نمازجمعه ۴ مرداد ماه ۹۲

۴/۵/۹۲

خطبه اول

یکی از مهم ترین اموزه های ماه مبارک رمضان که از عوامل مهم نجات انسان و عنایت خدا به انسان و صعود انسان به معراج رشد و کمال می شود انس با خداست به همین خاطرخاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) در خطبه شعبانیه خود پیرامون ماه مبارک رمضان در رابطه با دعا و نماز در این ماه مبارک سخن گفته اند و ارزش ان ار بیان کرده اند و در قران نیز بعد از آیات وجوب روزه خداوند می فرماید اذا سئلک عبادی انی  فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان فالیستجیبوالی و الیومنوالی و الیرشدون یعنی هرگاه بنده ام از من درخواست کند فانی قریب من نزدیک اویم اجیب دعوه الداع کسانی که اهل دعا هستند هرگاه مرا بخوانند اجابت خواهم کرد قبل از آنی که آنان مرا بخوانند اجابت خواهم کرد اجیب دعوه الداع  اذا دعان پس فلیستجیبوا لی از من درخواست کنید و با من انس داشته باشید والیومنوا لی و با ایمان به من زندگی کنید لعلهم یرشدون این باعث می شود که انسان رشد کند بدین خاطر هست که در مقوله عرفاندر حوزه اخلاق انس با خدا یک راه باشد برای نجات انسان از سقوط در دره متعفن حیوانیت و ابتذال و بالی باشد برای صعود انسان در سلوک زندگی خدایی به معراج محبت الهی انس با خدا به دو طریق هست ۱-انس رفتاری دیگری انس زبانی انس رفتاری یعنی خدایی زندگی کردن و طبق دستورات خدا زندگی خود را مدیریت کردن به تعبیری دیگر مراعات تقوا کردن هست صراط مستقیم انس با خدا  حوزه رفتار عبودیت خدا بندگی خدا کردن که تعبیر دیگر آن باتقوا زندگی کردن هست انسانی که اهل تقواست گناه نمی کند معاصی را ترک می کند واجبات را انجام می دهد خود را در محضر خدا می داند این انسان اهل تقوا می شود و در رفتار خود همیشه با خداست چون در رفتار با خداست و خدا هم همیشه با اوست وعدمو عندالله لمن متقین بدانید که بی تردید خداوند با اهل تقوا هست چون اهل تقوا هم با خدا هستند این معیت الهی موجب می شود این انس انسان با خدا و عنایت خدا به انسان که توسط تقوا ایجاد می شود این باعث می شود که این انسان چنان در زندگی مورد حمایت و عنایت خدا قرار بگیرد که اگر شخصیت بزرگی چون حضرت موسی که هیچ نداشت در مقابل فرعونی قرار بگیرد که همه چیز دنیایی داشت حضرت موسی پیروز شود چون تقوا داردو خدا با اوست انس رفتاری موجب می شود تقوا موجب می شود معیت الهی را و کسی که معیت الهی داشت عنایت الهی به او بود  خدا همرتاه او بود هیچ نیرویی در مقابل او نمی تواند مقابله کند حتی فرعون و جنودش انس رفتاری یعنی با خدا زندگی کردن خدایی زندگی کردن و بهره مند شدن ار عنایات خدا رد صراط مستقیم اما انس زبانی یعنی دعا ذکر خلوت کردن و با خدا بودن و رازو نیاز کردن که اوج فضای زمانی ان ماه مبارک رمضان هست که خود خداوند دعوت کرده است برای ذکر برای حضور به بارگاهش و دعا کردن و فرموده قل لا یعبعکم ربی لولا دعائکم  به همه بگویید که اگر اهل دعا نباشند خدا به هیچ کس عنایتی نمی کند لذا انسان با ایمان یک انسان دعایی است انسان وقتی که به خودش نگاه می کند می بیند همه اطرافیانش از دست می دهد تمام اموالش یا در خود حیاتش از دست می دهد یا در هنگام مرگ لذا انسان وقتی که زندگی خودش را تحلیل جامعه شناسانه می کند تحلیل اجتماعی می کند می بیند یا غریب هست یا در معرض قدرت اما خداست که هیچگاه  انسان از دست نمی دهد چون خدا حی قیوم هست لذا در دعا دارید یا انیس من لا انیس له ای انیس کسانی که هیچ انیس و آشنایی ندارند بنابراین انسان اگر بخواهد در این دنیا واقعا یک زندگی الهی داشته باشد یک زندگی آسمانی داشته باشد باید انس با خدا داشته باشد نباید زندگی دنیایی مانع انس با خدا شود نباید کار و تلاش همه این اموراتی که در زندگی گاهی واجب هم می شوند مانع انس با خدا شود انسان های بزرگ رجالی هستند که لا تهی لم تجارت ولا بین اندک رضا انسان های بزرگ عبادالرحمان کسانی هستند که تجارت بیع زندگی اونها را از ذکر خدا باز نمی دارد و لیل قاسیت قلوبهم من ذکر الله و وای بر کسانی که قلبشان مایل به ذکر خدا نیست قلب سیاه می شود و زندگی تباه وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْری فَإِنَّ لَهُ مَعیشَه ضَنْکًا گاهی انسان در ماه مبارک رمضان اوج می گیرد اما بعد از ماه مبتلا می شود به سقوط.

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی مطالب بسیار مهم و راهبردی بیان کردند که لازم هست مسئولان و نخبگان ایران پیرامون این نکات تحلیل های کارشناسانه دقیق داشته باشند و مسئولین اجتماعی آنان  را سرلوحه مدیریت خود قرار دهند فرمودند که نظام جمهوری اسلامی ایران دارای یک سری واقعیت هایی است که آن واقعیت ها اگر دقیقا کشف شود و ملاحظه گردد موجب می شود که برنامهریزی منطبق با این واقعیت ها شود و این امور موجب رشد و صعود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دریای ملی و فراملی کردند هفت واقعیت برشمردند اولین آن تاریخ پرافتخار کهن و ریشه دار ایران ایران دارای تاریخی بسیار کهن و پیشینه ای بسیار روشن و پرافتخار هست در این جغرافیا با عنایت خداوند و اسلام عزیزو مکتب اسلام و طهارت همواره ایران در سطح منطقه و جهان سرنوشت ساز موثر و موجب تحولات شگرف بوده تاریخ مملکت گواه بر این معناست فرمودند دیگر واقعیت ثروت ها و ذخایر طبیعی است ایران مملکتی است کشوری است که دارای ذخایر بسیار غنی و استراتژیک به ویژه در حوزه انرژی هست و نقشی مهم در تامین انرژی جهان ایفا می کند این ذخایر چنان هست که ایران جزء کشورهای تعیین کننده سیاست در حوزه انرژی جهانی کرده است  نفت گاز صنایع اغماری اون و بسیاری از اموری که در حوزه انرژی و مواد کانی تاثیرگذار هست در سطح بین الملل سوم استعدادهای برجسته انسانی ایران در تاریخ خود دانشمندانی بزرگ به ویژه بعد از اسلام به خود دیده چنان که در تولید علم و فناوری های هر عصر دانشمندان ایران با اتکا به خدای اسلام و فرهنگ دینی چنان کرده اند که موجب تحول بسیاری از علوم در هندسه علوم جهانی شدند و رسول خدا (ص) فرموده اند که اگر علم در ثریا باشد مردانی از ایران به آن دست پیدا خواهند کرد این به خاطر استعداد بالا  همت بلند و آموزه های دینی دررابطه با تحصیل علم و تولید علم هست و شما می بینید در بعد از انقلاب به ویژه با هدایت های مقام معظم رهبری در رابطه با جنبش نرم افزاری ایران اسلامی در حوزه علم و فناوری چنان رشد کرده است که جز کشورهای برجسته و در متوسط رشد یکی از کشورهای پیشتاز هست الان جهان استکبار و جهان سلطه با انحصار دانش و فناوری و آپارت هایی که علوم به ویژه علوم بنیادین و استراتژیک به دنبال سلطه خود در جهان هستند و یکی از ابزار مهم استعمار علم و فناوری و انحصار آن هست و نگاه تبعیض آمیز در این عرصه علومی که خیلی به این سلطه آنها لطمه نمی زند آزاد می گذارد و علومی که بنیادین هستند استراتژیک هستند به کشورهای دیگزر ارائه نمی کنند مثل دانش و فناوری نانو دانش فضایی دانش هسته ای دانش و فناوری تولید رادیو داروهای نوین و بسیاری از این علومی که در حوزه استقلال یک کشور و دارا شدن رقابت بین المللی موثر هست و اگر ببینند یک کشور رشدی فزاینده در این عرصه دارد تحریمش می کنند تهدیدش می کنند دانشمندانش را ترور می کنند یا اونها را تطمیع می کنند یا تهدید می کنند و با سیستم های نوینی که در اختیار دارند تحقیقات علمی کشور را شناسایی می کنند و ایجاد تخریب  الکترونیکی می کنند تروریزم علمی توسط جهان استکبار در دستور کار قرار گرفته و شما می بینید دانشمندان هسته ای مارا چه جور ترور کردند ایران اسلامی این استعداد را دارد که جوانانش بتوانند فصل نوینی در تاریخ علم و فناوری جهان تولید کنند و این استعداد جوانان ایران هست دیگر واقعیتی که در شرایط کنونی ما داریم نفوذ و تهاجم فرهنگی سیاسی خارجی است فرمودند که این واقعیتی است جهان استکبار تهاجم فرهنگی خود را که در طول تاریخ این نوع تهاجم بی نظیر هست هم  از لحاظ جغرافیای جمعیتی هم ابزار تهاجم به ویژه تهاجم الکترونیکی  تمام جهان ار تحت تاثیر قرار داده به ویژه ایران و فشار خود را مضاعف کرده بر ایران هم تهاجم فرهنگی هم تهاجم سیاسی و این یک واقعیت هست .و در این رابطه باید نخبگان، حوزه های مقدس علمیه ، دانشگاه ها شخصیت های فرهیخته ایمان بیاورند که ما در معرض شدید تهاجم فرهنگی و سیاسی هستیم باور کند و دفاع مقدس فرهنگی و سیاسی را طراحی کنند و مدیریت و اجرا کنند ساده اندیشانه هست که بگوییم امریکا و جهان سلطه بعد از شکست در جنگ سخت و تهاجمی که رژیم بعص به ایران داشت به ایران کاری ندارد به همین خاطر هست باید طراحی دفاع مقدس فرهنگی و سیاسی  در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولان نظام قرار بگیرد اگر این چنین نشود اگر خواب باشیم مطمئن باشید با لگد دشمن بیدار می شویم متوجه باشیم تذکرات مقام معظم رهبری یک واجب هست همه باید مطیع فرامین و در رابطه با اجرایی شدن آن تدبیر کنند فرمودند واقعیت دیگر بیداری عمومی ایران در سه مقطع مشروطیت نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی ایران هست اما مشروطیت توسط دگر اندیشان شکست خورد و از دل مشروطیت رژیم منقوص و مستبد پهلوی بیرون آمد در رابطه با ملی شدن نفت مشکلات عدیده ی ملی ایجاد شد و امریکا جایگزین انگلیس گردید و این قابل بررسی است که چرا مشروطیت شکست خورد نهضت ملی شدن نفت دچار آسیب های جدی شد عبرت بگیریم و مواظب باشیم در این انقلاب مرتکب نشویم یکی از عوامل شکست مشروطیت و نهضت ملی شدن نفت اعتماد به بیگانگان بود همین مسئله ای که در مصر اتفاق افتاد اغتماد به بیگانه به ویزه سران جهان سلطه مثل امریکا این اعتماد یعنی شکست و همین جا مردم مسلمان و روزه دار اعلام می کنند که هیچ گاه با جهان سلطه این انقلاب همراه نخواهد بود . یکی از عوامل مهم موفقیت انقلاب اسلامی ایران در کنار اسلام مکتب اهل بیت و ولایت مداری مردم و به ویژه ولایت فقیه دشمن شناسی این مردم هست و عدم اعتماد به امریکا و کشورهای اقماری آن مثل انگلیس بدین خاطر هست که امام عظیم الشان فرمودند شیطان بزرگ امریکاست و مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند که اینان غیرقابل اعتمادند ما به دنبال تعامل هستیم اما آنها به دنبال تسخیرند به دنبال سلطه هستند اگر مذاکره می خواهند نه به خاطر این هست که تعاملی شود بلکه به دنبال این هستند که تسلیمی صورت بگیرد در فلسطین شما دیدید در مصر شما مشاهده کردید فرمودند واقعیت دیگر حرکت پیروزمندانه مردم ایران در تمامی عرصه های فرهنگی و سیاسی است همین که نظام ما هست سربلند هست در جهان تاثیرگذار هست خورشید بیداری اسلامی در جهان و افشاگر ماهیت جهان سلطه هست و باعث تضعیف جهان استعمار هست یکی پیروزی هست در کنار پیروزی های علمی فرهنگی سیاسی و اقتصادی درون فضای ملی و فراملی و واقعیت دیگر جبهه ی عریض و طویل دشمنان و مناعدان جمهوری اسلامی فرمودند خیلی صف طویلی مثل جنگ احزاب در مقابل ایران صف کشیده لاکن ایران چون خدا دارد همه چیز دارد اما انان ولو همه چیز داشته باشند چون خداندارند هیچ چیز ندارند حکایت انقلاب اسلامی ایران در مقابل جبهه ی استکبار حکایت رسول خدا و علی ابن ابیطالب علیهم السلام هست  در جنگ خندق حکایت حضرت موسی هست در مقابل فرعون و چون خدا با ماست ما پیروز هستیم و تردیدی به آن راه نخواهد داشت و در این رابطه فرمودند صبر و توکل شناخت راه و استقامت در این راه لازم هست و راه را مشخص کردند راه ما راه امام راحل هست راهی است که الان تجلی آن در وجود مبارک بزرگ مردی از تبار عصمت و طهارت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای است رمز پیروزی اسلام ولایت مداری است و الحمداللله مردم عزیزایران با این روحیه و رویه درب های پیروزی را یکی بعد از دیگری در نوردیده اند روز یکشنبه روز کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه ای است من در سبک ایران و به ویژه استان ولایت مدار بوشهر تقاضا می کنم به گسترش مراکز فنی و حرفه ای و کارآفرینی و توسعه دانش و فن آوری های نوین به ویژه متناسب با  فضای منطقه ی خود گرامی می داریم اولین نماز جمعه و نهاد مقدس نماز جمعه در ایران و یاد و خاطره شهدای محراب ائمه جمعه در گذشته گرامی می داریم و برکات این انقلاب برقراری نماز جمعه هست نماز جمعه نمازی است که یک کلاس آسمانی برای انسان هایی است که قطعا خدا فرموده یاایهاالذین آمنوا ای کسانی که ایمان آورده اید اذا نودی الصلاه لیوم الجمعه لذا کسانی که اهل نماز جمعه هستند اهل ایمان اند و این نویدی است لذا نماز جمعه نماز اهل ایمان هست برای صعود الهی جدا تشکر می کنم از تمامی ائمه جمعه محترم استان شورای سیاست گذاری نماز جمعه در استان و تمام عزیزانی که در این رابطه تلاش کردند شهدای نماز جکعه خداوند همه آنها را اهل عصمت و طهارت محشور بدارد در هفته آینده شب های قدر درپیش داریم شب قدر یعنی شب عنایت خدا به قدر ظرفیت انسان ما هر چه ظرفیت خودمان الهی تر کنیم خدا عنایتش بیشتر می شود و ظرفیت انسان با ایمان تقوا اخلاق معادگرایی و توبه از گذشته اهل پیمان با خدا برای زندگی الهی در آینده ایجاد می شود عزیزان شب قدر شب سرنوشت هست استفاده کنیم از این شبها و هفته آینده یکی از حوادث تلخ تاریخ به وقوع پیوسته و ان شهادت امیرمومنان حضرت علی (ع) هست در رابطه با علی ابن ابیطالب سخن گفتن جدا ممکن نیست شناخت کل وجود این انسان الهی جز از زبان خدا و معصوم قابل طرح نیست و اگر کسی در این رابطه سخن می گوید بیانی است از سخنان آن بزرگان رسول خدا (ص) فرمودند یا علی ماعرف الله الا انا و انت خدا را آنگونه که باید شناخت کسی نشناخت جز من و تو و ما عرفنی الا الله و انان و انت کسی هم من را نشناخت من رسول خدا را نشناخت جز خدا و تو و عرفک یا علی الا الله و انا تو را هم کسی نشناخت جز خدا و من علی ابن ابیطالب نماد یک انسانی است که خداوند الگو قرار داده است برای جهان بشریت در تمامی ابعاد ابعاد وجودی اش شخصی خانوادگی اجتماعی سیاسی  فرهنگی اقتصادی علی ابن ابیطالب یک انسان جامع جمیع صفات الهی است خداوند از صفاتش هرچیزی که می شود به یک انسان داد به علی ابن ابیطالب داده لذا علی ابن ابیطالب آیینه انسان کامل هست رسول خدا بعد از آنی که در ماه مبارک رمضان مطالبی را بیان فرمودند شروع کردند اشک ریختن امیرمومنان عرض کرد یا رسول الله ما یبیک چه چیزی شما را به گریه درآورده گفت علی جان فردی شقیح شمشیرش فرق تو را خواهد شکافت در این ماه و محاسنت به خونت خزآب خواهد شد شب بود خدمت دخترش ام کلثوم بودند سفره افطار گستردند در این سفره نان جو نمک و شیر بود یک نگاهی به دخترش کردند گفتند دخترم کی دیده ای که پدرت پای سفره اش دو خورش باشد گفت پدرجان این که چیزی نیست گفت نه یا شیر باشد یا نمک ام کلثوم نمک را برداشتند نقل می کنند می گویند من پدرم را دیدم حال عجیبی داشتند گاهی پنجره را باز می کردند نگاه به آسمان می کردند می فرمودند  انا لله و انا الیه راجعون گفت بارها تکرار کردند گفت سئوال کردم پدرم چرا شما این آیه را می خوانید گفت همینطور استراحت می کردند بیدار می شدند نگاه به آسمان می کردند گفت نزدیک های اذان که شد لباس خود را پوشیدند فرمودند بسم الله و بالله …………۳۹:۲۲ گفت توی حیاط که آمدم دیدم مرغابی های دور آبند و طواف می کنند می چرخند لباس اقا را می گیرند گفت چیزی نگذشت که ما شنیدیم از کوچه و بازار کوفه فریاد وای علیا بلند شد آقا را در بوریایی گذاشتند به طرف منزل خود بردند نزدیکی های منزل که رسیدند چشم باز کردند گکفتند مرا زمین بگذارید گفتند آقا شما نمی توانید راه بروید راهرفتن برای شما خیلی مشکل هستگفت نه اطرافم بگیرید دستم بگیرید من راه بروم من نمی خواهم زینبم من را در بوریا ببیند آقا را بلند کردند به منزل بردند اغما یاعلی نبودی ببینی کربلا چی شد چه شهدایی در بوریا گذاشتند به طرف زینب بردند و چه سرهایی به نیزه رفت .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.