایش های مهمی در این اقلیم نور ،استان بوشهر برگزار شود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد

خدایا در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.