نمازجمعه ۳۰ بهمن ماه ۸۸

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شما عزیزان نماز گذار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم زیرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت آخرت و برترین راه برای جلب محبت خدا است

در خطبه اغول بنا براینم گزارده ایم که از کسانی سخن بگوییم که خداوند در قران تسریح کرده است آنان را هیچ گاه دوست ندارد مورد میل و محبت خود قرار نمی دهد در بحران ، در گرفتاریها و در شدائد دنیا مشمول رحمت خدا نمی شوند دنیا و آخرتی که جز با محبت خدا با رحمت خدا سعادت نصیب انسان نمی گردد این آموزه های قرآنی می خواهیم بخوانیم تا بدانیم راه و رسم این کستان را پیشه نکنیم راه تا اینکه مهر خدا از مادور نشود بلکه با جلب محبت خدا لطفش مهرش محبتش و عنایتش شامل ما گردد بیان شد که در قرآن ۱۱ گروه هستند که خداوند فرموده است آنان را دوست ندارد و برخی از آنان پرداختیم و امروز  به گروه دیگری از آنان می پردازیم آن گروه ای هستند که در قرآن از انان تعبیر شده است به خوان اثیم یعنی خیانتکاران گنه پیشه خیانت همانطور که در خطبه های قبل که در رابطه با خوان اثیم بیان شد که خیانت یعنی شکستن عهد و پیمان که لازم انسان بدان وفا کند و یا برخلاف مردم و یا بر خلاف مصلالح نظام اسلامی عمل کند این معنای خیاتنت است مردم امنتی به س=پردن امانت مادی و چه امانت معنوی با او عهد ببستند او با دیگران عهدی بسته پیمانی بسته پیمان را بششکند عهد را بشکند این خیانت است عهخد به پیمانی که لازم است شرعا از دفاع کنند مردنم به اواعتماد کردند مطالبی نزد او گذاردند  او اعتماد مردم سوئ استفاده کند خیانت در امانت کند خیانت در امانت نه تنها به معنای این است که شیءای به او گذاشته او خیانت کند   بلکه اگر صحبتی هم پیشش بگذارند به او گفتند که اشکال ش مضر است برود این صحبت به دیگجران بیان کند این هم یک جور خیانت است و بر خلاف مصالح نظام اسلامی هم خیانت کردند هم نوع دیگری است این خیانت است خوان یعنی کسی که خیانت کار است خیانت پیشه است و گنه کار کسی است که بر خلاف مبانی دین و تکالیف الزامی دین عمل کند یک سری تکالیف لازم و واجب است یک سری تکالیف تحلیلی است واجبات را انجام ندهد و محرمات را مرتکب شود گناه یعنی برخلاف تکالیف الزامی دین عمل کردن خوان اثیم یعنی کسی که خیانتکار است و از آن طرف گنه پیشه است . خداوند در رابطه با خیانت نهی کرده است یا ایها الذین آمنوا لا تقو و رسول ای مومنان به هیچ صورت خیانت به خدا و رسولش نکنید یعنی خلاف دین عمل نکنید خیانت به مردم نکنید همه ی ما عند اسلامی باید داشته باشیم این عهد و پیمانی که ما بسته ایم با خدا و پیامبر شکستنش بهخ گناه است و مخالفت با مبانی دین است در همه ی عرصه ای اعتقادی و اخلاقی و رفتاری است . خداوند می گوید خیانت نکنید به این عه وپیمانی که بستید و تکون اماناتکم و از ان طرف خیانت هم به آن امانت هایی که به دست شما داده اند چه امنت های مادی چه معنوی و انتم تعملون و شما می دانید و خاتم انبیاء محمد مصطفی (ص) می فرمایند : کیف ما من کان از ما نیست مسلمان نیست کسی که خیانت کند به مسلمکان دیگری در احوالش در علمش در ناموسش و امیر مومنان می فرماید : ایا ک و ال خیانت از خیانت پرهیز کنید فانها شر معصیت بزرگ ترین معصیت خیانت است و مطالبی که عرض می شود و اما در رابطه با گناه در قران در رابطه با گناه تعابیر مختلفی آمده است . عصیان و تعابسیر کنایی مثل ما قدمت که در قرآن شکما ملاحظه می کنید گناه یعنی خلاف اراده ی خدا در حوزه تشریع خلاف مبانی تشریعی را خلاف دین خدا عمل کردن یعنی خود را از حوزه دین و دین مداری جدا کردن به همین خاطر می فرماید من یخف وا و رسول هر کس گناه کند و عصیان بورزد نسبت به خدا و رسولش فقد ضل ضلالکم فیها بی تردید در گمراهی بسیار آشکاری است گمراهی اش که خداوند راهنمایی کند و حی بفرستد پیامبران مبعوث کند همه ی عرش در مسیر هدایت انسان قرار دهد و اون خلاف کند این چه گنمراهی بزرگی است آیا بالاتر از این گمراهی گمراهی دیگری هم هست دین آمده است که انسان را از محیط حیوانی براند به عرش انسانیت رهنمون کند در دنیا و او را خاک ه۹ا را شاکله می دهد که منایسب حضور در بهشت برین ش باشد گناه آثار بسیاری دارد تبه ها عواقب بسیاری دارد اولین اثر گناه این است که چشم می کند که انسان گنه کار خدا را نشناسد عزیزان انسان اگر خدا شناس باشد گناه نمی کند و اگکر کسی گناه کرد بدانید که در حوزه ی معرفت دینی اش اشکالی دارد امام باقر علیه السلام می فرماید : ما عرف لا ماوا کسی که گناه می کند خدا را نشناسد اگر کسی کمی عظمت خدا را شناخت محبت خدا را به انسان شناخت فخر به خوبی اش نسبت خدا دانست حاکمیت ذات باری تعالی در دنیا و آخرت را بر جهان وجود دانسات دانست که اگر گناه کند خدا می بیند ان یعلم ……….خداوند هم آشکار می داند هم پنهان دیگه گناه نمی کند شده یک شخصی در مقابل یک بزرگ خلاف از آن یزرگ انجام ئدهد اما ما در محضر خدا خلاف ادب انجام دهیم گناه می کنیم ما من یشا ء ……….. کسی که گناه می کند خدا دوم عذاب اخروی که گناه میکند مبتلا می شود به عذاب اخروی و سوم انسان گناهکار با گناه قلبی که باید محل حکومت محبت خدا باشد او را باتلاق متعفن گناه می کند ما من شی افضل من قلب ان هیچ چیزی شتاب انگیز تر مفسد تر از برای قلب نسبت به خطا و گناه نیست بدترین چیزی که قلب انسان را مبتلا می کند به سیاهی تعفن و ابتذال  گناه است و بر عذاب دنیایی به ویژه اگر گناه عمومی باشد یعنی یک گناهی باشد که همه با هم این گناه کنند لذا خداوند می فرماید رمز علیهم به رمز این تقوا ها        می فرماید : ما قوم ثمود را به خاطر گناه در دنیا نابود کردیم و عزیزان اثر دیگر گناه همین گروهی است ان العفو بنده خداست  ……..گناه می کند ف عن رزق رزق را از خودش دور می کن د کسی که گناه می کند دور از دایره محبت و عنایت خدا می شود و وقتی که این جور شد دیگه مشمول باران رحمت وی هم نمی شه و یکی دیگر از آثار گناه سلب توفیق عبادت است نماز شب دیگه محروم می شه نماز اول وقت محروم می شود نماز جمعه محروم می شود . انس با خدا از او گرفته می شود ان ال…………انسان وقتی گناه کرد و یحرم حرام می شود نماز شب ازش گرفته می شود و یک گناه اسرع فی اتلصاحب گناه سریع تر از صاحبش گناه این چنین است گناه گناهکار را چنان مورد تعرض قرار می دهد و نابود می کند که این شخص  دیگه محروم می شود از حضور در مجلس انس با خدا توفیق نماز و جود قلب نماز شب و عبادت خدا خیلی سخت می شود پس یکی دیگر از کساتنی که خداوند در قرآن تسریح کرده است که آنان را دوست ندارد خوان اثیم است . یعنی خیانتکار گنه پیشه ……..

 

خطبه دوم

 

شما عزیزان نمازگرار را به ویژه خودم را به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوا کلید رستگاری و راه جلب عنایت خدا است

در خطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصار محضر مبارک شما سخن می گویم ابتدا تشکر و قدردانی می کنم از همه محبان اهل بیت عصمت و طهارت در برگزاری مراسم عزاداری حضرات معصومین در ماه محرم و صفر روحانیت معزز مرثیه سرایان نوا سازان نوحه گران بانیان مساجد هیئات نمذهبی و همه ی کسانی که در عرصه اعتلا نام مکتب اهل بیت در این دو ماه تلاش داشتند ما هر چه داریم از این خاندان داریم و در آخرت خواهید شد از این خاندان است آموزه هایی آموختیم از این حضرات باید سر لوحه ی زندگی ما شود این دو ماه یک مدرسه تعالی انسان است دو ماه است که انسان با آموزه هایی مکه با آموزه هایی که از مکتب اهل بیت می داند بصیرت خویش را بالا می برد خود را هم چون اهل بیت خوب به کمال می بخشد و ساختارش را ساختار     عزیزان اگر برخی در ماه محرم و صفر اهل بیتی شدیم در زندگی و اهل گناه نشدیم بدانیم ماه محرم و صفر خداوند همه چیز را از ما قبول کرده خدائوند لاز همه شما همه عزیزانی که زحمت کشیدند قبول بفرماید و طول عمر باعزتی برای شما که محب اهل بیت هستید برای محرم و صفر های بسیار خداوند عنایت کند روز سه شنبه هشتم ربیع الاول شهادت امام حسن عسکری است (ع) است امامی که واقعا وقتی که انسلان زندگی ان بزرگوار را مورد مطالعه قرار می دهد سراسر در اسارت در سامرا زندگی کند و به هیچ صورت تا آخر عمر به ایشان اجازه ندهند از سامرا به منطقه ی حفاظت شده …….. خارج بشود امام آن حضرت از همان زندگی که پر از امور اسارت بار بود جهان اسلام را هدایت کرد سخنان بسیار بزرگی و سخنان بسیار هدایت گری به جامعه اسلامی هدیه کرد و مهم ترین هدیه اون به جهان خلقت هدیه فرزندش حضرت حجت بن حسن العسکری (عج) ما افتخار می کنیم که در مکتب اهلبت هستیم زندگی می کنیم زندگی ما مسیر اهل بیت رسول خدا است بخشی از وصیت امام حسن عسکری (ع) من برای شما می خوانم که شیعه قطعا مسلمان می شود یعنی کسی که تابع وصایای بزرگان دین است می فرمایند : اوصیکم به تقوالله مردم تقوا را مراعات کنید مردم تقوا را مراعات کنید گناه نکنید گناه انسان را از خدا دور می کن د مثل پرنده ای می شود که به آسمان گناه رفته است که هزاران گناه در پی او می رود وال حفیظ  دینکم دینتاتن را حفظ کنید خواستار دینتان باشید اجتهاد بالله در راه خدا بمیرید راستگو باشید و ادای انت امنتدار باشید خیانت در امانت نکنید اتقو الله مردم از خدا بترسید نسبت به دین خدا حساس باشید و کونو زینا موجب زینت ما باشید و موجب بی آبرویی برای مکتب ما نباشید اذکر و ذکرالله همیشه به یاد خدا باشید یاد خدا انسان را از گناه دور می کند یاد مرگ باشید چه کسانی در این دنیا باقی ماندند اگر بنا بود کساتنی در این دنیا باقی بمانند انبیاء می ماندن یاد مرگ باشید و برای آخرت توشه بیاندوزید به دنبال چیزهایی نباشید که بعد از خود می گذاریم بلکه به دنبال اموری باشیم که با خود می بریم تلاوات القرآن قرآن را زیاد بخوانید وصلاه الانبی خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) می فرماید : به رسول خدا زیاد صلوات دهید گکه هر صلوات ده حسنه برای شخصی که صلوات فرستاده خدا محشور می کند در آخر می فرمایند : اگر انسان خود را دور از گناه کند راستگو باشد اخلاقش خوب باشد من سفارش می کنم مردم به ویژه مسئولین با مردم مهربان باشید این همان مردم اند که در این راپیمایی ها در جنگ در دفاع همیشه سینه شانسپر بوده برای دفاع از اسلام مهربان باشید در جامعه محبت مهر عطوفت در سایه ولایی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در آخر می فرماید :اگر این چنین خوش اخلاق باشد خوش رفتار باشد ما خوشحال می شویم که این شیعه ما باشد در همان روز قبل از شهادت امام حسن عسکری (ع) آغاز امامت مبارکه ی حضرت بقیه الله الاعظم روحی و ارواحنا فداه آن حضرت عصاره ی فضائل تمام اولیا و انبیاء الهی ا ست چنان با عظمت است که امام صادق می فرمایند : ………………  اگر من در زمان امام مهدی بودم (ع) تمام عمرم خدمتگزار بودم کسی که حضرت عیسی به اقتدا می کند نماد برقراری حکومت الهی است آن حضرت آلان با تمام وجود شما را دوست دارد چون من در باره حضرت بقیه الله الاعظم گفتم این کلمه بسیار سخت است فقط این حدیث را از زبان مبارک آن حضرت برای شما می خوانم می فرمایند : کهشیعیانم انا فی المومنین مراعاتکم من همیشه هوای شما را دارم مراعات شما می کنم حافظ شما هستم …… هیچ وقت یادشما را فراموش نمی کنم همیشه به فکر شما هستم ……… اگر این جور نبود نب ادعوا مشکلات بر شما نازل می شد و طلبکم فی اعدا و دشمنان بر شما چیره می شدند این من پشت پرده غیب حافظ شما هستم خدایا در ظهورش تعجیل بفرما نکته سوم سخنان بسیار مهم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای است که اخیرا بیان فرمودند و دو نکته ی مهم داشت این سخنان اول عوامل فتنه و آثار فتنه برشمردند و فرمودند که این فتنه یک فتنه ای بود که بعد از انتخابات ایجاب شد و می توانست یک پیکره قوی سیاسی از پا در آورد اما با عنایت خدا نشد نکته دوم آغاز حرکت سیاسی جنگل سوزی وزیر امور خارجه آمریکا درمنطقه خلیج فارس است. که این نشان از ضعف و درماندگی رژیم عقب افتاده ی سیاسی آمریکا است صفاحت سیاسی را ببینید دولت و دولتهای گذشته بر همه آشکار است این حرکت برای ایجاد ایران هراسی و اسلام ستیزی هدف آن فروش تسلیحات آمریکا است محرومیت از فعالیت های هسته ای ایران و تهدید نظامی ایران است .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.