نمازجمعه ۲۸ فروردین ماه ۸۸

خطبه ۲۸/۱/۸۸

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت و تنها طریق کمال و سعادت است .

بنا براین گذاردیم که  از راه خدا سخن بگوییم که در خطبه اول درباره محبوبان خداسخن بگوییم و آنان را بشناسیم بدانیم چه ویژگی دارند آثار محبت خدا به آنان چیست تا ما نیز چون آنان شویم و مورد محبت عرشی و ملکوتی خدا قرار گیریم . بیان شد که یکی از گروه هایی که محبوب خدایند متقینند تقوا یعنی اعتقاد دینی ، رفتاری دینی و اخلاق دینی داشتن از گناه پرهیز کردن و به گاه انجام واجب به جا آوردن تقوا یعنی خود را حفظ کردن از سقوط در باتلاق متعفن معصیت در خطبه نماز جمعه قبل ۶ خصوصیت و آثار محبت خدا به اهل تقوا برشمردیم و امروز نیز به برخی دیگر برمی شماریم یکی از دیگر آثار تقوا این است که تقوا موجب این می شود که خود خدا ولی شخصی می شود که اهل تقوا است خود خدا سرپرست او می شود متکفل زندگی او می شود لذا در قرآن می فرماید ان ظالیم ن بعض اولیا بعض . ستمگران برخی سرپرست برخی دیگرنداما « والله ولی المتقین» خدا سرپرست متقیان است خود خدا متکفل اهل تقوا است در آیه دیگری می فرماید «ان اولیا ان متقون »دوست داران خدا تنها متقیان هستند و خداوند تنها عنایت به کسانی می کند که اهل تقوا هستند این ولایت الهی اگر نصیب کسی شد اگر خود خداوند متکفل زندگی کسی شد تحقق سعادت زندگی کسی شد هیچ حزن و اندوهی نه در دنیا و نه در آخرت برای او نیست الی ان اولیا الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون .اولیا خدا کسانی که خدا را دوست دارند و خدا ولی آنان است هیچ هیچ حزن و اندوهی سزا نیست داشته باشند . آنان کسانی هسند که مومند و اهل تقوایند «و هم البشرا فی الحیات ادنیا و الآخرت »مژده بر آنان با در حیات دنیا و اخرت آنان یکی دیگر از آثار تقوا این است که موجب کشف و نزول برکات الهی به سرزمینی می شود که آن سرزمین متقیان در آن به جای دارند و لو اعن اهل قرا آمنوا و تقوا فتحنات علیهم برکات من السما و الارض  اگر سرزمینی در آن اهل تقوا زندگی می کردند اهل ایمان زندگی می کردند این چنین بودند که مراعات تقوا می کردند و می کنند خداوند سرچشمه برکات آسمانی و زمینش بر آنان می گشاید هیچ گاه بحرانی نخواهند دید نه بحران اقتصادی ، نه بحران طبیعی ، نه بحران های مختلف اجتماعی ، خشکسالی برای آنان مفهومی ندارد و یکی دیگر از از آثار تقوا این است که موجب کسب سعادت اخروی و بهشت برین برای اهل تقوا می شود لذا می فرماید : سی قل الذین رب وتقو الی جنت زمرا  کسانی که اهل تقوایند در روز قیامت هدایت می شود همگی بسوی بهشت ازلفت جنت للمتقین ». اصلا بهشت محیا شده برای اهل تقوا وللذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها » ..در نزد خدا اهل تقوا یک هدیه ای دارند و آن بهشت جاودانه است با تمام زیبایی هایش و یک دیگر از اثار تقوا این است که عاقبت از ان متقیان است ان الارض للله زمین از ان خداست یورث ها من یشا من عباده آن را وا میگذارد و عطا می کند به بندگانش که می خواهدو العاقبته للمتقین » امام سرانجام زمین و اداره آن حکومت آن به اهل تقواست بدین خاطر است که تمامی صحابی و یاران آقا امام زمان همه اهل تقوایند خصوصیت مشترک همه آنان و جوهره ی اساسی همه آنان این است که اهل تقوا هستند همه خیرات و برکات الهی و همه موهبات الهی در تقوا و با تقوا و از تقوا است لذا بیاییم متقی شویم ، منطبق با موازین دین زندگی کنیم و از این همه آثار الهی و محبت ها و مواهب الهی بهره مند گردیم .

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.