نمازجمعه ۷ خرداد ماه ۹۵

خطبه اول

در خطبه اول از آموزه های اخلاقی اسلامی و شیوه و سبک زندگی الهی سخن می گفتیم. در این خطبه نیز پیرامون یکی دیگر از آموزه های سرنوشت ساز سبک زندگی اسلامی مقداری مطالب از متون فاخر دینی بیان خواهیم کرد. یکی از مهم ترین عوامل موفقیت انسان مسلمان در زندگی تفکر و اندیشیدن قبل از عمل و کردار است. اساساً عملی که مترتب بر فکر و اندیشه و عقلانیت نباشد سرانجام آن عدم موفقیت، عدم بهروزی و عدم رسیدن به نتایج مطلوب می باشد. خداوند می فرماید اساساً ما آیات الهی را در عالم وجود قرار دادیم که شما اهل فکر و اندیشه باشید. «کَذَلِکَ یُبیِّنُ اللّهُ لَکُمُ الآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ» خداوند می فرماید ما جهان آفرینش را این گونه آفریده ایم که وقتی شما نگاه به آن می کنید، نگاه به عالم وجود می کنید، یا آیات قرآنی را اینگونه نازل کرده ایم که شما وقتی می خوانید شما را به تفکر وادارد، فکر کنید، اندیشه کنید و از این فکر و اندیشه مطالب بسیار مهمی به دست شما می رسد.« تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ» می گوید تمامی مثال های قرآنی به این جهت است که شما پیرامون مفاد آن فکر کنید. اگر از تاریخ حضرت موسی ما بیان می کنیم، اگر از تاریخ حضرت ابراهیم ما مطالبی بیان می کنیم،اگر مثال هایی می زنیم. به شما می گوییم نباید هیچ کس غیبت کند کسی را.« أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا» آیا دوست دارد شخصی گوشت برادر مرده اش را بخورد. این مثال که می زنیم که شما فکر کنید که غیبت این چنین است. تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ» لذا مقام فکر، مقام اندیشه، مقام تعقل و عقلانیت در نظام بشری از دیدگاه اسلام بسیار مهم است. امیر مؤمنان علیه آلاف تحیه والثناء می فرماید: «اوصیکم بتقوی الله» ای مردم شما را به تقوای الهی و پرهیز از گناه سفارش می کنم و به فکر و تفکر را مرتب ادامه دهید، ادامه داشته باشد تفکر شما زیرا که تفکر ریشه هر کار خیر است همچون پدر و مادر که ریشه حیات انسان است، تفکر هم ریشه هر کار خیر است. امام صادق (ع) می فرماید:« تفکرُ ساعهٍ افضل من عباده سنهٍ» یک ساعت فکر کردن و درست فکر کردن می فرماید بهتر است از یک سال عبادت خدا کردن. به همین جهت است انسانی که می خواهد کاری کند چه در عرصه زندگی مشترک می خواهد ازدواج کند، باید ابتدا فکر کند، می خواهد یک کار اقتصادی کند، باید اول فکر کند، می خواهد یک شغل انتخاب کند، باید فکر کند، می خواهد یک تصمیم سیاسی، رأی بدهد، حاضر شود در یک فضای سیاسی باید فکر کند، می خواهد یکی را تأیید کند، یکی را رد کند، باید فکر کند، به همین خواطر فکر کردن مایه موفقیت انسان در زندگی است. چه بسیار لطماتی که انسان در زندگی متحمل می شود به خواطر بی فکری، عدم تفکر، عدم اندیشه درست پیرامون کار. حضرت امیرالمؤمنین می فرماید:« من تفکرافسر» کسی که تفکر می کند دارای بصیرت می شود. به همین خواطر می فرماید:« عَلَیکُم بِالفِکرِ فَإنَّه حَیاهُ قَلبِ البَصیرِ» بر شما باد اندیشیدن، فکر کردن زیرا مایه حیات قلب انسان روشن ضمیر است«وَ مَفاتِیحُ أبوَابِ الحِکمَهِ» و کلیدهای درب های حکم و دانش است. بنا بر این هر کاری که انسان می خواهد بکند چه مادی و چه معنوی ابتدا باید پیرامون آن فکر کند، این فکر کردن در چند حوزه بسیار مهم است. اول نوع جهان بینی و اعتقاد. انسان می خواهد دینی را انتخاب کند، می خواهد یک مذهب را انتخاب کند، می خواهد اعتقاد به یک چیزی پیدا کند، باید فکر کند و تعقل کند. خداوند می فرماید:« اِنَّ فی خَلقِ السَّموتِ والاَرضِ واختِلفِ الَّیلِ والنَّهارِ» می فرماید: این آفرینش زمین و آسمان و رفت و آمد شب و روز این ها آیاتی، نشانه هایی، درس هایی است برای انسان های خردمند. «الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ» انسان های خردمند این گونه هستند ایستاده، نشسته، به پهلو«و یتفکّرون فى خلق السّماوات و الارض» و فکر می کنند در آفرینش آسمان ها و زمین. جهان خلقت، آیات شریفه که خداوند می فرماید این ها سرمایه های اعتقادی انسان هستند خداوند می فرماید فکر کنید، اندیشه کنید. جهان بینی و نوع اعتقاد انسان باید مترتب بر فکر پیرامون اموری باشد که یک دین عرضه می کند و بعد می فرماید هر چه شما فکر کنید به حقیقت توحید، وحدانیت، اسلام، به حقیقت خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) لذا کسانی که اهل فکر هستند این امور را که نگاه می کنند، در ادامه آیه می فرماید:« رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» این افراد می گویند خدایا این مسائل را بیهوده نیافریدی، همه از دریچه این است، نشان از عظمت شما و این که ما در مسیری زندگی کنیم که به کمال برسیم و آخرتی است که خدا ما از تو می خواهیم ما را نجات بدهی. پس اولین حوزه تفکر مسائل دینی است که انسان بیندیشد. دوم نوع رفتاراست. انسان در زندگی یک شیوه رفتاری در خانه دارد، در محیط کار دارد، در محیط اجتماعی دارد. باید فکر کند کدام شیوه، کدام روش درست است. خداوند می فرماید تنها شیوه و راه و رسمی که درست است مترتب بر دو چیز است ، تقوا و اخلاق. زندگی حلال و زندگی اخلاقی لذا می فرماید فکر کنید و اندیشه کنید و به این نتیجه می رسید که تنها را ه راه خدا است، تنها راه اخلاق است. سومین حوزه ای که انسان باید پیرامونش فکر کند، امور سیاسی است. انسان می خواهد به کسی رأی دهد، گروهی را تأیید کند،گروهی را رد کند، باید انسان فکر کند، اندیشه کند، مسائل را بررسی کند، مشورت کند با اهل آن خیر خواهان.« التَّفَکُّرَ یَدعو إلَی البِرِّ وَالعَمَلِ بِهِ» تفکر انسان را می کشاند به سمت نیکویی و عمل نیک. چهارم زندگی اقتصادی است. همه ما زندگی اقتصادی داریم. چون حیات انسان بخش عظیمی از آن حوزه اقتصاد است. انسان باید در آمد داشته باشد. خوب این درآمد از چه راهی بدست بیاورد، باید فکر کند، بیاندیشد، نکند خدایی نکرده در مسیری سرمایه گذاری کند بدون فکر و اندیشه که بعد پشیمانی به بار بیاورد چون در مسائل اقتصادی این گونه است که چیزهای بد خودش را زیبا نشان می دهد، چیزهایی که در آن موفقیت نیست خودش را موفقیت آمیز نشان می دهد. باید انسان فکر کند و عجله نکند.« الفکر فی العواقب ینجی من المعاطب» فکر در عاقبت کار انسان را نجات می دهد از مشکلات، در مسائل اقتصتصادی انسان باید به آخر کار فکر کند نه به اول کار. به خطراتش فکر کند نه به ظواهر زیبایی آن. در زندگی خانوادگی فردی را که انتخاب می کند برای زندگی فردی باشد که هم همسر آن در دنیا با تمامی محبت ها و علاقه ها و مودت ها و در آخرت نیز برای او مثمر ثمرباشد، یعنی همسرش باشد در دنیا و آخرت. لذا باید فکر کند و فردی را انتخاب کند که در دنیا همراه او باشد، کنار او باشد، هم فرهنگ او باشد، غمخوار او باشد، او را برای خودش بخواهد، یک همچین فردی را انتخاب بکند، مبنای اخلاقی و دینی داشته باشد، اما اگر بدون فکر این کار بکند معلوم است در زندگی دچار مشکل می شود، فردی را انتخاب می کند، یا انتخاب برایش می کنند که این فرد تناسب با او ندارد، هم فکر نیست، همراه نیست، همزبان نیست، آن وقت باید یک عمر تحمل کند. یا اگر می خواهد خدایی ناکرده زندگی را از همسرش طلاق بگیرد و از همسرش جدا شود به هیچ صورت عجله نکند، باید فکر کند، آخرین راه حل آن هم مبغوض خدا طلاق است که متأسفانه الآن به یک شکل عادی شده است. نکنه خدایی ناکرده تا دو تا جوان در زندگی مشترک اختلاف پیدا کردند آخرین کار را، مبغوض ترین کار را اولین کار بگذارند که آن طلاق است. باید فکر کنند، اندیشه کنند، عواقب کار را بررسی کنند، در تعاملات اجتماعی هم همین طور انسان متفکر با مردم خوش رفتار است، بدی مردم را با بدی جواب نمی دهد و با خوبی جواب می دهد. لذا انسان های متفکر، انسان های پخته و متفکرانسان هایی هستند که همیشه در زندگی موفق هستند.

 

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار ریاست محترم مجلس خبرگان و نمایندگان محترم آن مجلس مطالب بسیار مهم و راهبردی ایراد فرمودند که تمامی شخصیت های مسئول مملکت باید این مطالب را دقیق تجزیه و تحلیل کنند و سرلوحه کار خود قراردهند به ویژه مجلس محترم خبرگان. فرمودند:که حراست دقیق و همه جانبه از هویت اسلامی و انقلابی نظام و هدایت های دستگاه های مسئول به سمت هدف های والا یکی از نکاتی است که مجلس محترم خبرگان باید مواظبت کنند یعنی مجلس خبرگان باید فعال، پویا در حراست همه جانبه نظام تلاش کنند تنها محدود به جلسات نباشد ورود پیدا کنند در عرصه هایی که در قانون اساسی با هدایت های مقام معظم رهبری از این مجلس محترم تقاضا فرمودند. فرمودند که: هم اندیشی درباره مسائل مختلف، تمرکز بر مسائل مورد نظر اعلام مواضع و خواسته ها، شکل دهی نوعی گفتمان مطالبه عمومی از ظرفیت های مجلس محترم خبرگان است. اندیشه ورزی  طرح مسائل فرمودند مسائل بسیار مهم نظام را و اولویت بندی کردند کار بسیار بزرگی است برای مجلس محترم خبرگان شکل دهی گفتمان عمومی در رابطه با مسائل و مطالبات نظام از مسئولان گفتند: این ظرفیت هایی است که مجلس خبرگان دارند. فرمودند: که حاکمیت اسلام آزادی ،استقلال ،عدالت اجتماعی، رفاه عمومی ، ریشه کنی فقر و جهل، ایستادگی در مقابل سیل بنیان کن فساد های اخلاقی اقتصادی  اجتماعی و سیاسی غرب و ایستادگی در مقابل سلطه جبهه استکبار از مهم ترین اهداف انقلاب است که مجلس خبرگان باید پیرامون این مسائل عنایت داشته باشد دقت کند و حضور جدی داشته باشد. فرمودند :که حفظ انقلاب سخت تر است از ایجادش فرمودند :ما سه نوع حمله همه جانبه جهان استکبار به خود تجربه کرده ایم تهاجم سخت، حمله نظامی و تروریستی، تهاجم نرم ،حملات فرهنگی وسیاسی و اقتصادی و فرمودند: الان حمله سوم تهاجم نفوذ ؛و این نفوذ در سه محور در اندیشه جهان استکبار نفوذ افراد خود و یا القاع فکر جهت تاثیر گذاری در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر، دوم تغییر باورهای مردم، ذوق و سلیقه و باور مردم را تغییر دهند، از مسائل انقلابی و دینی به سمت ناهنجاری های اخلاقی و اعتقادی و سوم تغییر اندیشه، فکر و محاسبات و مواضع مسئولان، نفوذ کنند بر مسئولان و فکر و شیوه محاسبه آن ها را عوض کنند و مواضع آن ها را تغییر دهند. فرمودند مجلس خبرگان بایستی در برابر تمامی امور سد محکمی باشد و الحمدلله مجلس خبرگان از همان آغاز تا کنون و این مجلس الحمدلله مواضع بسیار قوی و خوبی داشته است که از نمونه آن انتخاب حضرت آیت الله جنتی به عنوان ریاست است. آغاز به کار مجلس خبرگان است و همچنین مجلس شورای اسلامی، صمیمانه از نمایندگان محترم مجلس خبرگان در استان حضرت آیت الله حسینی بوشهری، همچنین نمایندگان دوره قبل، این چهار بزرگواری که از مناطق مختلف استان بودند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. واقعاً زحمت کشیدند، تلاش کردند تا آنجایی که توان داشتند و برای نمایندگان جدید در مجلس شورا و همچنین خبرگان که خود ایشان هستند آرزوی موفقیت و آرزوی خدمت هر چه تمام تر برای نظام دارم. هفته بزرگداشت مقام سربازان گمنام آقا امام زمان است. عزیزانی که در وزارت اطلاعات متکفل امر حفظ ارتقاع سطح امنیت جامعه در فضای ملی و بین المللی هستند. گرامی می داریم یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و شهدای سرباز گمنام آقا امام زمان. اگر شما می بینید در فضای جامعه ما امنیت حاکم است با وجودی که می بینیم تمام منطقه دچار ناامنی شده بخش عظیمی مرهون تلاش ها و کوشش های این سربازان گمنام آقا امام زمان است. خداوند همه این عزیزان را حفظ کند، موفق بدارد و واقعاً ان شاءالله باشند و در کنار آقا امام زمان خدمت انجام دهند و سربازان خوش نام آقا امام زمان باشند ان شاءالله. تقدیر و تشکر می کنم از برگزارکنندگان کنگره ملی علامه جلیل القدر حضرت آیت الله معتقد اهرمی و امید دارم ان شاءالله با همین همایش ها بزرگان این استان که واقعاً از مفاخرجهان اسلام هستند به جامعه معرفی شوند. نکته قابل توجه در شرایط کنونی استان کمبود آب شرب است. کمبود آب شرب در استان بوشهر یک پدیده تاریخی است، یک بحران تاریخی است که متأسفانه تا کنون حل نشده. روستاها و شهرها و حتی مراکز شهرستان های ما دچار این مشکل هستند. چند سال قبل بنده تقاضا کردم سند چشم انداز تأمین آب استان نوشته شود، این کار توسط مشاوران متخصص نوشته شد، حضرات هم دارند تلاش می کنند اما متأسفانه هنوز که هنوز است این مشکل در سطح استان بعد از ۳۷ سال گذشته از انقلاب مسئولان نتوانسته اند حل کنند. علت های مختلفی دارد اما هر مشکلی داشته باشد مردم با کمبود آب روبرو هستند، باید در این رابطه با یک برنامه ریزی دانش بنیان، علمی، تأمین آب دانش است، توزیع آب دانش است و باید حرکت جهادی و تأمین اعتبارات لازم تأمین آب استان باید در اولویت گذاشته شود. اگر مردم آب نداشته باشند بحران های مختلفی درزندگی ایجاد می شود، اولویت دارد. بویژه این که استان بوشهر از استان های کم بارش کشور است. اگر می خواهیم تخصیص اعتبار بدهیم بحث آب را مقدم کنیم. احداث سدهای کوچک و بزرگ،آبخیزداری و آبخوان داری، غنی سازی آب های زیرزمینی، تأمین آب صنعتی به شکل آب شیرین کن و آب از راکتورهای هسته ای، بازسازی و تعمیر خطوط توزیع که یکی از مشکلات این استان است، شبکه توزیع آب استان فوق العاده فرسوده است، مقدار زیادی از آب هایی که توزیع می شود آب هایی است که هدر می رود درمسیر توزیع و آن وقت مردم در یک شرایط بسیار سخت از حیث کمبود آب زندگی می کنند. در خود همین شهر بوشهر که مرکز استان است برخی از محلات و مناطق در ساعت های حساس آب ندارند. خوب این در اولویت است، باید در عرصه برنامه ریزی، در عرصه تخصیص اعتبارات مسأله آب مقدم بر همه امور باشد، تلاش هایی هم شده، تلاش هایی هم می کنند، لیکن الآن تابستان است، مردم نیاز به آب دارند، ماه رمضان است، نیاز به آب است، گاهی مواقع می شود نیمه های شب یک خانواده از مناطق دور دست استان با بنده تماس می گیرند، آقا ما آب نداریم، ماه رمضان است، آب نداریم. الآن شرایط سخت ظهر و گرما است آب نداریم. مسئولان باید جهادی عمل کنند. این استان نباید با این غنای اعتبارات دچار مشکلات اولیه زندگی مثل آب باشند. مسئولان ان شاأالله با یک برنامه ریزی دقیق و اولویت دادن به مسائل اساسی و جهادی عمل کردن در خدمت این مردم عزیز باشند. مردم استان بوشهر اگر نگویم بی نظیر کم نظیر هستند. در خدمت انقلاب، متدین، نجیب، دارای یک روحیه آرام، احترام گذار به مسئولین، این را قدر بدانند مسئولین، این نعمت است، این روحیه نعمت است، مردمان امتحان داده ای هستند این مردم، عنایت کنند و مسأله آب استان به هر شکل تأمین کنند و گر نه این تابستان، تابستان بسیار سختی بر مردم خواهد گذشت و ماه رمضان.

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.