نمازجمعه ۲۶ فروردین ماه ۹۰

 

خطبه اول

بسم الله الرحمن الرحیم

شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم را به مراعات تقوای الهی سفارش می‌کند چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت خدا در حیات دنیوی است .در خطبه اول بنابراین گزارش این که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردند راهی که خدا با ماست ما نیز با خدا هستیم و خود خداوند با قدرتش با رحمتش در تمامی بحران‌ها رهروی راهش را نجات می‌دهد در مسیرتعالی یاری می نماید.راه خدا عبودیت است عبودیت یعنی اعتقاد رفتار و اخلاق اسلامی داشتند و اساس و جوهره عبودیت ایمان هست ایمان یعنی بر مملکت جان خدا حکومت کردن بر تمام وجود انسان خداپرستی خدا ناظری آخرت‌گرایی قرآن محوری و سیره رسول خدا خاتم‌الانبیا محمد مصطفی (ص)،در عرصه ایمان موضوعات بسیاری مطرح است که یکی از آن موضوعات ویژگی‌ها و صفات انسان ممکن است انسان مؤمن چه صفاتی دارد چه ویژگی‌هایی دارد چون انسان ولو مسلمان باشد اما می‌توان مسلمان بود اما مومن نبود انسان مسلمان باید دارای ویژگی‌هایی باشد صفاتی باشد،معنون،به عنوان ایمانی و مومن ملقب شود.ویژگی‌های انسان مؤمن و صفات او بسیار است به برخی پرداخته‌ایم و امروز نیز به صفتی دیگر از صفات مؤمن می‌پردازیم که آن اخلاق مداری استانسان مؤمن انسانی است متخلق بااخلاق خوش‌اخلاق خوش رفتار چنان هست که در جامعه اسلامی وجودش مایه آرامش و آسایش و در عرصه هدایت انسانی مایه هدایت انسان است در عرصه اخلاق می‌تواند اخلاق را به چهار بخش تقسیم کرد.اخلاق فردی اخلاق خانوادگی اخلاق اجتماعی و اخلاق کاریدر رابطه با اخلاق فردی که باطنی و چه ظاهری سخن گفتیم و در عرصه اخلاق خانوادگی سخن بسیار است و مسئله بسیار مهم چون خانواده اساس جامعه هست ریشه تمامی تعالی پیشرفت فرهنگ اسلامی جامعه هست اگر خانواده‌ها درست شوند جامعه درست می‌شود و اگر درون خانواده مشکلات باشد جامعه نیز دچار آسیب بحران و مشکل می‌شود در عرصه اخلاق خانوادگی باید این نکته را در نظر داشت که اخلاق خانوادگی دارای ابعادی است یک اخلاق همسر داری همسران در قبال هم چه وظیفه‌ای دارند باید چگونه رفتار کنند چه اخلاقی باید در قبال هم داشته باشندزن نسبت به شوهر شوهر نسبت به همسراخلاق فرزندانی پدر و مادر در مقابل  فرزند باید چه وظایفی مراعات کنند و چه اخلاقی داشته باشند اخلاق پدر و مادر داری فرزندان در مقابل پدر و مادر باید چه اخلاقی داشته باشند چه وظیفه‌ای دارند و در آخر اخلاق خویشاوند داری یک خانواده در مقابل خویشاوندان چه وظیفه‌ای دارد و باید دارای چه اخلاقی باشد لذا افراد خانواده دارای چهاربعد است، اخلاق همسر داری ،اخلاق فرزند دارید اخلاق پدر و مادر داری و اخلاق خویشاوندی که امروز به اخلاق همسر داری می‌پردازیم خداوند در عالم وجود هر چیزی که آفریده در کنار آن یک مکمل قرارداد لذا در قرآن شما را یاری می‌بینی که ما اشیا را خلق کردیم زوجین یعنی یک واحد که دارای دو پیکر هست انسان نیز این چنین است وجودی است که خداوند این گونه خلق کرده که بخشی مردند و دیگری زن مردم مکمل همدیگرند به همین خاطر هست انسانی که ازدواج نمی‌کند و نکرده گویا کامل نیست زنی که ازدواج کرده گویا کامل نیست وقتی ازدواج تحقق می‌پذیرد،هم زن و هم  مرد کامل می‌شوند هم در عرصه مسائل وجود این ، و هم در مسائل فرهنگی در مسائل وجودی که مرد در کنار همسرش آسایش می‌یابد نسل او ادامه پیدا می‌کند وجودش در تمامی عرصه‌های عاطفی چه مادی چه معنوی تکامل می‌یابد ،و در عرصه فرهنگ و مبانی دینی روایات داریم که نصف دین او با ازدواج کامل می‌شود به همین خاطر همسران زن و شوهر در قبال هم وظیفه دارند مدیون هم هستند در کنار هم کمال می‌یابند به همین خاطر حذف در دین اسلام نسبت به همسر داری توجه بسیار شده است مرد در قبال همسرش و فرزندانش و خانواده‌اش وظایفی دارد که من یکی از آن‌ها اشاره می‌کنمئ اولین نکته‌ای که یک مرد و شوهر باید در خانواده‌اش مراعات کند حفظ و ارتقای سطح دین و فرهنگ اسلامی در کانون خانواده هست به ویژه در مورد همسرش خانه یک انسان مسلمان با محوریت پدر باید یک خانواده‌ای  یک خانه‌ای پر از نور باشد که در  آسمان برای آسمانیان بر روی زمین چون ستاره ای بدرخشد ایمان، تقوا،پرهیز از گناه نماز دعا قرآن روزه گرفتن و تمامی مبانی دینی مثل یک دریایی از معرفت و عرفان برخلاف در این خانواده موج بزند ابزار گناه در خانه نباشد زمینه‌های گناه از این خانواده دور باشد و در یک فضایی پر از صمیمیت ایمان و تقوا و عبادت و انس با خدا اساس و جوهره این خانواده باشد به همین خاطر است خداوند قرآن می‌فرماید خطاب به مؤمنان خطاب به پدران یا«یا لذین آمنو قو انفسکم »اول خودتان،مواظب به خودتان باشید پدر، شوهر ،مواظب دین خودت باش مواظب ایمانت مواظب تقوایت مواظب نمازت،روزه ات ،صداقتت دعائت انس با خدایت باش «قو انفسکم » مواظب خود باش مرتکب گناه نشد انفسکم و اهلیکم»و همسر و فرزندانم باش در یک فضای ایمانی اخلاقی تقوایی انس با خدا اهل نماز و روزه صداقت قرار بده آن‌ها را حس کن از آتش جهنم آتشی که زبانه اش از هم‌اینک خانواده‌ها را می‌گیرد به همین خاطر هست ما نباید در زندگی این نکته را فراموش ب‌کنیم و پدران  شوهران این نکته را فراموش کنند که با تمام وجود در امور مالی به اقتصاد خانواده در خدمت همسر و فرزندان باشند اما به فکر این که دیانت و فرهنگ خانواده نباشد اساس ایمان هست اساس تقوا است اساس خداپرستی خدا ناظری است و به این مسئله باید خیلی اهمیت داد،نکنه خدایی نکرده پدری شبانه‌روز کار کند اما خانواده‌اش شبانه‌روز گناه گناه کنند مسئولیت دین‌مداری خانواده به عهده پدر است اگر پدر در مبانی دین و دین‌داری و اساس اسلامی خانواده معماری کرد تمام تعالی این خانواده به اسم پدر نوشته می‌شود چون پدر اساس این کار بود  باغبان ایمان و تقواو دین‌داری خانواده بودههرچند ثمراتش نسیب زن و فرزندان حل می‌شود اما اگر یک خانواده اهل دین نبودند چون پدر مسئول است بسیاری از امور نیست به گردن او افتاده و در قیامت باید جواب دهد الان مشاهده می‌شود برخی شبانه‌روز کار می‌کنند چند نوبت کار می‌کنند واقعاً مجاهدت می‌کنند تلاش می‌کنند اما خبر از فرزند ندارد که چه کار می‌کند در بیرون تحصیلات و چگونه هست نمازش روزش عبادتش اعتقاداتش چگونه است ،آیا دخترش که گل سرسبد خانواده هست دارای مواضع اسلامی و شئون اسلامی  می کند.همسر او نیازمندی هایفرهنگی بسیاری دارد آیا جواب‌گوی نیازهای فرهنگی، اعتقادی همسرش است به همین خاطر باید پدران مراعات این نکته کنند.پس اولین وظیفه شوهر ، پدر در قبال همسر و خانواده حفظ و ارتقا و رشد فرهنگ دینی در خانواده است دومین وظیفه یک شوهر و یک پدر و خانواده -تأمین معاش اقتصاد امور مالی خانواده است یک پدر یک شوهر باید با تدبیر و با پوشش و تلاش فراوان اقتصاد خانواده را تأمین کند اما اقتصادی پاک حلال ، باید تدبیر کند با تمام اندیشه و فکرش برنامه‌ریزی اقتصادی کند تلاش اقتصادی کند صرفه‌جویی اقتصادی کند و در خدمت خانواده فضا را برای یک زندگی پر از رفاه و آسایش در آن حدی که توان دارد ایجاد کند این‌قدر برای پدر و شوهراین مسئله اهمیت دارد و این قدر نقش مهمی درخانواده دارد که در حدیث است «الکاد و عیاله کلمجاهد فی سبیل الله»کسی که تلاش می‌کند کوشش می‌کند که در خدمت خانواده با اقتصاد پاک رفاه خانواده را فراهم آورد گویابنده نیست که در جبهه‌های جنگ در راه خدا می‌جنگد وظیفه پدر است و چقدر ارزش دارد اما باید دقت کرد که این کوشش و تلاش باید با تدبیر برنامه‌ریزی‌شده دون بلندپروازی های غیرکارشناسانه و پاک باشد اقتصاد پاک به همین خاطر است که در صد اسلام کسانی‌که کار نمی‌کردند خدمت خانواده نمی‌کردند تأمین معاش خانواده را کاهلی می‌کردند مورد عتاب رسول خدا و حضرات معصومین علیهم‌السلام قرار می‌گرفتند حتی برخی کار می‌کردند تلاش می‌کردند درآمد خوبی هم داشتند اما متناسب با درآمدی که در اختیار داشتند در امر خدمت به خانواده و ارائه رفاه کوتاهی می‌کردند و درآمدشان را خرج خانواده نمی‌کردند و ذخیره  می‌کردند ،رسول خدا و حضرات معصومین با تندی با این‌ها سخن می‌گفتند ،رسول خدا محمدبن‌عبدالله صلی‌الله‌علیه‌وآله وصلم،می‌فرمودند «لیس منا من وص الله علیه»از ما نیست آن شوهر، پدر که خداوند توان مالی به او عطا کرده «ثم قطرهالی عیاله»اما بر خانواده‌اش تعلیمی در زندگی را ،پولدار است ثروتمند است اما خرج خانواده‌اش نمی‌کند خرج همسرش خرج فرزندانش خرج زندگیش نمی‌کند،می‌گوید از ما نیست اصلاً مسلمان نیست ،این سیره یهود است.یهودیان با اینکه تمکن مالی هم پیدا می‌کنند خرج فرزندان و همسر نمی‌کند باز می‌فرماید «شر الناس »بدترین مردم«المضیع الا اهله»آن کسی است که در زندگی تنگ و بخل می‌ورزد در امر اقتصادی نسبت به خانواده اش و در یک حدیثی که واقعاً انسان به خود می‌لرزد خطاب می‌کند به مومنان«عیال الرجل»همسر و فرزندان یک مرد اسرای اویند این در خانواده و خانه گویا اسیر این پدر و شوهراند،«و احب العباد الی الله عزووجل»بهترین و محبوب‌ترین مردم در نزد خدا آن کسی است «احسنهم سمعن الی….۳۱/۲۷»خوش‌اخلاق ترین،نیکوکار ترین،دست بازترین مرد نسبت به فرزندان و همسرش است همسر فرزندان چشم به دست پدر دارد وقتی که پدر وارد خانواده می‌شود و نور و او به خانه می‌آید باید مایه آرامش آسایش نشاط شادابی و خوشحالی همسر و فرزندانش باشد اخلاق عالی و خدمت به همسر و فرزندان و بعد می‌فرماید «افضل۲۰/۲۸»بهترین پول  آن پولی است که شوهر و پدر خرج همسر و فرزندانش بکند به همین خاطر دومین وظیفه یک پدر و یک شوهر تدوین و تنظیم امور اقتصاد خانواده است سومین وظیفه یک شوهر ایجاد روح صمیمیت محبت مهربانی و سایه افکندن اخلاق خوب در خانه است به ویژه نسبت به همسرش امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید «۲۰/۲۹»هر کس نیکوکار باشد خوش‌اخلاق باشد صمیمی باشد گرم باشد با همسرش «۳۶/۲۹»خدا پاداش این خوش اخلاقی نسبت به همسر این را به او خواهد داد که عمرش را زیاد خواهد کرد بیماری از او دور خواهد شد به همین خاطر انسان مسلمان انسان باایمان باید حافظ دین خانواده کننده اقتصاد پاک خانواده و موجب صمیمیت خوش اخلاقی گرمی مهربانی  مهر ورزی در خانه باشد ان‌شاءالله مطالب در این رابطه بسیار است در خطبه‌های دیگر از خواهند کرد و یک تقاضا دارم مردم قدر همسران خود را بدانید مرد قدر همسرش زن قدر شوهرش، بدانید که محبت  به هم و اظهار محبت به هم و گذشت از خطاهای هم  و دل پر از محبت ومهر بههم داشتن یکی ازعبادات بزرگ خداست ، این عبادت خداست ملائکه دعا می‌کنند فرشتگان دعا می‌کنند خداوند یک همسر در خانه شما قرار داده است از صبح به زحمت می‌کشد تا شب، و خداوند هم به آن‌ها مردانی عطا کرده که  ازصبح بیرون از خانه در فشارهای مختلف زندگی تلاش می‌کنند برای  صیانت خانواده باید این خانه بهشت باشد عشق زمینی باشد.

 

خطبه دوم

 

بسماللهالرحمنالرحیم

 

شما عزیزان نمازگزاران به ویژه خودم را به مراعات تقوی الهی سفارش می‌کنم پرهیز از گناه و دوری از ارتکاب به معصیت توصیه می‌کنم چرا که توان کلید رستگاری است و طریق جلب و عنایات ویژه خداوندی ، در خطبه طوفان پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می‌گوییم روز دوشنبه بیست و نهم فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران است گرامی می‌داریم این روز بزرگ را و به همه نیروهای مسلح و ارتش قهرمان و خانواده‌های محترم شان تبریک می‌گوییم از جان‌فشانی‌های آنان در همه امور به ویژه دوران دفاع مقدس قدردانی می‌کنیم ارتش جمهوری اسلامی ایران با توانمندی در سه عرصه طراحی نرم‌افزاری قدرت و تولید تجهیزات و سخت‌افزار و قدرت بالای عملیات میدانی باایمان تقوی و ولایت مقداری توانسته است عصر جدیدی در تاریخ ارتش‌های جهان بیافریند و به محبوب‌ترین ارتش جهان تبدیل گردد ارتش اسم حَسین کوه استوار و طلعه حفظ و دفاع جمهوری اسلامی ایران است آسایش و آرامش در مرزها در درون ایران مدیون نیروهای مسلح ارتش جمهوری سال ایران سپاه و بسیج قهرمان است بنده از تمامی نیروهای مسلح مستقر در استان ولایت مدار بوشهر فرماندهان پرسون عزیز روحانیت گران‌قدر که در نیروهای مسلح در بوشهر مستقر هستند و وجود دارند حضور دارند خانواده‌های محترم نیروهای مسلح تقدیر و تشکر می‌کنم در یک فضای دانش بنیان نظامی باروح ولایت مداری با صمیمیت، ایمان توکل و حضور در خدمات اجتماعی که شما می‌بینید نماز جمله‌های این داستان همیشه با حضور کرد صمیمی نیروهای مسلح برگزار می‌شود و این نشان از ایمان بالایی عزیزان است تقدیر و تشکر می‌کنم از همه رده‌های نیروهای مسلح روحانیت عزیز مستقر در نیروهای مسلح کرد حمدالله یکدل همراه یک فضایی در استان بوشهر ترسیم کردند که نمونه است هر کس از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران به بوشهر می‌آید و هر بزرگی و نخبه ای  در آخر می‌گوید فضایی که در استان بوشهر است در همه امور الگو است

جداً تشکر می‌کنم استان بوشهر در جغرافیای پیشرفت و رشد در همه ابعاد دارای استعداد قابلیت و ظرفیت بالایی است که می‌تواند در همه” ساعت های۵۹/۳۸″توسعه و پیشرفت در ایران اسلامی تأثیرگذار باشد لذا شما می‌بینید مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در ابتدای سال سالی که بنا به جهات اقتصادی است به استان وظایف مدار بوشهر تشریف می‌آورند و استان را منور می‌کنند و چگونه از استان یاد می‌کنند می‌بینید که فضاهای مهم پیشرفت به ویژه در صنعت انرژی در استان بوشهر نهادینه شده است اجلاس سفیران سازمان اقتصادی اکو در بوشهر برگزار می‌شود اجلاسیه های مهمی در پیش داریم،ان‌شاءالله ،استان بوشهر ستاره ای است درخشان در ایران اسلامی مسئولین باید قدر این نعمت را بدانند مسئولین در عرصه برنامه‌ریزی در عرصه مدیریت اجرایی در عرصه باز تولید پروژه‌های نوین در عرصه آموزش جوانان و ایجاد فضاهای آموزش عالی باید طراحی کنند و در رابطه با اشتغال جوانان و مردم به این استان با جدیت باید کوشش کنند ما در آینده بسیار نزدیک احداث فضاهای بسیار وسیع در عرصه نفت ، گاز و پتروشیمی خواهیم داشت از هم‌اینک مسئولین باید شغل‌ها و کارهایی که در آن مراکز نیاز هست شناسایی کنند در همه لایه‌ها چه از بخش مدیریت بالادستی چه پایین دستی شناسایی کنند دوم آموزش‌های لازم به جوانان استان بدهند در همه رده‌ها جوان را آماده کنند کسانی‌که متقاضی کار هستند آموزش ببینند و سروان در عرصه شوال حداقل در تمامی استان ، حداقل باید ۵۰% نیروی بومی باشد، حداقل ، ان‌شاءالله روزی برسد که هیچ  جوان  بوشهری هیچ مرد بوشهری هیچ فرد بوشهرماحصل کار و بیکاری نباشد ان‌شاءالله به امید خدا جوانان ما با تحصیلات عالی که دارند و رشد می‌کنند ایشاالله خدمات شایسته‌ای ایران اسلامی بدهند من جداً از محصول تقاضا دارم از هم‌اینک در آموزش و پرورش در دانشگاه‌ها پسله ۳۰ جوانان را آماده می‌کنند روی تحصیل آن‌ها روی مهارت افزایی آنها تمرکز کنند که شاءالله فضا برای اشتغال آن‌ها در استان آماده بشود روز یکشنبه سالروز شهادت حضرت زهرای اطهر است.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.