نمازجمعه ۳۰ مهر ماه ۹۵

خطبه اول

در خطبه اول پیرامون راه خدا، به تأبیر دیگر سبک زندگی اسلامی سخن می گفتیم و در این فضای معنوی در این خطبه نیز از لسان آسمانی امام سجاد که در آستانه ی سالروز شهادت وی هستیم این موضوع را بیان می کنیم. یکی از موضوعات مهم در زندگی انسان نگاه به آینده است. انسان بزرگ، انسانی است که افق دید او از زمان حال عبور می کند و آینده را می بیند. این طور نیست که تنها شرایط و زمان کنونی برای او افق دید است. حال را می بیند، الآن را می بیند، فردای خود را نمی بیند. انسان های بزرگ انسان هایی هستند که افق دید آن ها بزرگ است و انسان های کوچک انسان هایی هستند که افق دید آن ها کوچک است. به همین خاطر انسان هایی که افق دید بلند ندارند برنامه ریزی صحیح ندارند، آینده را نمی بینند، هر چه دارند احتمال دارد در شرایط زمان حال که همان قدر می بینند صرف کنند، خرج کنند و فکر آینده نباشند. اما انسان هایی که بصیر و آگاه هستند چون افق دیدی بلند دارند برای آینده خود و نیازهایی که در آینده دارند و به آن معرفت و ایمان دارند برنامه ریزی می کنند و عمل می کنند. به این جهت است که در قرآن کریم خداوند به همه ی انسان ها سفارش کرده « والتنظر نفس ما قدمت لبعد» به فکر آینده خود و فردای خود باشید.این قدر زمان حال شما را هضم نکند، در خود فرو نبرد. یکی از توصیه های مهم قرآن و اهل بیت (ع) این است که ای انسان به فکر آخرت باش. به همین جهت است که موضوعی که محضر شما امروز عرض می کنم از لسان امام سجاد (ع) بصیرت در آخرت گرایی است. در قرآن کریم آمده است « اقترب لناس حسابهم» برای مردم حسابرسی نزدیک است. « و هم فی غفلت محرزون» اما اینان در یک غفلتکده ای به سر می برند که از فضای آخرت روی گردانیده اند چون معرفت و بصیرت و آگاهی به آن ندارند. در آیه دیگر می فرماید: « یعلمون ظاهراً من الحیاه الدنیا» معرفت اینان همین ظاهر دنیا است، فضای دنیا و چهارچوب دنیا است.« و هم ان الآخره هم غافلون» اما اینان افق دید بلند ندارند که آخرت را ببینند لذا غافل از آن هستند. انسانی که در یک فضایی زندگی می کند و یک مسافرت می کند، بیش از آنی که فکر مسیر باشد و توشه برای مسیر، فکر توشه برای مقصد است، آنجایی که می خواهد بماند. زندگی انسان هم یک سفر است. ما بیش از آنی که به دنبال رفاه در مسیر باشیم باید فکر رفاه و آسایش در آخرت باشیم که مقصد است. خداوند می فرماید انسان، انسان هایی که بصیر نیستند؟ انسان هایی که غافل هستند، انسان هایی که دارای افق دید بلند نیستند در چهارچوب حیات دنیا گرفتار می شوند، ذهن آن ها گرفتار می شود، معرفت آن ها گرفتار می شود و از دنیا عبور نمی کند این معرفت لذا گرفتار دام دنیا می شوند. اما انسان هایی که اهل ایمان هستند، اهل بصیرت هستند، دارای افق دید بلند هستند، انسان های فرا دنیایی هستند، این ها افق دیدشان به آخرت می رسد و می دانند که آخرت مقصد است و در دنیا برای آخرت توشه می اندوزند. انسان های بزرگ این چنین هستند. لذا خداوند می فرماید:«تزودو» ای مردم از دنیا توشه اندوزید و بهترین توشه این است« فإن خیر الزاد التقوى» و بهترین زاد و توشه برای آخرت دینداری است. روزی امیر مؤمنین علی بن ابی طالب (علیه آلاف تحیه والثناء) بر قبوری می گذشتند، به یارانش خطاب کردند«لَو اُذِنَ لَهُم فی الکَلامِ لأَخبَرُوکُم أنَّ خَیرَ الزّادِ التَّقوى» اگر خداوند به این مردگان اذن سخن می داد، بهترین زاد و توشه ای مردم، ای زنده ها که اینجا خریدار دارد تقوا است. پست و مقام و ثروت نیست، شهرت نیست، شهوت نیست. بهترین چیزی که اینجا خریدار دارد و با آن انسان ها را می سنجند تقوا است، یعنی دینداری. مطیع فرمان خدا بودن است و امام سجاد در این سخنش همین نکات را متذکر می شود. می فرمایند:« اخوانی، اوسیکم بدارالآخره»برادرانم، این وصیت امام سجاد است که ما شیعه او هستیم، وصیت یعنی سفارشات ویژه که اصاره ی حیات یک شخص است.« اوسیکم بدارالآخره و لا اوسیکم بدار الدنیا» ای مردم شما را سفارش می کنم به خانه ی آخرت و به هیچ وجه سفارش نمی کنم به امور دنیا و دار دنیا «فانکمعَلَیْها حَریْصُونُ وَ بِها مُتَمَسِّکُونْ» زیرا شما متأسفانه مردم حریص دنیا هستند و تمام ذهن، فکر و برنامه ریزی حیاتشان به سمت دنیا است«أما بَلَغَکُم ما قالَ عیسَى بنُ مَریَمَ » به شما نرسیده است آن چیزی که حضرت عیسی بن مریم گفته است برای صحابه ی ویژه اش. دنیا پلی بسش نیست، حیات دنیا پلی بیش نیست، انسان روی پل نمی ماند، عبور می کند. عبور از او کنید، نگاهتان از دنیا عبور کند و متوقف در دنیا نشوید. انسانی که بزرگ است از پل عبور می کند نه در پل و بر پل می ماند و متوقف می شود.« وقال ایکم بیبن علی موج البحر دارا» دنیا مثل موج دریا است، کدام یک از شما خانه بر موج دریا می سازید. «تلکم الدنیا» دنیا اینگونه است.« فلا تتخذوها قرارا» برای خود دنیا را ماندگار ندانید و برنامه ریزی اینچنین نکنید که گویا ماندگار در دنیا هستید. به همین خاطر انسان باید هر چیز را به اندازه ی ارزشش بر آن سرمایه گذاری کند. دنیا فضایی است برای کسب سعادت آخرت. لذا باید برای آخرت جمع آوری کرد نه در دنیا متوقف شد و برای دنیا توشه اندوزید چون هرچه برای دنیا انسان جمع کند بجا می گذارد. فرمودند: که انسان که می میرد دو گروه از او سؤال می کنند، یکی فرشتگان و یکی مردم. مردم سؤال می کنند« ما اخره» چی به جا گذاشت. اما فرشتگان سؤال می کنند « ما قدمه» چه پیش برای خود فرستاد. به همین خاطر انسان در آخرت وقتی که آن حساب را ملاحظه کرد، دید « الیوم عمل بلا حساب» دنیا همه عمل است بدون حساب« والآخره حساب بلاعمل» و آخرت همه حساب است فریاد می زند « وَقَالُواْ یَا وَیْلَنَا هَذَا یَوْمُ الدِّینِ هَذَا یَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِی کُنتُم بِهِ تُکَذِّبُونَ » می گوید: ای وای این آخرت است. این همان روزی است که خوب ها از بدها جدا می شود و ما توجه نداشتیم. لفظاً ، قلباً، یا عملاً آن را تکذیب می کردیم. و باز قرآن می فرماید:« اقترب وعد الحق» آن روز قیامت محقق می شود« فاذا هی شاخصه ابصار الذین کفروا» و چشم هایی که کفر داشتند، توجه نداشتند، انکار می کردند قیامت را از حلقه بیرون می زند، فریاد می زنند « یا ویلنا قد کنا فى غفله من هذا » وای ما از آخرت غافل بودیم.« یا ویلنا قد کنا فى غفله من هذا بَلْ کُنَّا ظَالِمِینَ » ما به خود ظلم کردیم . به همین خاطر یکی از مبانی زندگی اسلامی، حتی فرا اسلام، تمامی ادیان و یکی از روش های تربیتی که انسان را تربیت آسمانی می کند بصیرت در امر آخرت گرایی است. انسان بصیر باشد، بداند، ایمان داشته باشد و به آن عمل کند.

 

خطبه دوم

در خطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور مطالب بسیار مهم ایراد فرمودند که به بخشی از آن سخنان اشاره ی تحلیلی می کنم. معظم له فرمودند حمایت از نخبگان یک ضرورت است و کم شدن سرعت رشد علمی موجب توقف جدی در عرصه ی پیشرفت و توسعه خواهد شد. اساساً پیشرفت قاموس جدی و روح حاکم بر نظام خلقت است و کشوری می تواند در هندسه جهان و بین الملل موفق باشد که زیرساخت های توسعه که یکی از مهم ترین آن ها علم و فن آوری است دارا باشد.« العلم سلطان». تمامی محصولات ، تمامی شاخص های پیشرفت مترتب بر دانش است، علم است، مترتب بر فن آوری است. به ویژه علوم استراتژیک و علوم بنیادی مثل دانش هسته ای، هوا فضا، بیو تکنولوژی. اگر یک مملکت دارای رشد علمی بود می تواند در تمامی صحنه های جهان ی حضوری فعال داشته باشد. اما اگر از حیث علمی وابسطه بود به جهان خارج که الآن مدیریت آن به دست جهان استکبار است، تمامی استقلال یک مملکت به هم خواهد ریخت. به همین جهت است که مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده اند به حمایت از نخبگان، تساعد رشد علمی کشور و حمایت از شرکت های دانش بنیان که متأسفانه در شرایط کنونی این حمایت های لازم از مجموعه نخبگان، چه شخصی و چه حقوقی به شکل جدی ملاحظه نمی شود. ما باید نخبگان خودمان را قدر بدانیم. فضا برای تولید علم، حتی مرجعیت علمی و تولید محصولات دانش بنیان در تمامی زمینه ها فراهم کنیم. فرمودند که در برخی از علوم مثل دانش هساه ای، هوافضا شنیده می شود که حمایت های لازم صورت نمی گیرد. به همین خاطر باید این حمایت ها به صورت جدی تحقق پیدا کند. فرمودند ما ایرانی پیشرفته می خواهیم. شریف، عزیز، سرشار از معنویت و ایران، قدرتمند، برفرازنده پرچم تمدن اسلامی. این شاخصه هایی که مقام معظم رهبری فرمودند، ما ایرانی پیشرفته می خواهیم. یعنی در تمامی زمینه ها ما با برنامه ریزی های دانش بنیان و مدیریت جهادی باید تلاش بکنیم که ایرانی پیشرفته داشته باشیم. برنامه ریزی های دقیق، علمی، مترتب بر کرسی های آزاد اندیشی، نظریه پردازی و از ان طرف مدیریت جهادی. نه مدیریت با حقوق های نجومی، نه مدیریت با رفاه طلبی، نه مدیریت با رانت خواری، نه مدیریت با اموراتی که با روح جهاد سازش ندارد، ایرانی که پیشرفته باشد، برنامه ریزی پیشرفته و مدیریت پیشرفته که نام آن جهادی است لازم دارد. فرمودند قدرتمند نه در مقابل آمریکا کرنش کند، در مقابل جهان استکبار کرنش کند. قدرتمند، قوی، شریف، دارای شرافت در همه ی زمینه ها. فرمودند سرشار از معنویت و ایمان، فضای جامعه سرشار از معنویت باشد، سرشار از ایمان باشد. و این نکته ای است که مسئولان فرهنگی کشور به آن توجه بکنند. به ایمان بیفزایند، روح معنویت در جامعه حاکم باشد، نه اموراتی که با ایمان و معنویت سازش ندارد. و فرمودند باید پرچمدار تمدن اسلامی باشد، باید احیا کنیم آن تمدن اسلامی را. سپس فرمودند الآن اروپایی ها، آمریکایی ها توصیه می کنند برای جهانی شدن و ما در این هندسه ی جهانی شدن قرار بگیریم، عضو بشویم. هر چه آمریکا و اروپا به ما پیشنهاد می دهند جای بررسی جدی دارد، چون آن ها به دنبال پیشرفت ما نیستند. پیشنهاد دشمن است، لذا فرمودند آن ها به دنبال این هستند که با حضور ما در فضای جهانی و جهانی شدن در عرصه های مختلف مثل اقتصاد، به دنبال این هستند که ما را هضم کنند و ما را از بین ببرند. فرهنگ ما، اقتصاد ما، امنیت ما، سیاست ما، حتی حوزه های علم و فن آوری ما را از بین ببرند و هضم کنند، نمی خواهند به ما کمک کنند، می خواهند ما را در خودشان هضم کنند. به همین خاطر فرمودند که جای تأمل است این پیشنهاد. چنان که معظم له جلو بسیاری از این قراردادها را گرفت و آن بحث FITF  که شما اینجا اشکال گرفتید و فریاد زدید، نخبگان فریاد زدند، مقام معظم رهبری متوقف کردند و این نکته ی خیلی مهمی است. این ها نکاتی است که دولت و تمامی مسئولین نگاه کنند. ایران و اسلام اینقدر قدرت دارد که نیازی به وابستگی و جلب اعتمار بیگانگان ندارد، این بیگانگان و جهان استکبار است که جلو ایران و اسلام باید تسلیم شود.اخیراً یکی از مسئولین، یکی از وزرا مطالبی را بیان فرمودند که تعریضی بود به نیروهای ارزشی، به سرداران عزیز سپاه، به جامعه ی گرانقدر مداحان و همچنین به ائمه محترم جمعه. شایسته است که این وزیر محترم مواظبت در مدیریت سخن داشته باشند که روان جامعه را دچار آسیب و اضطراب نکنند. سرداران سپاه مایه ی اقتدار این نظام هستند، در صف اول جهاد هستند، در خط مقدم مقاومت هستند، مدافع حرم هستند، فراتر از مرزها دارند از خود شما دفاع می کنند. این ها موجب روانپریشی جامعه هستند. مداحان عزیز زبان گویای مکتب اهل بیت هستند، این ها موجب اختلال فضای روانی جامعه هستند؟. طوری سخن بگویید که بعداً موجی عذرخواهی شما نشود، روان جامعه را به هم نزنید. شما خودتان مدیر بهداشت و درمان جامعه هستید، خودتان مایه ی ناراحتی و نگرانی و شرایطی را فراهم نکنید که عزیزانی که دارند با جانشان از این نظام دفاع می کنند نارحت بشوند که یک مسئول مملکت دارد این طور سخن می گوید. ۲۳ محرم سالروز وفات علامه گرانقدر حاج سید عبدالله بلادی است. گرامی می داریم جایگاه این علامه ی جلیل القدر، بزرگواری که مایه ی افتخار جنوب ایران بلکه جهان تشیع است و پرچمدار مبارزه با جهان استکبار به ویژه استعمار پیر انگلیس است. از همگان تقاضا دارم با حضور در مراسم این بزرگوار، قدر و منزلت این عزیز با عزت گرامی داشته شود و بدانیم تکریم بزرگان موجب بزرگی خود ما خواهد شد. روز پنجشنبه، ۲۵ محرم سالروز شهادت امام سجاد (ع) است. مرثیه امام سجاد(ع).

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.