نمازجمعه ۵ دی ماه ۹۳

۵/۱۰/۹۳

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم صراط مستقیم کمال انسانی و به تعبیر دیگر سبک زندگی اسلامی یکی از آموزه های خدایی زندگی کردن وسبک زندگی اسلامی وفاداری و مراعات عهد و پیمان هست انسان در زندگی عهد می بندد پیمان می بندد باید انسان به عهد و پیمان خود وفادار باشد زیرا اگر انسان وفادار نباشد به عهد و پیمان خود پیمان شکن باشد خیانت کند به عهد خود قطعا جامعه نسبت به این فرد اعتماد نخواهد داشت و اگر این عهدشکنی و خیانت به پیمان در جامعه گسترش پیدا کند بنای جامعه تزلزل پیدا می کند قوام جامعه می شکند و روح اعتماد از جامعه سلب می شود دروغ گسترش پیدا می کند خیانت رواج پیدا می کند دورویی نیرنگ خیانت در بین جامعه پخش می شود و چنان می شود که در جامعه و در خانواده و در محیط کاری و رد فضای عمومی فردی اعتماد به فرد دیگری ندارد و اساسا جامعه دچار تشویش درونی می شود به همین خاطر هست که در متون فاخر دین در وفای به عهد و وفای به پیمان تاکید بسیار شده خداوند در قرآن می فرماید اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا ای مردم به عهد و پیمان خود وفا کنید زیرا عهد و پیمان از مواردی است که شما مورد بازخواست الهی قرار می گیرید چنان وفای به عهد مهم هست که فرموده اند که وفای به عهد کنید ولو این که به فاجر به کافر این عهد و پیمان بسته باشید از ویژگی های انسان مومن وفای به عهد هست قدافلح بمومنون بی تردید مومنان رستگارند از ویژگی های انسان مومن خداوند می فرماید والذینهم لاماناتهم و عهدهم راعون مومنان کسانی هستند که امانتدارند و وفای به عهد می کنند وفاداری به عهد و پیمان نشان خردمندی است نشان دارا بودن عقل بالاست در قران هست انما یتذکر اولوالالباب خردمندان این را می دانند و خردمندان این کسانند الذین یعفون به عهدالله کسانی هستند که وفای به عهد می کنند و لاینقضون میثاق و پیمان نمی شکنند بنابراین وفاداری به عهد و پیمان یکی از مهم ترین شاخصه های ایمان انسان هست و یکی از مهم ترین عوامل قوام جامعه و حسن اعتماد و گسترش آن در اجتماع هست آثار عالیه ی وفای به عهد د متون فاخر دین این چنین آورده شدهاگر کسی وفای به عهدکند و اهل تقوا باشد محبوب خدا می شود و لا من اوفی بعهده ی من تقی کسی که وفای به عهد می کند زندگی او براساس دین و ترک گناه هست فان الله یحب المتقین بی تردید خداوند اهل تقوا را دوست دارد دومین اثر وفای به عهد این هست که اگر کسی وفادار باشد به عهدش خدا نیز وفا خواهد کرد به عهد خود در رابطه با آن شخص اوفی بعهدی اوفی بعهدکم ای مردم وفادار به عهد خود باشید تا من نیز وفادار به عهد خود باشم و در آخرت کسانی که وفا به عهد خود می کنند اجری عظیم دارند و من أوفی بما عاهد علیهُ اللهَ فسیؤتیه أجراً عظیماً کسانی که به عهد الهی خود وفا می کنند خداوند دیری نمی پاید که آنان را اجر و پاداشی عظیم می دهد اگر دقت کرده باشید این وفای به عهد دارای یک خصوصیتی است که آنوقت واجب می شود که آن را انجام بدهد و آن وفای به عهدی است که در دایره ی دین باشد برای خدا باشد خلاف شرع نباشد گناه نباشد به همین خاطر همه جا قید الله هست بلا به من اوفی به عهدی و تقوا کسانی که وفای به عهد می کنند و اهل تقوا هستند من اوفی بما عاهد علیه الله کسانی که پیمان می بندند براساس هدایت های الهی دین خدا این آثار دارد اما اگر کسی وفای به عهد نکند ان چه آثاری دارد اولین انها شکست در زندگی است اگر شوهر نسبت به همسر پیمان ازدواج را وفادار نباشد مرد در زندگی این عهد ازدواجی را که با همسر بسته و بالتبع آن عنایت آن به فرزندان مراعات نکند زن نسبت به شوهر ان پیمان را مراعات نکند در محیط اجتماعی کسانی که عهد و پیمان با هم می بندند در مسائل اقتصادی و غیر از آن مراعات نکنند اساس صمیمیت و اتحاد شکسته می شود و دشمن در اون خانه حاکم خواهد شد این صمیمیت این عشق این محبت این همسری و هماهنگی از بین خواهد رفت و دشمنان این خانواده بر این خانه مسلط خواهند شد دشمنان جامعه بر اون جامعه ای که پیمان شکسته است مسلط خواهد شد خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) می فرماید  اذا تنفصل عقل ثلثه علیهم عدوهم می فرمایند که اگر مردم نقض عهد کنند خیانت در پیمان کنند ثلثه علیهم عدوهم خداوند دشمنان آنها  را بر انها مسلط خواهد کرد در خانه ای که وفاداری نباشد بلکه خیانت باشد معنویت و صمیمیت و اخلاق نباشد دشمن اون خانواده بر  آن خانواده مسلط خواهد شد این یکی از آثار مخرب پیمان شکنی است دومین اثر نقض عهد این هست که کسی که عهدشکن هست دین خود را نمی تواند حفظ کند بی دین یا بددین می شود پیامبر گرامی اسلام می فرمایند لادین لامن عهد له کسی که پیمان شکن هست دین ندارد فردی که خیانت در پیمان و میثاقش می کند این معلوم  هست که دین ندارد در مسائل اقتصادی شما زیاد می بینید فردی ضامن شده عهد بسته با بانک که اگر فلانی وام گیرنده است نیاورد ما می دهیم اما اون فرد وام گیرنده عهد بسته که من حتما این وام ها را خواهم داد عهد شکنی می کند و این ضامنی که آمده کار خیر انجام دهد در یک بحران عجیب زندگی قرار می دهد این کسی که این چنین عمل می کند کسی که قول داده در وقت بحران در زندگی کمک می کند به گاه بحران پشت اون فرد را خالی می کند اینها همه نشان از دین هست که دین این فرد دچار مشکل هست لادین لامن عهد له امیر مومنان (ع) می فرمایید ما ایقن بالله من لم یرع عهوده و دممه کسی که مراعات عهد نمی کند از آن افرادی است که ایمان و یقین به خدا ندارد و در روز قیامت کسی که عهدشکن هست مورد غضب خداست ان الذین یشترون بهعدالله و ایمانهم کسانی که قسم هایشان عهد و پیمانشان به یک چیز بسیار کم می فروشند ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَئِکَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ خداوند هیچ بهره ای در آخرت به آنها نمی دهد کسانی که عهدشکنی می کنند پیمان شکن می کنند به قولشان وفادار نیستند در روز قیامت هیچ بهره ای خداوند از نعمات آخرت به آنها نمی دهد ولایکلمهم الله و خداوند هم با آنها هیچ سخنی نمی گوید و لا ینظر علیهم یوم القیامه هیچ نگاهی هم بهشان نمی کند ولا یذیکهم و آنها هم را هیچ شفاعتی نمی کند و لهم عذابهم علیم و برای آنها عذاب دردناکی است به همین خاطر انسانباید وفادار به عهدش باشد اما عهد و پیمان که چهر قسم هست عهد الهی عهدی که انسان با خدا بسته با دینش بسته دوم عهد ولایی عهدی که با پیامبر و اهل بیت بسته عهد خانوادگی عهد و پیمانی که با همسرش بسته با خانواده اش بسته و عهد اجتماعی عهد و پیمانی که با جامعه بسته اینها اقسام عهد هست که انشاءالله در نماز های دیگر محضر مبارک شما به تفصیل بیان خواهیم کرد.

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم تشکر و قدردانی می کنم از تمامی مراکز فرهنگی مساجد حسینیه ها بانیان خادمان نوحه خوانان مرثیه سرایان روحانیت که از دستگاه های تبلیغی عزاداران هیئت های مذهبی رسانه ها به ویژه صدا و سیما که در این دو ماه محرم و صفر عزاداری نمودند و به تبلیغ آموزه های مکتب اهل بیت به ویژه حضرت اباعبدالله الحسین پرداختند اجر همه این عزیزان با خود اهل بیت عصمت و طهارت و امید داریم آموزه های این مکتب آسمانی در زندگی ما نقشی اساسی پیدا کند اساسا فلسفه تمامی این مجالس ایمان و مودت به دین و مکتب اهل بیت هست و آموختم آموزه های این مکتب برای زندگی کردن بدین خاطر این همه سفارش شده در مجالس که شرکت کنیم که هم ایمان و مودت ما به دین و رهبران دینی بالا رود و هم طریق زندگی الهی بیاموزیم صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم از همه کسانی که در این دو ماه به اشکال مختلف در خدمت دین و دیانت و مکتب اهل بیت بودند روز سه شنبه روز نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت هست یوم الله ای است که در تاریخ ایران دارای جایگاه خاصی هست نهم دی تجلی بصیرت ولایی و حضور حماسه مردم برای اثبات وفاداری و مجاهدت در راه حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب هست نهم دی روز به یادماندنی پایداری و مقاومت مردم در برابر توطئه های بیگانگان و فتنه گران هست نهم دی روزی بزرگ در تاریخ ایران هست روزی به یادماندنی روزی که از متن ایمان مردم برخاسته و تبدیل شده به یک روز حماسی در صحنه حمایت از ولایت و برخورد قاطع با اصحاب فتنه نهم دی روز همیشه ماندگار تاریخ ولایی انقلاب اسلامی ایران هست نهم دی اوج شکوه بصیرت و ولایت مداری مردم ایران هست روز فریاد نه بزرگ مردم ایران به فتنه گران و آری گفتن به آرمان ها و ارزش ها ی انقلاب و اطاعت محض از مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای است روز نهم دی یک شاخص و میزان هست برای تمامی تاریخ جهان که مردم ایران همواره با ولایت هستند و علیه فتنه و فتنه گران در جریان فتنه ناگفته ها بسیار هست ناگفته های سیاسی بسیار هست که باید کسانی که مطلع اند به موقع انها را بیان کنند چه قدر سینه ها به درد آمد چه قدر دلها شکست به خاطر انحراف فتنه گران و هنوز این غم ها در سینه هست هدایت های مقام معظم رهبری بصیرت افزایی خواص با بصیرت و ولایت مداری مردم و عنایات خدا و حضرت بقیه الله الاعظم بود این روح بسیجی بودن مردم ایران بود اوج تدین مردم ایران بود که توانست این موج عظیم بین المللی فتنه و تحرکات شدید فتنه گران داخلی را محو کند و از بین ببرد روز نهم دی نشان داد به همه اصحاب فتنه چه خارج چه در داخل که مردم ولایت مدار ایران یک لحظه رهبر خود را تنها نخواهند گذاشت اما عزیزان بادی هوشیار بود هیچ گاه اصحاب فتنه انقلاب اسلامی ایران را راحت نخواهند گذاشت اگر این چنین باشد اگر شما حکومت امیرمومنان را ملاحظه کنید فتنه صفین که تمام می شود فتنه نهروان آغاز می شود قبل از آن فتنه جمل پیش می آید هوشیار باید باشید هوشمند باید باشیم دشمنان انقلاب هیچ گاه دست از فتنه علیه انقلاب نمی کشند اگر آن فتنه از بین رفت باید هوشیار باشیم ببینیم فتنه آینده چه چیزی است بشارت ها و هدایت های مقام معظم رهبری توجه کنیم میزان مقام معظم رهبریست میزان ولایت هست هرجایی دیدید شخصی جریانی حزبی کوچکترین اغنحراف از خط ولایت دارد بدانید که از اصحاب فتنه است به همین خاطر هست امیرمومنان در نهج البلاغه می فرمایند هوشیار باشید مردم در قرآن می فرماید هوشیار باشید مردم همواره بر منظومه و مدار ولایت حرکت کنید تخطی از ان موجب انحراف هست روز پنجشنبه آغاز سال میلادی نیز هست به همه مسیحیان تبریک عرض می کنیم و به آنها این سفارش داریم اگر می خواهید شما مسیحی واقعی باشید باید بر اساس آموزه های حضرت مسیح که ایمان به خدا عدالت و صلح و مبارزه با ظلم هست زندگی کنید نه همراه ظالمین و بی ایمانان  باشید روز چهارشنبه سالروز شهادت امام عسگری است به حضرت بقیه الله الاعظم تسلیت می گوییم و امید داریم در دنیا رهرو راه آن حضرت و در آخرت مورد شفاعتش قرار بگیریم و روز بعد آغاز ولایت و امامت مهدی ال محمد هست . امیدواریم انشاءالله در این شرایطی که ماهستیم و متنعم به امامت و ولایت حضرت مهدی بتوانیم وظیفه خود را در قبال امامت آن حضرت به خوبی انجام بدهیم.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.