نمازجمعه ۲۴ مرداد ماه ۸۸

خطبه ی ۲۴/۵/۸۸

«بسم الله الرحمن الرحیم»

شما عزیزان نماز گزار ار و حودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوای الهی بهترین زاد و توشه برای اخرت و بهترین راه برای جلب محبت خدا به انسان است

 

در خطبه اول بنا براین گزارده ایم که از محبوبان خدا سخن بگوییم  بدانیم محبوبان خدا کیستند چه ویژگی و صفاتی دارند  و آثار محبت خدا به آنان چیست تا ما نیز راه و رسم آنان را پیشه کنیم محبوب خدا شویم  و از محبت عرشی و ملکوتی خدا بهر ه مند گردیم  در قرآن نه گروه محبوب خدا شمرده شده اند که به چند گروه از ان محبوب ان پرداختیم و امروز نیز به یکی از ان گروه ها که محبوب خدا هستند می پردازیم و سخن می گوییم  بیان شد که در قرآن نه گروه محبوب خدا شمرده شدهاند که به چند گروه از آنها در قبل اشاره کرده ایم و این به گروهی دیگر از محبوبان خدا می پردازیم و سخن خواهیم گفت و آن مطهرین است . خداوند در قرآن می فرماید : فیه رجال یحبون عن یتطهروا و الله یحب المطهرین . کسانی هستند که جان خود را از میل به گناه و شوق به معصیت پاک کرده اند . بر وجودشان دینداری و دین مداری حاکم است و محبت خدا تمام وجودشان را فراگرفته است . و پرهیز از گناه و معصیت سرلوحه زندگیشان است انسانها در دنیا سه گروه هستند :کسانی که اخلاقشان دینی کردارشان دینی و گفتارشان دینی است . این گروه همان گروه مطهرین هستند .

گروه دوم : ختم الله علی قلوبهم کسانی که رفتارشان غیر دینی و مخالف با دین است . گناه بر وجود شان حاکم شده دلشان را گرفته ، پرده ای از حجاب آنها را گرفته که سخنان پیامبران خدا در آنها اثر ندارد .

گروه سوم گروهی هستند که از خدادور شده اند اما راه بازگشت دارند و خداوند باب توبه را برای آنها باز گذاشته است انسان تائب که توبه می کند و خدا توبه اش را می پذیرد خوشحال هستند اما خدا از او خوشحال تر است چرا که بنده اش بسوی او بازگشته است . مطهرین کسانی هستند که از گناه و معصیت دور شده اند و حب دنیا از دلشان دور است . خداوند در قرآن می فرماید : قد افلح من زکها کسی رستگار شد که خود را تزکیه و طاهر از گناه کرد بیاید با خدا باشیم که من کان الله کان الله له .

بیان شد که نه گروهند که اینان محبوب خدایند و خدا در کتاب آفرینش اینان را ستوده است . این گروه عبارتند از توابه کسانی که گناه کرده اند و بازگشته اند همین که به سوی خدا بازگشته اند ارزشمندند

دومین گروه متقین اند و مطابق با فرمان خدا عمل می کند

سوم محسنین کسانی که به مردم نیکی می کنند ،خدمت می کنند ..

چهارم صابرین :کسانی که در مقابل  شداید و گرفتاریها صبر می کنند .

پنجم متوکلین کسانی هستند که پس از یافتن راه حق به خدا توکل می کنند و از هیچ چجیز نمی ترسند

ششم مقاتلین کسانی که رزمنده اند در جبهه ها برای حفظ اسلام جان می دهند

هفتم مطهرین پاکان خدا نهم مطهرین پاکیزگان و نهم مقسطین . عدالت پیشگان . امروز به اختصار به بحث در باره توابین می پردازیم . توبه یعنی رجعت از گناه و معصیت و دامان شیطان به نیکی و خوبی و دامان لطف و مهر خدا . چقدر خدای مهربانی داریم چقدر عطوفت و مهربانی که انسان تائب محب خدا می شود . توبه یعنی از لجن زار گناه به دامان پاک ومطهر خدا و بندگی . بیش از آنکه انسان تائب از بخش گناهش خوشحال باشد خدا خوشحال است که بنده اش سوی او بازگشته است . لذا ما باید از گناه بپرهیزیم .

شیطان شش هزار سال عبادت خدا کرد اما یک گناه مرتکب شد و خدا فرمود اخرج ؛ تو دیگر در درگاه ما جایی نداری . خداوند بابی بنام باب توبه برای انسان گذاشته است که انسان هر چقدر گناه کرده باشد می تواند باز گردد گناه آثار زیادی دارد که به اختصار بیان می کنیم اولین اثر آن دوری از رحمت خدا و دوری از رحمت خدا و میل به گناهکاری

گناه انسان را چنان جذب خود می کند که دیگر انسان خود به گناه تمایل پیدا می کند . و این اثر بی آبرویی انسان گناهکار هر چند گناه در خلوت باشد . چرا که عالم محضر خداست .

هر بلایی که ما در دنیا می بینیم محصول کناه ماست . یکی دیگر از آثار کناه بحران و گرفتاری در زندگی درونی و بیرونی . دیگر اثر آن نزول بلا ، گناه عامل تولید بلاست دیگری عدم برآورده شدن دعا و دیگری صلب توفیق عبادت گناه انسان را رویت درگاه خدا می کند . گناه در یک کلام انسان را از خدا دور می کند و هر کس از خدا دور شد صید صیادان و شیطان می شود لذا خداوند می فرماید توبه کند تا رستگار شوید خدایا ما را از توابین قرار بده .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.