نمازجمعه ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۵

خطبه اول

در خطبه اول بنا بر این گذاشته ایم که از شبک زندگی اسلامی سخن بگوییم. فضائل اسلامی که موجحب می شود هم انسان در فضای شخصیت خودرشد کند و هم جامعه اسلامی در یک فضایی پر از معنویت، رشد و کمال و پیشرفت گام بردارد. یکی از این فضائل امانتداری است. امانتداری یعنی داشته های انسانی که نزد فردی است به خوبس نگه بدارد و به موقع به صاحبش بازگرداند. اگر کالایی، پولی به دست کسی سپرده شود، فردی، شخصی را امین بپندارد و به او کالایی چیزی بسپارد او به خوبی آن را نگه بدارد و به موقع به صاحبش بازگرداند، این امانتداری است. امانت گاهی مادی است، پول است، کالایی است، گاهی هم معنوی است، فردی سری از اسرار زندگی خود نزد شخصی بیان می کند، جهت مشورت و گاهی به جهت درد دل کردن، آن فرد نباید آن سر و اسرار زندگی شخص را افشا کند. او امانت سپرده و او را امین دانسته و مطالب زندگی خودش، مطالب خصوصی زندگی خودش را برای او بیان کرده. اگر شخص شنونده که امین پنداشته شده این امانت را نگه بدارد و افشا و بیان نکند، اشاعه ندهد این شخص امانتداری است اما اگر این سر مردم که پیش او است، امانت را بیان کند خیانت کرده است. لذا خداوند می فرمایند: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا » خداوند امر می کند و فرمان می دهد که انسان ها امانتی که نزدشان است تنها به اهلش برسانند و بازگردانند. نه نزد خود نگه بدارند، کالایی که نزد آن ها سپرده شده یا سری که به آن ها بیان شده آن ها نزد خودشان نگه بدارند این امانت و به صاحبش پرداخت نکنند این امانت یا این که به دیگری پرداخت کنند این می شود خیانت. به همین خاطر خداوند می فرماید: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا » مدام فرمان می دهد امانات را به صاحبش برگردانید و نه مال خود کنید و نه به دیگر دهید و یکی از ویژگی های مؤمن این است. « لَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْوَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» کسانی هستند که در عهد و پیمان و امانتداری خیلی مراعات می کنند. امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه آلاف تحیه والثناء می فرمایند:« افضل الایمان فی الامانه» نشان ایمان بالای انسان امانتداری است و زشت ترین افرات خیانت در امانت است. امام صادق (ع) می فرمایند: ای مردم بپرهیزید از مخالفت با دستورات خدا و بر شما باد که امانتدار باشید، آن کسی که شما را امین دانسته و امانتی به شما داده، امانت را برگردانید، اگر ابن ملجم که قاتل حضرت علی (ع) است مرا امین می پنداشت و به من امانتی می داد آن امانت را به او برمی گردانم. این قدر امانتداری مهم است. باز امیرالمؤمنین می فرماید: کسی که شما را امین پنداشته، به شما اعتماد کرده، امانتی را به شما داده خیانت به او نکن ولو او آدم خیانتکاری باشد و اسراری که نزد تو امانت گذاشته است فردی به او خیانت نکن، افشا نکن هر چند او به تو خیانت کند و اسرار تو را فاش کند. امانتداری از این جهت مهم است در عرصه جامع شناسی که اگر امانتداری این رویه در جامعه دچار خدشه بشود دیگر هیچ کس به هیچ فردی اعتماد نمی کند، روح بی اعتمادی در جامعه گسترش پیدا می کند. از آن طرف روح خیانت در جامعه نهادینه می شود، یعنی یک جامعه ای می شود که اعتماد نیست و از آن طرف خیانت در امانت گسترش پیدا می کند، یک جامعه ای می شود بی اعتماد، خیانت پیشه و از آن طرف هیچ کس به هیچ فردی در جامعه نگاه مثبت نمی کند، این موجب می شود که جامعه دچار اضطراب ، تزلزل، دچار سقوط شخصیتی در درون خود می شود. هر کس سلام به کسی هم می کند سلام بی اعتمادی است. تقدیر می کند تقدیر از بی اعتمادی است، خانواده ها نسبت به هم اعتماد ندارند، جامعه نسبت به هم اعتماد ندارد، یک جامعه ای می شود که اساساً در آن جامعه دیگر روح صمیمیت، روح برادری، روح انصاف ، روح اعتماد دیگر نیست، لذا امانتداری این قدر در اسلام مهم است و از نشامه های فرد مؤمن است. امام باقر (ع) می فرماید:« ثَلَاثٌ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِیهِنَّ رُخْصَهً» سه چیز است که برای هیچ کس رخصت و اجازه نیست که ان را مرتکب شود. یک ادا امانت است، هیچ کس اجازه ندارد در رابطه با امانتداری خیانت کند، چه آن فردی که با انسان امانت داده آدم خوبی باشد، چه بد باشد. دوم پیمانی که انسان بسته، باید بر سر عهدش باشد. و سوم نیکی به پدر و مادر، هیچ کس اجازه ندارد تخطی کند، چه می خواهد پدر و مادرش درستکار و خوب باشد و چه بدکار باشد. خداوند اجازه نداده در این سه مورد که انسان تخطی بکند. یکی ادا امانت، دیگری وفا به عهد و سوم نیکی به پدر و مادر. چه این کسی که به ما امانت داده آدم خوبی  و چه بد، چه آن کسی که با ما پیمان بسته خوب باشد و چه بد، چه پدر و مادر خوب باشند و چه بد. انسان باید وفا به عهد، ادا امانت و نیکی به پدر و مادر بکند، این اساس زندگی است. و در آخرخاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) می فرمایند:« لا ایمان لمنلا امانه له» کسی که امانتدار نیست ایمان ندارد و سپس می فرمایند یکی از عواملی که باعث رزق انسان می شود امانتداری است.« الأمَانَهُ تَجْلِبُ الرِزْقَ وَ الخِیَانَهُ تَجْلِبُ الفَقْرَ» امانتداری موجب ازدیاد رزق می شود و خیانت موجب فقر انسان می شود. پس بنابراین جامعه ای که در آن امانتداری است یک جامعه قابل اعتماد است، یک جامعه ای است که تمام مردم نسبت به هم روح صمیمیت، روح اعتماد دارند و جامعه ای که در آن خیانت است قابل اعتماد نیست، نمی تواند انسان در آن زندگی کند، ورود به جامعه که می کند انسان احساس می کند آن را می خواهند ببلعند اما جامعه ای که امانتدار است انسان با آرامش زندگی می کند.

 

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار مسئولان، سفیرانت کشورهای اسلامی و اقشار مختلف مردم در روز مبعث مطالب بسیار مهم و راهبردی ایراد فرمودند که در این خطبه به فرازهای مهم آن اشاره تحلیلی می کنم. معظم له فرمودند دو جریان در طول تاریخ در کنار هم وجود داشته و مثتمر بوده. یکی جریان بعثت و دیگری جریان جاهلیت. از صدر اسلام نیز با بعثت خاتم الانبیا این جریان جاهلیت که عقبه تاریخی هم داشته مستمر تا کنون وجود داشته، در مقابل بعثت رسول خدا ابوجهل ها، ابوسفیان ها، مشرکین قریش، یهود در خیبر و بسیاری از طوایف ضد دین و ضد اسلام و ضد بشریت وجود داشته و مدام جریان فشار نظام اسلامی را مدیریت می کردند. هم اینک هم این طور است، جریان جاهلیت در یک پوسته مدرن در مقابل ایران اسلامی قرار گرفته است به سرکردگی آمریکا، انگلیس، رژیم اشغالگر قدس و سرمایه دارهای صهیونیست. این در طول تاریخ بوده، هر گاه جبهه دین قوی برخورد کرده آن ها شکست خورده اند و جامعه بشری و جامعه اسلامی توانسته به پیشرفت خود ادامه دهد و هر گاه در جامعه اسلامی مشکلات حاکم شده جریان جاهلیت با قدرت ورود پیدا کرده و جامعه اسلامی را دچار مشکل کرده و این برای ما یک درس عبرت است. هر مقدار در جامعه اسلامی اقتدار وجود داشته باشد، اقتدار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، در عرصه علم و فن آوری وجود داشته باشد، جهان استکبار مجبور به عقب نشینی است و هر مقدار که ما در جامعه خود دچار تزلزل در عرصه های مختلف باشیم، پیشرفت نداشته باشیم آن وقت است که جامعیت استکباری فشار خود بر جامعه ما ایجاد خواهد کرد. فرمودند که ارکان جریان بعثت اخلاقیت، آزادگی، عدالت و بندگی خدا است. یعنی جامعه موجود در عرصه بعثت، آن جامعه که منشع حیات خود را دین قرار می دهد دارای یک عقلانیت دینی است، خرد دینی دارد، از آن طرف آزادگی دارد، وابستگی به شرق و غرب ندارد، عدالت محور است و زندگی خود را بر اساس بندگی خدا و تقوا تنظیم می کند. اما ارکان اندیشه جاهلیت عبارتند از شهوت پرستی، گسترش فساد، غضب، حرکت های سخت نظامی نسبت به نظام اسلامی و نفسانیت، خود پرستی. شما می بینید الآن در جهان جبهه استکبار چه فسادی در حیات زندگی بشر ایجاد کرده، هم در فضای مجازی ماهواره ها، هم در فضای حقیقی جوامع بشری. شما ببینید با این خوی درندگی چقدر جامعه بشری دچار آسیب کرده، بمب اتمی ساختند بر روی هیروشیما ساختند، جنگ اول، جنگ دوم، کودتاها، گروه های تروریستی چقدر ایجاد کردند و جامعه بشری را دچار مشکل کردند. و از آن طرف نفسانیت و خود پرستی، اینکه حرف، حرف ما است نه جامعه بشری، حتی سازمان ملل هم که درست کردند، این سازمان جهان استکبار است نه سازمان ملل، کدام کشور ضعیف می تواند حرفش را در سازمان ملل به کرسی بنشاند، تمام حرف ها و اندیشه جهان استکبار آنجا به تصویب می رسد. فرمودند دشمنان پروژه اسلام هراسی، اسلام ستیزی، شیعه ستیزی، ایران ستیزی دارد. یعنی آمدند در صحنه برای نابودی انقلاب اسلامی ایران چون وجود انقلاب اسلامی ایران یعنی نفی استکبار. لذا آن ها در این اندیشه هستند ایران را از پوسته روحیه و رویه انقلابی بودن، اسلامی بودن، با مکتب اهل بیت حرکت کردن تهی کنند. تهاجم فرهنگی می کنند، تهاجم سیاسی می کنند، تهاجم اقتصادی می کنند، حتی تهاجم در عرصه علم و فن آوری می کنند. آن ها به دنبال این هستند که ایران را با دو شاخصه اسلامیت و انقلابی بودن از صحنه معادلات و محاسبات سیاسی جهان حذف کنند. یک ایرانی وابسطه، غیر مستقل، بدذون نگاه انقلابی و حرکت های انقلابی، که بازار محصول کشورهای خارجی باشد، یک ایرانی که اقتصاد وابسته داشته باشد، یک ایرانی که منابع آن را دیگران غارت بکنند، ایرانی که در معادلات بین الملل هیچ جایی نداشته باشد، ایرانی که تابع اندیشه ها و برنامه های غرب باشد، آن ها به دنبال این هستند. اما بدانند ایران اسلامی و انقلابی با رهبری های مقام معظم رهبری پیشرفت خواهد کرد و پرچم آزادی جهان بر اساس آـموزه های اسلامی و نابودی جهان استکبار برافراشته خواهد کرد و با ظهور مهدی آل محمد (ص) جامعه بشری خواهد دید که افق پر طلوع ایران و اسلام از این انقلاب تمام جهان را روشن خواهد کرد و مرگ محتوم رژیم اشغالگر قدس، آمریکا و تمامی کشورهای جنایتکار را رقم خواهد زد. در ایام بسیار مبارک و فرخنده ای هستیم. تولد حضرت اباعبدالله الحسین، حضرت ابالفضل العباس نماید ولایتمداری و جانبازی و تولد امام سجاد اوج نیایش و عبادت. روز پاسدار و جانباز به تمامی مردم ایران به ویژه پاسداران عزیز، نیروهای مسلح همچنین جانبازان عزیز، ایثارگران و خانواده های محترم آن ها تبریک عرض می کنم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک هدیه الهی از ناحیه ذات اقدس باری تعالی بواسطه این انقلاب اسلامی به تمام جامعه جهانی به ویژه سرزمین های اسلامیبالاخص ایران اسلامی است. قطعاً اگر سپاه نبود ما دچار چالش های جدی در عرصه های مختلف امنیتی، دفاعی و پیشرفت های مختلف بودیم. الحمد لله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فضای ملی گذشته از حراست از مرزها و در درون جامعه اسلامی هم اینک در تمامی عرصه های پیشرفت چه فرهنگی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه حتی علم و فن آوری خدمات بسیار عالی داشته، مردم ایران هم نسبت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از همان آغاز تأسیس تا الآن نهایت احترام، عزت و اعتماد دارند. بارها عرض کردم که حمایت از سپاه و تقویت آن واجب است و تظعیف آن ازناحیه هر شخصیتی باشد حرام است. این کلام امام راحل عظیم الشأن و مقام معظم رهبری است. شما دیدید آمریکایی ها اندکی تجاوز به حریم دریایی ایران کردند. الحمدلله سپاه، نیروی دریایی سپاه چه برخوردی با آن ها کرد، به شدت با آن ها برخورد کرد، این عظمت ایران است، در عرصه پیشرفت هم شما می بینید حتی فاز های عظیم نفت و گاز و پتروشیمی الحمدلله قرارگاه خاتم الانبیاء دارد انجام می دهند، سدهای بزرگ این عزیزان پاسدار انجام می دهند، راه سازی این عزیزان انجام می دهند، در عرصه پزشکی و سلامت ورود پیدا می کنند، به کمک نظام و دولت می آیند، هرجایی نیاز می شود برای یاری انقلاب سپاه و بسیج آنجا است و این افتخار ما است. الآن در فضای بین المللی می بینید در سوریه، عراق این عزیزان سپاه وو بسیج هستند که می روند از حریم ولایت و نظام اسلامی حمایت می کنند، باید ما قدردان این نعمت باشیم. صمیمانه از تمامی مناطق سپاه چه منطقه دوم دریایی، چه سپاه امام صادق (ع) ، چه مناطق دیگری که در استان ولایتمدار بوشهر است، فرماندهان، معاونین، تمامی پاسداران، بسیجیان، خانواده های محترم آن ها صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم و یاد و خاطره شهدا، امام شهدا، شهدای پاسدار، شهدای نیروهای مسلح و شهدای مدافع حرم گرامی می داریم. الحمد لله ساخت زائرسرای مردم عزیز بوشهردر مشهد مقدس آغاز شد. شاید یکی از آرزوهای تاریخی مردم استان بوشهر این بود که در مکان های مقدس مثل مشهد، کربلا، نجف، قم مکانی مستقل داشته باشند که وقتی حرکت می کنند از استان یک سرایی، مکانی آماده جهت پزیرایی از آن ها باشد و متأسفانه تا کنون این حاصل نشده بود. خوب اقداماتی شد و با عنایات مقام معظم رهبری و تولیت آستان قدس زمین هایی به برخی از استان ها واگزار شد از جمله استان عزیز بوشهرکه الحمدلله در همین سفر اخیری که به مشهد توفیق سفر داشتیم تمامی کارهای مقدماتی آن صورت گرفت و کلنگ آغاز ساخت الحمدلله زده شد و ان شاءالله امید داریم با همکاری تمامی مسئولان عزیز، مردم، کسانی که می توانند کمک کنند، یک صدقه جاریه بسیار خوبی است، هر کس به آن زائرسرا کمک کند، هر کس به مشهد می رود، خوب ثوابی هم برای او در نظر گرفته می شود که مکانی که این زائر رفته به پول این شخص ساخته شده. الحمدلله یک بنیاد زائر هم در استان بوشهر تشکیل شده و افراد مورد اعتماد، بسیار خوب در آنجا حضور دارند، بنده هم می شناسم آن ها و الحمدلله کارهای بسیار خوبی هم انجام شده و من صمیمانه از مدیرعامل محترم، اعضا بنیاد زائر استان هم تشکر و قدردانی می کنم. زحمات زیادی در این دو سال انجام گرفته. ان شاءالله تمام استان حمایت بکنند و ان شاءالله این زائرسرا به اسم مردم بوشهر در مشهد تأسیس شود و در خدمت مردم به ویژه فقرا باشد. یعنی زائرسرایی باشد که در خدمت عموم باشد بالاخص مستمندان و کسانی که تا کنون مشهد نرفته اند و ما متأسفانه در استان بوشهر زیاد داریم. ان شاءالله ساخته شود و در خدمت مردم باشد. چون یکی از مسائلی که برای مردم برای سفر به مشهد که حدود ۲۰۰۰ کیلومتر است سخت کرده، یکی از آن ها مسئله اسکان است که هزینه بالایی تحمیل می کند. ان شاءالله این زائرسرا با حداقل هزینه ان شاءالله در خدمت مردم باشد و نام بوشهری ها در مشهد که همه جا الحمدلله پر آوازه است، آنجا هم باشد، حسینیه ای داشته باشد، مکان های عمومی برای حضور اردوها داشته باشد، مکان های خصوصی برای خانواده ها داشته باشد. چقدر باید مردم بوشهر محروم باشند و مظلوم باشند. این کارها باید ۵۰ سال قبل انجام می شد، متأسفانه کسی نبوده، الآن که الحمدلله شما خوبان هستید این را ان شاءالله انجام دهید، بنده هم با تمام وجود در خدمت هستم. ان شاءالله کربلا و نجف هم بسازیم. مردم بوشهر لیاقت همه چیز خوب دارند و باید این حاصل شود. اگر زائرسرا ساخته می شود باید بهترین زائرسرا باشد، هر جایی که نام بوشهر و بوشهری باشد باید بهترین باشد چون شما بهترین هستید. مسئولان باید قدر بدانند. هر جایی که ما می رویم ذکر و خیر شما بوشهری ها است. می گویند بهترین مردم را دارد. جون شما بهترین هستید باید بهترین خدمت را به شما بکنند. مسئولان عنایت داشته باشند، همت کنند و ان شاءالله مسئله قطار، حمل و نقل ریلی، الآن تا مشهد بیش از قریب به ۲۰۰۰ کیلومتر است. اگر قطاری اینجا باشد چقدر مناسب است، هم توسعه است و هم مردم چقدر راحت سفر می کنند تا مشهد. در یک فضایی بسیار راحت. بنده هفت سال است، قطار هم مصوب شده برای بوشهر، با دولت صحبت کردم، با مسئولین صحبت کردم، متأسفانه با توجیهات واهی صورت نمی گیرد. این درخواست مردم بوشهر است. تمام استان های جنوبی، هرمزگان، خوزستان ، تمامخ این جاها، فارس، این ها همه حمل و نقل ریلی دارند اما استان بوشهر که کنار دریا است و توسعه این استان با حمل و نقل ریلی صورت می گیرد اساساً توجیح حمل و نقل ریلی از اصفهان و شیراز با اتصال آن به بوشهر متأسفانه بارها هم ما تذکر دادیم اجرا نمی شود. این درخواست مردم بوشهر از دولت است که هر چه سریع تر حمل و نقل ریلی در خدمت مردم بوشهر بگذارند. مردم بوشهر مردمان بسیارنجیبی هستند. این باید قدردان باشند مسئولین نه اینکه اگر هواپیمایی بخواهد جابه جا شود، بگویند از بوشهر بگیرید و به جای دیگر بدهید، تأخیرها، مشکلات این شایسته نیست برای مردم بوشهر. اخیراً مردم مراجعه کردند به شدت از وضعیت هواپیمایی به ویژه پرواز تهران به بوشهر ناراحت هستند. بار قبل من تذکر دادم، درست شد، اخیراً بازاین مشکل درست شده. تأکید می کنم به مسئولین هواپیمایی کشوری نسبت به مردم بوشهر با احترام برخورد کنند و کاری نکنند مردم بوشهر زبان اعتراض باز کنند. این مردم، مردمان نجیب و شریفی هستند، مردمان ولایتمدار هستند، قدر بدانید، به همین خواطر تذکر جدی به هواپیمایی کشوری می دهیم که در رابطه با پروازهای بوشهر تجدید نظر کنند. اگرمشاهده شود که هواپیمای استان به جای دیگر داده شود شخصاً در این رابطه اقدام می کنیم و این کار صحیح نیست. مردم اینجا بیمار دارند، مشکل دارند، پرواز صبح زود که مردم ساعت ۲ یا ۳ شب حرکت می کنند به سمت فرودگاه، بعد می گویند پرواز شما با ۴ یا ۵ ساعت تأخیر یا می گویند لغو شد، این صحیح نیست. روز جوان روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت است، گرامی می داریم روز تولد حضرت علی اکبر است. تشکر می کنم از همه مسئولان استانی در این رابطه اما درخواست هایی جوانان ما دارند: ۱- حوضه آموزش و پرورش، دانشگاه ها، گسترده شود که جوانان این استان در درون استان مشغول تحصیل شوند با بهترین استانداردهای آموزشی. دوم، کلاس ها و مؤسسات افزایش مهارت فنی متناسب با کار در استان بوشهر تأسیس و گسترش پیدا کند، مثل مهارت در عرصه انرژی هسته ای، انرزی فصیلی، نفت، گاز، پتروشیمی، شیلات، آن چیزهایی که در استان است. ورزش و تفریحات سالم در تمام استان ملاحظه شود و گسترش پیدا کند فضاهای ورزشی و تفریحی سالم، جوانان ما نیاز دارند به این امور. اشتغال نیاز اساسی جوانان است. این همه صنعت در استان بوشهر با یک جمعیت بسیار کم. استان بوشهر ۱۱۰۰۰۰۰ نفر بیشتر جمعیت ندارد و این همه صنایع، ما نباید یک جوان بیکار داشته باشیم. با یک برنامه ریزی صحیح و حمایت از خانواده ها و جوان ها ایجاد اشتغال کنید. دیگری مسأله ازدواج است. ازدواج برای جوان بسیار در شرایط کنونی مهم است، یک ازدواج مناسب، خانواده ها مدیریت کنند، مسئولین ان شاءالله این وام هایی که قول می دهند. ۱۰ میلیون به پسر و ده میلیون به دختر خوب هیچ وقت دیده نمی شود. وام های سیصدمیلیونی و سه میلیاردی و سیصد میلیاردی به راحتی گرفته می شود. اما برای جوان که می خواهد ازدواج بکند باید ۱۰ تا ضامن ببرد و ۱۰ بار هم به بانک ها مراجعه کند و باز به او ندهند، صاحب بچه هم بشوند و هنوز وام به آن ها داده نشود. خوب این چه مدیریتی است. مسأله مسکن، منزل یک مدیریت باید شود، حرکت خوبس مسکن مهر شد، توسعه داده بشود. وام های ازدواج درست و سریع و به موقع داده شود، بانک ها همکاری کنند. از آن طرف هم فضای اشتغال ایجاد شود ان شاءالله تا فضایی بسیار خوب، الآن دغدغه پدر و مادرها جوان های آن ها است، استان بوشهر هم دومین استان جوان ایران است. مسئولین باید با یک برنامه ریزی دقیق برای این امور جوانان برنامه ریزی کنند تا ان شاءالله یک جامعه پر از سلامت داشته باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.