نمازجمعه ۳۱ خرداد ماه ۹۲

۳۱/۳/ ۹۲

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم را خدایی زندگی کردن راهی که خدا با ماست ما هم با خدا هستیم راهی که راه انبیا اولیاءخاتم المرسلین محمد مصطفی (ص) هست راهی که سرانجامش بهشت برین و آثارش سعادت در دنیا و کمال و رشد در عرصه تعالی انسانی است صراط مستقیم کمال انسان هست و راه منحصر به فرد معراج انسانی است راه خدا عبودیت هست یعنی اعتقاد رفتار و اخللاق اسلامی داشتن جوهره عبودیت ایمان هست ایمان یعنی بر مملکت جان انسان خدا حاکم باشد و انسان خود را در محضر خدا بداند در رابطه با ایمان موضوعات مختلفی مطرح هست که یکی از ان موضوعات اوصاف مومنان هست و یکی از آن اوصاف اخلاق مداری انسان با ایمان هست انسان مومن انسانی است اخلاقی سراسر وجودش فضائل اخلاقی است و در نهادش هیچ گونه از رذائل اخلاقی جای ندارد هم دارای اخلاق فردی است هم خانوادگی هم اجتماعی و هم کاری یکی از فضائل اخلاق اجتماعی داشتن روحیه و رویه اخوت و برادری و همیاری و همکاری با دیگران هست دارای سیره اخلاق اخوت اسلامی است یعنی رویه آن روحیه اتن کمک به دیگران هست همه ار از خود می داند چون برادر همکاری می کند همیاری می کند دلسوز دیگران هست و از خطای دیگران در رابطه با خود گذشت می کند خداوند در قرآن می فرماید إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ مومنان برادر یکدیگرند از سرشت یکدیگرند از یک سرچشمه نشات می گیرند فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ اگر برادران دینی دچار چالش های رفتاری شدند باید نسبت به هم مهربان و گذشت داشته باشند و بینشان صلاح و صداق حاکم باشد وتقواالله تقوای الهی پیشه کنید لعلکم ترحمون باشد که خداوند با مهر و محبتش با انسان برخورد کند لذا در جامعه ایمانی مردم با ایمان مسلمین حکم یک خانواده دارند نسبت به هم مهربان چون برادر در خدمت هم چون اعضای یک خانواده و در فضای زندگی دستگیر هم اند دست هم می گیرند نه پای هم در خدمت هم اند به سود هم اند نه به زیان همدیگر قبل از اسلام جامعه ی عرب نسبت به هم دارای عداوت و کینه بودند قبایل جنگ های چندساله نسبت به هم داشتند و بسیاری از افراد از بین می رفتند در کنار همدیگر نبودند علیه یکدیگر بودند اسلام که امد نعمت اخوت برادری در جامعه اسلامی نهادینه کرد وَاذکُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَیکُم إِذ کُنتُم أَعداءً ای مسلمانان ای مومنان نعمت خدا را به یاد بیاورید سابقا شما نسبت به یکدیگر عداوت داشتید کینه داشتید بغض داشتید از هم نمی گذشتید علیه یکدیگر بودید فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوانًا اما اسلام که امد نعمت فرهنگ اسلامی موجب این شد که شما در یک فضای برادرانه زندگی کنید گویا عضو یک خانواده هستید و فرهنگ اسلامی در عرصه اجتماع فرهنگ اخوت برادری همیاری همکاری و دلسوزی نسبت به یکدیگر هست اگر در جامعه فردی دچار چالش شد چه در عرصه رفتاری چه غیر از ان دیگران باید کمک کنند به او اگر در زندگی دچار مشکلاتی شد که خود نمی تواند حل کند باید دیگران دست او را بگیرند این جامعه اسلامی است رسول خدا (ص) می فرماید انسان مومن کسی است که افراد در زندگی به او اعتماد می کنند او کسی است که مایه ی آرامش آسایش دیگران هست چگونه انسان تشنه در تابستان داغ به دنبال آب خنکی است که رفع عطش کند انسان مومن چون همان آب خنک هست که برای دیگران رفع مشکلات می کند این انسان مومن هست در جامعه نباید افراد برای یکدیگر مشکل ایجاد کند بلکه باید مشکل گشای یکدیگر باشد در خانواده اسلامی نباید اعضای خانواده برای یکدیگر مشکل درست کنند ایجاد ناراحتی و چالش باشند بلکه باید ید واحده باشند برای یکدیگر باشند نه علیه یکدیگر اِنَّ المُؤمِنَ لَیسکنُ اِلَى المُؤمِنِ کما یسکنُ الظَّمانِ اِلَى الماءِ البارِدِ. مومن کسی است که انسان های دیگر به او تکیه می کنند با او آرامش پیدا می کنند همچون شخصی که تشنه هست جگرش می سوزد نیاز به آب دارد و به آب می رسد انسان مومن مثل این آب گوارا است امام صادق (ع) می فرماید الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ انسان مومن برادر افراد دیگر هست کالجسد الواحد اینها چون یک پیکرند إِنِ اشْتَکَی شَیْئاً اگر عضوی از وجود مومنین به درد آید وَجَدَ أَلَمَ ذَلِکَ فِی سَائِرِ جَسَدِهِ این ناراحتی این مشکل در وجود انسان های مومن دیگر ایجاد می شود اگر یکی زندگی اش دچار چالش شد مومن های دیگر هم در زندگی خودشان احساس چالش می کنند مثل یک پیکرند اگر عضوی از بدن درد گرفت مشکل پیدا کرد اعضای دیگر احساس ناراحتی می کنند جامعه اسلامی هم این چنین هست اگر یک نفر دچار مشکل شد کل جامعه اسلامی چون یک پیکرند احساس ناراحتی می کنند و همه باید به کمک آیند اما دررابطه با آیین برادری و اخوت و همیاری سخن بسیار هست انشاءالله در آینده عرض می کنم اما بهترین برادران ایمانی چه کسانی هستند رسول خدا (ص) می فرمایند خیر اخوانک بهترین برادران تو دارای این ویژگی ها هستند من اعانک علی طاعت الله ویژگی اول آنها اینه که تو را در راه خدا کمک می کند تو را در مسیر تدین و دینی زندگی  کردن کمک می کند ۲- وسد کان معاصی و جلو تو را می گیرد که نکند گناه کنی مبتالا به گناه شوی و امرک بالرضا و تو را هدایت می کند که راضی باشی به رضای خدا این از حیث معرفتی امیرمومنان می فرماید خیر اخوانک بهترین برادران تو آن کسانی هستند من وفاک بخیره بهترین برادران تو آن کسانی هستند که با خیر و کمکش به تو یاری می رساند و خیر من اغناک من خیرک اما بهتر از این آن کسی است که تو را در زندگی بی نیاز می کند از این که دست جلو کسی دراز کنی لذا بهترین برادران انسلان در زندگی آن کسانی هستند که به انسان در راه بندگی خدا کمک می کنند و در چالش های سخت زندگی دست انسان را می گیرند بال انسان اند بار انسان نیستند اما امیر مومنان باز می فرماید اما بدترین برادران چه کسانی هستند شر الاخوان من تکلف له بدترین افراد برای انسان در زندگی کسانی هستند که انسان را دچار مشکل می کنند در کنار انسان هستند اما انسان را دچار مشکل می کنند انسان را مبتلا به بحران در زندگی می کنند مایه ی رنج زحمت و ملالت هستند ضمانت می کند برادرش را اما این برادر ادای حق نمی کند اون برادر خوب مومن ضمانتش در بانک می کند اما این برادر بد پرداخت نمی کند اقساط این ضامن دچار مشکل می شود قرضش می دهد این برادر بد پرداخت نمی کند احترام می گذارد بی احترامی می کند خوبی می کند جواب بد می دهد گذشت می کند او از ذره ای چیز نمی گذرد احوالش  می پرسد احوال پرس نیست خیرش می گوید او بدی اش می گوید با یک حرف ناراحت می شود اما هزاران کار خیر این برادر مومن را نادیدیه می گیرد این برادری بد این طوری است که توقع دارد همه کار دیگران برای او بکنند اما او هیچ کاری نمی کند  برای دیگران جاده یک طرفه هست شر الاخوان من تکلف له کسی است که زندگی انسان را به چالش می کشد همه چیز از دیگران می خواهد اما هیچ چیز به دیگران نمی دهد حتی بدی نیز می کند لذا بیاییم در جامعه اسلامی اخوت اسلامی داشته باشیم بال هم باشیم بار هم نباشیم اما پیامبر گرامی اسلام یک نکته ای دارند که خیلی عجیب هست می فرمایند اقلما یکون فی آخرالزمان در اخرالزمان کمتر چیزی که پیدا می شود اخن یوسق به برادران خوب هست او درهم المن حلال یا پول حلال هست در اخرالزمان این دو خیلی کم است برادران ایمانی که میایند بال انسان می شوند خیلی کم است و لقمه حلال اون هم کم هست لذا سیره رسول خدا این هست که ما برادران خوب ایمانی برای هم باشیم دستگیر هم باشیم همیار هم باشیم و در مسیر زندگی چالش برای یکدیگر ایجاد نکنیم .

 

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم حضور حماسی مردم ولایت مدار و عزیز ایران به ویژه استان ولایت مدار بوشهر در انتخابات ۲۴ خرداد با این شور و شوق برگ زرین دیگری بر کتاب شکوهمند تاریخ انقلاب اسلامی ایران افزود مردم با هدایت های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای با حضوری هوشمندانه و ولایی با شکوه حضور پیدا کردند و تمامی نقشه های دشمنان انقلاب نقش براب کردند اونها می خواستند و در پی این بودند که مردم عزیز ایران از انقلاب که یکی از تجلیات پیوند مردم با انقلاب حضور در انتخابات هست مردم حضور پیدا نکنند و بگویند مردم با انقلاب نیستند اما این حضور نشان داد مردم ایران تابع مقام معظم رهبری و انقلاب اند و هیچگاه انقلاب خود را تنها نخواهند گذاشت شایع می کردند و با رسانه های تهاجمیشان اعلام می کردند انتخابات آزاد نیست انتخابات در ایران دارای یک ضابطه تنگ و از پیش تعیین شده است اما ملاحظه کردند همگان که صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار کاندیداها آزادانه هرچه خواستند گفتند و در فضای انتخابات همگان مشاهده کردند که مردم آزادانه حضور پیدا کردند و نظر خود ار اعلام کردند این همان کلام مقام معظم رهبری است که فرمودند آزادترین و سالم ترین و قانونمند ترین انتخابات در جهان در ایران هست و مردم با این هوشمندی و حضور نشان دادند در مسیر انقلاب و ولایت اند این انتخابات نشان داد که هیچ گاه در انتخابات ایران جایی برای خلاف قانون نبوده و نیست و در مسیر انتخابات از اول انقلاب تا الان مسیر طی کرده قانون مدار و قانونی است خط بطلانی بر اندیشه های کسانی کشید که می گفتند د رانتخابات ایران احتمال تقلب هست و آزادی نیست نکاتی است که قابل بیان هست همانطور که مقام معظم رهبری در بیانشان فرمودند و آن نکات این معناست سطح رقابت ها در فضای اخلاقی و تقوایی انجام شد رئیس جمهور منتخب که همین جا تبریک عرض می کنم محضر مبارکشان حضرت حجت الاسلام  و المسلمین جناب آقای روحانی این سطح انتخابات رقابت ها الان دیگر پایان یافته باید رقابت تبدیل شئود به رفاقت همدلی اخوت برادری همان نکاتی که مقام معظم رهبری فرمودند و صمیمانه تشکر می کنم از دیگر نامزدهای ریاست جمهور که بعد از اعلام نتایج انتخابات سریعا تبریک گفتند تشکر کردند از مجریان از شورای نگهبان و در یک فضایی پر از همدلی و رفاقت الحمدالله با مراعات اخلاق این مسیر طی می شود و این باید حفظ شود. نکته دوم این هست که رئیس جمهور جدید نیازمند کمک هست همگان باید به او کمک کنند باید با تمام وجود قوای دیگر هرکس می تواند این برای همه انتخابات هست نه تنها اینجا همه ادوار هست نه تناه این دوره باید کمک کنند که انشاءالله این دولت بتواند به هدایت های که مقام معظم رهبری می کند جامعه عمل بپوشد و الحمدالله همگان این اعلام آمادگی کرده اند نکته دیگر این هست که مقامخ معظم رهبری فرموده اند دولت جدید باید قوت دولت های قبل داشته باشد و ضعف های گذشتگان نداشته باشد و خود نیز دارای برنامه ای باشد برای خدمت مناسب هست آسیب شناسی شود در عرصه دولت های سابق و فرصت یابی شود و در یک بسته کاری منسجم دولت جدید مشغول کار شود  و دولت جدید بداند مشکل اصلی مردم اقتصاد و معیشت هست و برنامه برای رفع این مشکلات داشته باشد و امیدواریم انشاءالله با عنایاتی که مقام معظم رهبری دارند و هدایت هایی که می کنند و تلاش هایی که این دولت می کند مشکلات اقتصادی مردم و معیشت مردم و بیکاری قشری از جوان های ما که طالب اشتغال هستند برطرف شود انشاءالله نکته دیگر این هست که شادی نشاط در عرصه انتخابات بسیار خوب هست بعد از اعلام نتایج همه مسائل دیگری که رخ می دهد جشن هایی که می شود بسیار مناسب هست اما این جشن ها نباید همراه با گناه باشد نباید خدایی نکرده دشمنان انقلاب سوءاستفاده کنند مترع  اموال مردم شوند نباید توهین به کسی شود اینها نشان از این دارد که این افراد جز این جامعه نیستند جز این فضای پر از اخلاق و اخوت نیستند مناسب است در یک فضای پر از آرامش صمیمیت همدلی به خاطر جشن هایی که می شود شادی کند نکند خدایی نکرده افراد نسبت به هم متعرض شوند بنا شد بال هم باشیم نه بار هم این نکته هم خیلی مهم هست که باید مراعات شود امروز سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران هست و روز بسیج اساتید یاد و خاطره ایشان را گرامی می داریم بزرگواری که اسطوره مجاهدت در راه خدا و ایثار بودند انسانی عارف مومن و دانشمندی متعهد که می تواند الگویی مناسب برای جوانان عزیز ما باشد هفته گرامیداشت قوه قضاییه نیز گرامی می داریم یاد و خاطره شهدای این قوه به ویژه شهید بهشتی گرامی داشته و از تلاش های این عزیزان در هر رده ای هستند صمیمانه تشکر می کنم امیدوارم انشاءالله هرروز به عزت این قوه افزوده شود و بتواند خدمات بیشتری به مردم عزیز ارائه کند روز شنبه نیز روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی است امیدوارم انشاءالله با برنامه ریزی و تدبیر نقشه جهان فرهنگی بتواند نظام ما بیش از این فرهنگ اسلامی را ترویج کند و همچنین روز اصناف هست اصناف از اقشار خدمتگذار جامعه در تاریخ بوده امیدوارم در این شرایطی که جامعه دارد یک مقدار فشار اقتصادی است  اصناف نیز دست همدیگر را بگیرند کمک به مردم بکنند و در یک فضایی پر از محبت نسبت به اقتصاد جامعه کمک کنند به ویژه به فقرا و مستمندان گران فروشی کم فروشی بد فروشی یک از خطرات بازار هست و بازار اسلامی بازاری است که مناسب فروشی در ان هست هم قیمت مناسب هست هم جنس مناسب هست و هم کیفیت و این باید ترویج شود در جامعه ما روز دوشنبه سالروز میلاد آسمانی مهدی ال محمد هست تبریک عرض می کنم این روز را محضر مبارک آقا امام زمان و مقام معظم رهبری  عالم وجود مسلمین شیعیان به ویژه حضار گرامی اون حضرت در نیمه شعبان ۲۵۵ هجری قمری در سامرا به دنیا امدند و ۵ سال در کنار خانواده به صورت علنی زیستند و در سال ۲۶۰ که به امامت رسیدند در ۵ سالگی که مصادف با شهادت امام عسگری بود خدمت شما که عرض کنم قریب به ۶۹ سال غیبت صغری داشتند از ۲۶۰ تا ۳۲۹ علت آن این بود که جبهه ی ولایت ستیز به دنبال کشتن حضرت بودند و مثل قوم بنی اسرائیل حتی در هنگامی که در رحم بودند به دنبال قتل مادرش نرجس خاتون بودند و به صورت معجزه آسا به دنیا آمدند و در همین ۵ سالی که هم در کنار پدر بودند مخفی می کردند ایشان را فقط به مومنان نشان می دادند و بعد از پدر که به امامت رسید دشمنان امدند که ایشان را از بین ببرند ۶۹ سال غیبت صغری داشتند و از سال ۳۲۹ تا کنون غیبت کبری دارند و انشاءالله به زودی همه شاهد ظهور مهدی ال محمد خواهیم بود ارزش وجودی آن حضرت این چنین هست که جهان به یمن وجود اون باقی است لولا الحجه لساخت الارض بأهلها اگر آقا امام زمان نباشد قیامت به پا می شود زمین از بین می رود این ارزش وجودی اقا امام زمان هست  هرچه در جهان هست به یمن وجود مبارک اقا امام زمان هست هر چه از دین هست از نظام تکوین هست از ارزاق هست از هرچیزی که شما می بینید خیرات و برکات به خاطر وجود مبارک اقاست لذا وقتی که آقا رحلت می کنند چند روز  بعد قیامت به پا می شود رسول خدا (ص) فرمودند که ای مردم ابشروا بالمهدی بشارت باد شما را به حضرت مهدی فان و یاتی فی اخرالزمان او خواهد امد علی شدت و ذلازل در یک زمانی که سختی ها گرفتاری ها تمام جهان را گرفته یدالله عدل و قسط ها خداوند به وجود مبارک این امام جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد و همه ما چشممان به آن روز هست که شمس عالم وجود این خورشید پشت ابر خاندان رسول خدا ظهور کند و با افتاب وجودش انشاءالله نور قائم آل محمد را انشاءالله در یابیم در این روز نیز روز تجلیل و تکریم سربازان گمنام و خوش نام آقا امام زمان هست عزیزانی که متصدی امر امنیت و اطلاعات در نظام اند خدمات شایانی از اول انقلاب تا کنون به نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتند و این فضای پر از امنیت که شما می بینید بسیاری از وجوهش مرهون این عزیزان هست خداوند این عزیزان را حفظ کند هم اکنون و هم در زمان ظهور سربازان خوش نام آقا امام زمان باشند و یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و به ویژه شهدای این سربازان گمنام را گرامی می داریم روز چهرشنبه روز مبارزه جهانی با مواد مخدر هست بلای انسان سوز خانمان براندازی که همه شما در فضای جامعه احساس کردید چه مشکلاتی برای جامعه ما ایجاد کرده و اگر شما می بینید این گونه مواد مخدر از مرزها وارد کشور می شود یکی از راهکارهی جهان سلطه همین هست که جوانان دارای قدرت حرکت نباشند برای خانواده در خانه مشکل ایجاد کنند و قدرت مقاومت در مقابل جهان سلطه و تهاجم آنها نداشته باشند و محصول مخرب انها فروش برود و در به طریق این به ثروت برسند بنده بارها عرض کرده ام از مسئولین نظام تقاضا دارم به شدت با مسئله مواد مخدر برخورد کنند در چین وقتی که انگلستان می خواست اون کشور را مستعمره خودش قرار دهد و چینی ها مقاومت می کردند با پخش مواد مخدر یک جمعیت بزرگی  از مردمان چین را نابود کردند معتاد کردند و بهشان حکومت کردند الان دشمن این چنین هست لذا پیشنهاد می کنم جلوگیری از پخش مواد مخدر و ورود آن به مملکت به طور جدی توسط نیروهای امنیتی دنبال شود برخورد قاطع شود دوم دستگیری جدی پخش کنندگان مواد مخدر ولو یک گرم یک نفر معتاد می شود به طور جدی دستگیر کنند سوم محاکمه قاطع و محکومیت اونها این طور نباشد پخش کننده مواد مخدر امروز گرفته شود فردا در خیابان باشد مسئله مسئله جدی است قاطع باید برخورد شود چهارم خانواده هایی که همچین افرادی دارند کمک کنند به این خانواده ها پنجم وقتی که اینها بازپروری شدند به جامعه برگرداننده شوند جامعه آنها را طرد نکند چون دوباره معتاد می شود اونها را قبول کند اینها واقعا خیلی زحمت کشیدند تا از این حالت بیرون آمدند الان وقتی است که باید همه دست اونها را بگیریم کمک به اونها کنیم .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.