نمازجمعه ۸ اسفند ماه ۹۳

۸/۱۲/۹۳

خطبه اول

در خطبه اول بنا براین گزارده ایم که از سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم و یکی از مهم ترین موضوعات و مسائل در زندگی مسائل خانوادگی است از ازدواج مدیریت زندگی تربیت فرزند رابطه معنوی و اخلاقی زن و شوهر خانواده ها تا مسائل کوچک و بزرگی که در یک زندگی مطرح هست اسلام برای آن برنامه دارد و یکی از اون موضوعات که وارد سخن شدیم در خطبه های قبل بحث وفاداری است وفاداری چند بعد دارد وفاداری راجع به پیمان و عهدی که انسان با خدا بسته که اون عهد عبودیت هست عهد اطاعت هست عهد دین داری است انسان باید وفادار به این عهد باشد وفاداری به پیمان ولایی که با پیامبر خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) و ائمه اطهار (ع) بسته بسته و پیمان و عهدی که با جامعه بسته در حوزه خدمات و کار باید وفادار باشد و چهارم وفاداری به عهد و پیمانی که با همسرش بسته زن با شوهرش فرزندان با والدینشان و والدین با فرزندانشان بسته اند و انسان وفادار باشد به این عهد و پیمان یکی از آیات الهی ازدواج هست و من آیاته ی ان خلق لکم و من انفسکم ازواجا از آیات الهی است مسئله ازدواج مرد با زنی که ههسر می شوند هماهنگ می شوند یک کانونی پر از صمیمیت مودت  محبت همراهی و همگامی تشکیل می دهند خداوند می فرماید این یکی از آیات هست و من آیاته ی ان خلق لکم و من انفسکم ازواجا لتسکنوا علیها تا در کنار یکدیگر به آرامش برسیم و جعل بینکم موده و رحمه خداوند بین زن و شوهر مودت یعنی محبت صمیمیت عشق قرار می دهد و رحمت مهربانی به یکدیگر بعد می فرماید ان فی ذلک لآیته  قوما یتفکرون اگر انسان اهل اندیشه و تفکر باشد متوجه می شود که این کانون خانواده یک آیتی است از آیات الهی یعنی کانون خانواده مقدس هست مثل آیات قرآن یعنی کانون خانواده زن و شوهر و فرزندان در کنار هم اینها یک آیه ای از پایات الهی هستند شوهر باید قدر زن را بداند زن باید قدر شوهررابداندبچه ها قدر والدین را بدانند والدین قدر فرزندان را بدانند زن که با شوهر عهد ازدواج بسته مرد که با همسرش پیمان ازدواج بسته باید وفادار باشند به این پیملان به این عهد باید وفادار باشندوفاداری زن نسبت به شوهر در اموری است در عفت در امور مالی زندگی در تربیت فرزندان در حفظ آبرو و شخصیت شوهر در حفظ دین و دینداری شوهر این در عهد ازدواج هست به همین خاطر هست که می فرمایند نصف دین برای انسان در پرتو ازدواج هست حتی در حدیث داریم دو سوم دین انسان در پرتو ازدواج هست رسول خدا (ص) می فرمایند ما من شاب هیچ جوانی نیست که تزوج که ازدواج کند فی حداست سن در همان آغاز زندگی آغاز جوانی الا اج شیطانه و مگر اینکه شیطان فریاد می زند یا ویل یا ویل …………………… ۱:۱۱:۴۳ ای وای که دوسوم دین این جوان حفظ شد دیگه من نمی تونم ورود پیدا کنم چون یکی از راهکارهای انحراف و انحطاط و ابتذال انسان توسط شیطان مسائل جنسی است مسائل شهوانی است شیطان فریاد می زند دو سوم دین این شخص حفظ شد رسول خاتم می فرمایند یتق الله العبت فی ثلث الباقی حالا دیگه انسان باید اون یک سوم دیگر را حفظ کند یعنی اختیار همسر خوب برای انسان مایه حفظ نصف یا دو سوم دین انسان هست بدین جهت هست که باید انسان خانمی که ازدواج می کند با مردی و عهد ازدواج می بندد با او باید وفادار باشد به این پیمان بهترین هدیه دنیوی انسان بعد از دین  همسر صالح هست خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) می فرمایند خیر متاع الدنیا بهترین هدیه در دنیا المراه الصاحه زن شایسته هست باز می فرماید مستفادالمومن بعدالتقوا خیر له و من زوجه صالحه مفیدتذرین چیز برای انسان بعد از تقوا همسر شاتیسته هست همسر مومن با ایمان باتقوا مدیر اینقدر زن نقش دارد در زندگی انسان و انسان هم باید فورا قدرشناس این نعمت باید باشد قدردان این نعمت باید باشد دزر این خطبه در رابطه با وفاداری همسر نسبت به شوهر من یک مقدار بیشتر صحبت می کنم و در خطبه های آینده نسبت به مرد نسبت مرد به همسرش اون وفاداری ووفاداری زن نسبت به شوهر در پیمان ازدواجی ککه بسته در اموری است ۱-وفاداری نسبت به حریم عفت خود در محیط های اجتماعی حریم وجودزن حریم شوهر هست وجود زن حرمت دارد شرف دارد حریم هست برای مردش زن باید از این حریم حراست کند حفاظت کند اگر این کار نکند خیانت کرده این میشه خیانت به پیمان و عهدی که با شوهرش بسته حجابش  در محیط های اجتماعی حفظ خود از نامحرم مواظبت از وجودش در محیط های کاری در فضاهای اجتماعی حفظ این حریم نشان از وفاداری این زن نسبت به اون عهدی استت که با شوهرش بسته اگر اون کاری نکند خیانت در عهد و پیمان هست به همین جهت هست که اسلام اینقدر بر مسئله حجاب تاکید دارد  بر مسئله عفت تاکید دارد مواظبت یک خانم راجع به عفافش راجع به این حریم مقدس وجودش و وفاداری او به عهد و پیمانی که در این امور با شوهرش بسته نشان از ایمان و تقوای این خانم دارد و و غیر از این نشان از ضعف ایمان ضعف تقوا و خیانت نسبت به شوهرش و این آغازی می شود که زندگی این خانم در درون منزل دچار چالش های جدی شود شوهرش دچار آزردگی خاطر بشه بددینی ایجاد شود شرایطی در جامعه ایجاد شود که افرادی خدایی نکرده طمع حرام داشته باشند به این شخص و همین طور مشکلات جدی در خانواده و جامعه رخ دهد اگر شما می بینید که حضرت زهرا(س) این قدر بر مسئله حجاب تاکید دارند به این جهت هست و اگر الان آمار طلاق می بینید بالاست همسران واقعا نگران هستند خانم ها واقعا نگران شوهرانشان هستند که دچار آسیب های اجتماعی نشوند توسط کسانی که بدحجاب اند مراعات نمی کنند این یک واقعیت است باید در رابطه با مسئله حجاب دقیقا مسائل مراعات شود چون هم زن وجودش حریم هست و دارای حرمت دارای احترام و هم مایه این می شود شوهر نسبت به او بیشتر علاقمند اعتماد بیشتر و جامعه نیز آسیب نبیند اگر ما می خواهیم یک جامعه پر از عفاف داشته باشیم پر از معنویت داشته باشیم مالامال از اطمینان و اعتماد باشد خانواده ها آسیب نبینند جامعه آسیب نبیند باید حجاب مراعات شود باید عفاف مراعات شود اونی که اسلام می گوید باید مراعات شود اگر این شد هم جامعه بخش عظیمی از مشکلاتش برطرف می شود و هم خانواده ها دچار اون بحرا ن هایی که در این رابطه هست نخواهند شد به همین خاطر یک زن باید تمام وجودش عفت باشد شرافت باشد و این حریم ازآن خود و شوهرش هست . احادیث زیادی داریم در این رابطه که حتی اگر یک خانم کاری کند که نظر غیر همسرش به او جلب شود در حکم بسیار زشتی است من از این تریبون اسم نمیارم این هست که باید مواظب باشیم جامعه ما باید جامعه ای سراسر معنویت و اخلاق باشد دوین امر در وفاداری زن نشسبت به همسر در رابطه با ازدواج حفظ امور مالی خانواده هست باید چنان مدیریت داشته باشد که از اموال همسر اموال خانواده که اموال خودش هست به خوبی مراقبت شود لطمه دیده نشه خانواده دچار بحران هایی که از حوزه اقتصاد هست درون خانه  ، خانواده دچار آسیب های جدی نشوند به همین خاطر باز در فقه سخن گفته شده که همسر اموال خانواده را باید طوری مدیریت کند که اول به خانواده خودش رسیدگی کند و با همفکری و اجازه شوهر اگر می خواهد چیزی به کسی بدهد اون وقت بدهد سوم وفاداری با عهد و پیمان تربیت فرزندان هست چون انسان که ازدواج می کند این عهد ازدواج پیمان ازدواج می بندد یعنی این نسل تولید خواهد شد و باید تربیت شودتربیت دینی تربیت ایمانی تربیت تقوایی رشد در غرصه های علم و فناوری خدمت به مردم دارا بودن اخلاق اینها نکات مهمی است که در تربیت باید لحاظ شود یک خانواده نگاهی به تربیت فرزند نداشته باشد فقط فکر غذا و لباس و خانه بچه ها باشد بالاتر فکر آموزش آنها باشد اما فکر اخلاتقشان نباشد اینها آموزش می بینند بزرگ می شوند اولین کاری که می کنند این بچه های بداخلاق پشت پا به زحمات پدر و مادر هست لذا باید اخلاق تربیت اخلاقی شوند این فرزندان از همان کودکی و بعد از آن وفاداری به عهد و پیمانی که زن با شوهر می بندد در حفظ آبروی شخصیتش نه مرد اجازه دارد شخصیت همسرش را تحقیر کند و خرد کند و نه زن اجازه دارد شخصیت شوهرش را در خانه جلو بچه ها خویشان و محیط اجتماعی خرد کند و تخریب کند باید همیشه با زبان خوش با رفتار های خوب در شخصیت یکدیگر تاثیر مثبت داشته باشند و در جامعه این طور باشند که هرکدام نمای تعالی و عظمت شخصیت یکدیگر باشند اگر نان نداشته باشه بیرون نگوید اگر مشکلاتی درون خانواده هست شوهر دستش خالی است بیرون بیان نکند به کسی نگوید ما نداریم بوقول معروف با سیلی صورت خودشان را نگه بداند تا حریم نشکند بهترین مرد برای یک زن شوهر اوست و بهترین زن برای شوهر همسر اوست باید در خدمت همدیگر و در تعریف و تکریم یکدیگر باشند و در عرصه دین هم همسر کمک کند به دین شوهر از امیر مومنان سوال کردند که حضرت زهرا چگونه است گفت نعم العون علی دین بهتری یاور هست برای دینم دین مرا حفظ می کند خانه ای که این چنین وفاداری این چنین اخلاق معنویت  و فرهنگ درش باشد این خانواده ای آسمانی است مشکلات نمی بینند و اگر مشکلاتی ایجاد شد خودشان حل می کنند روز به روز بر صمیمیت مودت محبت مهربانی انس و الفت اضافه می شود ولی وقتی همسر احترام شوهر نگه ندارد شوهر احترام همسر نگه ندارد بچه ها هم یاد بگیرند این خانواده می شود خانوده آشوب ، باید ما در این رابطه اگر بخواهیم یک خانواده خوب داشته باشیم که از این خانواده همگان لذت ببرند همگان از این خانواده رضایت داشته باشند مایه آرامش باشد باید همگان به اون پیمان ازدواج وفادار باشند شوهر نسبت به همسر همسر نسبت به شوهر و بچه ها به ویژه خانم که نقش مهم و اساسی در خانه و خانواده دارد .

 

 

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم ۸ اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی است اگر جامعه ای دارای طراحی و مهندسی تربیتی براساس اسلام نباشد قطعا اون جامعه دچار بحران خواهدشد و اینکه شما می بینید جهان غرب جهان غیر اسلام دچار بحران های عدیده شخصی و اجتماعی خانوادگی و برون خانواده هستند به این علت هست که دارای تربیت اسلامی و ساختار اون جامعه براساس  تربیت اسلامی نیست اگر ما هم بخواهیم یک جامعه ای داشته باشیم الهی دارای شاخصه های رشد در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی باید جامعه ما دارای فرهنگ اسلامی و تربیت اسلامی باشد از دوران کودکی خانواده ها فرزندانشان اسلامی تربیت کنند در مدارس ما آموزش و پرورش فرهنگ اسلامی  باشد دانشگاه های ما جامعه ما همین طور محیط های اداری همین طور و مهم تر از همه این موارد مراکز آموزشی است مراکز آموزشی ما از پیش دبستانی دبستان دبیرستان دانشگاه ها باید  براساس فرهنگ اسلامی و شاخص های تربیت اسلامی تربیت و برنامه ریزی و مدیریت شود و تهاجم فرهنگی دشمن این مراکز را نشانه گرفته اند به اشکال مختلف ایم محیط ها را نشانه گرفتند و این سن که چون سن تربیت هست سن نوجوانی و جوانی است شخصیت هر انسانی در این دو مرحله شکل می گیرد و آسیب پذیری هم بیشتر هست به شدت نشانه گرفتند به شکل حقیقی به شکل مجازی طراحی صهیونیستی است تخریب اخلاق و معنویت جوانان جهان اسلام و ایران به همین جهت باید امور تربیتی در مدارس تقویت شوند کمک به آنها شود مشاوره های بسیار خوب معلمان تربیتی بسیار خوب مربیان تربیتی بسیار خوب  در کنار دانش آموزان باشد و این بخش باید تقویت شود دشمن با تمام وجود آمده در صحنه برای تخریب و اینکه اگر توجه نشود فقط به امور علمی توجه شود قطعا بدانیم که این علم بعد از مدتی تبدیل می شود به شرایط بسیار پایین و متوقف می شود و تمامی جوانان را از دست خواهیم داد من سفارش می کنم به آموزش و پرورش ایران در رابطه با امر تربیثتی و اخلاقی و معنوی دانش آموزان بر اساس هدایت های مقام معظم رهبری برنامه ریزی کنند و هشدار می دهم  الان شرایط بسیار سختی جهان سلطه برای دانش آموزان ما ایجاد کرده اند بیشتر مواظب باشند آموزش و پرورش بیشتر مواظب باشد بیشتر  در تربیت دانش آموزان برنامه ریزی کنند ۱۴ افند روز احسان و نیکوکاری و سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی  (ره) است گرامی میداریم این تشکیل کمیته امداد که یک هدیه الهی است به واسطه انقلاب به جامعه ما به ویژه جامعه مستمند و مستضعف و یاد خاطره امام راحل را نیز گرامی می داریم که با این برنامه ها توانست بخش عظیمی از محرومیت در جامعه را برطرف کند احسان و نیکوکاری خود هم مایه رفع چالش های اجتماعی است هم ارتقا شخصیت خود انسان نیکوکار هست تقاضا می کنم ایام عید نزدیک هست به امید خدا کوشش شود در این ایام عید مستمندان فقرا با آمدن عید ناراحت نشوند خجالت زده نشوند پای سفره شون کم و کسر نباشد هرکس در خانواده خودش اگر مستمندی دارد در شهر خودش محله خود شکمک کند اگر بگیم نمی شناسیم اون خودش یک اشکال هست که چرا ما فقرای پیرامونیمون خویشانمون را نمی شناسیم محیط اجتماعی مون را نمی شناسیم رزمایش عظیم پیامبر اعظم در تنگه هرمز در حجم بالای مانور این نشان از اقتدار نظامی و آمادگی دفاعی ایران دارد اقتدار نظامی در عرصه های سخت افزار و نرم افزار استفاده از سیستم های نوین نظامی و آمادگی بالای دفاعی در مقابل تهاجم بیگانگان و این یک پیام هست به تمامی جهان که ایران اغسلامی می تواند زا سرزمین خود با تمام قوا دفاع کند و اگر دشمنی بخواهد به این سرزمین تعرض کند با تمام قوا با اون برخورد خواهد شد پیامش صلح و دوستی با دوستان و اقتدار و قدرت و مقاومت در مقابل دشمنان هست هشداری است برای اونها رزمایش پرتویی پدافند غیرعامل که در استان ولایت مدار بوشهر برگزار می شود یکی دیگر از امور مهم در فضای امنیتی اجتماعی نظام هست پدافند غیرعامل یک طراحی برنامه ریزی و مدیریت هست برای اینکه  در عرصه های مختلف جامعه به گاه حملات نظامی آسیب نبیند و اون مراکز هم تقلیل پیدا کند آسیبش  به همین جهت باید زیرساخت ها مهیا شود آموزش ها در این رابطه داده شود مدیریت پدافند به دقت مسائل بررسی شود بنده بارها عرض کردم استان بوشهر از جهت زیرساخت های پدافند غیرعامل فوق العاده ضعیف هست باید در این رابطه مسئولین با یک برنامه ریزی دقیق این مشکل را برطرف کنند  اقداماتی شده ولی کافی نیست با توجه به اینکه استان بوشهر یک استان انرژی است پایتخت انرژی ایران هست در عسلویه در بوشهر در خارک  در مناطق دیگر باید شرایط را طوری فراهم آورند که تمام ضوابط و اموری که در رابطه با پدافند غیر عامل و حراست و صیانت از مردم و صنایع و مراکز هست به خوبی صورت بگیرد تشکر و قدردانی می کنم از ستاد بازسازی عتبات و عالیات در ایران و استان بوشهر که در سفری که اخیرا به عتبات داشتیم و دعاگوی همه مردم عزیز بوشهر  بودیم عظمت کار این جوانان در کشور عراق انسان مشاهده می کند هرجا شما در عراق بروید ذکر نام امام راحل هست و بزرگی مقام معظم رهبری امام خامنه ای و تشکر و قدردانی از این جوانانی که در بازسازی عتبات عالیات و مراکز پیرامونی مثل بیمارستان ها درمانگاه ها مراکز فرهنگی دارند با تمام وجود تلاش می کنند چنان شده است الان در کشور عراق که این عزیزان که در ستاد بازسازی هستند به عنوان افرادی که با مجاهدت با جان دارند تلاش می کنند شناخته می شوند و خوش نام اند در سخت ترین شرایط در سامرا دارند کار می کنندبا این که دشمنان تا کیلومتر ها نزدیک شده بودند به سامرا اما این جوانان بزرگوار و ولایت مدار و این مهندسین با تمام وجود مشغول کار بودند هروقت هم مشکلی ایجاد می شد می رفتند در کنار رزمندگان عراقی از حریم اهل بیت و عراق دفاع می کردند و ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر نیز خوش نام بود در صحن حضرت فاطمه زهرا که یک عظمتی است در حوزه های سازه مهندسین ایرانی و بوشهری  و کارگرانی که اینجا اعزام می شوند یک حماسه آفریدند در خیمه گاه اهل بیت باز حماسه افریدند هرجا که یم رفتیم نام خوش بوشهر و بوشهری بود و این نشان می دهد که این استان این جوانان این مردم تمام وجودشان عشق به اهل بیت هست و در خدمت اهل بیت هستند حتی جانشان حاضر هستند فدا کنند برای حفظ حریم اهل بیت تمام علما تمام شخصیت ها  قدردان مردم ایران اند قدردان رهبر عظیم الشان ایران هستندقدردان مردم عزیز بوشهر هستند که این چنین خدمت می کنند در کربلا در نجف خداوند همه شمارا حفظ کند در هفته آینده سالروز شهادت حضرت زهرا(س) اسلام علیک یا فاطمه الصدیقه الزهرا الشهیده اسما نقل می کند می گوید من حال حضرت خیلی نگران کننده شد گفتم به امیرمومنان خبر دهم که حال دختر رسول خدا نگران کننده هست گفت آمدم کنار بستر نشستم حضرت زهرا یک نگاه آخرین نگاه کسی که دیگر امیدی نداره همسرش را ببیند به امیر مومنان کردند گفتند یاعلی از من راضی هستی امیرمومنان همین طور اشک می ریختند گفت این چه حرفی است ای دختر رسول خدا من شرمنده شما هستم حضرت به مسجد رفتند حضرت زهرا گفتند اسما این بستر من را به سمت قبله قرار بدید اگر صدا کردی من جواب ندادم سریع علی ابن ابیطالب را خبر کنید بگید دیگه فاطمه زهرا هم رفت بگید من رفتم خدمت حضرت زهرا صدا کردم جواب نداد هرچی صدا کردم حضرت جواب نداد آمدم که از اتاق بیام بیرون دیدم که این دوتا آقازاده امام حسن و امام حسین دارند  میان ۷و۸ ساله بودند گفتند ما می خواهیم خدمت مادر بریم گفتم نه برید پدررا بگید بیان گفتند اول ما  باید مادر را ببینیم گفتم خواب هست نه وقت خواب مادر ما نیست گفت از زیر دستام رفتند کنارر مادر نشستند گفت اول امام حسن خطاب کرد السلام علیک یا بنت رسول الله جوابی نیامد گفت السلام علیک یا فاطمه الزهرا جواب نیامد گفت آقا امام حسین فریاد زد السلام علیک یا اما السلام علیک ییا اما انا الحسین من حسین هستم مادر جوابم بده وگرنه می میرم من این دوتا آقازاده را بلند کردم گفتم بروید به پدرتان بگویید بیاد گفت این دو آقازاده می دویدند هی می خوردند زمین هی بلند می شدند فریاد می زدند وا محمدا وا علیا وا حمزتا قد مادرمنا

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.