نمازجمعه ۲۵ تیر ماه ۹۵

خطبه اول

در خطبه اول بنابر این گزارده ایم  که از راه خدا سخن بگوییم  راهی که سعادت و رستگاری در پی دارد و موجب نجات وکمال انسان میشود راهی که راه قران است راه انبیااست وخاتم الانبیا محمد مصطفی (ص)  بر آن تاکید داشته یکی از آموزه های راه خدا عفاف وحجاب است که چون در هفته ی عفاف وحجاب اسلامی به سر میبریم پیرامون این موضوع مقداری سخن بگوییم خداوند در قران میفرماید (یا ایها نبی  ای پیامبر   قل ازواجه وهمسران خودت  وبناتک و دختران خودت ونسائل مومنین وتمامی زنان مسلمان  این مطلب را به طور شفاف بگو یدنین علی هن من جلابی بهم کاملا خود را بپوشاند  ذلک عدناعن یعرفن این کار بسیار مناسبی است که خود را میپوشانند و وجود خود را نشان غیر نمیدهند در نتیجه فلایعزی موجب اذیت و آزار و نظر سو دیگران قرار نمیگیرد  بنابر این حکم عفاف وحجاب یک حکم الهی است یک حکم خداییست انقدر مهم است که خداوند اول به پیامبر خود میگوید (قل ازواجک وبناتک ونسائل مومنین پوشش خود را در حریم نگه داشتن  حرمت خود ختانواده و جامعه را حفظ کردن این موجب میشود  که فضای زندگی  فضای جامعه دارای یک  حرمت ویک سیانت باشد عفاف یعنی از خویش مواظبت کردن و عدم ابتلاع وسقوط در ابتذال شدن گاهی انسان در محیط زندگی خود دچار لغزشهایی میشود  اما برخی لغزشها لغزشهایی است که انسان رادر درجه ی ابتذال قرار میدهد عدم عفاف از این موارد است  از مواردی است که اگر جامعه دارای این حریم الهی نباشد اگر زنان جامعه مردان جامعه  فرقی نمیکن دارای روحیه عفاف نباشند  عفت راشخصی و عمومی مراعات نکنند تمام کانون گرم خانواده دچار اسبی میشود اگر دختری از یک خانواده طلاق بگیرد  اگر دختر خانمی از یک خانواده  مورد تعرض  مفسدان اخلاقی قرار بگیرد این پدر چقد ناراحت میشود  مادر چقد ناراحنت میشود برادر خواهر  خانواده خود او چقد اسیب میبیند یکی از عوامل  بالای امار طلاق همین مسئله عدم مراعات عفاف است اگر یک مرد  دارای عفت باشد نگاه به غیر نمیکند احترام همسر خود را نگه میدارد  چشمت به سمت غیر قدمش به سمت غیر نمیرود  از اون طرف اگر زنان ما  این نکته را مراعات کنند مصون میمانند دارای یک حریمی میشوند که حرمت در معادلات و مناسبات اجتماعی پیرامون بانوان کاملا حفظ میشود به همین خاطر است که خاتم النبیا محمد مصطفی (ص)  فرمودند (علیکم بالعفاف و ترکلذ فجور بر شما است  مسلمانان مراعات عفا کردن خویش را از ابتذال حفظ کردن وترک گناه کردن امام  صادق میفرماید (لا ایمان لمن لا حیا الیل )وامیر مومنان میفرماید ( ثمر الحیا العفه امام صادق میفرماید کسی که حیا ندار ایمان ندارد انسان با حیا که از گناه شرم دارد از محضر خدا و شرم کند که خیانت به خانواده خیانت به همسر خیانت به شوهر خیانت به این فضای پر ارزش خانواده کند کسی که حیا دارد ایمان دارد اما کسی که حیا ندارد ایمان ندارد و ثمره ی حیا عفت است خویشتن داری از ابتذال هست  حضرت مسیح (الانبینا والا الهی و علیه فتحیت وثنا .میفرماید ایاکم و نظره ای مردم بپرهیزید از نگاه حرام  فانها تذرفی  نگاه حرام در قلب انسان شهوت ایجاد میکند و کفا به حال صاحب فتنه ایندر قلب وقتی که غفت نبود نگاه به نامحرم به سمت نامحرم این مو جب میشود که در قلب حاکمیت شهوت قرار بگیرد و کسی که در قلبش شهوت حرام قرار گرفت مبتلا به فتنه میشه مبتلا به حرام میشه جامعه ی الهی جامعه ای است که در ان نهادینه شده مرد عفیف هست حریم خانواده ی خودش را حفظ میکنه احترام همسرش را حفظ میکنه نگاهش به غیر همسر ومحارم خودش نیست و قانون در زنان جامعه چنان تعامل در عرصه اجتماع دارن و زندگی میکنن که هیچ کس نمیتواند نگاهی به حرام به انها کند با حجابند با عفافند این قرد مسئله عفاف مهم هست که خداوند میفرماید ( ولا یضرب و یرجل هم طوری زنان جامعه در جامعه حرکت بکنند که محیط اجتماعی دچار اسیب نشود  خود انها اسیب نبینند  افرادی که در دل مشکلات اخلاقی دارند متعرض اونها نشند (لیولم ما یخفیم زینتهم طوری تمشی کنند طوری راه برند در جامعه حضور پیدا کنند که زینت اونها  که شرایط جسمی اونها مخفی بماند طوری نباشد که مایه جلب نظر دیگران شود اینقدر انسانهای عفیف دارای مقام هستند چه زن چه مرد که امیر مومنان (ع ) میفرماید لکال لکاد عفیف ان یکون ملک الملائکه ) انسان عفیف نزدیک هست که در مقام فرشتگان قرار بگیرد این عفت موجب این میشود که روح اعتماد در خانواده ها حاکم بشه اما اگر عفت در جامعه نهادینه نباشه یک جوان که میخواد همسر برای خودش انتخاب کنه اون همسری انتخاب میکنه  نگاهش به غیر همسر و محارم خودش نیست وبانو در جامعه زنان جامعه چنان تعامل در عرصه ی اجتماع دارند و زندگی میکنند که هیچ کس نمیتواند نگاهی به حرام به انها کنند با حجابند با عفافند اینقدر مسئله عفاف مهم است که خداوند میفرماید : ولا یغربن وارجله طوری رنان جامعه در جامعه حرکت بکنند که محیط اجتماعی  دچار اسیب نشود خود اونها اسیب نبینند افرادی که در دل مشکلات اخلاقی دارند متعرض اونها نشند لیولم ما یخفین من زینته طوری تمشی کنند طوری راه برن در جامعه حضور پیدا کنند که زینت اونها شرایط جسمی اونها مخفی بماند طوری نباشد که مایه جلب نظر دیگران شود اینقدر  انسان های عیف دارای مقام هستند .چه زن چه مرد که امیر مومنان (ع) میفرماید :لکاد العفیف ان یکون ملک الملائکه انسان عفیف نزدیک هست که در مقام فرشتگان قرار بگیرد این عفت موجب این میشود که روح اعتماد در خانواده ها حاکم بشه اما اگر عفت ذرجامعه نهادینه نباشه یک جوان که میخواد همسر برای خودش انتخاب کنه که اطمینان داره به وفاداریش اما کسانی که در جامعه اینگونه میکنندو بد عمل میکنند نمیتواننتد دیگران برای ازدواج به اونا اعتماد کند لذا روح اعتماد خانواده ی در جامعه  به هم بریزد  بحث عفاف وحجاب در ادیان الهی شما حضرت مریم را مشاهده بفرمایید بیشتر تاریخ ادیان هاجر و سارا زنان حضرت ابراهیم را ملاهذه بفرمایید حضرت خدیجه را در تاریخ بخوانید و اوج تجسم عینی عفاف و بزرگی حضرت فاطمه سلام الله علیها مشاهده کنید  ملاحظه میکنید عفیف تریرن و محجب ترین  و حافظو پاسدار حریم زندگیه شخصی خود در اوج است واینها برای ما الگو هستند باید جامعه را طوری  مدیریت کرد طوری طراحی کرد که حریم بانوان حریم زندگی اونها  حریم کانون خونواده مصون نگه بدارد این کار مهمی است اگر شما ملاحظه میکنید کانون خانواده ها دچار اسیب میشود حوادث تلخی در جامعه ها رخ میدهد بخش عظیمی از ان  به خاطر عدم مراعات عفاف به حجاب است  و این نکته ی بسیار مهمی است  با کارهای فرهنگی با کار های مدیریتی با برنامه ریزی های صحیح در تمامی لایحه های جامعه چه اداری چه غیر اداری و در یک فضایی پر از نگاه الهی باید این مسئله صورت بکیرد و الا جامعه دچار اسیب میشه صهنیونیسم  بین الملل در نشست هاشون بر این مسئله اذعان کرده اند که کانون خانواده ها از هم شکسته شود در ایران و در جهان اسلام باید حریم و صیانت خانواده از بین بره لذا شبکه های ماهواره ای بسیاری  درست کردند و شما می بینید فیلم هایی که ایجاد میکنند فقط یک هدف داره از بین بردن کانون گرم خانواده  گسترش طلاق و از اون طرف ایجاد ابتزال  وروابط نامشروعه اخلاقی برنامه ی صهیونیسم بین الملل است اگر شما میبینید فیلم ها میسازند ماهواره ها تاسیس میکنند این همه خرج میکنند نه به خاطر خدمت به مردم ایران است به خاطر از بین بردن فرهنگ اسلامی در جامعه و از ان طرف شکست انقلاب است در اوندوروس این کار را کردن پخش مواد الکلی و مشروبات ایجاد ارتباطات نا مشروع ابتذال اخلاقی بی بند باری   ورنگاره های اجتماعی ایجاد کردن و اندولوس که به سختی به دست مسلمانان فتح شده بود به راحتی از بین رفت و به سادگی مسلمانان انجا شکست خوردن  همگی مسئولند همه ی مسئولان که در یک فضای  پر از معرفت فرهنگ مدیریت با والدین در خانواده ها در عرصه تربیت ای مسئله ی مهم الهی را پاس بدارند حفظ کنند و گر نه این موجه ابتذال موج حریم شکنی اجتماعی به تمام خانواده ها سرایت خواهد کرد متلقه ها بسیار خواهند شد تعرضات اجتماعی بسیار خواهد شد عدم ازدواج جوانان زیاد خواهد شد مشکلات نسلی بسیار عمیق خواهد شد این ها نکاتی است که در ادیان الهی مطرح بوده در اسلامم مطرح شده  عبرت های اجتماعی هم بوده تجربه های تاریخی هم بوده و باید همگان در این عرصه عنایت داشته باشند توجه کنند این پیام خداست فرمان خداست حتی به پیامبرش  خدایا به همه ی ما معارف اسلامی  و عمل به ان عنایت بفرما

خطبه دوم

در خطبه دوم  پیرامون چند موضوع به اختصاص سخن می گوییم مقام معظم رهبری  حضرت امام خامنه ای در دیدار های اخیر خود پیرامون چند موضوع سخن گفتند و تاکید داشتند که یکی از ان موارد عدالت اقتصادی است عدالت اقتصادی یعنی هر چیز به اندازه به جای خود و برای همه یعنی هرکس به اندازه تلاشی که میکند  در امد داشته باشد هرکس که در فضایی از زندگی در عرصه ی اقتصاد کار میکند در راستای قانون باشد وتمامی ظرفیت ها به امتیازات اقتصادی ازان همه باشد نه برای یک دسته ی خاص به همین جهت بارها امام را العظیم الشان به مقام معظم رهبری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این معنا تاکید داشتند یکی از شاخصه های نظام اسلامی عدالت اقتصادی است  و تحققان به توسعه وتعمیق عذالت اقتصادی یکی از ویژگی های نظام اسلامی است  متاسفانه مشاهده میشه که در برخی از موارد برخی از زمان ها عدالت اقتصادی توسط برخی مراعات نمیشه که از ان موارد همین حقوق های نجومی است که این روزها شما میشنوید و میبینید در جامعه اسلامی باید عدالت اقتصادی حاکم باشد ظلم نابرابری راند خواری سوء استفده نباید وجود داشته باشه در همه ی عرصه ها من جمله عرصه ی اقتصاد یک فرد در هر پستی که باشد باید طبق قانون متناسب با کار خودش  به دور از اجهاف و ظلم  به دور از راند خواری  و  زیاده خواهی به کار خودش بپردازه همان طوری که مقام معظم رهبری فرمودند ای مسئله حقوق های نجومی  برای تعدادیست اندک در عرصه ی مدیریت فراگیر نیست  اما همین هم در نظام اسلامی نباید باشد اما چه عواملی باعث میشه که این ظلم اقتصادی این حقوق های نجومی یک ظلم اقتصادییست چه عواملی باعث میشه  که این مسائل رخ بده مواردی است مثل سوء مدیریت  وعدم نظارت کافی توجه نکردن به هشدار های مسولان نظام و دلسوزان نظام  در برخی از موارد نبود قانون و خلا قانونی عدم برخورد قاطع با عوامل جرائم اقتصادی توجیه گریه ظلم اقتصادی توسط برخی از افراد اینا مایه این میشه که اون عدالت اقتصادی در جامعه شکسته بشه این الن یک مورد بوده حقوق های نجومی  یک مورد بوده مردم ایران  نمازگزاران جمعه دلسوزان نظام  همه به دنبال این هستند فریاد میزنند که نباید یک مورد ظلم اقتصادی  در جامعه باشه از این جهت هست که نظام اسلامی و تاکیدات بسیاری که در  اشکار به جلسات خصوصی  مقام معظم رهبری دارن در این مسئله و تاکیدات فراوان که نباید سوء استفاده از بیت المال نباید ظلم اقتصادی در جامعه باشه نباید افرادی که دسترسی به بیت المال مسلمین دارند با هر توجیه و… از بیت المال سوء استفاده کنند اینو باید مراقب باشند باید نظارت بود باید قوانینی جعل کرد که مانع این کار بشه و برخورد بشه با این افراد بیست و شش تیر ماه سالروز تاسیس نهاد شورای  محترم نگهبان هست گرامی میداریم این روز را و از زحمات این شورای محترم موثر وتاثیر گزار صمیمانه تشکر میکنیم  عزیزانی که تلاش میکنند کوشش میکنند بنای اجرا عدالت با تمام وجود دارن و امید هست که انشالله مورد توجه مسولان زیربط نیز قرار بگیرند و فضایی رو اماده کردند که انشالله شرایطی فراهم بشه برای حفظ نظام وشما میبینید که امریکا رژیم اشغالگر قدس انگلیس  اخیرا عربستان چقد علیه شورای نگهبان شایع درست میکنند به ویژه هنگام انتخابات  بحث تخریب  آنها را مطرح می کنند ایحاد یک فضایی می کنند که این شورایی که حافظ نظام است و صیانت قانون اساسی و قوانین مصوب در فضای نظام را نظارت می کند و در انتخابات حافظ حریم این انقلاب است دچار تخریب بشود . لذا باید همگان همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، امام راحل عظم الشأن تآکید می کردند همیشه این شورا محفوظ بماند، باید همه از این شورا حمایت کنند. ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تآمین اجتماعی است، صمیمانه ازعزیزانی که در خدمت مردم هستند، تلاش می کنند تشکر و قدردانی می کنیم. ان شاءالله همه دست به دست هم بدهند تلاش کنند برای رفع محرومیت ها و مشکلاتی که جامعه هدف و مددجویان بهزیستی دارند، عزیزانی دارای آسیب و چالش در زندگی هستند، در بسته ی درمان، مسکن، ازدواج، شغل، حوزه های بیمه ان شاءالله عنایت کنند، خیرین کمک کنند به این عزیزان که ان شاءالله فضایی در ایران اسلامی ایجاد شود که این جامعه دچار آسیب غیر از آسیبی که خود دیده دیگر آسیبی در فضای زندگی احساس نکند. من از همه عزیزانی که در این عرصه تلاش می کنند تشکر و قدردانی می کنم. در چند روز اخیر اروپا شاهد عملیات تروریستی بسیاری بوده، به ویژه در فرانسه. این مشکلاتی که الآن در اروپا مشاهده می کنید به این خاطر است که سران اتحادیه اروپا آمدند برایث از بین بردن جامعه اسلامی و خط مقاومت اسلامی گروه های تروریستی درست کردند، داعش درست کردند، حمایت کردند، اسلحه دادند، نفت آن ها را خریدند، در بانک ها پول آن ها را نگهداری کردند، متوجه نبودند دارند در جامعه جهانی دارند یک غده سرطانی به اسم تروریم دولتی ایجاد می کنند، گریبان آن ها را خواهد گرفت، الآن مبتلا شدند، سال ها قبل مسئولان دلسوز نظام ما به آن ها گزارش دادند، گفتند این موجی است که شما علیه اسلام و مسلمین درست می کنید اما این موج به سمت خود شما خواهد آمد. عربستان درست کرد، گروه داعش و گروه های دیگر، چه مشکلاتی درست کرد، الآن گریبان گیر خود آن ها است، اروپا این کار کرد الآن گریبان گیر خود آن ها است، آمریکا این کار گریبان گیر خودش شد. ما همه نوع عملیات تروریستی را محکوم می کنیم. چه در فرانسه، چه در غیر ان اما باید یک عزم بین الملل و یک عبرت تاریخی برای این سیاستمداران کشورهای اروپایی باشد که خود و جامعه را دچار مشکل نکنند، هر چند ما امیدی نداریم آن ها این قدر دارای صفاحت سیاسی و دارای عدم بینش و سواد سیاسی هستند که این حرف ها را متوجه نمی شوند، چون ان ها تنها به دنبال تأمین منابع مادی صهیونیسم بین الملل و جهان استکبار هستند، ان ها به دنبال آسایش مردم خود نیستند لذا این تذکر را ما می دهیم. هم محکوم می کنیم عملیات تروریستی در سراسر جهان و هم این تذکر را می دهیم به این سران کشورهای استکباری یک بار دیگر تآکید می کنیم که تولید و حمایت از تروریسم به سود هیچ کس نیست به ویژه خود شما، فرا فکنی هم نباید بکنند، شفاف در تاریخ در آمار کتاب سیاسی جهان این موجود است که شما تولید کردید و حمایت کردید تروریسم به اشکال مختلف و الآن گریبان گیر خودتان است. این معنا باید متوجه باشند که هر کس چاه برای دیگران کند این مشکل برای خودش درست کرده و الآن تروریسم برای خودشان مشکل درست کرد.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.