نمازجمعه ۲۷ دی ماه ۹۲

۲۷/۱۰/۹۲

خطبه اول

در خطبه اوب بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن با خدا بودن و اثر عالی آن که خدا با انستان بوده است نصیب کرده است در آستانه میلاد گوهر بار حضرت ختمی مرتبت محمدابن عبدالله و امام صادق(ع) بدین خاطر خطبه اول را در رابطه با سبک زندگی اسلامی بر آموزه های نبوی و امام صادق نکاتی عرض می کنم یکی از آموزه های  دین اسلام در عرصه زندگی برنامه ریزی طراحی و ساختارسازی زندگی بر اساس عقلانیت است اگر انسان زندگی خود را بر مدار عقل که یک موهبت الهی است به انسان طراحی نکند مدیریت نکند انسان در مسیر زندگی خود دچار انوجاج چالش سقوط ایستایی و میرایی در زندگی خواهد شد بدین خاطر هست که در قرآن در متون فاخر دین بر روی عنصر عقل تدبیر و تفکر و طراحی بر اساس دین تاکید بسیار شده و تاکید گردیده عقل یک موجودی است الهی در نهاد انسان که درک کند امور را و براساس دین انسان عاقل را مدیریت کند نجات دهد و به سمت کمال ارشاد کند به همین خاطر هست که خداوند چون انسان تنها موجودی است که ظرفیت و استعداد کمال دارد بدو عقل داده عقل فعال عقل برنامه ریز عقل مدیریت در تمامی عرصه ها و عقل مدیریت در رفع مشکلات اما این عقلی که خداوند به انسان داده پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرماید دارای سه جز هست این عقل که اگر کسی این سه جز را دارا باشد عقل او کامل هست و اگر کسی دارای این سه جز نباشد به خاطر ضعف عقل ناتوانی عقل زندگی او دچار مشکلات در دنیا و عذاب در آخرت خواهد شد می فرمایند قسم الله العقل علی ثلاثه اجزا خداوند عقل انسان را دارای سه بعد قرار داد و من کن فی کمل عقل هر کس این سه را دارد عقلش کامل هست و من کن فی فلاعقلل هر کس که این سه ندارد عقل ندارد قدرت درک شرایط زندگی ندارد عقل زندگی ندارد عقل طراحی ندارد لذا در زندگی دچار مشکل می شود در زندگی خانوادگی در زندگی سیاسی در زندگی اقتصادی در زندگی کاری حالا اون سه بعد عقل چه چیزی است رسول خدا می فرمایند حسن المعرفه لله خیلی خوب خداشناس باشد خدا را خوب بشناسد ایمان به خدا داشته باشد بداند ابتدا او از خداست و انتها او با خداست و در زندگی در محضر خداست فقر محض دارد در همه ابعاد و این فقر تنها به عنایت خداست که اون توان نصیب او می شود این یک بعد است خداشناسی و ایماان کامل به خدا دوم حسن الطاعه لله دومین بعد عقل این هست که بسیار خوب و زیبا بندگی خدا کند گناه نکند واجباتش را انجام دهد در محیط زندگی دارای یک شاکره شخصیت الهی باشد که در حوزه رفتار به هیچ وجه گناه نکند و سوم حسن الصبر علی امرالله و در زندگی بسیار صبور و شکیبا باشد چون وقتی انسان خداشناس بود ایمان به خدا داشت خود را در محضر خدا دید و تکلیف الهی در زنگی انجام می دهد بالتبع زندگی این چنینی دچار یک سری مشکلات دارد باید صبر کند از جاده ایمان و بندگی خدا خارج نشود گاهی مفاسد اقتصادی مفاسد فرهنگی مفاسد اخلاقی مفاسد سیاسی و اجتماعی انسان را فاصله می دهد انسانی که خداشناس هست انسانی که زندگیش بر مدار خدامحوری است پرهیز از گناه در قبال این تهاجمات مقاومت می کند صبر می کند گناه نمی کند بنابراین عقل از دیدگاه خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) عقلی است که انسان را خداشناس می کند بندگی خدا را برای او برهانی می کند و بدو توان استقامت در قبال تهاجم گناه می کند این طور نیست انسان عاقل با این بیان که پیامبر فرمودند که در قبال تهاجمات عقیدتی ایمانش به خدا کم شود در قبال فشار گناه او مبتلا به گناه شود در قبال مشکلات زندگی قامختش بشکند و از مسیر خدا خارج شود برود به سمت گناه این عقل هست اما اون کسانی که حیله می کنند مکر می کنند فریب کاری می کنند این عقل نیست این را بهش نمی گویند عقل به این می گویند فتانت این را بهش نمی گویند عقلانیت اینو بهش می گویند فتانت شخصی است که مکر و حیله وفریب بلد هست و برای رسیدن به آمال و آرزوهای مختلف خودش مکر می ورزد و شرایطی فراهم می کند از طریق گناه که به گناه می رسد لذا انسان باید در زندگی اش عقلایی زندگی کند تدبیر کند برنامه ریزی کند و مدیریت کند به این نحوی که رسول الله فرمودند و بعد می فرمایند علی و ان اعقل الناس حالا عاقل ترین مردم چه کسانی هستند می فرمایند عبد عرف ربه و فتئاه خدا را خوب بشناسد و مطیعش باشد عرف عدوه و دشمنش را بشناسد انسان دشمن خودش را بشناسد و اصاه دوری ازش کند اول خدا را بشناسد اطاعتش کند دوم دشمنش را بشناسد پرهیز ازش کند سوم عرف دار اقامته ی بداند که دنیا زودگذر هست دار اقامت آخرت هست فاصلحها اونجا را آباد کند آنجایی که برود بماند جاودانه آباد کند نه اینجایی که چند روز هست و می گذرد و می رود خیلی ها اینجا را آباد می کنند آخرت را خراب می کنند انسان باید از فرصت دنیا استفاده کند از مواهب دنیا از زیبایی های مشروع دنیا استفاده کند اما اساس زندگی اش استفاده از دنیا برای ساخت آخرت باشد عرفه سرعت روحیه و چهارم بداند که زود بار اقامتش را می گذارد و سریع بار مسافرت می بندد عمر انسان معلوم نیست تا دقایقی دیگر برای چه کسی باشد سریع انسان عمرش تمام می شود ما به زندگی خودمان که نگاه می کنیم می بینیم ۲۰ سال قبل ۳۰ سال قبل دیروز بود ۳۰ سال آینده هم این چنین خواهد بود اگر بمانیم سریع تمام می شود عمر قبلمان با سختی گذشت این عمر آینده هم با مریضی و ناتوانی و مشکلات خواهد گذشت چرا انسان دل ببندد به دنیا با این شرایط انسان باید از دنیا استفاده کند جهت رشد شخصی  خودش با برنامه دین برای آخرت عرفه سرعت روحیه تفضلت رضا سریع توشه ها را جذب کند توشه آخرت را جذب کند توشه آخرت دینداری است خدمت به مردم هست مردمداری است امام صادق (ع) می فرمایند سبک زندگی اگر شما می خواهید داشته باشید مواردی را برای شما می شمارم المومن مومن کسی است که من تاب یکسب کسب کارش پاک باشد کارش حرام نیست حتی وقتی شبهه می کند در کار اقتصادی اون از شبهات هم پرهیز می کند می خواهد چیزی بکشد یه کم اضافه تر می گذارد نکند خدایی نکرده از این کالا اندکی کم از قیمتش باشد حسنت خلیقته اخلاق خوبی داشته باشد هم با مردم خوب هست هم از مشکلات مردم را تحمل می کند اخلاق خوب این نیست که تنها با مردم خوب باشیم اخلاق خوب این هست که هم با مردم خوب باشیم و هم مشکلات و بداخلاقی های دیگران را تحمل کنیم انسان خوب در منزل کسی است که هم خوب با خانواده اش برخورد می کند و هم بداخلاقی های افراد در منزل را تحمل می کند برخورد بد نمی کند و صحت سریره  باطن پاکی دارد در درونش نسبت به مردم نسبت به همه خوش بین هست برای همه دعا می کند باطن پاکی دارد باطن آلوده ای ندارد و انفق الفضل من مال دست مردم را در مسائل اقتصادی می گیرد کمک به فقرا می کند کمک به خویشاوندان فقیرش می کند و امسک الفضل من کلام بیهوده سخن نمی گوید پرحرف نیست و کفا شر شرش از مردم نگه می دارد هر کاری می کند در زندگی خیر مردم هست خیر زن و بچه اش هست خیر خانواده اش هست خیر همکار هست کسی است که همواره در خدمت مردم هست گل همیشه بهار بی خار هست دست مردم را
می گیرد پای مردم را نمی گیرد خدمت به مردم می کند و انصاف ناس للنفسه با مردم با انصاف هست ظلم نمی کند اسلام این هست زندگی اسلامی این هست اسلام دینی است که اگر انسان بدو ایمان آورد و التزام بهش کند در دنیا و آخرت با سعادت زندگی می کند در مسیر رشد و کمال هست خدایا همه ما را توفیق زندگی اسلام باقی عطا بفرما .

 

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با اعضای شورای شهر تهران ۱شهردار و مسئولین سخنان مهمی ایراد فرمودند که  می تواند الگوی مناسبی برای تمامی شوراهای شهر در ایران اسلامی و شهرداران گرامی باشد  فرمودند که طراحی دانش بنیان با کارشناسی جهت توسعه جامع عمران شهری یک نیاز هست وقتی که یک شهر عزیزانی در شورای شهر مسئول می شوند باید با یک برنامه ریزی علمی جامع در تمامی ابعاد عمرانی و فرهنگی و خدماتی اون شهر را برنامه ریزی علمی کنند و نقشه جامع پیشرفت  و توسعه آن شهررا  تولید کنند سپس فرمودند باید مدیریت جهادی کنند یعنی واقعا از این فرصت خدمتی که نصیبشان شده استفاده کنند و با تمام توان در جهت رشد و پیشرفت در فضای مسئولیت خود کوشش کنند خدمت به مردم به ویژه قشر مستمند اساس برنامه ریزی آنان می باشد حفظ و ارتقا سطح فرهنگ دینی مد نظر داشته باشند و در عرصه توسعه فضای خدمات شهری رفاهی ورزشی و فضای سبز و زیبایی شهر با یک جامعه شناسی و روان شناسی ویژه بر اساس یافته های بومی و زیست بوم مردم انجا بتوانند فضایی زیبا ترسیم کنند در تمامی شاخصه ها حفظ محیط زیست سیستم های زیباسازی شهر و تمامی این امور قطعا اعضای شورای شهرهای ایران استان ولایت مدار بوشهر شهرداران گرامی که همین جا بنده از همه عزیزانی که تاکنون در این عرصه تلاش کردند صمیمانه تشکر می کنم و برای عزیزانی که الان مشغول هستند از خدا توفیقات عالیه طلب می کنم انشاءالله کوشش بکنند نظام ما یک نظام مردم سالار دینی است این عزیزان مسئول هستند و الان مدیریت می کنند یک فضایی درست کنند در استان بوشهر که با ظرفیتی بسیار بالای توسعه و پیشرفت هست به جایگاهی در خور دست پیدا کند انشاءالله ۲۷ دی ماه سالروز شهادت رهبران فدایی اسلام سید مجتبی نواب صفوی خلیل طهماسبی مظفر ذوالقدر و سید محمد واحدی است در ان ظلمات استبداد شاهی این عزیزان قیام کردند خورشید انقلاب را با هدایت های روحانیت مثل مرحوم کاشانی حضرت امام روشن کردند که ثمره ان انقلاب اسلامی ایران شد یاد و خاطره این شهدا گرامی می داریم روز یکشنبه ۱۷ ربیع الاول هست میلاد خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) و امام صادق (ع) هست که این دو میلاد یک پیام دارد که اسلام ناب محمدی (ص) باید از زبان فرزندش امام صادق شنید یکی از مهم ترین آموزه های نبوی و امام صادق وحدت هست وحدت در سایه اسلام در سایه ولایت شما می بینید رد کنار رسول خدا گروه های مختلف بودند اما همگی در کنار رسول خدا بودند در کنار هم بودند اما ولایت مدار در زیر چتر هدایت ها و حمایت های رسول خدا و این ها هم این فضا را گرامی می داشتند الان هم جهان سلطه به دنبال این هست که جهان اسلام را دچار تشطط و تفرقه کند شقه شقه کند گروه گروه کند و همه را به جان هم بیاندازد می خواهد بنشیند و استفاده کند اسلام رسول خدا اسلام وحدت است این سفارش رسول خدا است اسلام همگرایی است اسلام اتحاد علیه دشمن هست نه تفرقه علیه یکدیگر لذا این تروریست های که شما در سرزمین های اسلامی گاها می بینید  و این چنین در عراق و لبنان و سوریه و افغانستان و جاهای دیگر مشکلات ایجاد می کنند اینها اساس نه اسلام دارند و نه سیره نبوی را پاس می دارند اینها فریب خورده های جهان سلطه هستند پیام رسول خدا و امام صادق وحدت مسلمین اتحاد مسلمین همراهی مسلمین باهم و زندگی پر از معرفت و ایمان و صلح و محبت و از آن طرف پایداری و استقامت رد مقابل توطئه ها و تهاجم بیگانگان . محکوم می کنیم عملیات تروریستی در عراق و سوریه و لنان و صورت گرفت و منجر به کشته شدن مسلمین شد و این توطئه امریکاست و  جهان سلطه و باید تمامی مسلمین هوشیاری خودشان را حفظ کنند و وحدت و اتحاد را از دست ندهند.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.