نمازجمعه ۸ آبان ماه:

۱۴/۸/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که رضایت الهی سعادت دنیوی و رستگاری اخروی به ارمغان می آورد راهی که خدا با ماست و ما هم با خدا هستیم راهی که خداوند در بححران های زندگی سختی ها مشقت های دنیا و فرادنیا انسان را یاری می دهد نجات می دهد و از سقوط در دره خطرناک ابتذال انحطاط انحراف در دنیا و عذاب نجات می بخشد راه خدا صراط مستقیم سعادت انسان عبودیت است عبودیت یعنی اعتقاد رفتار و اخلاق دینی داشتن و رکن  اساسی عبودیت ایمان هست ایمان یعنی حاکمیت دین و تدین بر فضای وجود انسانی قلب انسان مالامال از باور و اعتقاد  به ذات اقدس باری تعالی اعتقاد به صفات کمالات وعظمت الهی  و خود در محضر خدا دیدن است اعتقاد به قیامت و حسابرسی و آخرت داشتن و رهروی راه قران و راه نبوت  به پیامبری حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) و ائمه  طاهرین داشته است در رابطه با امان موضوعات متعددی است که شش موضوع بسیار مهم است که ما در خطبه اول نماز جمعه بناداریم بیان کنیم که به د.وموضوع از ایین موضوع ها پرداختیم و الان به موضوع سومیکه ویژگی ها واوصاف انسان مومن است می پردازیم برخی از آنها در گذشته اشاره کردیم خود در محضر خدا دیدن و خداترسی رشد ایمانی  قرآنی داشتن روح توکل اخلاق مداری و تقوامحوری خدمت و انفاق به مردم و فقرا عدم پذیرش ولایت کافران وفای به عهد امانت داری پرهیز از لغو و کارهای بیهوده این برخی از صفات مومنان هست که تاکنون بیان کرده ایم و امروز به یکی دیگر از صفات مومنان اشاره می کنیم و در اون باره سخن می گوییم یکی از صفات مومنان پرداخت زکات است قد افلح المومنون بی تردید مومنان رستگارند الذین هم فی صلاتهم خاشعون کسانی که در نماز خاشع هستند و بعد می فرمایند الذین هم  لزکات فاعلون مومنان کسانی هستند که زکات خود را پرداخت می کنند زکات عبارت است از  حقوق شرعی که بر برخی از اشیا واقع می شود مثل خرما گندم طلا شتر و این حقوق باید وقتی که به نساب خاصی رسید صاحب اون پرداخت کند انسان مومن کسی است که وقتی حقوق شرعی به گردن آن می آید مثل زکات و خمس آن را به راحتی پرداخت می کند این طور نیست که دارایی و ثروت دنیا او را متوقف کند از پرداخت حقوق شرعی خداوند در فضای دین برای رفع مشکل فقرا قواعد اقتصادی وضع کرده است که با اجرای اون قواعد چالش های اقتصادی جامعه فقر برطرف می شود زکات یکی از اون امور است خمس یکی از اون امور هست در قرآن آیات زیادی در رابطه با زکات ۳۲ آیه در رابطه با زکات در قرآن است که نوعا آیات زکات همراه است با ذکر نماز یعنی زکات که یک  عبادت اقتصادی است با نماز که یک عبادت نیایشی است همراه است و اقیموالصلاه نماز را مدام به پا دارید و اتوالزکاه و زکات را پرداخت کنید والرکعوا من الراکعین و با رکوع کنندگان شما هماهنگ شوید و نماز بخوانید و رکوع کنید ییکی از اموری که مومنان برای سعادت آخرت پیش می فرستند گذشته از ایجاد فضای مناسب در دنیا برای خود و دیگران زکات هست و اقیموالصلاه و اتوالزکات و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عندالله نماز بپا بدارید  زکات را پرداخت کنید و هرچه پیش می فرستید از امور خیر برای آخرت خود نزد خدا محفوظ است اججر اخروی پرداخت حقوق شرعی زکات و خمس  چنان است که در قرآن به آن تصریع شده است والمقیمون الصلاه والموتون الزکات والمومنونبالله و الیوم الآخر اولئک سنئتیهم اجرا عظیما کسانی که نماز را بپا می دارند زکات را پرداخت می کنند و ایمان به خدا و قیامت دارند به زودی خداوند پاداشی عظیم خواهد داد  در روایات بسیاری نیز در رابطه با اهمیت پرداخت حقوق شرعی زکات و خمس تصریع شده است خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) می فرمایند امت من به خیر و سعادت خواهد بود اگر امورذی را مراعات کنند ۱- همدیگر را دوست بدارند مهرورز هم باشند پشتیبان هم باشند در مقام شکست  یکدیگر بر نیایند بلکه همدیگر را یاری رسانند و پشتیبان هم باشند از حرام دوری کنند و مهمان را تکریم نمایند نماز را بپا دارند و زکات را پرداخت کنند بعد در آخر می فرماید و اذا لم یفعلوا ذالک اگر این کار نکنند این گونه نباشند مبتلا می شوند بالقحط و السنین گرفتار خشکسالی گرفتار گرانی گرفتار قحطی خواهند شد حضرت زهرا (س) در حدیثی اهداف عبادات  را بر
می شمارند که نماز برای چه چیزیو چه هدفی جبر شده است و واجب شده در رابطه با زکات می فرمایند و و زکاته تسبیح لنفس و نوعا فرزق زکات برای این هست که نفس انسان پاک شود وقتی کسی حقوق شرعی اش را پرداخت کرد سهم فقرا را پرداخت کرد چالش های اقتصادی  جامعه به ویژه جامعه مستمندان را برطرف کرد از خود گذشت و به دیگران پرداخت قطعا این هوای نفس را کنترل کرده و نفسش را در مسیر تعالی قرار داده نفس بر او حکومت نکرده بلکه او حاکم نفس است برای اندکی مال دنیا احکام دین را زیر پا نگذاشته بلکه به خاطر اجرای حکم خدا نفسش را کنترل کرده لذا پرداخت زکات موجب صافی دل و باطن می شود ونماء فی الرزق موجب این می شود که رزق و روزی شخصی که زکات می دهد بیشتر شود و اساسا این کار اسم اون زکات شده زیرا زکات یعنی نمو رشد بالندگی کسی که زکاتش را پرداخت می کند فضای اقتصادی خاصی برای خود فراهم می آورد که خدا  برای دارایی اش به کارش برکت دهد امام باقر می فرماید  بنیهالاسلام علی خمس اسلام بر پنج ستون استوار است الصلاه نماز والزکات والحج و الصوم والولایه امام علی ابن موسی الرضا می فرمایند که خداوند در قرآن سه چیز را مقرون با سه چیز دیگر امر کرده است سه چیز هست در قرآن که خدا به او امرکرده مثل نماز اما  مقرون هست به سه چیز دیگر ان الله عزوجل امر بثلاثه مقرون بها ثلاثه اخری خداوند به سه چیز امر کرده که اون سه چیز همراه سه چیز دیگر است امر بصلاه و الزکات خداوند امر کرده است به نماز و همراه با زکات و لم یزکه اگر کسی زکات ندهد لم یقبل منه صلاه اگر زکات ندهد نمازش قبول نیست امر به شکراله وبالوالدین خداوند فرمان داده است به شکرگذاری ذات اقدسش مقرون با  شکرگذاری نسبت به پدر و مادر و لم یشکر والدیه اگر کسی نسبت به پدر و مادر زبان تشکر و عمل احترام آمیز  نداشته باشد لم یشکر الله خدا را شکر نکرده وامر بقا الله و صله رحم خداوند امر کرده است به تقوا مداری و حفظ پیوند خویشاوندی  فمن لم یسر لم یتق الله اگر کسی صله رحم را انجام ندهد تقوای خدا را مراعات نکرده خداوند امر به صلاه کرده مقرون با زکات در بسیاری از آیاتی که پیرامون زکات هست ملاحظه  کنید می بینید همراه با صلاه هست مثل آیه ۴۲ سوره بقره خداوند امر کرده به شکرگذاری مردم نسبت به خودش همراه با تشکر از والدین در سوره لقمان آیه ۱۴ امر کرده است به تقوامداری همراه با صله حرم اوایل سوره نسا خداوند فرموده است که اگر شما یکی از این سه را انجام دهید دیگری انجام ندهید گویا هیچکار نکرده اید فرموده است و اقیموالصلاه و اتوالزکات  نماز بخوانید وزکات دهید حالا اگر کسی نماز خواند  زکات نداد امام رضا  می فرماید نمازش قبول نیست عزیزان پرداخت حقوق شرعی به ویززه زکات و رفع فقر فقرا اون منطقه یک ضرورت است نشانه ایمان هست اگر این کار نشود قحط سالی است خشکسالی است استمرار فقر فقراست مشکلات اجتماعی امنیتی  و فرهنگی است به همین خاطر است که پرداخت زکات هم نشانه ایمان هست هم سعادت اخروی در بردارد و هم موجب رفع گرفتاری فقرا و مستضعفان خواهد شد و عدم آن نشانه بی ایمانی بدایمانی موجب قحطی خشکسالی و عذاب اخروی است  پیامبر گرامی اسلام می فرمایند مومنان ۲۰ویژگی دارند عزیزان خدا  خوبان خدا انسان مومن است که مورد توجه و عنایت خداست سعادت اخروی برای او لحاظ می شود ببینیم رسول خدا چه ویژگی هایی برای یک انسان مومن بیان می کند که ما نیز اونگونه  شویم تا عنوان یک مومن شامل حال ما شود و از برکات ایمان بهره مند شویم ۱-الحاضرون الصلاه مومنان کسانی هستند که در  نماز جماعت حاضر هستند از ویژگی های انسان مومن نماز به جماعت خواند است که بهترین حالت نماز جماعت نماز جمعه است دوم المسارعون الزکات اگر زکات به  اونها تعلق می گیرد مکث نمی کنند با شتاب تمام این کار خیر را انجام می دهند سوم المطعمون للمساکین فقرا مستمندان اونهایی که سفره اونها خالی است مومنان کمک می کنند که مشکل تغذیه کسی در سطح جامعه نداشته باشد چهارم الماحسون لراس الیتیم یتیم نواز هستند پنجم المطهرون اطماهم پاکدامند پاکند عفاف دارند المتزرون علی اوصافهم دارای حجاب دارای  وقار دارای یک شخصیت بسیار دینی در سطح جامعه هستند هفتم ……………………………. ۲۶:۱ زمانی که حدیثی بیان می کنند از مبانی فاخر دین و از قرآن و روایات اشتباه نمی کنند کذب نمی گویند به دین چیزی نمی بندند و ان وعدوا لم یخلفوا زمانی که وعده می دهند وفای به عهد می کنند وعدوا مردم بهشان اطمینان کنند اعتماد کنند لم یخینوا خیانت نمی کنند در امانت و ان تکلم صدقوا اگر سخن بگویند راست سخن می گویند دروغ نمی گویند رهبان بالیل اهل نماز شب اند شب های اونها به عبادت خدا روز است و اسد بالنهار چون شیر در روز در خدمت دین هستند سامعون النهار روزها روزه می گیرند و  قائمون اللیل شب ها به نماز برمی خیزند ………………۲۷:۳۰ همسایه را آزرده نمی کنند ………………………….. همسایه ها هم نسبت به اونها هیچ کینه ای در دل ندارند چون همه خوبی می بینند ………………………………………  متواضع اند فروتن اند خود را از همه کوچکتر می بینند عزیزان بزرگان مسئولین هر کس  بزرگ تر است مقامش والاتر است باید متواضع تر باشد امیر مونان علی ابن ابیطالب را ملاحظه بفرمایید  مقامی که علی ابن ابیطالب داشت تو طول تاریخ هیچ کس نداشته تواضع ایشان فروتنی ایشان خدمت به مردم خدمت به فقرا خدمت به ایتام بی نظیر هست در  تاریخ حضرت امام را ملاحظه کنید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را ملاحظه بفرمایید تواضع فروتنی خدمت اینها الگوهای ما هستند ختاهم علی بیوت الاوامرکسانی که بی سرپرست اند خانه هایی که بی سرپرست است نگاهشان  به اون خونه هاست جهت کمک ………………….. ۲۹:۳۰ در تشییع جنازه ها شرکت میکنند و درس می گیرند و بعد می فرماید جعلتا الله ایاک للمتقین خداوند ما و شما را از اهل تقوا قرار دهد.

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم  مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در دیدار با  جوانان دانش آموز در آستانه روز دانش آموز سخنان مهمی ایراد فرمودند تحصیل علم و نقش دانش و فناوری در عرصه استقلال توسعه و پیشرفت کشور چنان مهم است که معظم اله آن را به عنوان مهم ترین زیرساخت استقلال و توسعه و پیشرفت نظام برشمرده اند باید جوانان عزیز دانش آموزان گرامی به جهاد علمی بپردازند حضور جدی و کارشناسانه در امر جنبش نرم افزاری و پیمودن طریق خودکفایی علمی نظریه پردازی تولید علم و مرجعیت علمی ایران در جهان یک فرایند بسیار مهمی است که باید عرصه دانش و فناوری مراکز علمی ما بپیمایند دین داری معنئیت و اخلاق مداری اساس زندگی یک جوان باید باشد و ان حضرت رد این رابطه تاکید فراوان داشتند دشمن شناسی بصیرت داری و استکبارستیزی از دیگر شاخصه های یک جوان دانش آموز است پس این مثلث مهم تحصیل تا رسیدن به مرجعیت علمی و حضور جدی در جنبش نرم افزاری نظریه پردازی تولید علم و در آخر اون مرجعیت علمی یک پروژه مهم است که باید مسئولین به آن توجه کنند و فضا را برای دانش آموزان فراهم کنند و دانش آموزان نیز با قدرت تمام بدان بپردازند دین داری معنویت اخلاق مداری اساس زندگی انسان هست دشمن شناسی بصیرت داری و استکبارستیزی این نماد روشن فکری آگاهی و بیداری یک جوان هست قدردانی می کنم از حضور جدی جوانان دانش آموز در راهپیمایی روز ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز از مسئولان گرامی و برگزار کنندگان این راهپیمایی نیز تشکر می نمایم روز یکشنبه روزشهادت حضرت جواد (ع) است امامی که در یکی از بحرانی ترین دوران اسلام به امامت رسید و فتنه فتنه گران و اصحاب فتنه از همان ابتدای رهبریت ایشان بر فضای اسلامی تزریق کردند و در آخر منجر به شهادت اون حضرت شد این مصیبت را به حضرت بقیه الله الاعظم مقام معظم رهبری همه شیعیان شما عزیزان تسلیت عرض می کنم روز دوشنبه سالروز ازدواج امیرمومنان و حضرت فاطمه زهرا است این ازدواج الگویی است آسمانی برای تمامی کسانی که قصد ازدواج دارند انتخاب  شایسته شایسته سالاری در انتخاب ازدواج آسان دیدن داری اخلاق مداری در زندگی صفا صمیمیت محبت گرمی بخشی به کانون خانواده از خود گذشتگی و به خانواده پرداختن تربیت الهی فرزندان پرهیز  از تجمل گرایی و مراعات اقتصاد در خانواده هدایت مردم و خدمت به فقرا حاکمیت معنویت دیانت بر خانواده از ویژگی های زندگی این دو یگانه است که ما باید الگو برداری کنیم و استفاده کنیم روز سه شنبه روز ملی کیفیت است مراعات استاندارد کیفیت کار و کالا یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و امنیت اقتصادی در جامعه است به همین خاطر باید مسئولان گرامی در عرصه تولید کار و کالا نسبت به کیفیت این دو عنایت توجه و حساسیت ویژه داشته باشند این باعث می شود که مردم به کار کالای  داخلی اعتماد کنند گردش نقدینگی در فضای شریان اقتصاد داخلی به گردش درآید و از کار و کالای خارجی پرهیز کند .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.