نمازجمعه ۷ آبان ماه ۹۵

خطبه اول

در خطبه اول بنا بر این گذاشته ایم از راه خدا سخن بگوییم، همان سبک زندگی الهی و اسلامی. راهی که راه قرآن، راه خاتم الانبیاءمحمد مصطفی (ص) و راه اهل بیت عصمت و طهارت است. آموزه های بسیاردی دارد و در این خطبه، در این محفل نورانی از زبان حضرت اباعبدالله الحسین برخی از موازین زندگی اسلامی محضر مبارک شما مطالبی عرض می کنم. حضرت فرمودند :« الصدق عزٌ» راستی و درستکاری مایه ی عزت انسان است. انسان هایی که راستگو هستند، درستکار در فضای زندگی، در محیط کاری، در مناسبات اجتماعی بنا بر صدق دارند، راستگو هستند، درستکار هستند، اینان مایه ی عزت خود و جامعه می باشند. هم خود عزیز جامعه هستند و هم موجب می شوند جامعه دچار بحران نشود و بر واقعیات تصمیم گیری کند. زیرا اگر شخصی اهل دروغ، اهل نیرنگ، اهل کلاگذاری و خیانت بود، هم در جامعه و تاریخ زندگی خود به عنوان یک فرد نامطلوب شناخته می شود که قابل اعتماد نیست، هم موجب این می شود که جامعه به واسطه ی فریبکاری او دچار آسیب شود. لذا حضرت ابا عبدالله الحسین می فرماید:«الصدق عزٌ» راستی و درستی مایه ی عزت است.« والکذب عجزٌ» خیانت، دروغگویی، این نشان از عجز شخص دروغگو است. زیرا انسانی که دروغ می گوید، خیانت می کند، در فضای زندگی به دنبال کلاهگذاری است، این نشان از عجز او است از درستکاری، نشان از ناتوانی او است بر زندگی سالم و صحیح. لذا شخص عاجز، شخص ناتوان، شخص ضعیف است که دروغ می گوید. هر چند در جامعه به عنوان یک شخصیت پرطمطراق از او نام برده شود. کذب و خیانت و نادرستی این نشانه ی ضعف شخصیت انسان است.« و سر امانه» اسرار مردم در نزد انسان امانت است. برخی از مردم اسرار خود را نزد انسان می گویند یا انسان اطلاع به آن ها پیدا می کند. این امانت است نزد انسان، نباید انسان آن ها را فاش بکند. نباید آن را به عنوان یک فرصت از آن استفاده کند و علیه آن شخص به کار بگیرد. اسرار مردم امانت است نزد شما و اگر انسان خیانت کند و اسرار مردم را فاش کند به عنوان خائن و کسی که امانتدار نیست قلمداد می شود.« والجوار قرابه» همسایه های انسان گویا قوم و خویش انسان هستند. باید آن ها را احترام کرد، کمک کرد، چالش های زندگیشان بر طرف کرد، خوبی هایشان را با خوبی پاسخ داد و بدی هایشان را با بدی پاسخ نداد و با خوبی پاسخ داد.« الجوار قرابه و المعون صداقه» انسان در زندگی دوستانی دارد، اقوام دارد، برادر دارد، پدر، مادر، فرزند، بالطبع در زندگی آنان در زندگی دچار چالش های مختلف می شوند. مشکلاتی به آنان عارض می شود، مشکل مالی، مشکل خانوادگی، انسان باید به آن ها کمک کند. خود این کمک کردن نشان صداقت در دوستی و راستی است و باید مواظب بود انسان وقتی می تواند ادعای راستی و درستی کند که آن شخص در فضای گرفتاری اجتماعی بتواند دقیقاً علیه فضاهایی که دوستان، اقوام، خویشان دچار مشکل شدند آن ها را حمایت کند و مواظبت کند. به همین خاطر است که امام حسین (ع) می فرماید: «المعون صداقه» کمک رسانی، خدمت به مردم نشانه ی صداقت است.« والعمل تجربه» عمل انسان نشانه ی تجربه است. عمل وقتی انسان انجام می دهد، این عمل برای انسان تجربه است، باید نظارت کند، بررسی کند، ملاحظه کند که آیا این عمل مفید بوده یا خیر؟ اگر مفید بوده ادامه دهد و اگر مفید نبوده تجربه کند، آن را دیگر انجام ندهد، این مواظبت را داشته باشد.« والعمل تجربه و خلق الحسن عباده» اخلاق نیکو، خوش اخلاقی، خوش برخوردی، این یک عبادت است، عبادت تنها نماز و روزه نیست، اخلاق حسنه نیز عبادت است. لذا حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) فرمودند که :« احسنکم ایماناً و اقربکم منزلً یوم القیامه» بالاترین فردی که ایمان دارد، ایمان کامل دارد و در روز قیامت نزدیکترین فرد است به من احسنکم اخلاقاً ، آن فردی است که اخلاق نیکو دارد. « والسمت زینٌ» سکوت، به موقع صحبت کردن، پر حرفی نکردن، متین صحبت کردن مایه ی زینت شخصیت انسان است.«وشه فقرٌ» انسان هایی که بخیل هستند، کمک به مردم نمی کنند، کمک به خویشان نمی کنند، با اینکه دارا هستند. این بخل نشانه ی فقر آن ها است ولو اینکه پول داشته باشند. چون اگر این ها توان مالی داشتند به واقع باید کمک می کردند، همین که کمک نمی کنند از فقیر، فقیر تر هستند.« و سخی، غنی» اما انسان هایی که سخاوتمند هستند، انسان هایی که به مردم کمک می کنند، این نشان می دهد اهل کمال و خدمت و غنا هستند ولو اینکه دارا نباشند. همین که کمک می کنند نشان از بزرگی و بزرگواری آن ها است. اما انسان بخیل که ولو پول دارد به دیگران کمک نمی کند این نشان از فقر شخصیت او دارد.«والرفق لبٌ» مردمداری، خوش برخوردی با خانواده، با فرزندان، با خویشان، با مردم این نشان خردمندی است. انسانی که با مردم از در رفق و مدارا بیرون می آید نشان از تعقل بالا و خردمندی او است. بنا براین حضرت اباعبدالله الحسین در سبک زندگی اسلامی مطالبی که می فرمایند باید ما در زندگی اجرا کنیم. اگر ما می خواهیم حسینی باشیم، باید حسینی زندگی کنیم . و فرمودند : صداقت، پرهیز از کذب، اسرار مردم را حفظ کردن، همسایه داری، کمک به کسانی که گرفتار هستند، بررسی اعمال خود، دارا بودن اخلاق حسنه، کم صحبتی و خوب صحبتی، سخاوت و جود و کرم و مردمداری، اینان از آموزه های سبک زندگب اسلامی هستند.

 

خطبه دوم

درخطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با رئیس جمهور فنلاند و رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگویین مطالب مهمی در عرصه ی بین الملل ایراد فرمودند که به فرازهای مهمی از آن فرمایشات اشاره تحلیلی می کنم. فرمودند: کشتار مردم یمن به دست دولت سعودی بدترین نوع تروریسم است، چراکه ترور فردی یا جمعیت کم که توسط گروه های تروریستی ایجاد می شود تعتداد تلفات اندک است اما وقتی هواپیماهای از آمریکا خریداری شده ی عربستان با مشاورین آمریکایی و مساعدت های رژیم صهیونیستی به سر مردم یمن بمب های خوشه ای می ریزند، ده ها بلکه صدها نفر کشته می شوند. فرمودند بدترین نوع تروریسم، تروریسمی است که الآن عربستان سعودی در منطقه ایجاد کرده و همین گروه های تروریستی نیز دست پرورده های همین آل سعود هستند که ریشه در جاهلیت عرب دارند. فرمودند تفاهم نامه های چنی فی مابین شما و دولت ایران امضا می شود. این تفاهم نامه های امضا شده باید به عمل تبدیل شود. این طور نباشد که فقط روی کاغذ است. الآن بسیاری از این تفاهم نامه هایی که مسئولین کشورهای دیگر به ایران می آیند یا ایران به کشورهای دیگر تشریف می برند امضا می شود، اجرا نمی شود و فقط در صفحات کاغذ باقی می ماند. فرمود باید عمل شود. فرمودند ائتلاف نظامی غرب علیه تروریسم واقعی و به دنبال ریشه کن کردن آن نیست. خود آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، خود دولت عربستان و برخی از کشورهای مرتجع عرب، این ها خود تروریسم را درست کردند. خود اینان داعش و النهظه و گروه های دیگر درست کردند. الآن به خاطر اینکه آن فضا را مدیریت کنند و حمایت کنند ائتلاف مبارزه با تروریسم هم درست کردند. مثل دزدانی که خود بیایند مأموران  دستگیری دزد درست کنند.خوب این مشخص است که برای همکاری و حمایت آن ها درست کرده اند. عوضی که به داعش حمله کنند به ارتش سوریه حمله می کنند. عوضی که مواضع داعش در عراق بمباران کنند مواضع هشت شعبی را بمباران می کنند. این ائتلاف ضدتروریسمی درست کردند که علیه مبارزانی است که علیه تروریست دارند مبارزه می کنند. فرمودند پدیده ی تروریسم ظاهراً زادگاه آن منطقه عربی خاور میانه است ولی در واقع این پدیده مولود اندیشه های جنایتکارانه استکبار جهانی است، آن ها هستند که این پدیده را درست کردند و برای اینکه کشورهای خط مقاومت را مثل سوریه، عراق، ایران، حزب الله لبنان تحت تأثیر قرار دهند، تحت تنگنا و فشار قرار دهند در منطقه آن را ایجاد کرده اند و مورد حمایت خود نیز هم در منطقه و هم در جهان قرار می دهند. روز نوجوان و بسیج دانش آموزی را گرامی می داریم و یاد و خاطره ی شهدای نوجوان و دانش آموز نیز گرامی داشته و هیچ گاه تاریخ ایران و اسلام نام و نشان آنان را فراموش نخواهد کرد. صمیمانه از بسیج دانش آموزی ایران و استان ولایتمدار بوشهر و همه ی عزیزانی که در این راستا خدمت می کنند تقدیر و تشکر می کنم. مناسب است نکاتی در این رابطه مسئولین مراعات کنند. یک، ایجاد زیرساخت های آموزشی و رشد نخبگان نوجوان ، نوجوانان ما، امیدهای آینده نظام ما هستند و استان بوشهر دارای پتانسیل و ظرفیت بالای استعداد در تمامی لایه ها ی مردمی به ویژه جوانان و نوجوانان است به همین خاطر لازم است برای رشد نوجوانان در این استان ایجاد زیرساخت های آموزشی برای رشد نخبگانی آنان فراهم شود. مدارس، تجهیز آزمایشگاه ها، لاراتوارها. این طور نباشد که آموزش و پرورش ما بیش از ۱۳۰۰ کلاس تخریبی باشد. این صحیح نیست و همه باید کمک و یاری بکنند. جوانان و نوجوانان ما در این استان لیاقت حمایت و خدمت دارند. دوم، ایجاد گفتمان غالب در عرصه ی رشد معنویت ، ایمان و اخلاق باید نوجوانان و جوانان ما شرایطی برایشان فراهم بیاید که در عرصه ی معنویت، نماز، رشد ایمان، اخلاق، مراعات تقوا دارای شاخصه های بزرگی و بزرگواری شود. در این شرایطی که دشمن جهانی ما با تمام وجود آمده ایمان و معنویت را از جامعه بگیرد ما در این عرصه باید تلاش جدی کنیم. سوم، توسعه ی فضاهای ورزشی و تفریحی سالم. جوان و نوجوان نیاز دارد به فضاهایی که مناسب روحیه جوان و نوجوان باشد. فضاهای ورزشی و تفریحی، این خیلی لازم است و من صمیمانه تشکر می کنم از شورای شهر در استان، بوشهر، شهرداری محترم که الحمدلله فضاهای مناسبی در عرصه های مختلف ایجاد می کنند، به ویژه حوزه های فرهنگی و بحث مشاوره که از دیروز آغاز شده و این کار بزرگی است و آغازش از این شهر و از این استان است و این کار یک کار بسیار عالی است و باید به عنوان یک برنامه ثابت این را در کل استان ایجاد کنیم. فضاهای فرهنگی، ورزشی، فضاهای سالم برای توسعه ی هنر، فضاهای مشاوره ای، استان بوشهر لیاقت همه چیز دارد و این مردم مردمان، اگر نگویم بی نظیر کم نظیری هستند. مسئولین کمک کنند تا ان شاءالله این فضاها آماده شود. در فضای مجازی که الآن یک مسئله ی مهمی است و تهدیدی شده از ناحیه ی تهاجم فرهنگی، ما باید آن فضا را مدیریت کنیم که به جوانان و نوجوانان ما آسیب نرساند. روز پنجشنبه سالروز تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا بدست دانشجویان خط امام در سال ۵۸ و روز مبارزه با استکبار جهانی و همچنین روز دانش آموز است. گرامی می داریم این روز و امید داریم دانش آموزان ما، نسل نو ما همان روحیه و رویه ولایتمداری، انقلابی گری و استکبار ستیزی داشته باشند. همه بدانیم اعتماد به آمریکا یعنی اعتماد به شیطان. شیطان هیچ گاه قابل اعتماد نیست. اگر بتوان به شیطان اعتماد کرد می توان به آمریکا اعتماد کرد. آمریکا به دنبال این است که تمام جهان حوزه ی چپاول اقتصادی او باشد، حاضر است تمام مردم جهان از بین ببرد که مسلط بر منابع ثروت مردم شود. اعتماد به همچنین جوسومه هایی اعتماد به شیطان است. تنها راه پیشرفت و رشد در عرصه های مختلف توکل به خدا، برنامه ریزی دانش بنیان، اتکا به نخبگان داخلی و حمایت مردمی است، اعتماد به مردم است و مسئولین اگر با این راهبرد ورود پیدا کنند در عرصه ی مدیریت که نظر مقام معظم رهبری این چنین است موفقیت بسیار خواهند داشت.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.