نمازجمعه ۲۸ آبان ماه ۸۹:

۲۸/۸/۸۹

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که خداوند برایمان آن را تعیین کرده است که سعادت و رستگاری به دست آورد و در فضای حیات دنیوی بپیماییم که در آن رضایت خداست و کمال و تعالی انسانی راهی که خداوند راه انبیا دانسته راه اولیاءش دانسته و تخطی از این راه برای انسان جایز نشمرده است راهی که خداوند رهرواش را در بحران ها در گرفتاری ها در مشکلات خود یاری می رساند و در فضای سخت زندگی دنیوی خداوند تمامی اسباب نجات برای انسان فراهم می آورد راه خدا راه نور است راه قرآن است راه خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) راهی که  پیشاهنگان این راه حضرات معصومین هستند ائمه اطهار هستند و ساحت مقدس حضرت حجه ابن الحسن راه خدا راه عبودیت است عبودیت یعنی اعتقاد رفتار و اخلاق دینی داشتن رکن و جوهره اساسی عبودیت ایمان هست ایمان یعنی اعتقاد به خداوند یکتایی او ایمان به قدرتش ایمان به عظمتش ایمان به اوصاف در همه ابعادش خود در محضر خدا دیدن به قیامت آخرت حسابرسی اش اعتقاد داشتن به ختم نبوت خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) اعتقاد داشتن به کتاب آسمانی آخرین قرآن عظیم سر فرود آوردن و در یک کلام بر مملکت جان خدا حاکم بودن و بر زندگی انسان قوانین دین حکومت کردن است در رابطه با ایمان سخن بسیار است مطالب بسیار است اما شش موضوع برشمردیم که این موضوعات مهم هستند آثار بسیار متعالی اینمان دیگری آثار شوم بد ایمانی و سومین  موضوع اوصاف و ویژگی مومنان  به اوصاف و ویژگی مومنان رسیدیم برخی برشمردیم و گفتیم که انسان مومن دارای اوصافی است اهل قرآن است و در فضای قرآن متعبد است رشد ایمانی قرآنی دارد تقوامحور است اخلاق اسلامی دارد توکل به خدا می کند به عهدش وفا دارد امانت دار است اهل نماز و خشوع در نماز است حقوق شرعی اش زکات خمس پرداخت می کند اهل انفاق و خدمت به مردم است پرهیز از بیهوده کار و لغو دارد سلطه سیاسی کافران را هرگز نمی پذیرد و بیان شد اهل ذکر و ترس از خداست ذکر یعنی یاد خدا بودن خود در محضر خدا دانستن که تجلی این یاد پرهیز از گناه در محضر خداست بیان شد ذکر بر سه قسم است ذکر لسانی ذکر قلبی و ذکر رفتاری ذکر لسانی و زبانی خداوند در قران بسیار آیات پیرامون آن نازل کرده است الذین یغفرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم مومنان این گونه هستند که در همه حال ذکر خدا بر لب دارند آنگاه که ایستاده اند به هنگامی که نشسته اند و به گاهی که به پهلو آرمیده اند در همه حال ذاکر خدا هستند  ذکر قلبی یعنی نهاد انسان وجود انسان باطن انسان بر مملکت جان انسان خدا حاکم هست و در فضای روحی انسان این انسان مومن همیشه به یاد خداست الذین آمنوا تطمئن قلبوهم بذکر الله کسانی که مومن اند قلب هایشان سراسر اطمینان و ایمان به خداست گاهی انسان چنان می شود در فضای زندگی که از ذکر خدا ذکر قلبی خدا دور می گردد به همین خاطر این انسانی که بر جانش خدا حکومت نمی کند یاد خدا در دل ندارد گرفتار بحران گناه می شود دور از خدا می شود در زندگی دیگر آرامش ندارد در مسیری می رود که اون مسیر گناه و عذاب خداست و همین خاطر خداوند فرموده است و ویل  للقاصیه  قلوبهم ای وای بر کسانی که قلبشان قصی شده چون سنگ شده فویل للقاصیه قلوبهم بذکر الله قلبشان دیگر یاد خدا در دل نیست یاد خدا ندارند به دنبال اموری هستند که اون امور همگی دوری از خدا می آورد بر جانشان اشتهایی است امیالی است که انسان را از خدا دور می کند آیه شریفه دیگری خداوند نازل کرده است أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّه آیا دیگر دور نشده است آیا فضای زندگی انسان زمان انسان دیر نشده است که اینکه مومنان قلبشان خاشع در قبال ذکر خداشود بنابراین گذشته از ذکر زبانی ذکر قلبی هم هست ذکر قلبی یعنی تمام وجود خود در محضر خدا دیدن به خدا ایمان داشتن و خدا در زندگی خود حاکم کردن خدامحور بودن سومین حالت ذکر رفتاری است انسان به مقامی برسد که در فضای رفتار فردی و اجتماعی خود را در محضر خدا ببیند تخطی در محضر  خدا از دین خدا نکند و اونگاه که گناه به سوی او هجوم می آورد محیط فضا افراد او را به گناه دعوت می کنند او خود را در محضر خدا ببیند و گناه نکند إِنَّ الَّذینَ اتَّقَوا إِذا مَسَّهُم طائِفٌ مِنَ الشَّیطانِ تَذَکَّروا فَإِذا هُم مُبصِرونَ انسان های باایمان انسان های باتقوا وقتی که شیاطین اهل گناه اهل انحراف ابتذال اونها را دعوت به گناه می کنند تذکروا خود را در محضر خدا می دانند متوجه می شوند این راه راه غلطی است متوقف می شود  به همین خاطر ذکر چه ذکر زبانی  چه ذکر قلبی و چه رفتاری نشان از تعالی ذاکر است ذاکری که زبانش به ثنای خداست قلبش مالامال از محبت خداست رفتارش همگی تدین و بندگی خدا  این شخص ذاکر چنان مقامی دارد که فقط خدا می داند آثار ذکر که از ویژگی های مومنان هست در قرآن در روایت بسیار امده است که به برخی از آنها اشاره می کنم اولین اثر ذکر رستگاری اخروی و پاداش عظیم در قیامت است والذاکرین الله والذاکرات مردان و زنانی که ذاکر خدا هستند زبانا قلبا رفتارا اعدالله لهم مغفره و اجرا عظیما خود خداوند برای اونها پاداش و آمرزشی عظیم فراهم کرده است دومین اثر ذکر آرامش قلبی است انسان در فضای دنیا  و بحران ها گرفتاری ها سختی ها که در همه ابعاد زندگی انسان را فرامی گیرد اگر با خدا نباشد دور از خدا باشد قطعا این مشکلات او را به زانو در می آورد فضای زندگی او را دچار تیرگی ها سیاهی های عظیم فردی و اجتماعی می کند اما وقتی انسان با خدا بود و خدا نیز با او بود تمامی مشکلات رفع می شود و هم اگر مشکلی هست انسان می داند خدایی دارد و خداوند بر همه امور هم آگاه و هم به رفعش قادر است علی بذکرالله تطمئن القلوب با ذکر خدا قلب ها آرام می گیرد حضرت اباعبدالله الحسین در صحنه کربلا وقتی که این شدائد عظیم بر او وارد می شد قلبش آرام بود  چرا ؟ چون می دانست هم راهش صحیح  است هم در محضر خداست و تمامی این امور اجری عظیم برای او در پی دارد سومین اثر ذکر این است که اگر کسی ذکر خدا بگوید خدا نیز ذکر او خواهد کرد یاد خدا موجب می شودکه خدا نیز ما را بیاد داشته باشد و از یاد نبرد و این چیز بسیار بزرگی است فالذکرونی اذکرکم یاد من باشید تا یاد شما باشم والشکرونی ولا تکفرون شکرگذار من باشید و کفران نعمت نکنید اگر ما یاد خدا باشیم چه زبانا چه قلبا چه رفتارا خدا نیز ما را فراموش نخواهد کرد و اما اگر خدا را فراموش کنیم خدا ما را فراموش  خواهد کرد به ما توجهی نخواهد کرد چهارمین اثر ذکر این هست که موجب خشیت و خداترسی می شود و شما می دانید انسانی که خشیت داشت خداترس بود اهل گناه نمی شود به دنبال گناه نمی رود به دنبال ابتذال و انحطاط نیست انم المومنون اذا ذکر الله این مومنان هستند که وقتی ذکر خدا در محضر آنها می شود وجدت قلوبکم قلبهایشان سراسر ترس و  خوف الهی می شود به خلاف انسان های بی ایمان که وقتی نام خدا دعا ذکر نماز می شود و می شنوند  قلب های اونها آزرده می شود بی حوصله می شود وَإِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ  وقتی که نام خدا برده می شود قلب های کسانی که ایمان به آخرت ندارند سراسر ناراحتی خستگی بی حوصلگی اونها را فرا می گیرد اما مومنان وقتی یاد خدا می شنوند دعا می شنوند قران می شنوند وارد صحنه نمازو نمازگذاری می شوند اینها قلبشان احیا می شود شاد می شود  لذت می برند  اما کسانی که اهل ایمان نیستند وقتی نام خدا می شنوند قلبشان آزرده می شود بی حوصله می شود پنجمین اثر ذکر این است که ذکر خدا موجب احیا قلب می شود امیر مومنان امام علی ابن ابیطالب (ع) می فرمایند من ذکرالله سبحانه کسی که ذکر خداوند سبحان می کند احیا قلبه قلبش را احیا می کند وَ نَوِّرَ عَقلَهُ وَ لُبَّهُ ذکر خدا باعث  احیا قلب و نورانیت عقل می شود پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرمایند بذکر الله تهی القلوب و بنصیانها موتها با ذکر خدا قلب ها را احیا کنید و بدانید که با نصیانش نصیان ذکر فراموشی ذکر و ذکر نکردن قلب دچار ویرانی می شود ششمین اثر ذکر این است که سرمایه حقیقی و معنوی انسان است ذکر الله امیرمومنان (ع) می فرماید ………………۲۴:۵۲ ذکر خدا سرمایه هر مومن هست ……………. و سودی هم که از این سرمایه می برد السلامت من الشیطان از دست شیطان سالم رها می شود فریب شیطان نمی خورد یکی دیگر از آثار ذکر این است که موجب آرامش و آسایش در زندگی می شود و عدم ذکر موجب سختی و مشکلات در زندگی دنیوی …………….. ۲۵:۳۲ هر کس اعراض کند روی گرداند از ذکر خدا زندگی بس  سخت گرفتار می شود یکی دیگر از آثار ذکر این است که انسان ذاکر بر زندگی اش خدا حاکم است و انسانیکه اهل ذکر نیست بر زندگی اش شیطان سلطه انداخته است …………………………. کسانی که اهل ذکر نیستند و فراموش می کنند یاد خدا شیطان کاملا بر زندگی اونها سیطره دارد یکی دیگر از آثار ذکر نورانیت  زندگی و خانوادگی  است خانواده و خانه ای که درش ذکر است اون خانه وخانواده چون خورشید  ستاره ای برای آسمانیان می درخشد و نشان می دهد که این  خانه و خانواده زنده اند و اون خانه و خانواده ای که اهل ذکر نیستند برای آسمانیان چون میت اند رسول خدا می فرمایند مثل البیت الذی یذکر الله فیه والذی لاذکر الله فیه داستان و قصه خانه ای که درش نام خداست یاد خداست گناه در اون نیست در فضای خانه نوای قران و دعاست در خانه و خانواده اخلاق اسلامی و در رفتارشان همه دین و تدین است داستان خانه و خانواده ای کهاین گونه نیستند می فرماید مثل الحی و المیت مثل انسان زنده و رمده است اون خانه ای که درش ذکر خداست زنده است و اون خانه ای که ذکر خدا درش نیست میتی بیش نیست عزیزان نماز جمعه زیباترین با شکوه ترین و بارز ترین تجلی ذکر خداست یاایهاالذین آمنوا اذا نودی لصلاه من یوم الجمعه فاسعوا علی ذکر اللهای مومنان وقتی  ندای نماز شنیدید بشتابید به ذکر خدا نماز جمعه ذکر خداست وزروالبیت زندگی را ترک  کنید زندگی را رها کنید ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون خداوند می گوید این برای شما بهتر است اگر می خواهید بدانید مطلب را فاذا قضیت اللصلاه آنگاه که نماز تمام شد فالنتشروا فی الارض بروید به هر سویی که می خواهید اما  والبتغوا من فضل الله ازفضل خدا از روزه خدا اختیار کنید و باز می فرماید فکر نکنید تنها در نمازجمعه ذکر خداست آنگاه که بعد از نماز می روید در راه زندگی و معاش تلاش کنید والذکروالله کثیرا آنگاه نیز یاد خداباشید  لعلکم تفلحونباشد که شمارستگار شوید .

خطبه دوم

در خطبه دومپیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم برگزاری رزمایش پدافند هوایی سراسری مدافعان ولایت سه گرامی می داریم  و از تمام نیروهای مسلح که در این رزمایش توان نظامی جمهوری اسلامی ایران به معرض دید جهانیان گذاشتند کمال تشکر و قدردانی می نماییم این رزمایش در فضا و گستره کلان جغرافیای ایران اسلامی انجام گرفته است و در هر دو عرصه عملیاتی طراحی و تولید تجهیزات مدرن نظامی در نوع خود بی نظیر است آزمایش سامانه پدافند مرصاد که قابلیت کشف و انهدام وسیع دارد همچنین آزمایش راهدارهای مجهز برای دفاع و جنگ الکترونیکی و هماهنگی گسترده بین تمامی نیروهای مسلح ارتش دلاور سپاه و بسیج قهرمان نیروهای انتظامی یک فضای بسیار دانش بنیان نظامی ودفاعی عرضه کرده است که نشان از خلاقیت علمی و دانش صنعت دفاعی و قدرت بالای نظامی نیروهای مسلح ما دارد به ویزه پدافند هوایی که خود یکی از ارکان نظام دفاعی و نیروهای مسلح قهرمان جمهوری اسلامی ایران است تقدیر و قدردانی می کنیم و  دعای خیر آقا امام زمان را برای آن عزیزان از خداوند مسئلت می کنیم روز دوشنبه سالروز ولادت امام علی نقی الهادی است ایشان در ۱۵ ذیحجه به دنیا آمدند و در ۸ سالگی به مقام امامت رسیدند و ۳۳ سال این امر مهم را عهده دار بودند و در سوم رجب سال ۲۵۴ در سن ۴۱ سالگی به شهادت رسیدند ۶ خلیفه عباسی را درک کردند معتضد معتصم متوکل از سفاک ترین خلفای عباسی متوکل ایشان را از مدینه به سامرا آوردند در منطقه مع السکر منطقه نظامی دستگیر کردند و به دست معتضد به دست معتض به شهادت رسیدند خدمات بسیار مهمی اون حضرت انجام دادند که در تاریخ بی نظیر است و اون سامانه هدایت جهان اسلام و شیعه از طریق وکلا هست احادیث آسمانی بسیار دارند که من به برخی از اونها اشاره می کنم حرمت النبی و المومن حرمت و آبروی پیامبر و انسان با ایمان اعظموا  من حرمت البیت بالاتر از حفظ آبروی خانه خداست عزیزان حفظ حریم رسول خدا و خاندانش حفظ حریم انسان مومن بالاتر از خانه خداست نباید قضاوت نابجا کنیم نباید بهتان دروغ اینها حریم مومن شکستن هست مومنی که بالاتر از خانه خداست حدیث دیگری می فرماید الناس فی الدنیا بالاموال مردم در دنیا به دنبال اموال هستند و فی الآخره اما در آخرت به دنبال اعمال هستند لیس للانسان الا ما سعی اونجا به دنبال اعمال هستند که از جهنم نجات پیدا کنند و فضایی در بهشت برای خود پیدا کنند روز پنجشنبه روز عید سعید غدیر خم است عید آسمانی ولایت و ما در دهه  ولایت هستیم تبریک عرض می کنیم به جمیع مومنان شیعیان حضرت بقیه اله الاعظم مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای  از همه نهادهای فرهنگی تقاضا دارم به ویژه مساجر هیئات این دهه بزرگ را گرامی بدارند و با برنامه های زیبا از حیث  ظاهری اما اساس را بر محتوابخشی برنامه ها بگذارند الحمدالله رد استان ولایت مدار بوشهر برنامه های بسیار خوبی است که همین جا تشکر می کنم از استانداری محترم سپاه بسیج ارتش نهادهای فرهنگی صدا و سیما بنیاد بین المللی غدیر مسئولین مساجد حوزه ها و روحانیت گرانقدر و همه مردم عزیز که با  یک برنامه های خوب و دانش بنیان این عید آسمانی را پر محتوا و با شکوه برگزار می کنند طرح هدفمند کردن یارانه ها برنامه بسیار مهمی در عرصه تحول اقتصادی در ایران اسلامی است خواهش می کنم همه کسانی که درگیر در امور اقتصادی هستند  چه خانواده ها چه مسئولین چه بازرگانان و بازار همه دست به دست هم  دهند که این فراز تاریخی تحول اقتصادی ایران به خیر بگذرد که در پی این تحول اقتصادی آرامش آسایش تولید درآمد و عدالت در پی خواهد داشت .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.