نمازجمعه ۷ آبان ماه ۸۹

۷/۸/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن  راهی که خداوند برای سعادت  ورستگاری انسان پیش روی ما گذاشته و نجات از ابتذال وانحطاط در دنیا عذاب اخروی در این راه گزارده شده است راهی که خداوند در بحران ها شدائد گرفتاری ها دست انسان می گیرد و به گاه نیاز انسان ذات اقدس باری تعالی خود به یاری انسان می شتابد راهی که انسان با خداست و خدا نیز با انسان است صراط مستقیمی است که همه ما در سوره حمد در نماز از خدا درخواست می کنیم صراط مستقیم رستگاری انسان و راه خدایی زندگی کردن عبودیت است انعبدونی هذا صراط مستقیم عبودیت خدا همان صراط مستقیم و همان راه خدایی زندگی کردن است  عبودیت یعنی اعتقاد رفتار و اخلاق دینی داشتن تنها راه  سعادت انسان در دنیا و رستگاری او در آخرت حضور الهی در طریق عبودیت خداوندی در دنیاست بزرگترین رکن عبودیت و خدایی زندگی کردن ایمان هست ایمان مجموعه ای است از اعتقادبه خدا وحدانیتش صفات جمال و جلالش اعتقاد به آخرت معاد قیامت حسابرسی اعمال خود در محضر خدا دیدن ملتزم به دستورات دین بودن نبوت خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) اعتقاد داشتن قران را به عنوان آخرین کتاب آسمانی مبنای زندگی قرار دادن و ولایت اهل بیت عصمت وطهارت وسیره آنها را به عنوان الگوی کمال پذیرفتن هست در رابطه با ایمان موضوعات بسیاری است دوموضوع  را بحث شد یکی نقش ایمان در رستگاری انسان دیگری آثار شوم بد ایمانی و سومین موضوع رسیدیم که آن ویژگی ها واوصاف مومنان هست انسان مومن ویژگی هایی دارد صفاتی دارد و هر انسانی نمی توان گفت مومن ولو مسلمان باشد در صدر اسلام برخی می آمدند خدمت رسول خدا  عرض میکردند ما ایمان داریم قالت الاعراب آمنا خطاب امد ای رسول  خدا به اینها بگو شما اسلام آورده اید و لما یدخل الایمان فی قلوبکم اما هنوز ایمان در نهاد شما جایی ندارد  انسان با ایمان اوصافی دارد ویژگی هایی دارد که اگر آن ویژگیها در انسان باشد  او مومن است و اگرنباشد ولو مسلمان باشد مومن نیست خداترسی خود رد محضر خدا دیدن قرآن باوری و رشد ایمانی قرانی داشتن روح توکل به خدا مداومت بر نماز و خشوع در آن انفاق و خدمت  به مردم تقوا مداری و اخلاق اسلامی داشتن عدم پذیرش ولایت کافران در امور سیاسی و وفای به عهد و امانت داری این برخی از اوصاف مومنان بود که تاکنون بر شمرده ایم و امروز  به یکی دیگر از اوصاف مومنان می پردازیم و آن پرهیز از بیهوده کاری و مبتلا شدن و سرگرم شدن به کارهای لغو وبی فایده است خداوند در سوره مومنون می فرماید قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم ان اللغو معرضون بی تردید مومنان  رستگار می شوند آنان در نماز خاشع اند و ایشان مومنان از کارهای لغو روی گردانند بسیاری از مفسرین برگان اهل تفسیر مثل مرحوم طبرسی در مجموع البیان علامه طباطبایی در المیزان و بسیاری دیگر از مفسرین اهل سنت و شیعه پیرامون این آیه و آیات دیگری که در همین مضمون هست سخن گفتند لغو یعنی بی فایده بیهوده وبی ارزش کارهایی که بی فایده است نه فایده دنیوی دارد نه اخروی بی ارزش هست بر انسان فضیلتی نمی افزاید بی فایده است برای انسان فایده ای نه دنیوی نه اخروی هیچ ندارد و  اینها لغو هستند و کاری که این چنین باشد گفته می شود کار لغو در انسان مومن در تمامی کارهایش این گونه است که دو ملاک در رابطه با انجام کار داراست ۱- خدا راضی به اون کار باشد و حرام نباشد دوم به ارزش انسان نزد خدا اضافه کند لذا انسان مومن کسی است که هر کاری که می خواهد انجام دهد نگاه می کند آیا این کار مرزی  خدا هست یا خیر دوم آیا به ارزش انسانی این انسان نزد خدا درجه ای اضافه می کند یا خیر اگر خدا راضی نبود این می شود مصداق لغو اگر حرام نبود اما به ارزش انسان چیزی اضافه نمی کند مثل انسان بدون قصدی بدون کاری بدون نیاز در یک  محیط حرکت کند در خیابان پرسه زند این به ارزش انسان اضافه نمی کند بلکه زمان و حیات انسان را از بین می برد همان مقدار بنابراین مومنان برای کاری که می خواهند انجام دهند با دو ملاک این کار را ارزیابی می کنند که این کار را انجام دهند یا خیر خدا راضی باشد این کار حرام نباشد دو به ارزش اون شخص نزد خدا افزوده شود امیرمومنان علی ابن ابیطالب (ع) می فرمایند کل شی لیس لله فیه ذکر لغو هر چیزی که در آن رنگ خدایی نباشد رنگ الهی نباشد این کار لغو هست انسان کاری انجام دهد در اون نام خدا نباشد دین خدا نباشد یاد خدا نباشد این کار لغو است شما می بینید کارهایی که بر ارزش  انسان می افزاید خدا راضیست مثل نماز هم خدا راضیست هم حرام نیست بلکه واجب است هم به ارزش انسان می افزاید خدمت به مردم تحصیل صله رحم اینها کارهایی است که مومنان وقتی انجام می دهند دارای هر دو ملاک ارزشی است اما برخی از کارها یا حرام است یا اگر حرام نیست به ارزش انسان نمی افزاید حرام است مثل غیبت  تهمت مثل دو به هم زنی مثل  خیانت برخی کار حرام نیست اما ارزش ندارد انسان انجام دهد مثل بیهوده بدون نیاز انسان کاری انجام دهد مثل اینکه رد فضای رود حرکت کند گردش کند در حالی  که نیازی هم به این ندارد چه کاری هست الحق اموری که لغو است به  چهار قسم می توان تقسیم کرد لغو افعالی برخی از افعال لغو هستند بی فایده هستند بی ارزش ند بیهوده هستند هیچ ارزشی نیست برای اون کارها حتی اگر حرام نباشد برخی لغوها گویایی است انسان خنی می گوید که ولو حرام نباشد اما ارزش ندارد انسان اون را بیان کند و ارزش انسان نمی افزاید هدایتی درش نیست برخی از لغوها شنوایی است  ولو حرام  نباشد غیبت نباشد بشنوند لاکن برخی امور هست که ولو حرام نباشد بیهوده است انسان بشنود برخی از موسیقی ها حرام است نباید انسان بشنود برخی از موسیقی ها حرام نیست اما شنیدن اونها چیزی به انان نمی افزاید انسان را از ارزشی که دارد ارزشمندتر نمی کند جز وقت انسان را می گیرد برخی از  لغوها اعتقادی است انسان معتقد باشد به برخی از امور که ولو خطا نباشد اما ارزشی ندارد که انسان پیرامون اون وقت صرف کند مطالعه کند تحقیق کند پژوهش کند در حالی که هیچ اثری ندارد بر انسان مثل اینکه تحقیق و پژوهش کند که کره زمین اول خاکی بوده بعد آب  شده یا اول آب بوده بعد خاک شده در قران در رابطه با اینکه مومنان نباید به کارهای لغو بپردازند آیاتی است ۱۱ بار در قرآن پیرامون کار لغو و پرهیز از آن صحبت شده  خود کلمه لغو و مشتقات آن ۱۱ بار در قران آمده سوره مومنون  الذین هم ان اللغو معرضون خصوصیت مومنان این است و اذا سمع لغو وقتی لغو بشنوند مومنان اعرضوا  عن دور  می شوند روی می گردانند از اون در بهشت به هیچ صورت نه کار لغو هست نه سخن لغو هست نه شنیدن مسائل لغو لایسمعون فیها لغوا الا سلاما در بهشت هیچ چیز لغو نیست هرچه هست سلام و درود  هست لایسمعون فیها لغوا و لاتاسیما در بهشت سخن لغو نیست مطالب لغو نیست مسائل گناه آلود  هم نیست لایسمعون فیها لغوا و لاکذابا در بهشت هیچ گاه مطالب لغو نیست مطالب غیرواقع هم نیست خاتم الانبیا رسول خدا محمد ابن عبدالله(ص) می فرمایند اعظم الناس قدرا برترین مردم از حیث شان و ارزش من ترک مالا یعنی کسی است که کارهای لغو را ترک می کند چرا چون کسی که مبتلا شد به کارهای لغو به کارهای بیهوده دیگر به کارهای ارزشمند فایده دار مفید نمی تواند بپردازد چون وقت اون پر شده من الشتغل بما لایعلیف  هرکس مشغول شد به کارهای بی فایده فاتحوا ما یعنی کارهای پرفایده از دست می دهد و اساسا کارهای لغو گاهی در درون خود شر زایش دارد رب لغو یجلب شرا گاهی یک کار لغو یک سخن لغو یک انجام کارلغو یک اعتقاد لغو منجر به این می شود  که شری در محیط زندگی او پدید آید عزیزان سیره اهل بیت عصمت و طهارت این چنین است که می فرمایند انسان باید روز خود را به چهار بخش تقسیم کند این نوع احادیثی که الان محضر مبارک شما عرض می کنم در رابطه با برنامه ریزی انسان مومن است از بسیاری از حضرات معصومین بیان شده است اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع الساعات امام موسی ابن جعفر (ع) می فرماید بکوشید که روز خود رابه چهار بخش تقسیم کنید ۱-ساعت لمناجات الله یک بخش از روز را برای مناجات خدا عبادت خدا قرار دهید اوقات نماز چه واجب چه نافله چه قرائت قران نماز شب دعا مقداری برای این قرار دهید دوم ساعت لامر معاش مقداری از روز را برای به دست آوردن درآمد در زندگی قرار دهید کار کنید ۳- ساعت لمعاشرت اخوان والسقاط ساعتی هم برای معاشرت هم زیستی با برادرانتان آن هایی که واقعا برادرند و سقاط  انسان های مورد اعتمادند قرار بدید آنها چه کسانی  هستند الذین یعرفونکم کسانی هستند که به شما می شناسانند عیوبکم عیب هایتان را بهتان می گویند راهنمایی می کنند ویخلصون لکم فی الباطنودر پشت سر به شما اخلاص دارند دوستی شان خالصانه است این طور نیست که پیش روی شما چیزی بگویند و پشت سر چیز دیگری مورد اعتماد باشند برادر وار شما را دوست داشته باشند و شما را هدایت کنند باعث رشد شما شوند این کجاست گاهی فردی است یک دوست برادر این چنین است گاهی یک هیئت جمعی است مسجد این چنین است کانون فرهنگی و هیئت ها است انسان اونجا باید باشد پس یک مقداری از روز مناجات با خدا عبادت مقداری از روز کار و تلاش برای کسب درآمد حلال مقداری از روز هم هم زیستی با انسان ها یبسیار مورد اعتماد و هدایت گر و بخش چهارم از روز می فرماید…………………… ۲۴:۵۸ مقداری از ساعات روز باید قرار بدید برای استراحت برای نشاط برای شادابی برای تجدید روحیه برای لذت یابی اما به شکل غیر حرام در آخر حدیث می فرماید اگر این چهار نباشد انسان افسردگی می کشد انسان ناراحت می شود اون سه تای دیگر هم حاصل نمی شود به همین خاطر انسان مومن روزش چهار بخش است عبادت کار هم نشینی و نشست با انسان های مومن و جمعیت های باایمانی که موجب رشد ایمانی اش می شوند و بخش  چهارم  برنامه ریزی برای پرنشاط بودنش روحیه دار بودنش شاداب بودنش و لذت بردن از زندگی و عزیزان بهترین مکان برای لذت و شور و نشاط خانواده هست خانم خانواده فرشته ای است در خانه که خانه را بهشت می کند برای فرزندان و همسرو لذا فرزندان و همسر باید گرد شمع وجود مادر جمع شوند شوهر باید با تمام وجود به خانواده اش عشق و محبت بورزد و تلاش کند که این خانواده هرروز بر  صفا و صمیمیتش اضافه شود فرزندان رد این کانون خانواده رشد و بالندگی ایمانی و دانش افزایی داشته باشند احترام مادر که شمع  خانواده هست حفظ کنند  اینکه گفته می شود بهشت زیر پای مادران است به این خاطر است که مادر با مادری اش هم واسطه فیض تولد انسان هست و هم موجب می شود که محیطی فراهم آورد که همه انسان ها که در کنار مادر هستند از شوهر از فرزندان تربیت ایمانی پیدا کنند حریم مادر و حریم الهی است به همین خاطر بهترین جا برای نشاط و شادابی استراحت لذت زندگی خانه انسان هست ومدیریت زن در خانه می تواند این چنین فضا را برای شوهر و بچه ها آماده کند و شوهر و بچه ها هم باید با تمام وجود خانواده شان را گرامی بدارند خانه را پر از نور ایمان کنند پر از شادابی و نشاط تقوایی و اخلاقی کنند در کنار هم محیطی صمیمی  فراهم آورند بهترین جای لذت درون خانه کنار همسر کنار فرزندان هست .

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصارسخن می گوییم سفر مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای به شهر مقدس قم دارای ابعادبسیاری بود که به برخی از اونها اشاره می کنم دشمنان نظام استکبار جهانی اصحاب فتنه و فتنه گری داخلی اندیشه ای داشتند و اون این بود که قم حوزه و بزرگان را از نظام جدا کند برنامه ریزی های بسیار کرده بودند رایزنی های بسیاری انجام داده بودند نشست های زیادی داشتند شایعه می کردند علما بزرگان مراجع از نظام جدا شده اند حوزه از نظام و دولت خدمت گذار جدا شده است و مردم قم این چنین گردیده اند فضاسازی می کردند در رادیوهای بیگانه شنیده می شد و برنامه ریزی تفرقفی مابین روحانیت و نظام در دستور کار داشتند  اما حضور مقام معظم رهبری و استقبال بی نظیر مردم قم و علما بزرگان مراجع آگاه و متعهد تمام این نقشه ها را بر آب کرد آنان با طرح استقلال حوزه و روحانیت که حرف حقی است اراده باطلی را دنبال می کردند واون انزوای حوزه بود انزوای روحانیت متعهد و انقلابی بود که مقام معظم رهبری با بیان بسیار کارشناسانه این نقشه را افشا کردند و گفتند نظام فرزند حوزه است دولت اسلامی حامی حوزه است همواره روحانیت و حوزه حامی نظام و ولایت و مقام معظم رهبری خواهد بود همواره حوزه و روحانیت مراجع گرانقدر آگاه و متعهد حامی و هدایتگر دولت خدمتگذار خواهد بود و دولت خدمتگذار نیز این چنین حامی حوزه ها و مراکز علمی است نکته دیگری که معظم اله فرمودند دررابطه با تحول است تحول یک چیز قهری است جهان جهان تحول است باید تحول مدیریت شود الان تمام جهان جغرافیایی  درست کرده اند برای دین ستیزی اسلام ستیزی ایران هراسی برنامه ها و شبکه های بسیاری تاسیس کرده اند برای حجم علیه اسلام تشیع نظام کارشناسان بسیاری را استخدام کرده اند این باید حوزه با یک تحول مورد نظر مقام معظم رهبری چنان شود که بیش از این در مقابل استکبار علمی و فرهنگی قرار بگیرد و با تمام وجود عله اونها کارشناسانه با مدیریت دانش بنیان برخورد کند من از شورای عالی مدیریت حوزه و مدیر محترمحوزه و همه فضلای حوزه تقاضا می کنم این هدایت های خورشید فروزان ولایت مقام معظم رهبری را جدی بگیرید برنامه ریزی کنید کارشناسانه وبا شتاب هرچه تمام تر اونها را اجرایی کنید والا حوزه ها اگر متحول نشوند در مسیر تعالی بیش از این قرار نگیرند به سرنوشت حوزه حله و مدینه گرفتار خواهند شد حوزه های علمیه استان بوشهر با تمام وجود رهرو راه مقام معظم رهبری است برنامه ریزی منطبق با اندیشه های معظم اله و مدیریت وطراحی وتولید پروژه ها منطبق با نیازهایی است که اون حضرت می بینند و سفارش می کنند روز شنبه و هفته آینده هفته بسیج دانش آموزی است گرامی می داریم این هفته را و به عزیزان جوان دانش آموز و بسیجی که امروز نماز جمعه را منور کردند به حضورشان تبریک عرض می کنیم و خوش آمد می گوییم دانش آموز بسیجی دارای  دو ویژگی است ۱-دانش آموختگی و جدیت در تحصیل توسعه و پیشرفت که ملاک قدرت همینک در جهان است مهم ترین زیرساخت اون خودکفایی علمی است و دانش آموزان در  مسیر خودکفایی علمی به ویژه علوم  استراتژیک مثل نانو فناوری مثل دانش و فناوری هسته ای بیو تکنولوژیک دانش و فناوری هوا و فضا و بسیاری از دانش های که بنیان توسعه بر آن است ما باید به خود کفایی علمی در این عرصه برسیم در عرصه جنبش نرم افزاری قوی ورود پیدا کنیم  صاحب کرسی های نظریه پردازی های نوین شویم به تولید علم برسیم و در نهایت به مرجعیت علمی دست پیدا کنیم و دانش آموزان عزیز در این مسیر هستند و ویژگی دوم این عزیزان بسیجی بودن هست یعنی  پیشتاز بودن امیدوار بودن پر تلاش بودن در صف اول حمایت از  انقلاب در همه ابعادش چه ابعاد دفاع مقدس نظامی و فرهنگی و چه در نهضت و جهاد علمی قرار داشتن هست خداوند این عزیزان که سرمایه حقیقی نظام ما هستند حفظ  بفرماید هفته گذشته مرحله سوخت گذاری هسته ای به قلب راکتور اتمی بود در استان از همه تلاشگران در این عرصه تقدیر و تشکر می کنیم و این عظمت راه اسلام ولایت و دولت خدمت گذار هست که بدون  توجه به فشارهای خارجی این چنین پرتلاش دانش بنیان و ولایت مدار شجاع در مسیر توسعه گام بر می دارد پنجشنبه هفته آینده ۱۳ آبان هست روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به ویژه امریکای جنایتکار و روز دانش آموز هست گرامی می داریم این روز و امیدواریم عزیزان ما با یک برنامه ریزی بسیار گسترده شکوهی از عظمت مبارزه با استکبار در سراسر ایران به ویژه استان ولایت مدار بوشهر به نمایش بگذارد .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.