نمازجمعه ۷ فروردین ماه ۹۴

۷/۱/۹۴

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که که از راه خدا و سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم راه خدا راه کمال انسان است راه انبا و اولیا الهی هدایت های قرانی و سرانجام آن سعادت انسانی ومحبوبیت الهی و بهشت برین است یکی از آموزه های مهم سبک زندگی اسلامی وفاداری خانوادگی است وفاداری خانوادگی یعنی زن و شوهر فرزندان به پیمان خانوادگی خود وفا کنند مرد به پیمان ازدواج خود وفادار باشد تعهدات خودش در قبال همسر و فرزندانش انجام دهد زن نیز این چنین باشد فرزندان هم نسبت به پدر و مادر در نهایت ادب و تکریم باشند یک خانه ای پر از مهر و محبت عنایت الیه پر از صمیمیت و گرمای عاطفه در این رابطه مطالبی عرض شد وو در این خطبه پیرامون وفاداری زن نسبت به شوهر ادامه خطبه قبل مطالبی عرض می کنم جهادالمرء حسن التبعل جهاد زن و از جان گذشتگی یک زن که اجر جهاد در راه خدا دارد خوب شوهرداری کردن است خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) می فرمایند علی اخبرکم بخیر ایا شما خبر دهم به یک چیزی که بالاتر از اون در دنیا نیست بخیرما یکنز به بهترین گنج در دنیا که بالاتر از اون چیزی نیست فرمودند المره الصالحه همسر شایسته إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تُطِیعُهُزمانی که شوهر به اون نگاه می کند قلبش شاد می شود و اذا امره و اطاعته زمانی که به او پیشنهادی می دهد فرمانی میدهد اطاعتش می کند إِذَا غَابَ عَنْهَا وقتی که شوهرش ماموریت میرود مسافرت می رود………………… آبرویش را و خانه و خانواده او را حفظ می کند رسول خدا (ص) در حدیث دیگری می فرمایند که خداوند به حضرنت موسی در یکی از مکالمات  وحی کرد به حضرت خداوند فرمود انی اعطیت فلان خیرالدنیا و الآخره ای موسی من به شخصی خیر دنیا و آخرت داده ام وحی امراه الصالحه و ون اینه که زن شایسته ای به او داده ام زن همسر در زندگی خانوادگی روشی اساسی دارد ریشه است بنیان است اساس است به همین جهت نقش همسر در خانه به تاثیر او در خانواده و نسل و محیط خانوادگی و خویشاوندی بسیار مهم است وقتی که ازدواج میکند با مردی پیمانی می بندد باید زن به این پیمان وفادار باشد وفاداری اش به چه چیز است به اینکه یک زندگی پر از ایمان تقوا اخلاق عشق و محبت صمیمیت گذشت تحمل صبر مشکلات برای خود شوهر و فرزندان خود ایجاد کند ریشه است اساس است زن این وفاداری ابعادی دارد که در این خطبه به بخشی از اون ابعاد وفاداری اشاره می کنم اولین اونها حفظ عفت و شرافت خانوادگی و عدم ابتلا به مفاسد اخلاقی زن حریم خانواده هست ناموس خانواده هست شرف خانواده هست پیمانی که بسته است با شوهرش با فرزندانش حتی نسبی دارد با پدر و مادرش فرزند اونهاست آبرویخانواده و خاندان هست این پیمان  زنبا شوهر بسته باید با حفظ عفت و شرافت خود به این پیمان عملکند و شما می بینید که رد قرآن در روایات چقدر پیرامون وجوب حفظ حریم شرافت و عفت زن صحبت شده والان شما می بینید ماهواره ها فضاهای مجازی به خاطر نابودکردن کانون خانواده روی این مسئئله چگونه فساد را در جامعه با ارائه فیلم ها داستان ها مقالات اصرار دارند شبکه هایی برای این امر برای فساد در جامعه ایجاد کرده اند بنابراین اولین عامل وفاداری همسر به خانواده و خاندان خود به دین خود حفظ شرافت و عفت خود و خانواده است دومین آن مدیریت اقتصاد و امور مادی زندگیاست مرد با تمام وجود رد بیرون از منزل کار می کند درآمد به دست می  آورد به منزل ارائه می کند این زن هست که باید حافظ این درامد باشد اجناسی که با این درآمد که به سختی به دست می آید خریداری شد حفظ کند ازبین نرود اسراف نشود حتیبدون اجازه شوهر چیزی از درون منزل حتی هدیه داده نشود اینچنین اقتصاد خانه و خانواده را حفظ کند اگر خودش شاغل بوود کارمند بود تولیداتی داشت درآمدی کسب می کرد اون در اختیار خود زن است می تواند در خانه خرجکند می تواند هدیه دهد می تواند پس انداز کند اما درآمد خانوادگی که از ناحیهشوهر هست و اموال خانوادگی راباید حفظ کند سومین نکته در رابطه با این معنا عرصه حفظ ایمان حفظ تقوا و اخلاق و معنویت در خانه هست برای خود فرزندان شوهر حتی مهمانان حتی خویشان این خانه باید کانون تربیت اسلامی باشد برای خود و دیگران از آن طرف نکته دیگر ازدواج یک مرد و یک زن تنها پیوند این دو تنها نیست پیوند دو خانواده هست باید زن و شوهر حفظ حریم خانواده های یک دیگر کنند نکند خدایی نکرده شوهر خانواده خود را تکریم کند همسر خانواده خود و نسبت به خانواه هم کم احترام باشند یا بالعکس زن  به خانواده شوهر تکریم کند خانواده خود فراموش کنه شوهر هم خانواده زن را تکریم کند و خانواده خود رافراموش کند هر دو را مساوی باید تکریم کنند احترام بگذارند به هم این هم یکی از شرایط وفاداری است احترام کنید به هم چون اگراین طور  نباشد اون خانواده ها نگران می شوند اون ناراحتی به خانواده این زن و شوهر هم سرایت می کند موجب ناراحتی می شود موجب  برخورد های قهرامیز می شود یکی دیگر از نکات مهم این است که زن در خانه ایجاد جاذبه های مختلف برای جذب شوهر و فرزندان داشته باشد طوری نباشد که شوهر  خانه گریز باشد بچه ها خانه گریز باشند رفاه و آسایش و زیبایی و احترام و راحتی در بیرون از خانه جستجو کنند زن در خانه با ایجاد جاذبه های شخصی حوش زبانی خوش رفتاری خوش مدیریتی در امر زیباسازی خانه تغذیه مناسب مدیریت سلامت و بهداشت چه جسمی چه روانی بتواند همه اعضای خانواده را به گرد خود جمع کند ایین هم یکی از نکات مهم است اگر زن این کارها رد خانه نکند بچه ها جذب بیرون می شود شوهرخدایی نکرده نگاهش از همسر معطوف می شود به سمت های دیگر و در این رابطهزن باید با تمام دقت زندگی خود را مدیریت کندنظارت کند محافظت کند نکته دیگر این هست که در بحران ها که تبعی است در زندگیزندگی مشترکفراز و نشیب بسیار دارد خوشی و ناخوشی های بسیار دارددر خوشی هازبان شکر از خداوند همسر و فرزندان داشته باشد و در گرفتاری ها صبور باشد بسیاری از امارهای طلاقی که الان ارائه می شود به این خاطر است چون فشار اقتصادی در  خانواده بوده شوهر بیکار شده یا درامدی که دارد به اندازه کفاف مدیریت خانواده نیست یا به اندازه توقعات زن نیستمشکلات ایجاد شده اختلاف ایجاد شده و سرانجام طلاق هنریک بانوی مدیر این هست که وقتی همچین بحرانی در  خانواده ایجاد می شود بداند باید اینجاست که مدیریت کند بحران را کنترل کند خودصبورب اشد تحمل کند استقامت کند در قبال این فشارهای اقتصادی و همسرش را تنها نگذارد شوهر را تنها نگذارد و این مرحله خواهد گذشت اما اگر در این بحران تنها گذاشت این به عقد ازدواج خودش وفادار نبوده  این وفادار نبوده بلکه به رفاه خانواده وفادار بوده و چون  رفاه رفته الان یک مقدار مشکلات آمده اون هم میره ذرفاه که رفت اونهم میرود یک بانوی وفادار به خانه و شوهر این است که رد بحران ها در کنارشوهرو در آسایش هم در کنار شوهر و در همه حال همان شعاری که حضرت زهرا دادند یا اباالحسن ان کنت فی خیر کنت معک وان کنت  فی شر کنت معک در آرامش و آسایش باشی علی با توام در گرفتاری هم باشی  با توام یک لحظه تو را رها نمی کنم این آموزه های زندگی فاطمی است که باید در این رابطه خیلی  خانواده ها مراعات کنند  آن آمار طلاق کهشما ملاحظه می کنیدد غیرقابل باور برای ما هست درصد بالایی از زندگی های مشترک دچار گسست می شود دچار طلاق می شود این منشا آن یا انتخاب نامناسب است یا عدم داشتن مهارت در زندگی از ذناحیه زن و شوهر است یا به خاطر این هست که این دو مدیریت بحران را آموزش نداشتند و نمی توانستند بحران  را حل کنند توجیه نبودند و بخش دیگری هم عوامل  طلاق که بررسی شده دخالت های بی جای دیگران است زندگی مشترک دو جوان اغاز که کردند پدر و مادر هرکدام باید ناظر باشند کمک کنند اما دخالت نکنند مگر اینکه از آنها تقاضا کنند اگرورود پیدا کردند دخالت کردند نه ایتنها مهارت پیدا می کنند نه مشکل حل می شود اما اگر پدر و مادر هر یک مشاور خوب باشند قبل از ازدواج به آنها آموزش داده باشند و به هنگام زندگی مشترک ناظر باشند رد کنارشان باشند و اگر دیدند مشکلی هست دخالت نکنند شرایطی فراهم کنند که اون مشکل به شکلی حل شود یا خود اون زن و شوهر از والدینشان تقاضا کنند یه همچینی مشکلی است شما چه تدبیری می کنید اما اگر دخالت کنند در ریز کارهای اونها حتی در نوع پخت و پز مهمانی اونها دچار مشکل میشوند زندگی اونها دچار اختلال در شیوه تصمیم گیری می شود و اونوقت اون مشاجره ها صورت می گیرد و برخی به  طلاق می انجامد و جوانانی هم که ازدواج می کنند این نکته را توجه   کنند که پدر و مادر هرکدام خیر اونها می خواهند اگر نصیحتی کردند دخالت تلقی نکنند یک نحوه ارشاد و راهنمایی تشکر و قدردانی کنند اگر دیدند مناسب است اون را اجرا کنند صاحب تجربه هستند پدر و مادر اوج محبت و علاقه به فرزندان دارند و هیچ کس و هیچ فردی پیشنهاد طلاق به یک زن و شوهر ندهد طلاق اخد شی به عندالله و از اون طرف یک اضطرار هست یک راهکار اضطراری است یعنی دیگه کارد به استخوان رسید هیچراهی نبود برای حل مشکل خانوادگی اونوقت نه اینکه تا یک خانواده اختلافی پیدا کردند سریع پیشنهاد طلاق دهند و این طور گسترش پیدا کند این معنا بنابراین وفاداری به پیمان خانوادگی برای زن و شوهر با بررسی ها داشتن مهارت های زندگی و هدایت های اسلامی یک اصل است .

 

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چندموضوع به اختصار سخن می گوییم پیام نوروزی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای و همچنین سخنان معظم اله در مشهد در جوار آستان قدس رضوی مطالب بسیار مهمی است و راهگشا برای جمیع مردم ایران و مسئولین اون حضرت فرمودند که شعار امسال دولت و ملت همدلی و هم زبانی است اتحاد در جامعه اسلامی یک امر بنیادین و اساسی است اختلاف و تفرقه همیشه سود آن برای دشمنان است همدلی در جامعه هم زبانی در جامعه درحالی که جهان استکبار به دنبال تفرقه اجتماعی در سطح وسیع رد جامعه ماست یک وظیفه اساسی است دولت باید با تمام وجود رد خدمت مردم باشد همدل با مردم باشد هم زبان با مردم باشد و مردم هم قدردان خدمت های دولت همه در سایه ولایت مقام معظم رهبری به سوی اجرایی شدن و دستیابی به اهداف جمهوری اسلامی ایران باشند اون حضرت  فرمودند که اقتصاد مقاومتی که تکیه بر توانمندی داخلی دارد یک اصل است و این طرح و این فکر که ما اقتصاد را از بیرون بتوانیم مقتدر کنیم که اشتباه راهبردی است هیچ گاه دشمنان این نظام نمی گذارند اقتصاد ایران دارای شاخصه های اقتدار شود و این ما هستیم که باید با برنامه ریزی های دانش بنیان اقتصادی با نگاه اسلامی و جهاد اقتصادی اقتصاد خود را دارای اقتدار کنیم اون حضرت فرمودند که آرزوهای فراوانی در سال جدید ما داریم پیشرفت اقتصادی اقتدار و عزت منطقه ای و بین المللی جهش های علمی به معنای واقعی نه سوری و آماری عدالت قضایی و اقتصادی و از همه مهم تر ایمان و معنویت تمامی اینها آرزوهایی است برای یک جامعه انقلابی و ایران رد حوزه علم در حوزه اقتصاد دارا شدن اقتدار و عزت منطقه ای بین و المللی عدالت رد عرصه قضایی و اقتصادی و حاکمیت روح معنویت اخلاق ایمان و زندگی خدایی در تمامی لایه های جامعه یک آرزویی است که ما باید با هدایت های مقام رهبری و  همگامی و عزم ملی مردم ما به این سمت حرکت کنیم و این لازم دارد به مدیریت جهادی نه مدیریت عادی که متاسفانئه رد برخی از مدیران مدیریت عادی ملاحظه می شود این کشور انقلاب کرده است دشمنان بسیاری در جهان دارد تاریخ ما توسط ظلم  و ستم شاهان بسیار عقب افتاده ما باید با مدیریت جهادی این عقب افتادگی ها را جبران کنیم و این تهاجم های جهان استکبار را دفع  کنیم نیاز به مدیریت جهادی است نه مدریت کار و عادی محکوم می کنیم حملات نظامی و جنایتکارانه عربستان سعودی و کشورهایی که رد سطح منطقه هستند و مزدور امریکا هستند به یمن این کشوری که تازه انقلاب کرده  و رمدمان بسیار مومن و متدین و شریف دارد و می خواهند یک کشوری باشند که زیر یوغ جهان سلطه نباشند شما به چه مجوزی به یک کشوری که همسایه شما هست حمله می کنید این حمله از ناحیه عربستان به تمام کشورهایی که با عربستان حمله می کنند نشان از مزدوری این کشورهای مهاجم دارد اگر قرار است در یک کشورانقلاب بشود رییس جمهور خود استعفا می دهد جوانان اون کشور جوانان انقلابی اون کشور اون کشور را دست می گیرند کشورهای دیگرکه بهش حمله کنند که اصلا جهان اسلام آشوب و هرج و مرج می شود  مگرمردم یمن مسلمان نیستند شما به چه مجوزی حمله هوایی به مسلمانان می کنید با چه مجوز شرعی با چه قانون شرعی شما به این  کشور حمله می کنید به مسلمین مگه اونها مسلمان نیستند مگر اونها از اهل سنت نیستند بله اونها یک مشکل دارند انقلابی اند تابع امریکا نیستند شما حمله می کنید به کشوراسلامی و مسلمین شما دارید مسلمانان را قتل عام می کنید بعد ادعای خادم الحرمین هم دارین ماهیت و جوهره نظام حاکم بر عربستان سعودی مشخصاست شما تاریخ خود را ورق بزنید در مقدمه اون کتاب تاریخ  شما نوشته شما از کجا متولد شدید و انشالله در اخر این کتاب مردم مسلمان این منطقه خواهند نوشت نابودی شما را انشاللهتشکر و قدردانی می کنم از تمامی مردم عزیز ولایتمدار و متدین استان بوشهروهم چنین مسئولین نهادهای فرهنگی و اجرایی که رد این ایام نوروز حریم وحرمت حضرت زهرا را نگه داشتند صدا و سیما رسانه ها رسانه های مجازی رسانه های مکتوب روحانیت مسئولین اداری  کشوری سپاه و بسیج هیئات مساجد مسئولین امور فرهنگی و گردشگری این حریم را نگه داشتند ماه هرچه داریم از حضرت زهرا داریم و این حریم را ایران نگه داشته وآثار و برکاتش را انشالله  خواهیم دید من صمیمانه تشکر می کنم روز ۱۲ فروردین را گرامی می داریم سالروز استقرار نظام مهوری اسلامی ایران و امید داریم این جمهوری اسلامی با رهبری های مقام معظم رهبری انشالله به دست صاحب اصلی اشمهدی ال محمد انشالله برسد .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.