نمازجمعه ۶ تیر ماه ۸۸

خطبه اول نماز جمعه ۶/۴/۸۸

 بسم الله الزحمن الزحیم

 

شما عزیزان نماز گزار را به ویژه خودم به مراعات سفارش می کنم به دین داری دین مداری دین رفتاری دین اهخلاقی سفارش می کنم پرا که مراعات تقوای الهی و دین داری بهترین زاد و توشه برای اخرت و تها راه سعادت در دنیا است در خطبه ی اول پیرامون محبوبان خدا سخن گفتیم یکی از محبوبان خدا صابرین هستند که در خطبه قبل مقداری و پیرامون ان مطالبی عرض کردیم انسان صابر انسان شکیبا کسی است که در بحران ها گرفتاری  ها ی زندگی نمی افتند و در راه خدا وبندگی خدا بنای وجودش فرو نمی ریزد صبور است شکیبا است در امتحانات الهی که تمام زندگی انسان امتحان خدا با صبر ، پایداری و استواری قامتش در این امتحان الهی سر بلند بیرون می اید . صبر در قبالف نا مللایمات سخت است تلخ است ماه رمضان در آن شدت گرما راه خدا این است که انسان احساس کند آب نخورد صبر داشته باشد این صبر به نظر ابتدایی تلخ است اما این صبر که به ظاهر تلخ است میوه ای خواهد داد شیرین براین حساب است که در زبان عرب به شکیبایی صبر گفته می شود اسم شکیبایی در زبان عرب صبر است چون نام درختی است صبر که تلخ است اما اگر مدتی بگذرد میوه ی شیزین می دهد صبری که در ماه رمضان در قبال آب خوردن انجام می دهد و نمی اشامد هنگام اذان مغرب شیرینی نصیبش می شود به خودش می بالد که در راه خدا صبر کرده و بندگی خدا است  قامت در قبال یک لیوان اب عزیزان اساسا نظام خلقت بر پایه امتحان دینی عمل کردن صبر و شکیبایی در این زمینه داشتن و موفقیت است تمام زندگی انسان این چنین است امتحان الهی است در این امتحان باید دینی عمل کنیم اعتقاد دینی داشته باشیم رفتار دینی داشته باشیم اخلاق دینی داشته باشیم در قبال ناملایماتی که در این راه می بینیم باید صبور باشیم که نتیجه ی ان موفقیت و محبوبیت نزد خداست در سوره بقه است و یون نکم کی ان من الخوف و الجور و نقص من الاموال و الانفس والثمرات و بشر الصابرین خداوند می فرماید همه شما را امتحان می کنیم در زمینه های گوناگون در مسائل و معاردی که ترسناک است خوف است مثل جنگ در امورات مادی گرفتاری های مادی گرفتاری های و سایه های عاطفی در زندگی مسائلی که انسان مبتلا می شود در زندگی همه ما امتحان می شویم بعد می فرمایئد و بشر الصابرین ای رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی  (ص) و انانی که صبورند در این زمینه دینی عمل می کنند نمی شکنند با یک نسیم بحران با یک طوفان شدائد نمی شکنند صبور اند بشارت ده مژده ده به محبت خدا  داستان حضرت ابراهیم را شنیده اید در خواب به او الهام شد که باید فرزندت که بعد از مدتها خدا بدو داده بود تمام وجودش محبت به اسماعیل بود به او الهام شد که باید این فرزند را قربانی کنی وقتی که برای او یقین حاصل شد که باید این کار کند این فرمان خدا است خطاب به اسماعیلش کرد یا بنی ای فرزندم ای دلبندم انی عراف منام انی اخذهو در خواب دیده ام که باید تو را قربانی کنم تنظ ما یک نگاهی کن دقت کن چه می بینی نظر تو چیست قال یا ابته ای پدر عزیزم اذ فعل ما تعمر بکن ان کاری که خدا به تو فرمان داده فتجدنی ان شا الله من الصابرین مرا صبور خواهی یافت فرمان خدا را انجام بده یعنی فرزند می گوید یا ابراهیم پدرم مرا بکش صبورم در راه خدا کشته شد در راه خدا برای من راحت است صبور مرا خواهی یافت تو نیز این کار کن و صبر داشته باش این کارها کردند اسماعیل و ابراهیم که شیخ الانبیا شدند منشا خیرات و برکات و سرچشمه فیاض انبیا شدند . و رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) از آن نسل و ارز آن تبار شد . بعد از انی که خداوند مانع کشتن اسماعیل شد و خطاب آمد و نادینا انبیا ابراهیم نگاه کردیم ای ابراهیم قد تب بخت الرویا امتحان را خوب پس دادی انا کذلک نزد المحسنین  ما این گونه به احسان کنندگان نیکو کار چون پاداش می دهیم ابراهیم پدرم مرا بکش صبورم در راه خدا کشته شدن در راه  خدا  برای من راحت است صبور مرا خواهی یافت تو نیز این راه کن و صبر داشته باش این کارها کردند اسماعیل و ابراهیم که شیخ الانبیا شدند منشاء خیرات و برکات و سرچشمه فیاض انبیا /ئ شدند و رسول خدا محمد مصطفی (ص) که سرچشمه و خورشید فروزان همه انبیا خواهی شد . آثار و محبت خدا به انسان صابر برخی اینان است که عرض می کنیم اول اثر عنایت خدا به انسان صاغبر این است که محبوب خذدا می شود . نه او محب خداست خدا محب اوست و الله یحب الصابرین خدا صابرین را دوست دارد دوم این که خدا با انسا ن صابر است انسان صابر اب خود معیت خدایی دارد همیشه در کنار خود خدا را احساس می کند و دیگران نیز از او انسان صابر حساب می کنند چون خدا با اوست وصبرو ان الله مع الصابرین صبر پیشه کنید که خدا با صبر پیشه کنندگان است سوم این که خداوند هیچ گاه اجر این ها را ضایع نمی کند اجر کسانی که صابراند ضایع نمی کند و صبر که ان الله لا یضیع اج المحسنین صبر داشته باش که خدا پاداش نیکوکاران ، صابرین هیچگاه نادیده نمی انگارد انسانی که صبر دارد چهارمین اثر صبر این است که توانمندی روحی پیدا می کند روحش قوی می شود تصمیمش قوی می شود اراده اش استوار می شود به همین خاطر هر انسان صابر به اندازه ی ده انسان عادی توانمند می شود  ان لکم منکم عشرون صابرون یغضب معکین اگر شما بیست نفر شکیبا و صابر باشید می توانید بر دویست نفر غلبه کنید . صبر  در مصیبت ، باید انسان صبور باشد در مصائب صبر در طاعت خدا باید انساتن در طاعت خدا در بندگی خدا صبور باشد . صبر از معصیت باید وقتی پای معصیت پیش می آید زمینه برای گناه پیش می اید  انسان صبور باشد مبتلا نشود در زندگی خیلی مسائل اطراف انسان پیدا می شوند که انسان را مبتلا کنند به گناه انسان باید صبور باشد حتی اگر به انسان بدی کردند ما نباید بدی کنیم در رابطه با انسان بد قضاوت کردند ما نباید بد قضاوت کنیم از علائم عبادالرحمن این است و اذا خاصب الی جاهلون وقتی که انسان های ندان با او تندی می کنند بد می گویند قالو صلاح به انها جوا ب خوب دهید و اذا مر بللغو هنگامی که عبور می کنند لغوی می بینند صدای نا مناسب می بینند حرف نا مناسب می شنوند مرض کراما آنها خوب عمل می کنند مثل رسول خدا لذا عزیران نظام خلقت بر امتحان الهی است در این امتحان الهی باید دینی عمل کنیم و در این راه باید صبور باشیم که در اثر این صبر ظفر هم به در آید . خدای به مقربان درگاهت .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.