نمازجمعه ۲۴ آبان ماه ۹۲

۲۴/۸/۹۲

خطبه اول

ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین هست نهضتی که آسمانی است و مدرسه آموزش آموزه های اسلام ناب محمدی (ص) قیام حضرت اباعبدالله الحسین مایه بقای اسلام وزدودن تحریف و انحراف زنگارهای انحرافی از دین اسلام شد به طوری که اگر قیامنبود اسلام نیز همچون ادیان دیگر دچار تحریف و انحراف می گردید و معیار شاخص و خورشید فروزانی نبود که موجب تابش و نمایش و بیان دین صحیح و اسلام ناب باشد بقای اسلام سرچشمه اش قیام کربلاست قیام کربلا برای بیان اسلام ناب هست اسلامی که توسط منحرفین معرفی کسانی که به دنبال این بودند که اسلام را این گونه تحریف کنند و آن گونه اجرا کنند که خود می خواهند قیام حضرت اباعبدالله الحسین و یارانش خورشید بی غروب اسلام ناب و هدایت انسان در تمامی اعصار آینده برای فهم اسلام و اجرای اسلام هست بدین جهت پیام های عاشورا درس های عاشورا بسیار مهم هست و اساسا قیام کربلا برای بیان این درس ها و آموزه هاست بدین خاطر در این خطبه پیرامون چند آموزه و درس از قیام کربلا به اختصار سخن می گوییم یکی از درس های مهم کربلا جایگاه اساسی ایمان و تقواست در کربلا حضرت اباعبدالله الحسین و همکارانش به همگان آموختند که ایمان و تقوا جوهره اساسی شخصیت الهی انسان هست و اگرکسی دارای ایمان نباشد دارای تقوا نباشد قطعا در زندگی دنیایی دچار سقوط شخصیتی و در آخرت دچار خسران عظیم خواهد بود والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا و عمل صالحات انسان در زیان هست مگر اینکه دارای این دو شاخصه اساسی  شخصیت الهی باشد ایمان و تقوا بدین خاطر شما می بینید یاران حضرت اباعبدالله الحسین در اوج ایمان اند در اوج تقوا هستند ولشکر مقابل می بینید که در اوج بی ایمانی و بی تقوایی است از این طرف شما درود می فرستید بر شهدای کربلا و میگویید کاش ما با شما بودیم و از آن طرف لعن می کنیم و تبری می جوییم از قاتلین و اشقیا در کربلا این برای ما درس هست که بکوشیم بر ایمان خود اضافه کنیم بر تقوای خود اضافه کنیم انسان متقی محبوب خداست ان الله یحب المتقین انسانی که اهل تقواست خدا با اوست وعلم ان الله لمع المتقین و از اون طرف سرانجام انسان متقی بهشت برین هست و غیر متقین عذاب این اولین درس هست دومین درسی که نهضت عاشورا به ما می آموزد پایداری بر آرمان ها و ارزش هاست انسان در زندگی دینی خود آرمان هایی دارد ارزش هایی وجود دارد انسان باید پایداری کند در عرصه تحقق اون آرمان ها و آن ارزش ها آرمان های فردی و اجتماعی آرمان های فرهنگی سیاسی اقتصادی حتی علمی اون آرمان ها خیلی مهم هستند ارزش های اخلاقی چه اخلاقی فردی چه اخلاقی اجتماعی انسان مسلمان کسی است که آرمان های اسلامی ارزش های اسلامی را بشناسد و بر آن پایدار باشد نکند در مسیر زندگی خودش آرمان ها را فراموشکند ارزش ها را کنار بگذارد بی توجه باشد نهضت عاشورا به ما آموخت که حکومت اسلامی نظام اسلامی بر مبنای مکتب اهل بیت عصمت و طهارت یک اصل هست انقلاب اسلامی یک اصل هست باید بر اساس ولایت و مکتب عصمت و ولایت این آرمان را حفظ کرد در جهان اسلام در مکتب اسلام ارزش هایی است باید اون ارزش ها را حفظ کرد ارزش های  فردی خانوادگی اجتماعی در همه عرصه ها این آرمان ها را باید حفظ کرد و نهضت عاشورا بر همگان آموخت پایداری در رابطه با حفظ ارزش ها و آرمان ها تا سرحد جان موضوعیت دارد سومین آموزه کربلا توجه جدی به فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر هست یک واجب دینی که موجب رشد انسان و جامعه می شود و جلوگیری می کند از سقوط انسان در باتلاق مرء فضائل و سقوط انسان در گرداب های مختلف زندگی امر به معروف و نهی از منکر جوهره رشد انسان هست اولین آمر به معروف و نهی از منکر ذات مقدس باری تعالی است چه قدر اوامر در قرآن می بینیم چه قدر نواهی در قرآن هست امر به معروف و نهی از منکر یعنی هدایت و نجات اگر انسان ببیند فردی جلو او چاهی است سقوط کند در چاه نهی اش کنند جلویش بگیرند این باعث نجاتش می شود اگر کار خیری است راهنمایی اش کند این موجب رشدش می شود متاسفانه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه محدود شده به موارد جزیی خیلی فراتر از این حرف هاست فریضه امر به معروف و نهی از منکر امر به معروفیعنی هدایت انسان به سمت خوبی ها و نهی از منکر یعنی نجات انسان از سقوط در باتلاق های شخصیتی حضرت ابا عبدالله الحسین فرمودند اساسا جوهره نهضت من امر به معروف و نهی از منکر هست چهارمین آموزه جریان کربلا توجه و انس به عبادت و دعاست شما می دانید شب عاشورا حضرت اباعبدالله الحسین و یارانش تاصبح عبادت کردند و به گاه ظوار روز عاشورا به نماز ایستادند این به ما می آموزد که ای انسان ها به نمازتان توجه داشته باشید انس با دعا داشته باشید به عبادت داشته باشید این همه گرفتار دنیا نباشید از شب استفاده کنید برای عبادت خدا این همه در فضائل نماز شب احادیث داریم در رابطه با دعا و انس با خدا حدیث هست آیه هست در رابطه با توجه به نماز و وقت نماز تاکید شده انسان باید این هدایت ها را بشناسد و بپذیرد و انجام دهد تجلی عینی این انس به خدا و عبادت امام حسین و یارانشش در کربلاست پنجمین آموزه جریان کربلا ولایت مداری است شما ملاحظه کرده اید رد جریان کربلا چگونه یاران حضرت با روحیه و رویه ولایت مداری در کنار امام خود ایستادند و با جان از حریم ولایت دفاع کردند بدین خاطر هست که در تاریخ این صحابی این یاران به عنوان برترین یار از زبان حضرت امام حسین معرفی شدند فرمودند وفادارتر ولایت مدارتر از اینان دیگر وجود ندارد ولایت مداری جوهره نظام اسلامی است ولایت الهی ولایت نبوی ولایت علوی که همان ولایت اهل بیت است و ولایت فقهی جوهره نظام اسلامی است لذا تنها حجت سیاسی در هر شرایط زمان ولایت مداری است لذا آنان که ولایت مدار بودند با حسین ماندند و حماسه آفریدند و نامشان در نور تاریخ است و آنان مکه از حسین جدا شدند و یا در مقابلش لیستادند و ولایت مدار نبودند نامشان به لعن و ننگ در تاریخ برده می شود. ولایت مداری اساس هست الان نیز این چنین است در زمان غیبت جوهره نظام اسلامی ولایت مداری است و افتخار نظام اسلامی در ایران این هست که رهبر او فرزندی از تبار امام حسین است مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای . بسیاری در جریان کربلا در امتحان ولایت مداری مردود شدند و قلیلی قبول . بسیاری از کسانی که ادعای اسلامیت می کردند به گاه نیاز حمایت از ولایت با تطمیع یا تهدید از ولایت جدا شدند برخی با صدهزار درهم از شخصیت های مهم اسلام در مکه بودند با صدهزار درهم حمایت از جریان کربلا نکردند و بعد با حجاج با پای حجاج بیعت کردند حجاجی که در تاریخ همگی به عنوان یک جنایت کار می شناسند او را که رد یک شبانه روز ده ها هزار انسان مسلمان را از بین می برد این شخص با پای حجاج بیعت کرد ولی به خاطر صدهزار درهم با حضرت اباعبدالله الحسین بیعت نکرد و یاری نکرد برخی تهدیدشان کردند که اگر شما وارد صحنه شوید شما را میکشیم آنها خودشان را کنار می کشیدند اما در عوض نماد ولایت مداری حضرت ابوالفضل العباس یک لحظه از ولایت جدا نشد و به گاهی که امان نامه آوردند برای او که تو در امانی دست از حمایت از حسین بردار گفت من جانم برای حسین هست جواب مادرش حضرت زهرا چه بدهم تمام جان من برای ولایت هست میزان و معیار ارزش افراد از حیث سیاسی و حتی معرفتی میزان ولایت مداری اونهاست هر کس که می خواهد باشد در هر لباسی که باشد در هر پستی که باشد مهم نیست پست و عنوان و مقام مهم نیست در آخر همه با اندکی پارچه سفید می روند مهم ولایت مداری است و ولایت مداری به التزام عملی است نه با سخن با سخن کسی نمی توانست حسین را نجات بدهد باید چون ابوالفضل العباس دست داد جان داد آبرو دادعزت داد در رابطه با ولی در رابطه با امام الان در فضای سیاسی میزان افراد عیار افراد با ولایت مداری سنجیده می شود خیلی ها بودند در کنار علی ابن ابیطالب اما وقتی علی ابن ابیطالب نیاز به حمایت داشت سکوت کردند نیامدند در صحنه .اما برخی با جان از حریم ولایت دفاع کردند در دنیا نامشان به نیکی و در آخرت رستگارند این هم یک درس از جریان کربلا یکی دیگر از آموزه های جریان کربلا وفاداری بی توقع هست بسیاری هستند در فضای زندگی به امام به رهبر خود میگویندچه می خواهیم چه توقعی داریم چه نیازی داریم امام خود رهبر خود را برای به دستیابی متوقعات خود می خواهند و اگر اون امام اون رهبر اون توقع ها را انجام ندهد خودشان را کنار میکشند یعنی اونها ولایت مدار نسبت به امام نیستند ولایت مدار نسبت به نفس خوداند به همین خاطر درس کربلا این هست ولایت مداری و وفاداری به ولایت بدون توقع لذا اصحاب اباعبدالله الحسین به آقا عرض میکردند که چه میخواهی نه چه می خواهیم چه فرمانی دارید نه چه خواهشی داریم لذا با جان که بالاترین سرمایه انسان هست از حریم اسلام دفاع می کردند و هیچ گاه نگفتند به امام ما چه می خواهی عرض می کردند یابن رسول الله چه می خواهی اینها درس هاست اینها آموزه های کربلاست الان در فضا و جغرافیای هندسی نظام همه شخصیت ها همه جبهه ها همه حزب ها باید خدمت مقام معظم رهبری برسند عرض کنند چه می خواهید که ما انجام دهیم نه چه می خواهیم اساس ولایت مداری این هست لذا مردم ولایت مدار ایران با این آموزه حسینی تا الان نسبت به مقام رهبری این گونه اند که همه مطیع هستیم عرض می کنند چه می خواهیم و چه میخواهید خواصما باید از مردم یادبگیرد این روح ولایت مداری  و بی توقع در کربلا این را آموزش داده سوگواری و مجالس حسینی باید مجالس آموزش آموزه های اباعبدالله الحسین در بستر معرفت زایی بصیرت افزای و فضایی حزین در رابطه با جریان کربلا باشد.

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم امروز روز کتاب کتابدار و کتاب خوانی است کتاب در عرصه رشد انسان چنان مهم هست که خداوند وحی خود را به عنوان کتاب معرفی کرده است کتاب انزلناه علیک لتخرج الظلمات الی النور لذا مسئله کتاب مسئله بسیار مهمی است چه با توسعه و رشد وپیشرفت تکنولوژی آی تی که کتاب مجازی هم ایجاد شده و چه به شکل سنتی آن که به صورت مکتوب  به این خاطر ما باید در عرصه تولید کتب قوی و پرمحتوا و گسترش فرهنگ کتاب خوانی و توسعه زیرساخت های کتابخانه ها دارای یک برنامه ریزی بسیار غنی باشیم که بتوانیم از این موهبت الهی جهت رشد و کمال جامعه انسانی استفاده کنیم صمیمانه تشکر می کنم از تلاشگران عرصه کتاب و کتابخانه و عرصه کتابداری د راستان امیدوارم انشالله با برنامه ریزی هایی که دارند بتوانند انشالله به اون اهداف گسترش کتاب خوانی در استان دست پیدا کنند ازشخصیت های تراز اول جامعه هم درخواست می کنم با تولید و تالیف کتاب های غنی و پرمحتوا در این عرصه کمک کنند و کتاب هایی که دارای محتوای مناسبی نیست و دچار مشکلات هست و کتبی است که موجب سقوط شخصیت در جامعه می شود تولید نشود  امروز روز تجلیل از اسرا و مفقودینی هست اسرای ما حماسه ای در تاریخ اسلامی ایران رقم زدند که افتخار و عزت و درس آزادگی و مقاومت هست یادو خاطره شهدا امام شهدا و شهدای اسیر را گرامی می داریم این عزیزان یکی ازمظلوم ترین اقشار جامعه ما هستند عزیزانی که در اسارت شهید شدند غریبانه و الان که به سلامتی برخی برگشتهاند با تواضع فروتنی گمنامی زندگی می کنند و من از همه مسئولین تقاضا دارم در رابطه با زندگی نامه افراد و کمک به زندگی این عزیزان تلاش جدی داشته باشند از تمامی هیئات مساجد حسینیه ها مراکز دینی روحانیت عظیم الشان مداحان گرامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مسئله عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تقدیر و تشکر می کنم به ویژه مردم عزیز گرانقدر و حسینی ایران اسلامی که واقعا حماسه آفریدند و هم اینک سوگحضرت اباعبدالله الحسین فراگیر و جهانی شده و این در پرتو انقلاب اسلامی ایران هست السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک روز ۱۱ محرم هست روز اسارت حضرت زینب (س) و بازماندگان کربلاست دیروز روز بسیار تلخی بود برای جهان آفرینش برای انبیا اولیا خدا به ویژه رسولخدا امیرمومنان  و حضرت زهرا اما ناگوارتر برای همه برای حضرت زینب بود آمدند در قتلگاه هرکاری کردند این بدن امام حسین را پیداکنند نتوانستند شمشیرها را کنار زدند نیزه شکسته ها کنار زدند سنگ ها را کنار زدند دیدند یک پیکری است مرضوض یعنی خرد شده سر در بدن نداره غرق در خاک و خون هست یک نگاهی به این پیکر کرد گفت انت اخی وابن امی تو برادر منی و فرزند زهرا هستی آمدند این خاک ها را کنار زدند انسان وقتی که فردی را می خواهد نگاه کند اول به صورت او نگاه می کند یه نگاهی کرد دید این پیکر سر در بدن نداشت گفتند حسین جان هیچگاه تصور نمی کردم من زنده باشم و این صحنه را ببینم سر را گذاشتند روی سینه حضرت اباعبدالله الحسین همان جایی که هرگاه در کودکی گریه می کردند محل آرامکش حضرت زینب بود سر را گذاشتند لبها را گذاشتند روی رگ های بریده اباعبدالله الحسین بوسیدند آمدند این پیکر را حرکت دهند دیدند به هیچ صورت قابل حرکت نیست دشمنان آمدند حضرت زینب را جداکردند این بچه ها هم میخواستند بیایند امام نگذاشتند حضرت زینب رفتند این بچه ها را سوار کاروان اسارت کردند این بچه ها را یک به یک سوار می کردند وقتی خودشان می خواستند سوار شوند یادش از مدینه افتاد هروقت می خواست سوار مرکبی شود این پاها روی دست های حضرت اباالفضل العباس بود می گفت زینب جان پاتو روی دست من بذار سوار شود نمی توانستند سوار شوند نگاهی به نهر علقمه کردند گفتند این اخی العباس این دشمنان بسنده نکردند گفتند بیایین جگر این بچه ها را خون کنیم آب کنیم امدند این کاروان اسارت را از مسیر قتلگاه عبور دادند که این شهدا را ببینند این بچه ها که این شهدا را دیدند فریاد می زدند هذا اخی هذا اخی این شهدا که مشاهده می کردند این بچه ها خود راپرتاب می کردند پایین حضرت زینب همین طور که می بردند به طرف کوغه نگاه به کوفه نمی کرد نگاه به قتلگاه می کرد و از حسین جدا می شود در دروازه کوفه که رسید دید یکباره مردم کوفه دارند هلهله میکنند شادی می کنند این سر را از کجاوه که بیرون آورد دید سر ابا عبدالله الحسین به نیزه است تاب تحمل را از دست داد سر خود را به کجاوه زد گفتند ای ماه شب چهاردهم زهرا یا اباعبدالله چه زود غروب کردی باورم نمی شود این مقدر زینب باشد که من باشم حسین جان سر تو به نیزه باشد.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.