نمازجمعه ۲۵ اردیبهشت ۸۸

 

۲۵/۲/۸۸

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شما عزیزان نمازگزاران عزیز و خودم به مراعات تقوای  الهی سفارش می کنم . چرا که تقوا تنها را نجات انسان و  بهترین زاد و توشه برای سعادت در دنیا و آخرت است .

 

در خطبه های اول بنابراین گذاشتیم که از محبوبان خدا سخن بگوییم بدانیم محبوبان خدا کیستند چه ویژگی و خصوصیتی دارند آثار محبت خدا به آنان چیست و کدام است تا ما نیز را ه رسم آنان پیشه کنیم محبوب خدا شویم و از آثار عرشی و ملکوتی محبت خدا بهره مند گردیم در قرآن نه گروه محبوب خدا شمرده شده اند که درباره دو گروه توابین و متقین سخن گفتیم . و امروز درباره یک گره دیگری از محبوبان خدا سخن خواهیم گفت و ان نیکوکاران و محسنین است خداوند در قرآن می فرماید  و احسنوا ان الله یحب المحسنین نیکوکار باشید بی تردید خداوند نیکوکاران را دوست دارد نیکوکاری یعنی کار شایسته انجام دادن کار خیر انجام دادن احسان یعنی کاری در نهایت زیبایی شایستگی انجام دادن احسان یعنی هم خود در مقابل خدا به بهترین شکل بندگی کردن و هم در قبال مردم بهترین صورت دستگیری کردن نیکوکاری آنقدر مهم و سرنوشت ساز است که در روز قیامت کسانی که اهل عذاب اند و در قیامت باید عذاب شوند فریاد می زنند خدایا ما را به دنیا بازگردان و ای کاش این چنین می شد تا از نیکوکاران می شدی لیقول ل هی لت رلال عذاب لو عننی شیئا ف اتون للمسلمین ای راه بازگشتی برای ما بود . به دنیا تا با نیکوکاری و احسان عنوانی می گرفتیم و آن عنوان نیکوکار و بازگشتیم به قیامت تا خداوند به ما پاداش خیر دهد و ما را از عذاب جهنم نجات دهد . این قدر نیکوکاری و احسان مهم است خداوند در قرآن به پیامبرش امر می کند احسن نیکویی کن کما احسن الله الیه همان طوری که خدا به تو احسان کرد نیکی کرد تو هم نیکی کن . و خطاب به مردم نیز می کند و فرمان می دهد و احسنوا نیکوکار باشید نیکویی کنید زندگی تان پر از نیکوکاری باشید .  ان الله یحب المحسنین که خداوند نیکوکاران را دوست دارد . نیکوکار محبوب خداست که این خیلی مقام است . انسان کاری کند که محبوب خدا شوند و نیکوکاری و احسان طریق و سلوک برای خداست . هر کس نیکی کند به خود نیکی کند ان احستم احسنتم لانفسکم خدا می فرماید اگر شما نیکی کنید . به خودتان نیکی کنید ارزش نیکوکاری پیش از آنی که نصیب مردم شود نصیب آن شخصی است که نیکوکار است همان طوری که بعدی که بازگشتش به انسان است .

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.