نمازجمعه ۸ آبان ماه ۹۴

خطبه اول

در خطبه اول با توجه به ماه محرم و صفرکه متعلق است به ساحت مقدس حضرت ابا عبدلله الحسین بنا گذارده ایم که از راه خدا در سخنان حضرت ابا عبدلله الحسین سخن بگوییم. سبک زندگی اسلامی از نگاه حضرت سید الشهدا یکی از آموزه های مکتب ابا عبدلله الحسین در زندگی اسلامی و مکتی اهل بیت و سیره ی حسینی نیکی ، خدمت و مردم داری است. نیکی کردن به مردم ، خدمت به مردم و مردم داری سیره ی انبیا ، اولیاء خدا ، اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) است. بطوری که در قرآن بدین معنا سفارش ویزه شده. و یکی از افعال خداوند احسان است و یکی از اوصاف خداوند محسن است. یعنی اول موجود در عالم خلقت در عرصه ی احسان خود خداوند است و اول محسن در نظام وجود ، ذات اقدس باری تعالی است. به طبع انبیا و ائمه و اولیاء خدا که تجلی اسماء ذات اقدص هستند مثل حضرت ابا عبدلله الحسین دارای این وصف و این فعل هستند. یکی از نشان کمال انسان ، نیکی ، خدمت ومردم داری است. خداوند در قرآن می فرماید : «احسنوأ إن الله یحب المحسنین» ای مردم نیکو کار باشید خدمت گذار باشید ، مردم دار باشید که خداوند انسان های نیکو کار را دوست دارد . محبوب خود قرار می دهد . حضرت ابا عبدلله الحسین در سخنی گهر بار این فضیلت و این وصف عالیه اخلاقی را این چنین بیان می کند : «و من نفس کربه مؤمن فرج الله عنه کرب الدنیا و الاخره و من احسن احسن الله الیه ، ولله یحب المحسنین » می فرماید : اگر انسانی گرفتاری یک گرفتار را بر طرف کند. زندگی انسان سراسر گرفتاری است. چالش های مادی  ، خانوادگی است .مشکلات ملی است. اگر یک انسان رفع گرفتاری انسان مؤمنی کند. آن را از گرفتاری بیرون بیاورد. چالش زندگی او را بر طرف کند و رفع نگرانی کند « فرج الله تعالی ان » خود خداوند می آید و تمامی «کرب الدنیا و الاخره » تمامی ناراحتی های دنیا و آخرت این فردی که کمک کرده به انسان گرفتار بر طرف می کند.« فرج الله عنه کرب الدنیا و الاخره » یعنی یک انسان در محدوده ی توان انسانی خودش می آید رفع گرفتاری از شخصی می کند و مشکلش را بر طرف می کند. در قبال این کار خود خداوند می آید نگرانی ها و گرفتاری های دنیا و آخرت او را بر طرف می کند. هم در دنیا و هم در آخرت که اوج گرفتاری است . بعد می فرماید : « من احسن احسن الله الیه » هر کس که نیکویی کند ، خدا به او نیکویی میکند. « ولله یحب المحسنین » وخداوند انسان های نیکو کار را دوست دارد. یک وقت انسان خدا را دوست دارد. این یک همر است که انسان خدا را دوست داشته باشد. خوب شما می دانید انسان مطیع محبوب خود است. تمام تلاشش برای رضایت محبوبش است. اگر فردی خدا محبوبش باشد، تمام تلاش می کند در مسیر جلب رضایت محبوبش که خداست. اما اگر کاری کند که او محبوب خدا شود. این خیلی هنرمندی است. چنان می شود که خدا چنان به او خدمت می کند که محب به محبوبش خدمت می کند . وان شخص محبوب خدا می شود. وخدا دیگه به او خدمت می کند. فرشتگان را می فرستد مشکلاتش را بر طرف می کند. یکی از اشخاصی که محبوب خداست ، انسان نیکو کار است. انسانی که رفع گرفتاری مردم می کند. دست مردم را می گیرد. خدمت به مردم می کند. گرفتاری ها را بر طرف می کند. بعد می فرمایند در حدیث دیگری : «من اراد الله تبارک و تعالی بالصنیعه الی اخیه » هر کس می خواهد ، قصد کرده یک خدمتی به یک انسان مسلمان بکند برای خدا نه برای خود .قصد کرده خدمت به انسان مسلمان و انسان مؤمنی کند. خود خداوند می آید در وقت نیازمندی این شخص نیکو کار به او نیکویی می کند.و بلا های دنیا را از او بر طرف می کند. بیش از آنی که نیکی کرده به او نیکی می کند. مشکلات زندگی را از زندگی او بر طرف میکند. این سیره ی حسینی است. ما که تمام وجودمان ، تمام ذهنمان ، تمام قلبمان حضرت ابا عبدلله الحسین است باید در زندگی سیره ی حسینی داشته باشیم. یکی از شاخص های سیره ی حسینی مردم داریست. نیکو کاریست. خدمت گذاریست. خدمت گذاری نسبت به زن ف فرزند ، پدر ، مادر ، همسایه ، خویشان ، مردم پیرامون زندگیمان ، ارباب رجوع در محیط های مختلف اجتماعی تا می توانید باید خدمت به مردم بکنیم. دست گیر باشیم. کمک کنیم . بال باشیم ، گرفتار را از چاه گرفتاری بیرون بیاوریم. آن گاه خدا انسان را به اوج محبوبیت و از آن طرف خدمت به او و بر طرف شدن گرفتاری هایش در دنیا می رساند. و فرق نمی کند چه این گرفتاری ها کوچک باشد ، انسان رفع گرفتاری کند چه بزرگ. باید انسان در محیط زندگی خود کوشش کند تا می تواند در خدمت جامعه و مردم باشد.

 

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم :

امروز روز نوجوان و بسیج دانش آموزی است. سرمایه مهم یک مملکت منابع انسانی او است. نفت ، گاز ، معادن ، اینها ثروت هستند اما مهم ترین ثروت یک جامعه منابع انسانی او است. چون اگر انسان نباشد . انسان های فرهیخته ، انسان های مؤمن ، با تقوا ، متعهد ، دانشمند ، آگاه  نباشند ، این معادن نه کشف می شود و اگر کشف شد به دست بیگانه گان اداره می شود. به این خواطر است که مهم ترین سرمایه ی یک کشور منابع انسانی اوست. و بین جامعه ی انسانی جوان و نوجوان است که مهم ترین رکن یک جامعه است. زیرا خانواده ها و تمامی کشور برای تربیت ، آموزش ، پرورش و نخبه گی جوان و نوجوان تلاش می کنند و آینده مملکت به دست همین عزیزان جوان و نو جوان است. به این جهت است که باید مسؤلان مملکت ، برنامه ریزان مملکت برای این سرمایه ی عظیم دارای یک برنامه ریزی مدون ، بلند مدت و بسیار علمی و بر اساس آموزه های قرآنی و مکتب اهل بیت باشد. این برنامه ریزی باید تدوین شود و مدیریت گردد. یکی از موهبت های این عرصه ی تربیت بسیج است. دانش آموزانی که در عرصه ی بسیج فعالیت می کنند هم در مسیر تعهد وبصیرت بیداری و مجاهدت و انقلابی بودن هستند هم در راستای تحصیل علم و رشد علمی و فن آوری باید تلاشی جهادی کنند و این یکی از بستر ها و زمینه های مهم رشد برای یک جوان و نوجوان است. حضور در عرصه ی بسیج و تحصیل علم . دو بال برای رشد در عرصه ی شخصیت والای انسان در شرایط کنونی جهان. الآن تهاجم فرهنگی دشمن به شدت تمامی جهان را در بر گرفته به ویژه کشور ما که تنها کشوری است که در مقابل جهان استکبار ایستاده و هدف اصلی و عمده ی این تهاجم فرهنگی قشر جوان و نوجوان است . به این جهت باید مسؤولان مملکت در عرصه ی آموزش و پرورش ، مراکز آموزش عالی ، محیط های اجتماعی به شدت در عرصه ی برنامه ریزی رشد شخصیت الهی جوان و نوجوان و از آن طرف دفع تهاجم فرهنگی به آنان بکوشند. که متأسفانه تا کنون یک برنامه ی دقیق ، مدون ، با مدیریت هماهنگ ونظارت ویژه و باز تولید برنامه ها مطابق با شرایط روز دیده نمی شود. ما اگر جوان ها و نوجوانان خودمون را از دست بدهیم ، اگر خانواده ها جوان و نوجوان خودشون رو از دست بدهند ، دچار بحران می شوند ، جامعه دچار بحران می شود. هم خانواده ها باید در تربیت و رشد شخصیت الهی جوان و نوجوان بکوشند هم آموزش و پرورش هم مراکز آموزش عالی هم حوزه های علمیه و هم دستگاه های تربیتی. همگی باید دست به دست هم بدهند در یک برنامه ریزی منسجم ، هماهنگ مطابق با نیازهای روز این جوانان را هما یت کنند. این نوجوانان را همایت کنند و بسیج یکی از بستر های بسیار خوب برای رشد شخصیت جوان و نوجوان است. من صمیمانه تشکر می کنم ازبسیج دانش آموزی ، بسیج دانشگاه و تمامی عرصه های بسیج که الحمدلله در تمامی این فضای انقلاب پر تلاش ، صمیمی ، ولایت مدار در خدمت جوانان و نوجوانان هستند.

روز چهار شنبه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و آمریکا است. استکبار جهانی پدیده ای تازه و نو پیدا نیست. استکبار جهانی از همان زمان ابلیس آغاز شده .«ابی واستکبرو کان من الکافرین » سردمدار استکبار ابلیس است.که حمله کرد به اولین گروه انسانی که آدم و حوا بودند و آنها را فریفت و چه معضلاتی که ایجاد نکرد. و الان نیز در صدر برنامه های انحرافی انسان قرار دارد. بعد از آن نمرود ها ، قیصر ها ، فرعون ها این ها ادعای تسلط بر زمین ، تسلط بر مراکز قدرت و ثروت داشتند. فرعون این طور اندیشه داشت که من هستم که زنده می کنم و می میرانم . به همین خواطر وقتی که خبر دادند حضرت موسی در شرف تولد است تمام زنان که حمل داشتند . آن ها را کشت. بچه ها را کشت. گفت حیات دست من است. چه کسی متولد شود گفت دست من است. بعد چه کسی باید بمیرد “فت : آن هم دست من است. افراد را می کشت. ادعای خدایگانی می کرد. می گفت من هستم که یوحی و یومیتم . ثروت های جهان از آن من است. هیچ قدرتی نباید در برابر قدرت من وجود داشته باشد. این نگاه فرعون بود. نگاه نمرود هم همین بود.نگاه قیصر های روم هم همین بود. نگاه شاهان ستمکار ایران هم همین طور بود. این اندیشه داشتند. پیامبران ، ائمه ، اولاء خدا که می خواستند جامعه را آزاد کنند ، جامعه را نجات دهند. مردم را از غول و زنجیر بیرون بیاورند. عدالت در جامعه گسترش دهند. معنویت و اخلاق باشد. ثروت به شکل عمومی در اختیار جامعه باشد. فرعون ها در مقابلشون قد علم کردند . قد علم می کنند. الآن این چنین است. جای فرعون و قیصر و نمرود آمریکا نشسته. او خواهان این است ، هیچ قدرتی نباید در مقابل من باشد.تمام ثروت های جهان از ان من است.تمام مراکز سیاسی جهان ، مراکز حقوقی باید تابع من باشند. اقتصاد جهان باید مطابق برنامه ی من حرکت کند. هیچ کشوری نباید از زیر یوغ استعمار من خارج شود. آمریکا این چنین است. ایجاد اتحادیه های قدرت با کشور های اروپایی . ایجاد حکومت های وابسته ی خود. تشکیل مراکز سیاسی و حقوقی برای حمایت و توجیه جنایات خود به شکل وسیع در جهان گسترده است. ایران یکی از همین کشورهایی بود در رژیم ستمشاهی که از اقمار استعمار آمریکا بود و قبل از آن انگلیس. این انقلاب آمد و ایران را نجات داد. وخورشید طلوع بیداری اسلامی در جهان است. مقابله کرده است با جبهه استکبار به سردمداری آمریکا. به همین خواطر آمریکا و تمامی ازنامش در مقابل این انقلاب ایستادند .به هر شکل ممکن در پی این هستند که این انقلاب را از بین ببرند. چه به شکل سخت، تهاجم نظامی که آن را توسط رژیم بعث عراق انجام دادند و شکست خوردند. چه به شکل تهاجم نرم فرهنگی ، چه اقتصادی ، چه سیاسی و چه در عرصهی علم و فن آوری. از کوچک ترین فرصت ها برای نفوذ و بر اندازی استفاده می کند آمریکا. به همین خواطر هست مقام معظم رهبری تأکید کردند ، اخیراَ نامه ای به رئیس جمهور نوشتند ، به مجلس گفتند ، در صحبت ها مکرر بیان می کنند که مواظب باشید آمریکا به دنبال نفوذ است. این منفذ ها را ببندید و بدانید اگر آمریکا در جایی نفوذ کرد . این ویروس امپلیالیزم آمریکا آمد ، جامعه را بیمار می کند. مردم ایران به هوش باشند. هر مکانی ، برنامه ای ، مؤسسه ای ، سیستم های اقتصادی تغذیه ، البسه ، هر چیز آمریکایی آمد بدانند در حوزه ی نفوذ است. بشدت آن را تحریم کنند و برخورد کنند. قطعاَ آمریکا ، انگلیس و کشور های متخاصم اول به شکل خیر خواهانه و جذاب ورود پیدا می کنند . در تمامی کشور ها این چنین هستند. به شکل آرام ،جذاب ، مردم پسند ورود پیدا می کنند و در این ورود کار خودشون رو شروع می کنند اذا کلمه ی استعمار یعنی آبادانی اما اینها برای آبادانی نمی آیند. برای تخریب می آیند ، برای بر اندازی می آیند. شما ملاحضه کنید کشورهایی که در جهان سوم بوده اند و این کشور ها مثل آمریکا و فرانسه و انگلیس ، پرتغال ، این کشورها که در طول تاریخ معروف هستند به استعمار ، ورود پیدا کردند. اول به شکل خدمت به مردم. ایجاد اشتغال و ارزانی برای مردم. غذای مناسب و ارزان و البسه ی بسیار خوب ، وسایل نقلیه بسیار استاندارد و ارزان برای مردم می آیند. و وقتی که آمدند جا پای خودشان را محکم کردند . در کنارش شروع می کنند به براندازی و فرهنگ سازی.شروع می کنند به کسترش حوزه ی فساد اخلاقی. آمریکا بداند که در پسا برجام در ایران هیچ جایگاهی ندارد و هر مجوزی به مؤسسات آمریکایی ،مراکز آمریکایی ، عرصه عهای اقتصاد آمریکایی در ایران داده شود از نظر مردم هیچ مشروع نیست و به هیچ صورت مردم آن را قبول نخواهند کرد. تشکر و قدر دانی می کنم از تمامی استان هایی که نخست وزیر انگلیس آمد و با او برخورد کردند و راه ندادند و نگذاشتند صحبت کند. این باید درس شود برای آمریکا و انگلیس.قطعاَ این پیام ما به تمامی شخصیت های سیاسی جهان رسیده در استان بوشهر که استان بوشهر هیچ گاه فردی از شخصیت های آمریکا ، انگلیس به بوشهر راه نخواهند داد.لذا اگر در استان های دیگر آمدند ، نگذاشتند سخنرانی کنند .در استان بوشهر اصلاَ راه نمی دهند به آنها ، این مبنای ما است. مگر اینکه خود ملکه ی الیزابت از مردم بوشهر عزر خواهی کند. غرامت پرداخت کند. محکوم جنگی شوند ان وقت مردم بوشهر تصمیم می گیرند آن ها را راه بدهند یا نه. تازه بعد از ان هم راه نخواهند داد. این کشور کشور انقلابی است . این کشور هیهات من الذله است. این کشور ، کشور آقا امام زمان است ، جای جنایتکاران جنگی نیست.

روز پنجشنبه آغاز هفته تربیت و فرهنگ عمومی است امیدوارم مسؤلان در عرصه ی  شورای فرهنگ عمومی ایران با تمام توان در خدمت گسترش فرهنگ اسلامی و از آن طرف دفع تهاجم فرهنگی باشند . صمیمانه تشکر می کنم از همه خدمت گذاران در عرصه ی حضرت ابا عبدلله الحسین و فرهنگ عاشورا ، مساجد ، حسینیه ها ، زینبیه ها ، مداحان ، روحانیت ، مراکز فرهنگی دینی که الحمد لله به شکل بسیار خوب همچنین صدا و سیما ، مطبوعات الحمد لله شرایط بسیار خوبی آفریدند برای ارئه ی آموزه های مکتب ابا عبدلله در دهه ی اول محرم.

روزه ی حضرت ابا عبدلله الحسین.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.