نمازجمعه ۲۵ مهر ماه ۹۳

۲۵/۷/۹۳

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گذارده ایم که از سبک زندگی اسلامی و زندگی با خدا و خدایی زندگی کردن سخن بگوییم یکی از آموزه های سبک زندگی اسلامی تکریم بزرگان و سالمندان هست عزیزانی که یک عمر زندگی کرده اند خدمت به خانواده ، فرزندان خویشان و اقوام کرده اند الان کوهی از مهر و محبت و تجربه و خدمت اند و لازم است انسان قدردان این نعمت بزرگ الهی باشد این عزیزان سالمند می توان به سه گروه تقسیم کرد گروه اول پدر و مادر ، پدربزرگ، مادربزرگ، و سالخوردگان اقوام دوم سالخوردگانی که در محیط پیرامونی زندگی انسان زندگی می کنند مثل همسایگان هم محلی ها و گروه سوم سالخوردگانی که در جامعه هستند و انسان در محیط اجتماعی مواجه با آنها می شود با آنها برخورد می کند آنها را می بیند ودیداری دارد با آنها ،هرسه گروه واجب الاحترام اند و تجلیل و تکریم از این عزیزان یک فریضه هست رسول خدا (ص) می فرماید البرکته مع اکابرهم برکت ، روزی ، آسایش آرامش در کنار بزرگان شما معنا و مفهوم پیدا می کند وجود مبارک پدر و مادر هست پدربزرگ ها مادر بزرگ ها بزرگان خویش و قوم هست بزرگان جامعه هست که این عزیزان به خاطر اینکه سابقه ی قوی در ایمان و خدمت و محبت به فرزندان جامعه داشته اند خداوند برکت روزی حتی سلامت در جامعه از طریق این عزیزان به واسطه این عزیزان عرضه می کند به ویژه پدر و مادر پدربزرگ و مادر بزرگ خداوند در قران می فرماید و قضا ربک ان لا تعبد الا ایاه و بالوالدین احسانا می فرماید خداوند حتم کرده است و امضا نموده است که هیچ کس جز خدا نباید بپرستید و از آن طرف بعد از عبادت خدا به والدین ، پدرو مادر ، نیکی کنیید در کنار توحید در کنار عبادت خدا و اطاعت از خدا احسان به پدر مادر ذکر کرده است و بعد می فرماید اگر اینها سالمند شدند( و اما یبلغن عندک الکبر احدما او کلا ما )اگر نزد شما یکی از این عزیزان بودند یا هردو بودند پدر و مادر و سالخورده شدند فلا تقل لهما اوف کوچک ترین کلمه از زبان شما بیرون نیاید که موجب ناراحتی آنها شود ولا تنههما  به هیچ صورت آنها را از خود نرانید بلکه لهم قو    بسیار پسندیده و سنجیده با آنها سخن بگویید واغفر لهما جناح الظل من الرحمه این دست ها و آغوش مهرتان برای آنها باز کنید و دعا کنید رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا خدایا همانطور که اینها د رکودکی و تاکنون به ما محبت کرده اند عنایت کرده اند توجه کردند به ما خدمت کردند رحمت ، محبتت به آنها افزون کن نسبت به پدر و مادر فرزند باید بینهایت توجه کند و محبت کند این کلام خداست رسول خدا (ص) می فرمایند رض الله مع رض الوالدین رضایت خدا وند با رضایت پدر و مادر هست و سخت الله مع سخت الوالدین و بغض خدا و ناراحتی خدا با ناراحتی والدین هست یعنی اگر کسی بخواهد رضایت خدا را به دست آورد باید رضایت پدرو مادر به دست آورد اگر کسی بخواهد بداند خدا از او ناراحت است یا نیست نگاه کند ببیند پدر و مادر از او ناراحت است یا نیست و در بین پدر و مادر ، مادر جایگاه بسیار مهمی دارد به همین خاطر آن حضرت فرمودند تحت اقدام الامهات روضه من ریاض الجنه زیر پای مادران باغی ست از باغ های بهشت . این قدر مهم هست احترام به پدر و مادر امام صادق می فرماید (بر آبائکم ) ای مردم پدر و مادر خود ار احترام بگذارید یبرکم یبنائکم تا فرزندان شما به شما احترام بگذارند یعنی اگر انسا به پدر و مادر و بزرگان زندگی خودش احترام بگذارد مطمئن با شد که پاداششان این خواهد بود که فرزندانشان به آنها احترام خواهند گذاشت ازز او حرف شنوی خواهند داشت عجیب هست این جریان احترام به پدر و مادر ، هرکس احترام به پدر و مادر کند بداند که فرزندش به او احترام خواهد گذاشت و اگر کسی چنین نکند قدر بداند که مورد بی مهری فرزندان قرار می گیرد نقل شده در داستان های تربیتی که فرزندی به علتی پدر پیر خود را در یک زنبیل گذاشتند خیلی فرطوط بودند و به سمت کوه که دور از آبادی بود می بردند تا او را در دره ای غاری قرار بدهند و رها کنند این چنین این پسر دچار شقاوت شده بود اختلاف در خانه ایجاد شده بود مادر از بین رفته بود این پدر نزد پسر بود مشکل ایجاد شده بود در این خانه زن این پسر خود این پسر سخت شده بود نگهداری این پدر ، پدر فرطوط ضعیف سالخورده را در یک زنبیل گذاشت روی دوش گذاشت به طرف کوه می رفت که او را در غاری تنها بگذارد خسته شد نزدیک یک درخت که رسید این زنبیل را روی زمین گذاشت خودش هم نشست که خستگی از تن به در کند پدر خندید پسر تعجب کرد گفت که پدرم من شما را دارم به سمت غاری می برم که تنها بگذارم آنجا بی غذاییاست حیوانات وحشی است شما می خندید گفت از گردش روزگار می خندم روزی من پدر پیرم را در زنبیل گذاشتم به دوش گرفتم که در غار بگذارم زیر همین درخت خسته ام شد این زنبیل را زمین گذاشتم بعد از مدتی پدرم و به غار بردم و دیگر ندانستم چی شد امروز همین عملی که من با پدرم کردم فرزندم با من می کند از این صحنه می خندم انسان نه در آخرت تنها مکافات عمل خود می بیند در همین دنیا هم می بیند گندم بکاریم گندم درو می کنیم جو بکاریم جو . خوبی ، خوبی می آورد و بدی ، بدی از آن نباید توقع داشت که خوبی تولید شود گروهی دیگر غیر از پدر و مادر همسایگان هستند  افرادی هستند سالخورده که در محیط زندگی انسان ، انسان آنها را مشاهده می کند ، همسایه هست هم محل هست اینان را باید احترام کرد کمک کرد یاری کرد احترام گذاشت ، امام صادق می فرماید لیس منا من لم یعقر کبیرنا و لایر حم صغیرنا از ما اهل بیت مسلمان ، شیعه نیست کسانی که سالخوردگان را احترام نمی کنند و به کودکان رحم نمی کنند با کودک به دیده احترام ، مهربانی برخورد نمی کنند و با سالخوردگان اینگونه هستند که تکریمشان تجلیلشان احترامشان نمی کنند گروهی دیگر از افرادی هستند از سالخوردگان که در محیط اجتماعی هستند همسایه نیستند اقوانم نیستند پدر و مادر نیستند اما در محیط اجتماعی که انسان زندگی می کند در خیابان کوچه محیط کار با این عزیزان مواجه می شود تکریم این عزیزان هم نیز واجب هست خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) می فرمایند ………………… اگر کسی در محیط اسلامی یک نفر سالخورده را سالمند را تکریم کند احترام بگذارد کمک کند …………………… خدا او را از ناراحتی های وحشتناک قیامت نجات می دهد این قدر خدمت به سالمندان و عزیزان سالخورده ارزش دارد پدر و مادر پدربزرگ مادربزرگ خویشانی که سالمند هستند همسایگان هم محلی های سالمند و سالمندانی که در محیط اجتماعی انسان به آنها مواجهه می شود این فرهنگ اسلامی است اما شما میبینید در غرب پدر و مادر تا فرزند بزرگ شد پسر و دختر او را رها می کند سالخورده شد سالمند شد به هیچ صورت به او کمک نمی کنند برخی از شهرداری ها و مراکز خدماتی آنها را جمع می کنند می برند در محیط های نگهداری متاسفانه در جامعه ما هم دیده شده و دیده می شود حریم پدر و مادر سالخورده پاس داشته نمی شود با توجه به اینکه میتوانند فرزندان پدر ومادر را نگهداری کنند اما آن کمک ها آن ابوت و مادی این پدر ومادر را نادیده می گیرند و این فرزندان را می سپارند به خانه سالمندان و آنها را رها می کنند تمام وجود پدر و مادر دیدن بزرگی فرزند هست دیدن نوه ها هست امیدشان به زندگی بیشتر می شود سلامتشان بیشتر می شود اما اون وقتی که می خواهند این گلهای شکفته خود را ببینند این گل های نوشکفته این ریشه خود اساس خود را از خود جدا می کنند خانه سالمندان مال افرادی است که کسی ندارند و به هیچ صورت نمی توانند به واسطه امراض خاص و ویژه ای دارند و قدرت حرکت ندارند اینها در منزل نگهداری شوند درود خدا بر ان فرزندانی که حتی حاضر نیستند پدر و مادر مریض خود را به مراکز دیگر واگذار کنند در خانه خود نگهداری می کنند نمی توانند پرستار می گیرند این جایگاه پدر و مادر هست اینان شبانه روز وقتی انسان نوزاد بوده متوجه این فرزند بودند الان شایسته نیست و مزد اینها این نیست که مورد بی احترامی و بی توجهی قرار بگیرند به همین خاطر هست امام صادق می فرماید لیس منا از ما نیست یعنی بویی از ما نبرده کسی که احترام بزرگتر را نگه نمی داشت به ویژه پدر و مادر در موقع نیاز دستشان نمی گیرد تا آن زمانی که بر پای خودش نایستاده بود همیشه تکیه به پدر و مادر می کرد اما همینکه الان سری در میان سرها در آورده پدر و مادر را فراموش کرده نگهداری به شکل بسیار محترمانه و مناسب ، احترام در رفتار و گفتار این قدر مهم هست احترام پدر و مادر که انسان باید جلو پدر و مادرش راه نرود پرستاری انها به هنگام بیماری تجلیل و تکریم آنها در مقابل دیگران کمک به آنها در مواقع نیاز کمک مالی غیر مالی و استفاده از تجربه و مشورت با این عزیزان نعمت خدا هستند سالخوردگان در جامعه حدیث داریم که یکی از عواملی که خدا عذاب را از جامعه برمی دارد حضور سالخوردگان هست آنهایی که یک عمر نماز خواندند یه عمر دعا کردند یک عمر حسین حسین گفتند خدا به اعتبار آنها به اعتبار آنها عذاب را از جامعه بر می دارد این قدر نقش سالمندان مهم هست گرامی بداریم این عزیزان را تکریم کنیم آنهایی که مویشان را برای خدمت به فرزند سپید کردند قامتشان را شکستند به خاطر فرزندان حاضرند بزرگترین ناراحتی را ببینند اما یک لحظه ناراحتی فرزند را نبینند زندگی ماشینی زندگی پر از تاری نباید مانع از این شود که انسان به پدر و مادرش سر نزند از آنها حال و احوال پرسی نکند گرفتاری هایشان را نادیده بگیرد باید انسان با دقت مواظبت کند از این عزیزان که نعمت خدا هستند .

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضع به اختصار سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در روز عید غدیر در دیدار با اقشار مختلف مردم در رابطه با عید غدیر مطالب بسیار مهمی ایراد فرمودند فرمودند که غدیر و نسب ولایت امیرمومنان به عنوان امامت و رهبری جامعه منطق مستحکم اسلام در نفی سوکولاریزم هست سوکالاریزم یعنی جدایی از دین از سیاست و دین را محدود کردن به امور عبادی که آثار اخروی دارد و حیطه دین را جدا از سیاست دانستن و سیاست را دینی نپنداشتن هست یعنی حکومت و مملکت و اداره جامعه به دست دیگران بدون نگاه دینی دین هم بپردازد به نماز و روزه و دعا غدیر منطق اسلام هست برای نفع سوکولاریزم چون رسول خدا آمد امیر مومنان را به عنوان امام ، خلیفه و رهبر جامعه معرفی کرد که شما باید جامعه را اداره کنید یکی از ادله مهم نفی سوکاولاریزم این هست الان هم در جامعه ما برخی از افراد یا به صراحت می گویند ما اندیشه سوکولار داریم یعنی فقه و اسلام و روحانیت و تمامی عرصه های دین باید از اداره مملکت وسیاست کنار روند باید یک تعداد افراد تکنوکرات متمایل به غرب دارای اندیشه های غرب گرایانه آنها سیاست ها را به دست بگیرند همان کاری که در برخی از کشورهای منطقه دیده می شود گاهی به صراحه بیان می کنند و گاهی با عمل به زبان نمی آورند که مردم در مقابل آنها موضع گیری کنند با عمل به دنبال نفی دین و آیین اسلامی در عرصه سیاست هستند همان که امام راحل به شدت با ان برخورد می کرد مقام معظم رهبری به شدت نفی می کند قرآن روایات اگر این انقلاب پیروز شد به خاطر غدیر بوده به خاطر اسلام بوده به خاطر ولایت فقیه بوده اگر باقیست به خاطر رهبریت در حوزه دین بوده و اگر بالنده هست و پیش می رود به خاطر همین نکته هست خیلی از انقلاب ها براساس اسلام نبود شکست خوردند مصر را شما دیدید جاهای دیگر هم ملاحظه شد چرا این افراد هنوز نفهمیده اند یا خود به نفهمی می زنند و نگاه سوکولار دارند یعنی دین باید برود از حوزه سیاست و جامعه مردم ، امور زندگی مردم خون و ناموس و اموال و نحو ارتباطات مردم به دست افرادی باشند که دین شناس نیستند یکی از کسانی که اندیشه سوکولار داشت یزید بود این افرادی که الآن پیدا شدند در خود مملکت ما و بیرون از مملکت ما و این اندیشه دارند و این یک اندیشه انگلیسی است نمی دانند که پدرخوانده اندیشه سوکولار یزیدبن معاویه هست که اساسا قائل بود به این معنا و شعر می گفت می گفت اصلا قرآنی نیست روایتی نیست پیامبری نیست اینها باید بروند به کنار حکومت به دست افرادی باشد که سرمنشا جاهلیت دارد لذا مقام معظم رهبری فرمودند غدیر منطق مستحکم اسلام در نفی سوکولاریزم هست باز فرمودند که هر اختلافی در جهان و سرزمین های اسلامی دیده می شود بین شیعه و سنی بدانند مردم که از ناحیه انگلیس هست ازناحیه امریکا هست از ناحیه رژیم اشغالگر قدس هست وحدت بین شیعه و سنی و فرق اسلامی یک واجب هست که همه باید مراعات کنند پس از آن فرمودند که مبدا تولید گروهک های تروریستی مثل داعش خود امریکاست و متحدان امریکا در منطقه که الآن اینها همه جمع شده اند برای مبارزه با داعش خود درست کردند و خودشان هم ادعا می کنند بعد از بی آبرویی شان که ما مبارزه می کنیم معلوم هست که مبارزه نمی کنند هدف اینها تضعیف سرزمین های اسلامی است که داعش و النهضه و این گروه های تروریستی در انها هست اینها به دنبال نابودی و از بین بردن خط مقاومت در قبال رژیم اشغالگر قدس هستند نه به دنبال نفی و مبارزه با گروه های تروریستی همچنین در دیداری که با رمضان عبدالله دبیرکل جبهه جهاد اسلامی فلسطین و هیات امرا داشتند فرمودند که پیروزی غزه وعده الهی است و بشارت دهنده برای پیروزی های آینده و فرمودند که باید بر ذخایر قدرت و آمادگی در غزه افزوده شود و فرمودند که باید ساحل غربی هم در عرصه میدان با رژیم اشغالگر قدس وارد شود و جغرافیای مقاومت گسترده شود رمضان عبدالله ضمن تقدیر و تشکر از نقش مقام معظم رهبری و ایران در پیروزی غزه بیان داشتند که پیروزی مردم فلسطین بدون حمایت ایران امکان پذیر نبوده و بیان کردند که امید داریم انشاءالله نماز را با شما در فلسطین و قدس شریف بخوانیم تشکر و قدردانی می کنم از همه برگزارکنندگان مراسم عید غدیر به ویژه دستگاه هایی که با بنیاد بین المللی غدیر همکاری کردند و این بنیاد گرانقدر که الحمدلله استان بوشهر سراسر در این ایام غدیری بود روز شنبه روز تربیت بدنی و ورزش هست و آغاز هفته تربیت بدنی ورزش یک مقوله مهم برای سالم مانی و سالم سازی جامعه هست و باید مسئولین بر این نکته و این مقوله توجه ویزه کنند و در استان ولایت مدار بوشهر که دومین استان جوان ایران هست باید مسئولین عنایت خاصه ای از مقوله ی ورزش داشته باشند نکاتی است عرض می کنم در این رابطه امیدوارم عنایت کنند و توجه داشته باشند به حوزه ورزش گسترش زیرساخت های ورزشی استادیوم ها ورزشگاه های سرپوشیده محیط های کوچک و بزرگ ورزشی را تولید کنند برای آنکه جوانان نوجوانان میانسالان به راحتی این فضاها در دسترس آنها باشد توسعه فرهنگ ورزش همگانی همانطور که مقام رهبری فرمودند ورزش برای همه لازمه به ویژه کسانی که سنی از آنها گذشته در حوزه سلامت ، سلامت جسمی و روانی بسیار برای آنها مفید هست پیشرفت دانش بنیان در عرصه مدیریت ورزشی و تولید و پرورش و تربیت ورزشکاران نخبه و بااخلاق حمایت از تیم های ورزشی و ایجاد سامانه مدیریت اقتصاد ورزش در استان که به شدت این استان را دچار آسیب کرده بسیاری از مراکز صنعتی مراکز دولتی مراکز خصوصی حتی هستند که از این استان استفاده می کنند اما خدمات آنها هم در عرصه فرهنگی و هم عرصه ورزشی بسیار ضعیف هست باید به این جوانان د رعرصه ورزش کمک کرد اگر به حوزه ورزش کمک نکنند جوانان ما فضاها و محیط های دیگری آنها را جذب می کند دو حوزه فرهنگ گسترش فرهنگ دینی و اخلاقی و فرهنگ همگانی کردن ورزش و حمایت از حوزه ورزش یک ضرورت هست در این استان من بارها این را تکرار کرده ام لاکن هرچه این جوانان هرچه عزیزان حوزه ورزش اقدام می کنند به در بسته می خورند باید تدبیری در این عرصه شود روز یکشنبه روز نزول آیه تطهیر و روز مقابله و روز خاتم بخشی امیرمومنان علی ابن ابیطالب و همچنین روز دوشنبه سالروز نزول سوره العطا در شان امیر مومنان حضرت زهرا و فرزندان گرامی این زوات مقدسه هست گرامی می داریم این روز و افتخار می کنیم که ما رهرو راه بزرگانی هستیم که این چنین خداوند در شان شان آیه نازل می کند روز دوشنبه روز خانواده و تکریم بازنشستگان هست خانواده ، کوچکترین بخش از جامعه است اما بزرگترین در عرصه خدمت تربیت و سلامت جامعه . باید  پدر و مادر ، فرزندان این کانون را با نور خدا نورانی کنند و یک فضایی آماده کنند که از حیث تحصیل از حیث اخلاق از حیث معنویت از حیث ادب این خانه و خانواده نمونه باشند خانواده کانون صمیمیت گرمی ایمان و تقوا و اخلاق باشد من همچنین به بازنشستگان عزیز که عمری زحمت کشیدند در ادارات باید عنایت ویژه شود باید تکریم ویژه شود الحمدلله کارهای خوبی شده اما برای ان حالت آرمانی فاصله هست محکوم می کنیم حکم اعدام شیخ نمر باقرالنمر روحانی آزاده و شیعی که به خاطر مخالفت با رژیم وهابی عربستان بیدادگاه ان کشور حکم اعدامش را داده یک روحانی شیعی فریاد زده از ظلم و بیداد یک رژیمی که با هیچکدام از موازین حقوق بشری همراه نیست آن مجامع حقوق بشری که این قدر منحرف و ممتن چرا فریاد نمی زنند چرا محکوم نمی کنند عربستان را این به این خاطر هست که آنها دستشان در یک کاسه هست انها حقوق بشر را این طور تعریف کرده اند حقوق بشری که به سود جهان سلطه هست هرچیزی که به سود انگلیس اروپا جهان سلطه رژیم اشغالگر قدس هست می گویند حقوق بشر . هرچیزی که به دنبال استقلال و آزادی و اسلامیت و حریت انسانی است می گویند ضد بشری است حزب الله لبنان را محکوم می کردند د رحالی که به دنبال حراست و صیانت از کشور خود بود لبنان می گفتند گروه تروریستی هست اما داعش را درست کردند الان این افراد شده اند حامی حقوق بشر دایه دار حقوق بشر یک روحانی جلیل القدر تحصیل کرده مگر چه گفته گفته شما تبعیض قائل هستید شما رژیمی هستید مستبد جنایتکار نه به زنان رحم می کنید نه به مردان رحم می کنید نه حقوق بشر می شناسید نه تاریخ سالم دارید بیایید به خودتان بیایید الان حکم اعدامش را دادند . باید مجامع حقوق بشری دفاع کند باید جامعه اسلامی مجالس اسلامی دولت های اسلامی محکوم کنند و مردم ایران به ویژه مردم ولایت مدار بوشهر این حکم داشت شدیدا محکوم می کند .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.