نمازجمعه ۲۷ اسفند ماه ۸۹:

خطبه های نماز جمعه ۲۷ اسفند ۸۹

 

شما عزیزان نمازگزاران به ویژه خودم را به مراعات تقوای الهی سفارش می‌کنم چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی است در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که  از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که خدا با ماست و ما هم با خدا هستیم . راهی که خداوند خود در بحران‌ها، گرفتاری‌ها و شدائد به یاری انسان می‌شتابد و انسان همواره در پناه لطف و محبت الهی است.

راه خدا عبودیت است یعنی اعتقاد رفتار واخلاق دینی داشتند .و جوهر و اساس عبودیت ایمان هست در رابطه با ایمان مسائل بسیاری می‌توان مطرح کرد که یکی از آن مطالب مهم اوصاف و ویژگی‌انسان مومن است.یکی از آن اوصاف بسیار مهم انسان مؤمن اخلاق مداری و اخلاق حسنه هست .اخلاق دارای انواعی هست اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی، اخلاق اداری که ما به اخلاق فردی پرداختیم و گفتین اخلاق فردی نیز در دو بعد است ،بعد ظاهری و بعد باطنی، بعد ظاهری گاهی در سخن تجلی پیدا می‌کند انسان مؤمن باید هم سخن خوب بگوید و هم خوب سخن بگوید،دیگری برخورد و تعامل با جامعه هست که باید انسان مؤمن در جام مایه آرامش ، آسایش و سنبل و اسوه اخلاق اسلامی باشد.و از آن طرف پوشش و ظاهر زیبا و آراسته اسلامی، بعد ظاهری اخلاقی انسان مؤمن است اما بعد باطنی انسان مؤمن باید در وجودش بر نهادش فضائل اخلاقی وجود داشته باشد و مبرا باشد از فضائل اخلاقی به همین خاطر هست که علما اهل اخلاق و عرفان در رابطه با اخلاق فردی به روی بعد باطنی اخلاق انسان سفارش بسیار کرده‌اند که قرآن و روایات حضرات معصومین علیهم‌السلام در این برد بسیار سخن گفته‌اندچرا که این بعد هست ،بعد باطنی اخلاقی انسان است که منشأ خوبی و بدی خواهد بود اگر انسان را زایل حاکم هست اعمال انسان به صورت رذیله به صورت بداخلاقی گناه برخورد بد با جامعه با خانواده تجلی پیدا می‌کند ، و اگر در وجود انسان فضایل حاکم هست در فضای پیرامونی هر چیزی از این انسان مشاهده می‌شود خوبی است میلک شیک خود کاری است از کوزه همان برون طراود که در اوست به همین خاطر است که منشأ همه اخلاق خوب انسان در ظاهر چه در خانواده چه در محیط کاری که در محیط اجتماعی منشأ همه این هاباطن اخلاقی انسان هستاگر انسان باطنش را به نور اخلاق اسلامی معماری کرده باشد هر کاری می‌کند در هر فضا در هر شرایط اخلاقی اسلامی اخلاقی الهی از او تجلی پیدا می‌کند.اما اگر در وجودش  زائل حاکم باشد ، تجلی آن رذیله باطنی بداخلاقی های فردی، خانوادگی، اجتماعی و کاری است. به همین خاطر خداوند در قرآن ۱۱ قسم می‌خورد که انسان اگر بخواهد به رستگاری برسد باید با تن خود را از رذایل اخلاقی پاک کند یعنی تزکیه کند وجودش را نهادش را باطنش را از رذایل بداخلاقی پاک  کند و از آن طرف فضائل اخلاقی را جایگزین رذائل کندقسم به خورشید   وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا-وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاهَا قسم به خورشید وتابشش قسم به ماه و روشنایی بخشی اش در شب قسم به روز زمانی که نور افشان است وروشن-در سوره شمس خداوند می‌فرماید:وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا-وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا

که چه چیزقسم به شب انگاه که سیاهیش می گستراند.()قسم به آسمان و آن که بنا گذاردش()قسم به زمین و آنکه آن را گسترد.()قسم به نفس موجودات و آنکه آن را کامل کرد.()ما برای هر انسان در نهادش فرقان قرار دادیم

ده کسی رستگار است که باطن خود را از رذایل اخلاقی پاک گرداند()خدا این همه قسم می‌خورد ۱۱ قسم و بعد می‌فرماید که چه چیز بداست چه چیز خوب هست   ق

()اما آن کس این گونه عمل نکرده باطنش را آن زایل تنها گذاشت و فضایل در باطنش باقی ماند برای خود دسیسه چیده است باید ناامید شود باید این شخص بداند آینده‌ای تاریک پیش رو دارد به همین خاطر است که انسان باید مجاهدت کند و رذایل اخلاقی را از وجود خدا کند و به جای آن فضایل اخلاقی جایگزین کند و این جهاد یکی از مهم‌ترین بلکه به این جهاد انسان است امیرمؤمنان پی بن ابی‌طالب علیه‌السلام در می‌فرماید “ما من جهاد افضل من جهاد نفس “شش جهانی بالاتر از جهاد با نفس نیست چون اگر انسان حریص خود شد هوای نفس خود را شکست داد می‌تواند در بیرون انحرافات تعریف‌ها انتظاراتی که به سوی او هجوم می‌آورند و می‌خواهد او را به گناه مبتلا کند شکست بدهد و مبتلا نشود .

اما اگر در باطن شکست خورد نفس بر او غلبه پیدا کرده قطعاً در محیط بیرونی مبتلا به گناه می‌شود “عجز ناس من  عجز عن اصلاح نفسه”عاجزترین ناتوان‌ترین مردم آن کسی است که نمی‌تواند نفس خود را اصلاح کند “و اشجع الناس من غلبه هوا”و قوی‌ترین مردم آن کسی است می‌تواند هوای نفس را شکست بدهد نفس انسان آن فیک اگرها شود انسان را مبتلا می‌کند به ارتکاب گناه مفسده و رذیله قوی‌ترین و نزدیک‌ترین دشمن انسان است “نفسک اقراب اعدائک الیک”نفس خود انسان نزدیک‌ترین و قوی‌ترین دشمن نسبت به انسان هست لذا اگر کسی نفس خود را کنترل کرد و نگذاشت رذایل اخلاقی بر او چیره بشود تزکیه کرد به رستگاری می‌رسد “قد افلح من زکاها””قد افلح من تزکا”در سوره اعلی می فرماید.

و وقتی که تزکیه کرد بر وجودش شکوفه‌های فضایل اخلاقی قرار داد، این شخص می‌شود یک مؤمن متخلق انسان مؤمنی که دارای شاخص‌های بالای اخلاقی است عزیزان ایمان یک هدیه الهی است که انسان و انسان مؤمن با اخلاق حسنه این وصف ایمان را کسب می‌کند اگر در وجودش رذایل اخلاقی باشد در وجودش میل به گناه باشد، در وجودش قدرت پرستی، شهوت‌پرستی، شهرت پرستی و ثروت پرستی باشد تمام وجودش متأثر از هوای نفس در این امور باشد این شخص بدانید که در محیط اجتماعی ابسار او دست نفسش هست مرکبی است که نفس به او حاکم است هوای نفس به او حاکم است در حالی که انسان این‌چنین باشد او راکب باشد و سوار بر نفسش باشد و نفسش را کنترل کند به همین خاطر هست که قرآن و روایات، بزرگان اهل معرفت و عرفان بر این معنا تأکید دارند و می‌گویند این زیربنای تعالی و تکامل و عروج انسان به مدارج عالی اخلاقی است و آن این است که باطن انسان زکا باشد از رذایل و محلا باشد، آراسته باشد به فضائل .

خدایا همه ما را اهل اخلاق و در درونمان فضائل اخلاقی حاکم کن

 

 

خطبه دوم

 

شما عزیزان نمازگزاران به ویژه خودم را به مراعات تقوای الهی سفارش می‌کنم چرا که تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب عنایت و الطاف خداوندی است در خطبه دوم به اختصار پیرامون چند موضوع سخن می‌گوید حوادث تلخ کشتار و قتل عام مردم  مسلمان و بپاخاسته بحرین ، قلب تمامی کسانی که دنبال آزادی و آزادی‌خواهی هستند به درد آورده است قلب آقا امام زمان جریحه‌دار شده است مردمی که به جز آزادی و حقوق حقه خود چیزی طلب نمی‌کنند آمریکا اسرائیل انگلیس کشورهای وابسته و سرسپرده ای که به دنبال اجرایی کردن سیاست آمریکا در خاورمیانه هستند ، مثل عربستان سعودی وامارات، لشکرکشی کرده‌اند به بحرین و مردم مسلمان بحرین را قتل عام می‌کنند این با چه منطقی سازگار هست با چه سیاستی سازگار است که مردم بی‌الصلاح، بی‌دفاع تقاضا داشته باشند از یک رژیم در کشور خود یک تقاضای مشروع یک تقاضای انسانی،یک تقاضایی که با مبانی اسلام نیزسازگار است . اما کشورهای دیگری نیروی نظامی بفرستند آن‌ها را قتل عام کنند ما این حرکت بسیار غیرانسانی و غیر اسلامی آمریکا و عربستان سعودی و امارات  و حکومت سرسپرده بحرین را محکوم می‌کنیم . همچنین محکوم می‌کنیم قتل و کشتار مردم و عزیز و مسلمان لیبی نیز، سرزمین‌های اسلامی هم اینک بیدار شده‌اند آگاه شده‌اند اسلام راستین را درک کرده‌اند و دنبال حکومت راستین اسلامی هستند

جواب این درخواست بمباران، گلوله آتش نیست سال گذشته سال بسیار پر فراز و نشیبی بود تلخی‌ها و شیرینی‌های بسیار داشت در عرصه ایران اسلامی مسائل بسیاری رخ داد که بسیاری از آن مسائل  را می‌توان از شاخصه‌های مهم توسعه پیشرفت فرهنگ، ولایتمداری ،رسیدن به علوم و فنون استراتژیک و بسیاری از  شاخص‌های پیشرفت در عرصه بین‌المللی برشمرد.اما در استان ولایت مدار و عزیز بوشهر مسائل بسیار مهمی رخ داد که به برخی از آن‌ها در این خطبه اشاره می‌کند و چند توصیه هم دارم و ان‌شاءالله در خطبه‌های نماز آینده بدان بیشتر خواهیم پرداخت .

یکی از مهم‌ترین حادثه‌های شیرین برای  استان ما دیدار مردم  ولایتمدار استان بوشهر با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بود.

یک دیدار که نماد ولایت مدارید و فرهنگ بالای این مردم با آن تاریخ تابناک دینی و مقاومت و بیداری و از آن طرف تعابیر تحسین برانگیز و زیبای مقام معظم رهبری از این استان بود ، سفر ریاست محترم جمهور و مصوبات بسیار کارآمد و استقبال مردم به عزیز در آن شرایط حساس بین‌المللی که نشان داد مردم به استان بوشهر با بصیرت و بینایی و فرهنگ بالای سیاسی چگونه از نظام خود حمایت می‌کنند توسعه و پیشرفت در استان حرکت پرشتاب و خود را آغاز کرده می‌رود که ان‌شاءالله استان بوشهر با درایت برنامه‌ریزی و تنظیم سند چشم‌انداز و نقشه‌توسعه آمایشیبه یکی از استان‌های مهم نه در عرصه ملی بلکه فراملی تبدیل گردد وحدت همدلی وفاق مهر و محبت جوهره این استان است در سایه ولایت اهل بیت و مقام معظم رهبری الحمدالله در این استان چنان هست که همه در کنار هم ،همه پشت به پشت هم این‌چنین هستند که در فضاهای نماز جمعه در این ایامی که همه دنبال استراحت و تفریح کند این چنین کرده‌اید که نماد ولایت مداری است و الحمدالله فضای استان یک فضای همدلی خوارزم به او محبت است توسعه حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها که یکی از بارزترین شاخص‌های توسعه هست سال قبل در این اثر بزرگ مشاهده کردیم .موفقیت‌های نخبگان علمی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی باعث شد استان بوشهر در فضای ایران اسلامی حتی فضاهای بین‌المللی مطرح شود . بصیرت، بیداری، مقاومت و ولایت مداری در مقابل تهاجم سیاسی اصحاب فتنه چنان در بوشهر تجلی پیدا کرد که استان بوشهر در ایران اسلامی به عنوان استان ولایت مدار مشهور شده است و این باعث افتخار ما در فضای ملی است اما چند توصیه دارم برای مسئولین برای سیاست راهبردی در عرصه توسعه استان در سال آینده.

یک؛ تنظیم سند چشم‌انداز توسعه استان با نگاه مقام معظم رهبری بر مبنای همه‌جانبه نگری و توازن در مسائل توسعه زا با کارشناس کارآمد،  تعطیلی نقشه آمایش فرصت و تهدید، ضعف و قوت ، طراحی پروژه تولید نخبگانی منابع انسانی و جذب اعتبارات و تخصیص آن در عرصه‌های پیش رفت ، ایجاد اشتغال کارآمد برای جوانان عزیز .مناسب نیست  در این استان که استان  کار هست در تمامی عرصه‌ها چه در عرصه مدیریتی که  چه عرصه‌های کار و تلاش  جوانی از این استان به دنبال اشتغال باشد توسعه فضاهای مذهبی ، فرهنگی، علمی، رفاهی، خدماتی و ورزشی چه در عرصه سخت‌افزاری و چه در عرصه برنامه‌ریزی ، توسعه عمران شهری بسیاری از شهرهای این استان وقتی انسان مشاهده می‌کند، بررسی می‌کند می‌بیند با هیچ کدام از شاخص‌های توسعه، توسعه نیافته‌اند

باید مسئولین عزیز در عرصه توسعه شهری شهرهای این استان ، روستاها کوشش کنند این استان یک گفتار بین‌المللی است که کف آن است که سرمایه بین‌المللی دوران استقرار دارد با پنج کشور حاشیه حوزه خلیج فارس همسایه است بیش از ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی بین‌المللی و مورد توجه دارد باید فضای شهری یک فضای استاندارد با فرهنگ معماری تاریخی این استان با نگاه بین‌المللی طراحی شود قانونمداری و رفع تبعیض باید در تمامی عرصه‌های این استان قانونمداری و رفع تبعیض حاکم باشد کمک به خسارت دیده ها چه در عرصه دریایی و چه در عرصه کشاورزی و تجاری بسیاری در مسیر کار و تلاش خسارت می‌بیند باید برنامه‌ریزی شود بخشی با بیمه بخشی با هزینه‌های جبرانی ان‌شاءالله نگذاریم مردم  پرتلاش عزیز این استان خسارت‌هایی که دیده‌اند آن‌ها را زمین گیر کند عزیزان بودند کشتی‌های آن‌ها آتش گرفت و دل همه ما به خاطر این مسئله سوخت عزیزان کشاورز با کمبود باران دچار قحطی شده‌اند مسئولین با تفکیک می‌کنند ان‌شاءالله کوشش کنند این خسارت‌ها جبران به این عزیزان هم با برنامه‌ریزی صحیح با بیمه کردن خود ان‌شاءالله نگذارند این فشارهای اقتصادی آن‌ها را دچار چالش کند

“پرداختن به کارهای بزرگ” مسئولین عزیز باید با کارهای بزرگ، بزرگ خود را نشان دهند توسعه این استان چون افتاده است بزرگ و بین‌المللی باید پروژه‌های بزرگ در استان برنامه‌ریزی شود و کارهای کوچک باید این استان چنان دارای برنامه توسعه باشد که استان در توسعه و پیشرفت خود تمامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تحت شعاع و پیشرفت خود قرار دهد

مسئولین باید با نگاه بلند کارشناسان و بین‌المللی برای استان برنامه‌ریزی بکنند این استان، استاد بزرگ است این نگاه مقام معظم رهبری از این استان این نگاه ریاست محترم جمهور است باید برنامه‌ریزی بزرگی کرد و با نگاه بزرگی این استان را طراحی کرد چون این استان افتان بین‌المللی است وو توصیه آخر من حمایت و برنامه‌ریزی برای رفع فقر در استان است این استان با این همه ذخایر با این همه درآمد نباید این چنین باشد که مردم زیر کمیته امداد و بهزیستی و فقر اینجا وجود داشته باشد من از همه مسئولین تقاضا می‌کنم در این رابطه اقدام جدی کنند و در آخر عید نزدیک است و در آستانه عید هستیم به دیگر بازگشت به خوبی راه بازگشت به حال انسانیت ، چنان که نظام تکوین نظام آفرینش هم برمی‌گردد ، به بهار شکوفایی خود،به همین خاطر هست که بیاییم همان‌طور که آفرینش به بهار می‌رسد انسان هم به بهار خود برسد.بهار انسانی چیست ؟با خدا بودن متخلق بودن در دل چین نداشتند ، عزیزان بهار یعنی بازگشت به خوبی‌ها من تقاضا می‌کنم از  تمامی  مردم این استان که مردم به بی‌نظیری هستند سال جدید دارد می‌آید این کینه ها این‌قهرها این دوری‌ها تبدیل کنیم به مودت، محبت؛ تبدیل کنیم به آشتی اگر پدر و مادری از فرزند ناراحت هست فرزند از پدر و مادر ناراحت است ، زن از شوهر، دوست از دوست دیگر بهار طبیعت دارد می‌آید دیگر شکوفایی عالم وجود دارد می‌آید این اخلاق عالی همه ما بر خودمان شکوفا کنین و آن رفع کدورت ها است، اول عید صله رحم نشد کنار هم بودن، بزرگی انسان اینجا تجلی پیدا می‌کند که پیش‌قدم می‌شود در این معنا که آشتی مهر و محبت ایجاد کند خدایا همه ما را متخلق به اخلاق حسنه بگرداند بر وجود مانع و محبت عشق و علاقه حاکم به گردن این ادرار دیده و از خیر و برکت زد و سلامت نعمت و برکت برای مردم قرار بده.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.