نمازجمعه ۳۰ تیر ماه ۹۶

 

 

مردم کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند را خریداری نکنند.

خطبه اول

یکی از مهمترین امور در سبک زندگی اسلامی مدیریت حوزه ی معاش و زندگی مالی و اقتصادی است. اقتصاد در زندگی انسان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند به طوری که اگر این اقتصاد در زندگی وجود داشته باشد، از حیث مالی انسان توانایی حداقلی داشته باشد می تواند به امور دیگر بپردازد. اما اگر اقتصاد دچار بحران باشد استحکام خانواده دچار تزلزل می شود، ذهن و فکر مدیر خانواده که پدر است و در نتیجه خود خانواده درگیر مسائل اقتصادی می شود و زندگی دچار بحران می گردد. واگر این اقتصاد حلال نباشد، ولو تمکن باشد این اقتصاد حرام آتشی است که به جان خانواده می افتد و خانواده را دچار تلاشی جدی می کند. مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی راه علاج بحران و پس از آن رشد در عرصه ی اقتصاد است. اقتصاد سه بخش دارد. اقتصاد شخصی و خانوادگی، اقتصاد دولتی و اقتصاد مردمی. پیرامون اقتصاد شخصی و خانوادگی مقداری سخن گفتیم.

امروز بحث مختصری در مورد یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد اسلامی در محیط خانواده و یکی از شاخص های رشد اقتصادی در عرصه ی اقتصاد مقاومتی محضر مبارک شما سخن می گویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد اسلامی که منبعث است از مبانی فقه اقتصاد اسلامی و عقلانیت اقتصادی حمایت از کالاهای داخلی است. حمایت از کالاهایی که درون جغرافیای نظام اسلامی ایران ساخته می شود و محصول تولید زحمتکشان اقتصادی همین جامعه است. خرید به سه شکل در یک جامعه صورت می گیرد.

شیوه ی اول، خرید تولیدات داخلی که مشهور است به اقتصاد درون محور، یعنی مردم نگاهشان به حوزه ی چرخش تولید در درون است، فرزندان آن ها تولیدی زده اند، کارخانه جاتی را تولید کرده اند، فضاهایی را با زحمت، با گرفتن وام، با تلاش ایجاد کرده اند، تولیداتی دارند، مردم از محصولات این عزیزان خریداری می کنند و نگاهشان به تولیدات بیرونی نیست. به این نوع خرید تأبیر می شود به اقتصاد درون محور. یعنی اقتصادی است که چرخش تولید و فروش و خرید و گردش نقدینگی در پیکر درون جامعه است. تزریق پول، خرید، ثروت در درون یک کشور است.

شیوه ی دوم، خرید محصولات مجاز خارجی است. محصولاتی است که کشورهای دیگر تولید کرده اند و از مجاری قانونی وارد می شود به بازار ملی و بازاری که مردم از آن خرید می کنند. این دو شکل دارد. یک شکل بی رویه است، هر کالایی در جهان خارج تولید می شود چه با کیفیت و چه بی کیفیت، چه در درون کالای مشابه وجود داشته باشد و چه نداشته باشد به صورت بی رویه کالاهای خارجی به شکل مجاز وارد می شود به بازار. این با اینکه مجاز است باعث می شود که کالاهایی که در جامعه تولید می شود مورد خریداری قرار نگیرد و کالاهایی که از کشورهای دیگر وارد شده است جامعه خریداری کنند، از آن طرف کالاها، کارخانه جات، تولیدات مواد اولیه ایرانی دچار بحران شوند. هر چند این کالا به شکل مجاز وارد شده، اما بی رویه. یک فیلتر نبوده که بفرماید این کالا چون مشابه داخلی دارد ممنوع است، این کالا اصلاً نیاز جامعه ی اسلامی نیست، وارد نکنید، این واردات بی رویه، ولو مجاز است در جامعه موجب می شود که کارخانه جات ایرانی، تولیدات ایرانی تحت تأثیر قرار گیرد، در نتیجه ورشکستگی کارخانه جات، بیکاری کارگران و عدم خرید محصول و مواد اولیه این کارخانه جات مثل نخ و مواد اولیه.

شیوه ی سوم، خرید از محصول کالاهای قاچاق است. به آن قسم دوم گفته می شود اقتصاد برون خواه.اما قسم سوم که خرید کالاهای قاچاق است گفته می شود اقتصاد پنهان. کالاهایی که بدون مجوز وارد می شود، بدون اینکه کیفیت آن، مقدار آن، مالیات آن، بررسی شود وارد می شود و در بازار قرار می گیرد.

هم قسم دوم که اقتصاد برون خواه است، یعنی مردم کالاهای خارجی که مجاز هم می باشد از مبادی قانونی ورود پیدا کرده، به آن سمت گرایش کنند و چه کالاهای قاچاق، خریداری این محصولات منجر می شود به اموری،: اولین آن ها حکم شرعی آن را بیان بکنم. در قسم دوم که کالایی است که از خارج آمده، مجاز است و در بازار مسلمین قرار دارد، این خرید و فروشش اشکال ندارد چون مجوز آن صادر شده است اما اگر خرید آن ها ولو با مجوز است که کارخانه ها و تولیدات مردم و جوانان این کشور تعطیل شوند، کارگران بیکار شوند، صاحبان این بنگاه ها که فرزندان همین جامعه هستند دچار بحران اقتصادی و ورشکستگی شوند اشکال شرعی دارد. اما خرید کالاهای قاچاق آن در اصل اشکال دارد، هم خود فعل قاچاق و هم مسئله ی خرید.

اگر ما حمایت از کالاهای داخلی نکنیم و خرید ما خرید کالاهای بیرونی باشد چه آن هایی که مشابه دارند و چه کالاهایی که دیگر قاچاق هستند. اگر مشابه نداشت که اشکال ندارد مثل برخی داروها. اما اگر قاچاق باشد چه مشکلاتی ایجاد می کند.

در حوزه ی اقتصاد هفت مشکل برای جامعه ایجاد می کند:

اولین آن ها ایجاد کم رونقی تولید چون می خواهند فروش کنند و می بینند خریدار ندارد و سپس تعطیلی کارگاه ها و ورشکستگی. الآن بسیاری از جوانان این مملکت ، فرزندان شما، جوانان این استان کارخانه ها و بنگاه های کوچک زده اند در اطراف این شهرها اما تعطیل شده اند.چرا؟ یکی از عوامل آن این است که حمایت از محصولات و تولیدات این ها نشده است. بنده یک روز جایی در یکی از مساجد استان بدوم، دیدم یک شربت آورده اند و در یک شیشه پذیرایی می کردند. فکر کردم خارجی است، نگاه کردم و دیدم محصول ایران است ، محصول همین استان هم می باشد، چقدر خوشحال شدم، تشویق کردم آن ها را ، صاحبان این کارخانه هم آنجا بودند، تشویقشان کردم اما بعد از مدتی تعطیل آنجا تعطیل شد. گفتند که مشابه این در بازار است و مردم این را نمی خرند و من اقدام کردم و الحمدلله مثل اینکه درست شد. اگر حمایت نشوند فطعاً این کم رونقی تولید، تعطیلی، ورشکستگی صاحب کارخانه و شماره ی دومی که ایجاد می شود بیکاری کارگران آنجا است. چه عواقبی برای خانواده ها دارد. سومین آن ها برون رفت ارز مملکت است، پول مملکت است. پول مملکت را می دهیم به صاحبات ثروت و کارخانه جات داخلی. چهارمین آن ها قوی تر شدن اقتصاد دیگر کشورها که نوعاً با ما متخاصم هستند. پنجم درآمد زایی و ثروت افزایی برای صاحبان کارخانه جات خارجی در خارج، آن ها قدرت و توانمندی اقتصادی پیدا می کنند و در عرصه ی رقابت دیگر نمی گذارد در داخل مشابه آن کارخانه ایجاد شود. ششم ایجاد اشتغال برای خارجی ها می کنیم و بیکاری برای خودمان و هفتم قدرت مدیریت اقتصادی برای بیرون از کشور در رابطه با کشور ایجاد می کنیم. هزاران محصول مردم در درون ایران از خارجی ها می خرند، محصولات هم اگر استراتژیک باشد مثل دوا و ما تولید نکنیم، حمایت از تولید داخلی نکنیم آن وقت آن ها قدرت اقتصادی و مدیریت می توانند پیدا کنند و چون وابستگی ایجاد شده یکباره با تحریم اقتصادی ما را تحت فشار قرار دهند و در رابطه با استقلال سیاسی مملکت ما را دچار بحران کنند. یعنی اینکه مقام معظم رهبری می فرماید اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالاهای داخلی یک صحبت عادی نیست، یک قاعده ی عمیق و دانش بنیان اقتصادی است که برگرفته از مبانی دین و عقلانیت در عرصه ی اقتصاد است.

نکته ای که وجود دارد این است که اگر کالا مشابه داخلی نداشت خریداری اشکال ندارد، خریداری شود. اما اگر کالا در داخل وجود دارد، مردم یک نگرانی دارند و آن کم بودن و کم کیفیت داشتن. اینجا صاحبان کالا باید کیفیت افزایی در رابطه با تولید کارشان بکنند. اگر می خواهند اتومبیل در داخل بسازند، محصولی در داخل بسازند پر کیفیت باشد، هر روز بر کیفیت آن افزوده شود، تولید فراوان شود و ارزانی قیمت باشد. الآن برخی از کالاهای داخلی در ایران ارزان تر است از مشابه ایرانی آن، این صحیح نیست. ارزانی، انبوهی تولید و پر کیفیتی ، این اساس یک کار است که باید صاحبان کالا انجام دهند و ان شاءالله مردم هم حمایت کنند از این جوانانی که در این عرصه دارند خدمت می کنند.

 

مردم ایران مسلمان ، انقلابی، ولایتمدار، شجاع، با اتکا به توانمندی های داخلی و هدایت های مقام معظم رهبری هر گونه تهاجم را با قدرت تمام جواب خواهند داد.

خطبه دوم

حضرت فاطمه معصومه (س) از محدود بانوان ممتاز در جهان اسلام است.

 

روز سه شنبه میلاد حضرت فاطمه ی معصومه (س) است. بزرگ بانویی که در جهان اسلام جزء محدود بانوان ممتاز است. در بین بانوان اسلامی ما دو بانو داریم که زیارتنامه آن ها معصومین انشاء کرده اند. یکی حضرت سیده النساء العالمین حضرت فاطمه  زهرا (س) و دیگری حضرت فاطمه معصومه (س) که امام رضا (ع) زیارتنامه ی ایشان را انشاء کرده اند. امام جعفر صادق (ع) قبل از آن که حضرت معصومه (س) به دنیا بیاید حدیثی در شأن ایشان فرموده اند. فرمودند: در قم بانویی از فرزندان من دفن خواهد شد، نام او فاطمه است، من کسی که او را زیارت کند بهشت را برای او حتمی است و همچنین عظمتی است. و امام رضا در زیارتنامه ایشان می فرماید:« فان لک شأنأ من الشأن» برای تو شأنی عظیم، غیر قابل توصیف است از شئونات. یک همچین عظمتی است که یکی از ویژگی ها و والایی آن حضرت اقتدار در عرصه ی شفاعت در آخرت است. در زیارتنامه ایشان است. در تاریخ حضرت ولایتمدارانه و هجرت ایشان موجب یک انقلاب تاریخی شد که ثمره ی آن تشیع عمیق و کشف و فهم اسلام راستین در ایران و مرکزیت آستانش برای تجلی اسلام ناب محمدی (ص) در جهان گردید که یکی از آثار آن ها حوزه ی علمیه است. این روز را گرامی می داریم، تبریک عرض می کنیم و از تمامی نهادهای فرهنگی استدعا دارم با مراسم های بسیار صحیح، فرهنگی به ابعاد وجودی ان بزرگ بانو بپردازند که الگویی است برای جامعه ی ما. پدر مرحوم حضرت آیت الله نجفی مرعشی چند مدت در حرم امیر مؤمنان برنامه ی خاص عرفانی عمل می کردند برای اینکه بدانند قبر حضرت زهرا کجا است. ایشان می فرماید بعد از مدتی مکاشفه ای برای بنده رخ داد و به بنده گفتند بنا نیست ما به شما قبر حضرت زهرا تا ظهور مهدی آل محمد  بیان کنیم . اما اگر شما خواستید نشانی از آن بی نشان بدست آورید کنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه بروید و همین موجب شد حضرت آیت الله نجفی مرعشی از نجف هجرت بکنند به قم. یک همچین مقامی دارند این حضرت.

شما (آل سعود) در جبهه ای هستید که رژیم اشغالگر قدس در آن جبهه است.

محکوم می کنیم محاصره اقتصادی، تهاجمات نظامی، به ویژه محاصره ی دارویی مردم یمن. این عزیزان توسط رژیم قبیله ای متحجر سفاک سعودی. این مردم یمن در طول تاریخ اسلام هیچ گاه ذره ای مشکل برای جهان اسلام ایجاد نکرده اند. مردمی مؤمن، متدین و بسیار مورد توجه حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت عصمت و طهارت بوده اند. هم مسلمان هستند و هم عرب هستند. این کشور رژیم عربستان که خود ادعای اسلامیت و رهبری جهان عرب می کند چرا با مسلمین و اعراب می جنگد؟ مگر شما رژیم اشغالگر قدس هستید. شما باید با اسرائیل بجنگید، با رژیم اشغالگر قدس بجنگید، شما با مسلمین می جنگید و بعد ادعای رهبری جهان عرب و اسلام می کنید، شما که با مسلمان و عرب می جنگید که. پس معلوم می شود شما در جبهه ی دیگر هستید، جبهه ای که در آن رژیم اشغالگر قدس هم وجود دارد. مردمان یمن الآن دچار وبا شده اند و به شدت مردم ، به ویژه کودکان دارند آسیب می بینند، بمباران می کنید، حمله ی زمینی و موشکی می کنید، تحریم و محاصره ی اقتصادی و غذایی و دارویی هم می کنید، شما چه مسلمانی هستید. انسان باید اساساً در اسلام و انسانیت شما  شک کند. حضرت اباعبدالله الحسین (ع) وقتی که به خیمه اش حمله می شد می فرمود شما اگر دین ندارید حداقل آزاده مرد باشد، احرار باشید. شما نه دین دارید و نه آزادگی. مردم یمن هم مسلمان هستند، هم عرب هستند و هم همسایه شما هستند. بسیاری از این مردم در کشور شما مشغول کار هستند، هیچ آسیبی هم مردم یمن در طول تاریخ به هیچ کشوری نرسانده اند. محکوم می کنیم و از خداوند نابودی رژیم سفاک سعودی و نجات مردم یمن را از خداوند مسئلت داریم.

مردم ایران مسلمان ، انقلابی، ولایتمدار، شجاع، با اتکا به توانمندی های داخلی و هدایت های مقام معظم رهبری هر گونه تهاجم را با قدرت تمام جواب خواهند داد.

باز آمریکا هر روز و شاید هر شبانه روز یک جلسه ای می گیرند و ایران را تحریم می کنند. یعنی هر کس می خواهد در آمریکا حرفی بزند، از آن رئیس جمهور دچار عقب افتادگی سیاسی و فکر و عقلی تا این پایین دست ها ، هر کس می خواهد حرفی بزند می گوید ایران را تحریم می کنیم. خوب شما سال ها است ایران را تحریم کرده اید، کی ایران را تحریم نکرده اید؟ چه شد؟ اخیراً می گویند برجام را می خواهیم زیر پا بگذاریم. مگر شما تا الآن برجام را زیر پا نگذاشته اید ؟ اصلاً شما به برجام عمل نکرده اید. فقط دولت ما به برجام عمل کرد، شما که به برجام عمل نکرده اید. بنا به این برجام را زیر پا می گذاریم، از آن خارج می شویم، تحریم های مجدد می کنیم. اول به مسئولان مملکت بگوییم آمریکا این است. مقام معظم رهبری آغاز مذاکرات به همه ی شما گفت اعتماد نکنید. این ها از یک طرف تعهد می دهند و از طرف دیگر تخلف می کنند، از یک طرف می گویند ما با برجام تحریم ها را بر می داریم و از طرف دیگر با اسم دیگر شما را تحریم می کنند. مسئولان به هدایت های مقام معظم رهبری توجه کنند. الآن هم شروع کرده اند هم تحریم ها را گسترده کرده اند و هم کشورهای کوچک عربی را متحد کردن علیه ما برای جنگ نیابتی. اخیراً کویت هم سفیر ایران را خواسته و گفته باید در رابطه با شما تجدید نظر کنیم. فردا یکی دیگر هم می گوید. مگر قرار نبود با برجام همه چیز حل شود، مثل اینکه با برجام همه چیز بالعکس شده. مردم ایران به هیچ یک ازاین ها نگاه نمی کنند. مردم ایران مسلمان ، انقلابی، ولایتمدار، شجاع، با اتکا به توانمندی های داخلی و هدایت های مقام معظم رهبری هر گونه تهاجم را با قدرت تمام جواب خواهند داد. لذا توانمندی اقتصادی، اقتدار فرهنگی و قدرت و توان نظامی که الحمدلله ایران دارد، نیروهای مسلح ما، ارتش ما، سپاه عزیز ما، حمایت های مردم و وجود مبارک مقام معظم رهبری این مجموعه توانسته است ایران را در جهان اقتدار ببخشد.

از برگزارکنندگان مردمی و عزیز شهر بوشهر در مراسم تجلیل از مدافعان حرم تشکر می کنیم. جوان ها ، نیروهای مذهبی، حزب اللهی بدون اتکا به جایی یک مراسمی در همین مصلی گرفتند که واقعاً مایه ی افتخار بود. الحمدلله ما در این استان، در این شهر جوانان و عزیزانی داریم  که با تمام وجود دارند برای اسلام، برای انقلاب تلاش می کنند، برای تحقق اندیشه های مقام معظم رهبری این چنین تلاش می کنند وبا دست خالی این چنین شعار دفاع از حرم و حریم پاس می دارند و این فرهنگ را گسترش می دهند. خداوند این عزیزان را حفظ کند که همه ی این عزیزان مایه ی افتخار هستند.

آینده ی استان بوشهر آینده ای بسیار پیشرفته و لایق این مردم خواهد بود.

هفته ی کارآفرینی و هفته ی فنی و حرفه ای و رشد مهارت ها است. من به تمام جوانان استان ، به آموزش و پرورش، به دانشگاه، به هیئات مذهبی، به مساجد، به تمامی تشکل ها سفارش می کنیم آینده استان بوشهر آینده ای بسیار پیشرفته به ویژه در صنایع دانش بنیان است. صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، هسته ای ، تجارت، توسعه ی علم و فن آوری ها، ترانزیت، حمل و نقل ریلی، کشاورزی صنعتی، کوشش کنید در همان کودکی فرزندانمان را با مهارت و توانمندی آشنا کنیم. و گرنه در آینده رشد صنعتی در استان بوشهر فوق العاده خواهد بود، اگر جوانان ما دارای مهارت نباشند دیگران استخدام می شوند. کوشش کنند فنی حرفه ای بروند، دانشکده های حرفه ای و فنی حرفه ای بروند، آموزش ببینند و مهارت پیدا کنند. الآن بسیاری از جوانان استان مراجعه می کنند به مراکز صنعتی و می بینند توانمندی آن ها مطابق با درخواست آن ها نیست. به زودی ما در استان بوشهر و در شهر بوشهر دو رااکتور هسته ای خواهیم داشت که باید تأسیس شود. ده هزار نفر باید مشغول شوند. باید مهارت داشته باشند.من جداً تشکر می کنیم هم از وزارت نفت و هم از سازمان انرژی هسته ای و هم فنی حرفه ای که توصیه ای که بنده داشتم در دو سال قبل انجام دادند و جوانان این استان متناسب با کارهایی که هم نیروگاه اتمی دارند و هم وزارت نفت دارند با پول خودشان دارند، با اعتبار خودشان این جوانان را دارند آموزش می دهند. خوب استقبال کنند این جوانان و از آن طرف وزارت نفت دانشکده ها و مدارس اختصاصی تأسیس کند. همان کاری که نیروگاه اتمی باز درخواست کردم ، ریاست محترم انجام داد، الآن یک مدرسه ی هسته ای در بوشهردارد تأسیس می کند، نزدیک اتمام است و دانش آموزان نخبه ی ما تشریف ببرند، آموزش ببینند و نخبه ی صنعت اتمی در جهان شوند. وزارت نفت هم دانشکده ی نفت و گاز را زده. دانشکده ی مستقل داشته باشیم، دانشکده نفت و گاز در استان داشته باشیم، مراکز فنی حرفه ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشیم، مدرسه و دبیرستان نفت و گاز داشته باشیم. این نگاه توسعه در استان پیدا کند. جوانان ما جوانان لایقی هستند . مردم این استان مؤمن، متدین، انقلابی و لایق و شایسته ی این امور هستند. از همه ی مسئولین تقاضا می کنیم در عرصه کمک کنند و در استخدام آن ها.

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.