نمازجمعه ۲۷ شهریور ماه ۹۵

خطبه اول

در خطبه اول به مناسبت دهه ی ولایت و امامت سبک زندگی اسلامی و زندگی برنگ خدا از بیانات و فرمایشات گهر بار امیر بیان امیرالمؤمنین امام علی بن ابی طالب آن حضرت در این رابطه میفرمایند قواعد الاسلام سبعت میفرمایند که اسلام و زندگی اسلامی دارای هفت رکن است «فاوّلوها» اولین آنها «العقل» زندگی انسان مسلمان بر اساس عقلانیت دینی است عقل او محاسبات الهی با موازین دین اساس زندگی او را طراحی میکنند «وبُنی علیهِ صَبر» و بر اساس این عقلانیت در زندگی راه و رسم صبر پیشه میکند یعنی زندگی او اینگونه نیست که بر اساس هوا هوس باشد زندگی او اینگونه نیست که بر اساس یک سری امور باشد که هیچ اثری از آثار فکر و اندیشه در آن نیست زندگی به سبک اسلامی یک زندگی است که دارای محاسبات دینی شرعی بر اساس عقلانیت است و یکی از آثار این عقلانیت و زندگی دینی صبوری در زندگی است در زندگی صبر داشتن در زندگی شکیبا بودن در زندگی به هیچ صورت در مقبال نا ملایمات نشکستن و اگر اینگونه باشد که امر دائر شود که یکی زندگی داشته باشد که درش سود و سرمایه و دارائی با گناه و یک زندگی عادی بر اساس دین باشد عقل او میگوید دین را انتخاب کن وزندگی عادی به سمت زندگی حرام نرو این اولین رکن زندگی اسلامی و دینی است . دوم …….. دومین رکن از ارکان زندگی اسلامی آبرو داری و آبرومندی است هم آبروی خود را حفظ میکند انسان مسلمان وهم آبروی دیگران اینطور نیست که کاری کند که آبرویش در جامعه از دست دهد با فساد اخلاقی فساد اقتصادی تجاوز و تعرض به …عرض و ناموس و حقوق مردم هم آبرومند است و هم آبرو دار ….. راستگو است انسان مسلمان انسان راستگویی است امام عسکری میفرمایند که ….. تمامی خبائث اگر شما فکر کنید و تصور کنید که در یک خانه باشه …. کلید این خانه ی فساد دروغ گویی است انسان مسلمان انسان راستگویی است . سومین این رکن از زندگی اسلامی ……. قرآن خواندن به طور شایسته یعنی هم صحیح بخواند وهم بفهمد وهم عمل کند این میشه قرائت قرآن به شکل صیح لقلقه ی زبان نیست قرآن میخواند که بر اساس قرآن فکر خود را معماری کند و بر اساس قرآن و آموزه های قرآن زندگی خود را مدیریت کند اگر قرآن گفته است ای انسان تو بعد از این دنیا حسابی داری کتابی داری خودت را آماده کن غافل مشو …..مرگ نزدیک است قیامت نزدیک است حساب نزدیک است اما مردم غافلند وقتی اینو میشنوه از قرآن مبنای زندگی او این میشود که بعد از این دنیا دنیای دیگری است الان فصل عمل است و بعد از مرگ فصل حساب و بعد میخواند ….. بهترین توشه برای جهان حساب تقوا است یعنی خدایی زندگی کردن گناه نکردن میخواند میفهمد و بر اساس آن زندگی خود را معماری میکند و بدان عمل میکند. چهارم ….. چهارمین رکن از ارکان زندگی اسلامی این است که انسان تمامی دوستداری خود را بر اساس دین خدا طراحی کند اگر میخواهد یکی را دوست بدارد ببیند خدا اورا دوست دارد یا نه اگر دوست دارد او هم دوسش بدارد …… نگاه کند آیا این فرد خدا نسبت به او بغض دارد یا نه اگر بغض دارد او هم بغض داشته باشد یعنی خدایی فکر کردن و خدایی زندگی کردن خداوند در قرآن احترام به پدر و مادر را در ردیف احترام خود گذاشته پدر و مادر رو دوست بدار تکریم همسر را خداوند دوست داره اونم همسرش رو تعظیم کنه تکریم کنه خداوند کفار منافقین و مشرکین کسانی که تجاوز میکنند به حقوق مردم بغض داره اونم بغض داشته باشه تمام زندگیش بر اساس خدا باشه …… خاندان پیامبر را عترت رسول خدا را بشناسه که چه حقی به گردن ما دارن که اون حق هدایت حق نجات از زلالت حق شفاعت وحتی در نظام تکریم  واسطه ی فیض آفرینش عالم بودن هستند اینو بدانه و «ولایتهم» ونسبت به آنها ولایت داشته باشه یعنی پیرو فهیم با معرفت بامودّت باشه وششم ….. حقوق مردم راپاس بداره ….  وبه آنها خدمت کنه مواظبت کنه حق کسی رو پامال نکنه ظلم به کسی نکنه گاهی یک ظلم بسیار کوچک که اصلا حساب نمیاد در آخرت ظلمات برای انسان تولید میکنه یکی از بزرگان دین حضرت ایت الله کوهستانی از بزرگان اخلاق و عرفان است ایشون مدرسه ای داشتن در کوهستان جاده ای که میرفت به اون سمت مدرسه شالیزار هایی که پایین کوه بودن دور میزد و راه خیلی طولانی بود ایشون گفت برید به برنج کار های منطقه بگید که اگر اچازه میدن طلّاب از روی بندهای این شالیزار اونجایی که خاک است حرکت بکنند که راه نصف بشه مردم هم استقبال کردند و گفتند هر چی شما میفرمایید آقا نقل میکنند یک روزی حضرت آیت الله کوهستانی خود و برخی اطرافیانش از وسط این شالیزار میرفتند روی این بند ها این شالیزار ها که تمام شد دیدن ایشون کفشها رو بیرون آورد و به سمت این شالیزارها قرار داد و شروع کرد تکان دادن گفتند آقا چرا شما این کار میکنید گفت من اجازه گرفتم که روی این بند های شالیزار ها راه بریم نه خاک این شالیزار ها را با خودم ببرم بیرون اینقدر باید انسان انصاف داشته باشه این قدر باید مواظبت کنه اگر انسانی ولو کودکی به انسان سلام کرد این حق به گردن انسان میاره باید به زیبایی بهش جواب بده اگر انسانی خدمتی به انسان کرد باید به شکل صحیح اون خدمتگزار بشه پاسخ بده کفران نکنه پدر مادر همسر فرزند اقوام خویشان دوستان ارباب رجوع اینا همه بر گردن انسان حق دارن ولی حقوق را مراعات کنید و آخرین رکن از زندگی اسلامی که هفتمین است «مجاوره الناس بالحسنا» مردم داری انسان مردم دار باشه بزرگترین مسؤلیت هم داشته باشه انسان باید خادم مردم باشه بالا ترین ثروت هم داشته باشه باید متواضع باشه درخته ثمر دار شاخه ها میاد پایین درخت بی ثمر خود نمایی میکنه مدام میره بالا همه باید مردم دار باشند بویژه مسئولان در هر پست و مقام و مکانی باشند در هر لباسی باشند خود مردم با هم تواضع فروتنی و خدمت به مردم این کلمات امیرالمومنین است اگر ما میخواهیم شیعه ی علی بن ابی طالب باشیم باید این امور را در زندگی انجام دهیم خدا یا به ما توان انجام این امور عنایت بفرما .

خطبه  دوم

در خطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با مسؤلان آمار کشور سخنان مهمی در این ضمینه ایراد فرمودند که لازم است همگان آن سخنان را سر لوحه ی کار خود در این عرصه قرار دهند فرمودند آمار نقش مهمی در برنامه ریزی خورد وکلان کشور دارد شما میدانید در برنامه ریزی یکی از نکات مهم وضعیت کشور است وضعیت کشور هم با آمار ارائه می شود وضعیت کشور با بررسی تحقیق پژوهش آماری پیرامون نفوس جمعیّت امکانات وشرایط موجود طراحی میشود برای وضعیّت مطلوب به همین خاطر نقش آمار نقش بسیار مهمی است در عرصه برنامه ریزی و توسعه فرمودند دادن آمار غلط از گناهان کبیره است زیرا آمار غلط موجب تصمیم گیری غلط میشود با یه آمار غلط امکان داره یه برنامه ریزی در کلان کشور غلط طراحی بشود و بسیار آسیب به کشور زند لذا گناه کبیره است و سومین نکته ای که فرمودند بیان داشتند که مسئولان دقت کنند آمارهای مختلف متفاوت ارائه نشود بررسی کنند این آمارهایی که متفاوت است مختلف است در یک مورد به چه علت است که به طبع تصمیم گیری دچار مشکل میکند. روز شنبه تولد حضرت امام هادی (ع) پیشوای بزرگ شیعیان است امامی که با فضائل وعنایات و عصمت الهی خود در یکی از سخت ترین برعه های زمان توانست اسلام را نجات دهد و با یک برنامه ریزی دقیق سامانه ی حوزه ی مدیریت جهان اسلام و شیعه را طراحی کردند بحث مرجعیت و نماینگان است که تا کنون بر آن اساس شیعه مدیریت میشود وآسیب نمیبیند گرامی میداریم این روز را و امید داریم خداوند به همه ی ما این رهرووی را عنایت کند روز سه شنبه عید غدیر است عید الله اکبر روز ولایت و امامت در سال دهم هجری خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) در حجه الوداع تمامی مسلمانانی که همراه او بودند وحتی برخی جدا شده بودند به سمت بلاد خود فرا خواند و در منطقه ی غدیر خم به همگان اعلام ولایت وامامت امیرمومنان و فرمود «من کنت مولا فهذا علی مولا» ….. خدایا دوست بدار آن کسانی را که علی را دوست دارند و دشمن بدار آن کسانی که کینه ی علی دارند راه برای آینده نشان داد و به همگان فرمود هدایت آینده ی جامعه بشری به دست عترت که در صدر آنها امام علی بن ابی طالب (ع) از تمامی مراکز فرهنگی و مسئولان مساجد هیائات حوزه های علمیه تقاضا دارم با بنیاد بین المللی غدیر همکاری کنند تا انشالله فضایی پر از معرفت و عتر علوی در استان ولایتمدار بوشهر حاکم شود روز سی یکم شهریور آغاز هفته ی دفاع مقدس است دفاع مقدسی که نشان از ولایتمداری جهادگری ایثار و دلاور مردی مردم عزیز ایران بویژه نیرو های مسلح سپاه و بسیج دارد و خانواده  ی معظم و محترم شهدا و ایثارگران حماسه ای آفریدند که در طول تا ریخ بی نظیر بود با اینکه انقلاب در آغاز حیات خود به سر میبرد آمادگی وجود نداشت سازمان نیرو های مسلح به خاطر این امر دچار افت شده بود و تمامی جغرفیای نظامی را در دست نقشه آن در دست امریکا و بیگانگان بود با توطئه ی جهان استکبار و مزدوری حزب بئث این جنگ به ما تحمیل کردند .حماسه ای آفریدند نیرو های مسلح سپاه بسیج و مردم ایران که در طول تاریخ سیاسی ایران و حتی جهان اسلام نظیر نداشته این تهدید این تهاجم جنایت بار جهان استکبار را تبدیل کردند به یک فرصت و اقتدار ایران اسلامی را به جهان نشان دادند و بدانند جهان استکبار آنهایی که ادعا میکنند پرونده ی حمله ی نظامی به ایران روی میز است اگر جرأت میکنید یک بار دیگه به ایران حمله کنید تا مردم ایران نشان دهند نابودی شما به چه شکل است. یاد و خاطره ی شهدا امام شهدا و شهدای دفاع مقدس گرامی میداریم تشکر و قدر دانی میکنم از تمامی عزیزانی که در احداث دو رکتور هسته ای دیگر در استان تلاش کردند و واقعا این یک فرصت بسیار تاریخی برای استان بوشهر است شما میدانید که وقتی در یک جغرافیا سه رکتور هسته ای بود این نشان از موقعیت جغرافیایی علمی امنیتی سیاسی و رشد فکری مردم در عرصه ی فناوری و تولید محصولات دانش بنیان در شرایط کنونی جهان دارد و این خیلی نکته ی مهمی است الان استان بوشهر در ایران تنها استانی است که نیروگاه اتمی دارد و در آسیا  تنها جایی است که سه رکتور وجود خواهد داشت این یک عظمتی است برای استان بوشهر مسئولان همکاری بکنند از اون طرف جوانان ما تحصیلات مرتبط با حوزه ی هسته ای را دنبال بکنند دانشگاه های ما مراکز فنی حرفه ای ما جوانان را آموزش بدند و من تقاضا میکنم اولویت استخدام نیروهای بومی نیز مراعات بشه . وبسیار تشکر میکنم از مدیریت نیروگاه اتمی که تقاضای ما را پاسخ دادند بنده تقاضا دادم ما در استان نیاز داریم به دبیرستان و مدرسه ی هسته ای که سریعا الحمدالله مشغول احداث شدند ما نیاز داریم به دانشگاه هسته ای انشالله بیمارستان هسته ای مراکز علم وفناوری هسته ای که انشالله اینها را باید ما تأسیس بکنیم استان بوشهر دیگه یک استان هسته ای است باید دانشمندان هسته ای ما فضای کاری آنها شرایطش در بوشهر فراهم بشه و جوانان این رشته ها را تحصیل بکنند که در کنار خانه ی خود در این بزرگ انشالله شرکت کنند و امید دارم انشالله با یک برنامه ریزی صحیح سریع دقیق مسئله دو روستای هلیله و بندرگاه هم که الحمدالله شرایط داره فراهم میشه  هر چه زود تر تعیین تکلیف بشن به این مردم بسیار عزیز و گرانقدر انشالله توفیق یک زندگی مناسب داشته باشند همچنین تشکر و قدردانی میکنم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بویژه مؤسسه ی شهید محلاتی که با ساخت یک شناور با فناوری بالا در استان بوشهر مایه ی عزت این استان شدند و از آن عزیزان هم تقاضا دارم جوانان این استان را آموزش های لازم بدند من تقاضا کردم از مسئولین که جوانان در تمامی استان علوم و فناوری در رابطه با ساخت شناور آموزش های لازم ببینند هم در حوزه ی کارگری هم تکنسین هم مهندسین تا انشالله جوانان این استان در فضای این استان انشالله این کار بزرگ را نیز انجام دهند امید دارم به حق حضرت زهرا انشالله این استان به جایگاه درخور خود برسد که واقعا استان بوشهر با این شرایط جغرافیایی و با این مردم عزیز به این جوانان با استعداد میتواند استانی شود که الگو توسعه و پیشرفت پایدار دینی و جامعه در این ایران اسلامی شود در اخر نکته ای عرض میکنم اخیرا برخی از مسئولان در صحبت های خود مطالبی بیان کردند که قابل تأمل است فرموده اند که ائمه جمعه بیشتر به مسائل اخلاقی و تقوا و سیاست و دیانت بپردازند و امور تخصصی ورود پیدا نکنند در جواب این افراد عرض میکنم که ائمه جمعه خود خوب بلدند چه بگویند نیاز ندارند به اموری که مرتبط با خود است کسی آنها را راهنمایی کند ثانیا مگر صحبت کردن در رابطه با مسائل سیاسی در حوزه ی کار ائمه ی جمعه نیست اگر قرار دادی دارای ضعف ها باشد ضعف های پیچیده ضعف های حتی علنی باشد نباید ائمه ی جمعه راجب اون قرار داد صحبت بکند آیا این کلام شما بوی محدودیت در رابطه با ائمه ی جمعه و نمایندگان مقام معظم رهبری نیست آیا این کلام شما ورود در عرصه ی غیر تخصصی نسبت به کار خودتان نیست ائمه جمعه دلسوزانه راهنمایی میکنند سخن میگن این حرف هایی که برخی میزنند همان حرفهای روشنفکر نمایان در صدر مشروطه است خداوند شما را حفظ کند و موفق بداره انشالله اگر امام جمعه ای بویژه نمایندگان مقام معظم رهبری مطلبی خطبه های نماز جمعه بیان میکنند مطالعات شده مشورت ها شده با متخصصین صحبت شده در همین جریان اخیری که سازمان نظارت بر پول شویی تامین ….. که به اختصار FITFگفته میشه بسیاری از این بزرگان تحیقات وسیع علمی انجام دادن و تشخیص دادن این کار صحیح نیست و شفاف مطالب بیان کردند با مطالعه با بررسی با کار های علمی بسیاری از ائمه ی جمعه دارای تحصیلات عالی هستند صحیح نیست شما ورود پیدا کنی و به ائمه جمعه توصیه کنی اگر بزگواری صحبت میکنه در رابطه با مسائل سیاسی مسائل دینی در رابطه با این حوزه های قرار داد مسئله مسئله سیاسی نیست خوب ائمه ی جمعه تذکر میدن خیر خواهانه تذکر میدن خیر خود شما میخوان خیر نظام میخوان اگر یک مرجع تقلید صحبت کرد اگر یک بزرگواری صحبت کرد بعد بگید شما حوزه ی تخصصی خودتون صحبت نکنید خب قطعا مراجع ما ائمه ی جمعه ما در رابطه با مسائل تخصصی مثل پزشکی و علوم و فنون دریایی و فیزیک اتمی صحبت نمیکنه  در تخصص نیست هیچوقتم صحبت نکردم ولی اگر بیان میکنند در رابطه با این قرار داد ها در رابطه امور سیاسی در رابطه با مسائل این در حوزه ی تخصصشون نیست بنا بر این دقت کنند خیلی مواظبت کنند این عزیزان این اقایون در رابطه با صحبت کردنشون حریم را نگه بدارن تمامی ائمه جمعه نمایندگان مقام معظم رهبری همچون مقام معظم رهبری عمل میکنند در اون راستا عمل میکنند تحت فرمان مقام معظم رهبری هستند و دنبال رشد کمال توسعه پیشرفت بر اساس آموزه های دینی هستند هر جا صلاح بدانند ببینند حمایت میکنند و هر جا هم نیاز دیدند تذکر میدن انسان نباید از انتقاد بشکنه اگر انتقادی شد اگر حرفی زده شد نباید بشکنه فکر کنه  این در حوزه ی غیر تخصصی است فلان است صحیح نیست اینطور صحبت کردن صحیح نیست و مناسب است که هر چه زود تر صحبت خودشون را پس بگیرند این حرف ها حرف هایی است که فضای ….. میاره روحانیت مراجع تقلید نمایندگان مقام معظم رهبری ائمه ی جمعه همه به دنبال خدمت به نظامند به دنبال حراست و حفاظت از نظام هستند خیر نظام میخوان اگرم صحبت شده گفته شده خدمتون که عرض کنم که این مسئله باعث شکست عزت و از آن طرف  حوزه ی نفوذ بیگانگان را بیشتر میکنه در رابطه با این قرار داد یک کار با  مطالعه است ساعت ها روش  مطالعه شده به همین خاطر است که میان صحبت میکنند حجت دارند به این وخود و خدا که میان صحبت میکنند لذا بیان میکنن و بدانند که ائمه ی جمعه ونماینگان مقام معظم رهبری هر وقت خیر اسلام ونظام ومردم دیدند تذکر خواهند داد.

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.