نمازجمعه ۲۷ آذر ماه ۹۴

خطبه اول

برادران و خواهران عزیز خودم و همه ی شما را توصیه و سفارش می کنم به مراعات تقوای الهی ، تقوای الهی یعنی ترک حرام خدا ، عمل به واجبات الهی ، احتیاط در مقابل مسائل شبهه ناک و انجام دستورات پروردگار عالم که سعادت انسان را در دنیا و آخرت تقوای الهی تضمین می کند، انسان اهل تقوا یکی از مشخصه های او این است که گناه و معصیت نمی کند ، حدود الهی را زیر پا نمی گذارد ، به مسائل شرعی خود عمل می کند ، انسان متقی می داند گناه چه عواقب وخیم و بدی در دنیا و آخرت برای انسان دارد لذا انسانی که اهل تقوا است تمام سعیش این است که گناه نکند ، معصیت الهی مرتکب نشود چون گناه باعث می شود انسان هم از چشم مردم بیفتد و هم پناه بر خدا مغضوب پروردگار گردد و مورد خشم و غضب پروردگار عالم قرار گیرد. انسان با تقوا یکی از ویژگی هایش این است که حلال خدا و حرام خدا را می شناسد و به دنبال شناسایی حلال و حرام پروردگار است چون می دانید عوامل گناه و معصیت ، آن چیز هایی که باعث می شود ما احیاناَ گناه کنیم و معصیتی مرتکب شویم جهل است لذا روایت داریم الجهل اصل کل شر، جهل و نادانی اساس هر شری است ، اساس هر بدی است ، جهل به این که انسان آثار گناه را نداند ، ما در دعای کمیل داریم امیرالمؤمنین می فرماید خدایا ببخش از من آن گناهانی که پرده ها را می درد ، حیای انسان را می گیرد ، گناه باعث می شود نقمت به جای نعمت بنشیند و نعمت های انسان کم شود و گناه باعث می شود دعا های انسان مستجاب نشود ، یکی از عوامل گناه جهل و نادانی است ، جهل به عواقب گناه انسان را به سمت گناه می کشاند وگر نه اگر ما بدانیم مال حرام چه اثر نا مطلوبی بروجود ما ، روح ، روان ما دارد هیچ وقت ما نزدیک به مال حرام نمی شویم چون انسان اگر جهل به عواقب گناه داشته باشد گناه را مرتکب می شود و متوجه هم نیست و لذا یکی از دلایلی که در جامعه می بینیم بعضی از گناهان نمود بیشتری متأسفانه دارد به خواطر این است که جهل به مسئله است ، یکی از عواملش جهل است وگر نه اگر یک بانو و دختر مسلمان بداند بی حجابی چه عواقب بدی برای هم خودش و هم خانواده اش و هم جامعه اش دارد هیچ وقت بی حجاب نمی شود ، هیچ وقت بد حجابی نمی کند ، هیچ وقت هنجار شکنی نمی کند. هر گناهی اگر ما پیامد ها و عواقبش را بدانیم مرتکب نمی شویم ، اگر ما بدانیم گناه عاقبتش جهنم و نار جهیم است و گناه عاقبتش فشار قبر و بی آبروی در دنیا و آخرت است ما گناه نمی کنیم . پس یکی از عوامل ارتکاب گناهان از سوی ما انسان ها یکی جهل است ، ندانستن عواقب و پیامد های ناگوار گناه چون هرگناه . معصیت یک عواقب و پیامدهایی دارد هم در این دنیا وهم در آن دنیا اگر ما بدانیم هیچ وقت گناه نمی کنیم . دومین عامل گناه که برای بعضی ها می تواند عامل گناه باشد ثروت است و ثروت اندوزی است و ثروت پرستی است وگرنه ثروت اگر حلال باشد و در راه حلال مصرف شود اشکالی ندارد و اسلام با ثروت اندوزی حلال و مصرف بجا مخالفتی ندارد ، آن ثروتی که انسان را به گناه بکشاند بد است، آن ثروتی که وقتی انسان به آن دست پیدا کند احساس کند من خیلی وعض خوبی دارم و هیچ کس نمی تواند در مقابل من بایستد چون خود قرآن می فرماید: « إِنَّ الاْءِنسَانَ لَیطْغَی أَن رَآهُ اسْتَغْنَی» انسان وقتی طغیان می کنند که سیر میشوند و احساس بی نیازی می کنند. ثروت بعضی وقت ها انسان را مست می کند، لذا در روایات داریم از چند چیز مستی می آورد فقط شراب تنها نیست که مستی می آورد ، ثروت هم بعضی وقت ها انسان را مست می کند، یعنی از این جهت که هیچ کس را جز خودش نمی شناسد ، حق مردم را پایمال می کند ، گناه و معصیت می کند ، این مستی است. ثروت ، قدرت ، مکنت ، همه ی این ها ممکن است برای بعضی ها مستی بیاورد گر چه برای بعضی ها می شود پلکان ترقی ، می شود الدنیا مزرعهالآخره اما متأسفانه بعضی از انسان های بی ظرفیت پولدار و ثروتمند که می شوند مست ثروت می شوند لذا طغیان می کنند ، لذا شروع می کنند حق دیگران را ضایع کردن و از بین بردن چون در ثروت دو خطر وجود دارد یکی طغیان و تبخترو فخرفروشی ثروتمند بر فقرا و یکی هم که انسان احساس می کند که ثروت مال خودم است مثل احساس غلطی که قارون داشت و آن را بیچاره کرد و بد نام دنیا و آخرت کرد و مورد غضب خدا قرار گرفت ، گفت تمام این اموال ، ثروت و دارایی من مال خودم است ، حاصل دسترنج خودم است چرا بدهم به فقرا ، برای چه به مساکین و کارهای خیر بدهم ، مال خودم است و خودم می خواهم مصرف کنم و لذا ثروتمند برخی وقت ها این جوری می شود ، ثروت انسان انسان را بیچاره می کند برای بعضی انسان های بی ظرفیت البته وگرنه خیلی ها هم هستند با ثروتشان مدرسه ها ، مساجد می سازند ، اماکن عمومی را بازسازی می کنند ، موقوفات را در اختیار مردم قرار می دهند ، ثروت از این جهت خوب است ولی آن خطر را هم دارد برای انسان های بی ظرفیت لذا کسانی که ظرفیت ندارند وقتی ثروتمند شدند دچار مشکل می شوند« إِنَّ الاْءِنسَانَ لَیطْغَی أَن رَآهُ اسْتَغْنَی» پس یکی از عوامل گناه جهل است و جهل به عواقب گناه و دوم ثروت و سوم محیط است. محیط هم متأسفانه اگر آلوده شود ، اگر مسموم شود به فضای ناهنجاری های اجتماعی، این محیط هم برای انسان هایی که ظرفیت بالایی ندارند ممکن است تأثیر می گذارد. لذا یکی از نکاتی که فردای قیامت به بعضی ها گفته می شود، وقتی که ما را به جهنم می برند ، می گویند که ما خبر نداشتیم ، ما در یک شهر یا روستا و جایی زندگی می کردیم که نمی توانستیم دینمان را حفظ کنیم به آن ها خطاب می شود «الم تکن ارض الله واسعه» زمین خدا وسیع بود، اگر آن جا گناه بود و محیط فاسد بود باید هجرت می کردی و به محیط دیگر می رفتی ، اگر آن جا نمی توانستی دینت را حفظ کنی ، تحت فشاربودی ، تحت شکنجه بودی چرا حجرت نکردی ، چرا مثل جعفربن ابی طالب و مسلمانان صدر اسلام که به فرمان پیامبر اکرم (ص) برای حفظ دینشان هجرت کردند ، تو هم باید از آن شهری که آلوده بود و پر از گناه و انحراف بود باید هجرت می کردی و به شهر دیگر برای زندگی می کردی که بتوانی دینت را حفظ کنی ، دین خانواده ات را حفظ کنی. چهارمین عامل گناه غفلت است ، بی خبری از یاد مرگ و قیامت و انتقام پروردگار و بی خبری از این که خداوند عالم گناهان انسان را ثبت و ضبط می کند و خداوند عالم لنسان را مواخذه می کند. پنجم خواهش های نفس و هوی پرستی است که متأسفانه خیلی انسان ها را دچار گناه می کند، هوی و هوس و هوس رانی های غلط و بیجا و بی مورد ، بی حیایی و پرده دری یکی دیگر از عوامل گناه و معصیت است و بالاخره دوستان نا باب ، نا شایست ، دوستانی که اگر ساعتی انسان با آن ها بنشیند، جزگناه ، جز انحراف ، جز دوری از خدا برای انسان چیزی عاید انسان نمی شود، این شب نشینی های ، این مجلس نشینی هایی که بعضاَ با گناه همراه است نشینید در این مجلس ها ، حضور پیدا نکنید در مجالس گناه ، با رفقای ناباب ، با افراد ناباب ، با افراد گناه کار ، با افرادی که اهل معصیت و گناه هستند هم نشین نشوید چون در شما اثر می گذارد لذا فردای قیامت انسان های ظالم ناراحت هستند و حسرت می خورند «یوم یعض الظالم على یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا » فردای قیامت گناه کاران و اهل دوزخ می گوین ای کاش ما در دنیا ما راه پیغمبر رفته بودیم ، ای کاش ما در دنیا طریق پیامبر و اهل بیت را گرفته بودیم «یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا» ای کاش من با فلانی در دنیا دوست نشده بودم ، این دوستی من را بیچاره کرد و از یاد خدا غافل کرد ، این رفاقت با فلان کس من را از یاد خدا غافل کرد لذا خیلی باید مواظب باشیم .

 

خطبه دوم

۲۷ آذر است امروز سالروز شهادت دانشمند فرهیخته آیت الله دکتر مفتح ، روز وحدت حوزه و دانشگاه است. همچنان که همه ی ما می دانیم یکی از عوامل نشاط و پویایی جوامع انسانی و جوامع اسلامی وحدت نخبهر ها است ، اتحاد نخبگان است زیرا که اتحاد نخبگان منجر می شود به آرامش ، امید ، خودباوری ، دوراندیشی و پیشرفت جامعه. در ایران اسلامی هم مهم ترین و فراگیر ترین مصداق وحدت نخبگان در وحدت حوزه و دانشگاه خلاصه می شود که دشمن همیشه از اول انقلاب تا به حال از وحدت این دو قشر اثر گذار و فرهیخته ی جامعه نگران است و سعیش درتشتت و ایجاد اختلاف است. دانشگاه و حوزه به عنوان اعضای متفکر جامعه دو نهادی هستند که در اصل پایه های فکری ، سازندگی و تربیتی جامعه را می توانند تشکیل دهند. این وحدت ارزشمند و همه جانبه سال ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آن زمانی که شهید آیت الله دکتر مفتح و شهید مطهری (رض) پای به دانشگاه گذاشتند و مرتبط شدند با دانشگاه با حضورشان در دانشگاه زمینه ی این وحدت و اتحاد بین حوزه و دانشگاه را فراهم کردند و بعد از انقلاب هم و تا الآن این همگرایی و همکاری دو سویه ی حوزویان و دانشگاهیان در عرصه های مختلف فرهنگ ، سیاست ، دانش ، دست آورد های بسیار زیادی برای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشتند. از وحدت نخبگان و حوزویان و دانشگاهیان انسجام اجتماعی هم پیش می آید چون اگر نخبگان با هم متحد باشند سرایت می کند در جامعه و اهل جامعه هم و سایر اقشار هم با هم اتحاد پیدا می کنند و یک دست        می شوند. اختلاف و گسست و جدایی نخبگان راه نفوذ دشمن و تسلط بیگانگان را فراهم می کند ، عزیزان ، برادران ، خواهران آنچه امروز نیاز مبرم جامعه ی ما است و جامعه بسیار به آن محتاج است وحدت است ، وحدت همه ی اقشار نخبگان ، حوزویان و دانشگاهیان جای خود وسایر اقشار و سایر اقشار هم در جای خود و این نیاز مبرم جامعه است و امسال هم که از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای به عنوان سال وحدت و همدلی و اتحاد و همدلی مردم و مسئولان نامگذاری شده است و یک حادثه ی بسیار مهمی هم در اسفند ماه داریم ، دوانتخابات بسیار حساس و سرنوشت ساز برای ما .و هم برای دشمن و هم برای ما بسیار حساس است لذا هر چه به این انتخابات نزدیکترمی شویم اتحاد بیشتر لازم است به ویژه بین نخبه ها ، به ویژه بین آن ها که حرفشان در جامعه اثر دارد، نخبگانی که حرفشان در جامعه تأثیر دارد مواظب باشند ، از پریدن به همدیگر مراقبت کنند ، به هم تنش ندهند، به هم حرف های نا ربط و عرض شود که نسبت های ناروا ندهند ، اصلاَ در شأن نخبگان نیست ، در شأن فرهیختگان جامعه نیست که همدیگر را با یک نسبت های ناشایست به هم نسبت بدهند و لذا نخبگان باید مواظب سخن و کلامشان باشند ، خواص باید مواظب باشند ، حرف آن ها اثر دارد ،مثبت باشد اثر مثبت در جامعه دارد ، خدایی ناکرده منفی هم باشد ، اثر منفی در جامعه دارد. الآن دوره ی بسیار حساسی است ، ما الآن در اوج اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم و دشمن از این اقتدار می ترسد و نگران است و شب و روز در اتاق های فکر دارند برنامه ریزی می کنند اقتدار را زیر سؤال ببرند ، اگر خدایی ناکرده در خود مملکت ما نخبگان ما ، بزرگان ما تریبون دارهای ما ، مسئولین ما ، کسانی که اهل قلم و بیانند ، کسانی که سخنشان در جامعه مؤثر است برای رسیدن به مطامع چند روزه ی دنیا و پست ها و مقام های چند روزه ی دنیا اگر بخواهند به همدیگر خدایی ناکرده حرف های نا روا به هم بزنند ، نسبت های نا روا به هم بدهند ، منتقدان خودشان را با الفاظ بد و با الفاظ سبک و رکیک زیر سؤال ببرند و مورد حمله قرار دهند این در واقع حرمت خودشان را می شکنند، کسی که نسبت ناروا به مقابل می دهد خودش اصلا مشکل دارد ، خودش شخصیت خودش را زیر سؤال می برد لذا توصیه این است که بزرگان جامعه ، خواص جامعه آن هایی که سری در سرها به خیال خود می خواهند تکان دهند در سخنرانی ها ، در مصاحبه ها ، در نوشته ها همه و همه دقت کنند بعضی وقت ها یک کلمه ممکن است جامعه را متشنج کند و این خیانت به جامعه است . مگر نه مقام معظم رهبری بارها فرمودند دقت کنید هرکاری ، سخنی ، اشاره ای ، نسبتی که خدایی ناکرده باعث ایجاد اختلاف در جامعه شود خیانت به جامعه و مردم است خیلی باید مواظب این مسائل باشیم، تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی تا به حال و انشاءالله در آینده با همین اتحاد و وحدت است و شاید به خواطر اهمیت این مسئله یعنی وحدت زیر پرچم ولایت ، وحدت زیر پرچم ولی فقیه و رهبری بوده است که مرحوم حاج سید احمد خمینی (ره) در سخنی و در وصیتی و در سفارشی به فرزندانش نکات بسیارمهم  و ارزشمندی را بیان کردند که من مرور می کنم بعضی از سخنان ایشان را، ایشان که خودش تابع ولی فقیه بود و بعد از امام دیدید چطور ابراز ارادت قولی و عملی به مقام معظم رهبری داشتند ، ایشان فرمودند به حسن و برادرانش این توسیه را می نمایم که همیشه سعی کنند در خط رهبری حرکت کنند و از آن منحرف نشوند که خیر دنیا و آخرت در آن است بدانند که ایشان موفقیت اسلام و نظام و کشور را مقام معظم رهبری می خواهند هرگز گرفتار تحلیل های گوناگون نشوند این فرزندان من که دشمن در کمین است ، امروز باید در کنار نظاممان پشت سر رهبری قرار گیریم ، من بعد از امام عهد کردم که کوچک ترین قدمی را علیه رهبری و بر خلاف رهبری و حتی بر خلاف میل رهبری برندارم، اطاعت از خامنه ای ، اطاعت از امام است. هرکس ایشان فرمودند ، هر کس منکر این معنا شود مطمئن باشد که در خط امام نیست و هرکس بگوید که اطاعت از امام غیر از اطاعت از خامنه ای است در خط آمریکا است و این روشن تر و واضح تر سخنی داریم و این توصیه ای است حاج احمد آقا به خانواده و بیت معظم امام و فرزندان بزرگوارشان بیان کردند و این منشوری است هم برای آن ها و هم برای همه ی آحاد جامعه که امیدواریم انشائالله همه ما نخبگان جامعه روزبروز با وحدت و اتحاد بیشتر و برای کوری چشم دشمنان اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی روز بروز بر وحدت و اتحاد خودمان زیر سایه ولایت انشاءالله ادامه دهیم. یکشنبه ۲۹ آذر ، هشتم ربیع الاول سالروز شهادت امام یازدهم امام حسن عسکری ( علیه السلام ) است ، پیشاپیش تسلیت عرض می کنم شهادت این امام بزرگوار و فرزانه را که دوران عمر امام حشن عسکری (ع) یک دوران بسیار پر اختناق و سختی بود چون از طرفی شیعه قدرت گرفته بود و بنی عباس نمی خواستند قدرت شیعه را ببینند و قتل ها و کشتارها ی زیاد و فشار ها بر شیعه و از آن طرف بنی عباس از آن طرف می دانستند مهدی آل محمد (ص) از این امام بزرگوار به وجود خواهد آمد و از نسل ایشان خواهد بود لذا سختی ها و فشار ها و خیلی اوقات امام عسکری (ع) در زندان به سر بردند و نهایت امام را به شهادت رساندند. ان شاءالله در مجالس و محافل عزای این امام بزرگوار حضور پیدا کنید و ان شاءالله فرداشب به همین مناسبت یادواره شهدای چهار محل قدیمی بوشهر هم برگزار می شود که جهت تکریم شهدا در این مراسم هم عزیزان حضور پیدا خواهند کرد و دوشنبه هم آغاز امامت حضرت ولی عصر جچت بن الحسن روحی و ارواح العالمین و له الفداء است تبریک عرض می کنم آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر و پنجشنبه هم آغاز هفته ی وحدت و بنا بر قولی میلاد با سعادت رسول گرامی اسلام است که به همین مناسبت سال ها است از ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول به عنوان هفته ی وحدت نامگزاری شد و آنچه که امروز جامعه ی جهانی و اسلامی و امت اسلام نیاز دارد همین وحدت است که امام فرمود اختلاف منشأ همه ی گرفتاری های مسلمین است. حوادث خونین نیجریه را محکوم می کنیم و عرض شود که این جنایت بزرگی که البته چندین بار در نیجریه نسبت به شیعیان و پیروان اهل بیت جسارت و اهانت شده، سختگیری ها و کشتار های صورت گرفته و قبل از آن درنارداران آذربایجان ، پاراچنار و همه ی نقاطی که شیعیان در ایام اربعین و در ایام محرم ابراز ارادت نسبت به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله کردند متأسفانه این فجایع به وقوع پیوسته و این حوادث و فجایع هم نشان می دهد که دست های پنهان و پلید آمریکا ، رژیم صهیونیستی و رژیم کودک کش و جنایت کار آل سعود در پشت این حملات و جنایات وجود دارد و ما ضمن محکوم کردن این جنایات و تکریم مقام شامخ شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر مخلص و قدرتمند شیعیان نیجریه این را هم عرض می کنیم به فضل خدا خون شیعیان بی گناه نیجریه ان شاءالله در آینده نزدیک دامان عاملان این حادثه را به فضل خدا خواهد گرفت.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.