نمازجمعه ۲۳ اسفند ماه ۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

۹۲.۱۲.۲۳

خطبه ی اول :

درخطبه ی اول به مناسبت پایان سال موضوعی اخلاقی مطرح میکنم که یکی ازآموزه ها وفضائل اخلاقی اسلامی ست وآنقدر مهم است که بزرگان اخلاق وعرفان به عنوان یکی ازاساسی ترین شاخصه های سلوک اخلاقی وعرفانی مطرح کردند ودرمتون فاخر دین دراین باره سخن بسیار گفته شده وآن محاسبه وبررسی دینی کنونی خود است هرشخصی بعد ازتا نزدیکی پایان یک کار مثل پایان روز بازرگانان ملاحظه میکنند درطول روزچه کردند چقدرزیان کردند چقدرسود بردند افرادی که کارهای کلان اقتصادی سیاسی،مدیریتی میکنند نزدیکی پایان سال ملاحظه میکنند که درسال قبل چه کارها کرده اند حسابرسی از خود میکنند محاسبه میکنند کتاب،روز،ماه،سال خود را مطالعه میکنند تا آن جاهایی که اشتباه کرده اند تصییح کنند وآن جاهایی که خوب عمل کردند ادامه بدهند وآن را تقویت کنند به این کارمحاسبه گفته میشود یعنی حسابرسی ازخود،وچون نزدیک به پایان سال ۹۲ هستیم من نیزاین بحث را مطرح میکنم شاید این آموزه ی اخلاقی موجب رشد ونجات همه ی ما گرددیکی از بزرگترین خطرات حیات انسان انحراف وغفلت است انسان گاهی از خط سعادت ،رستگاری خارج میشود وغافل است که از خط موفقیت بیرون است لذا هرچه تلاش هم میکند بیشتراز راه صحیح وموفقیت حقیقی دور میگردد مثل یک شخصی که مسافر است راه را گم کرده از راه صحیح منحرف شده ودر کوره راهها تلاش میکند ولی هرچه تلاش میکند او به سمتی میرود که بیشتر گم میشود بیشتر دور از مقصد میشود وبعد از چندی متوجه میشود که کاملا دچار انحراف شده و راه بازگشتی نیست زندگی انسان هم این چنین است گاهی انسانها از خط خدا دور میشوند صراط مستقیم دور میشوند وهرچه تلاش بیشتر میکنند دچار گمراهی بیشتر میگردند (اقترب للناس حسابهم وهم فی غفله معرضون) وقت حساب انسان نزدیک است وانسان دچار انحراف وغفلت است متوجه نیست که (الیوم عمل ولا حساب وغدأ حساب ولاعمل) تمام زندگی انسان ریزو درشت چه آنهایی که انسان آشکار میکند وچه پنهان میدارد خداوند حساب آنها را دارد (ما فی انفسکم اَوتخفوهُ یحاسبکم به الله) ای انسانها هرکاری که میکنید ویا دردل پنهانش میدارید یعنی آشکارو نهان خداوند حساب آنها را دارد و وقتی انسان متوجه میشود که دچار چه انحطاطی شده که یا به گاه مرگ است ویا روز قیامت (اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحأ فیما ترکت) وقتی مرگ به سراغ انسان آید فریاد میزند خدایا به ما توان بازگشت به دنیا بده شاید بتوانیم جبران کنیم جواب داده میشود (کلا) هرگز داده نخواهد شد (انها کلمه هو قائلها) این سخنی ست ناثواب که این شخص میگوید دیگر کارتمام شده این به گاه مرگ گاهی هم در روزقیامت این چنین است فریاد میزنند (یا لیتنی لما اوت کتابیه ) ای کاش کتابم به دستم نمیدادند دیوان واعمال بدستم نمیدادند  که مایه ی شرم و ننگم باشد (ولم ادر ما حسابیه) ای کاش حساب خود را اینجا نمیدیدم (یا لیتها کانت القاضیه) ای کاش میمردم واین اعمال زشت را نمیدیدم (وما اغنی عنی مالیه)ومال دارایی ثروت قدرت(هلک عنی سلطانیه)قدرت،ثروت به درد هیچ نمیخورد در روزقیامت لذا انسان دردنیا دچارانحطاط،انحراف میشود غافل است متوجه خودش نیست کتاب خودش را ورق نمیزند ملاحظه نمیکند ومسیر رابه سمت سقوط وابتذال پیش میبرد چون متوجه نیست غافل است حساب نمیکند متوجه نیست وقتی متوجه میشود که دچاربحران شده ودر باتلاق متعفن گناه وبغض خدا گرفتار شده چه عاملی میتواند انسان را ازاین غفلت نجات دهد ازاین انحطاط وگمراهی به خدا برد محاسبه، بیداری،بصیرت بدین خاطراست که امام کاظم علیه السلام فرمودند:( لیس منامن لم یحاسب نفسه) ازما نیست اصلا از شیعیان نیست کسی که محاسبه نفسش نمیکند خودش را مورد بررسی قرار نمیدهد زندگی اش را همان زندگی (فمن یعمل  مثقال ذره خیرأ یره فمن یعمل  مثقال ذره شرأ یره) است ریزترین،کم ترین مسائل خوب وبد حساب میشود غافل است متوجه نیست برترین راه محاسبه است خودش را بررسی بکند ملاحظه بکند (لیس منا من لم یحاسب نفسه) امیرمومنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه والثناء میفرمایند:( حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا) ای مردم،ای مسلمین،ای مومنین خودتان را محاسبه کنید قبل ازآنی که به حساب شما برسند چجوریک نفرتاجر بازاری می آید دفتر اعمال اقتصادی وفروش وخرید روزش را ملاحظه میکند شما هم کتاب زندگی اتان را ملاحظه کنید ببینید درامروز چه کارخوبی انجام دادید شکر کنید ادامه بدهید واگر کاربدی شده توبه کنید جبران کنید وادامه ندهید واگر انسان این کار نکند دچار یک سقوطی میشود که کار بد میکند درمسیر بداست وفکر میکند دارد راه درست میرود خداوند میفرماید:(یا رسول الله قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا) به مردم بگوآیا میخواهید به شما زیان کارترین انسان ها را نشان دهم؟(الذین ضل سعیهم فی الحیوه الدنیا) آنهایی که دردنیا گمراه شدند،گمراه میشوند ومیدوند تلاش میکنند درگمراهی اشان (وهم یحسبون)آنها گمان میکنند (انهم یحسنون صنعا) گمان میکنند خیلی کارشان هم درست است خیلی کارشان هم خوب است از خط خارج شدند مثل قطاری که از خط خارج شده وبا شتاب میرود بعد ازچندی در دره،سقوط میکند انسان باید ازغفلت دوری گزیند متوجه خودش باشد مواظب خودش باشد خودش را محاسبه کند ودراین رابطه بادقت خودش را زیر ذره بین ببرد که کوچک ترین گناه،بزرگترین عذاب دارد لذا فضیلت محاسبه واین کار مایه ی بیداری توجه خود را در محک امتحان گذاشتن ودیدن و نامه ی اعمال خود را بررسی کردن وان شاءالله به راه راست آمدن بنشینیم حساب کنیم خیلی ها بودند به گاه مرگ آن چند روز آخر حیات ازگذشته اشان پشیمان شدند که دیگرفایده ای نداشته الان بنشینیم وخود را محاسبه کنیم دراین ماه آخرسال بنشینیم چه کاری درسال قبل کردیم چه خوبی ها چه بدی ها داشتیم ازخوبی ها شکرکنیم ازخداوند توفیق داد وادامه بدهیم واز بدی ها توبه کنیم وترک کنیم وجبران کنیم هر روزمان هم این کار بکنیم که مایه ی سعادت انسان است.

خطبه ی دوم:

درخطبه ی دوم پیرامون چند موضوع سخن میگوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای دردیدار با مسئولان نظام مقدس اسلامی ایران دررابطه با اقتصاد مقاومتی ومولفه های آن سخنان بسیارمهمی ایراد کردند که این سخنان سیاست راهبردی موفقیت اقتصاد درایران است وبرهمه ی مسئولین واجب است که این مولفه ها واین سیاست ابلاغی به احسن وجه اجرا کنندفرمودند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درواقع الگویی بومی وعلمی برآمده ازفرهنگ انقلابی واسلامی متناسب با وضعیت امروز وفردای کشوراست وبه هیچ وجه سیاستی مقطعی نیست بلکه تدبیری راهبردی برای همه ی دوران است یعنی یک نقشه ی راه با مطالعه برخواسته از فرهنگ اسلامی متناسب با وضعیت امروز وفردا والگویی بومی مناسب با جغرافیای ایران درکلان نظام اقتصاد بین الملل است واین یکی ازآرزوهای دیرینه ی دلسوزان درایران بوده درطول تاریخ حتی بعد ازانقلاب که همگی به دنبال یک نقشه ی جامع اقتصادی ویک نقشه ی راه کارشناسی شده براساس اسلام وضعیت حال وآینده وفضای بومی ایران فرمودند علل وانگیزه های تدوین این سیاست اقتصاد مقاومتی وابلاغ آن چهارچیزاست یک ظرفیت های فراوان مادی ومعنوی کشور.ایران یک کشوری ست بسیارغنی ازجهات ذخایر وازجهات منابع انسانی ودانش وتلاش یکی ازکشورهای کم نظیر درجهان است با این ظرفیت واین قابلیت ایران اسلامی میتواند باتدبیر اقتصادی دانش بنیان وهدایت هایی که مقام معظم رهبری میفرمایندسرفصل نوینی حتی دراقتصاد جهان بگشایند دومین علت فرمودند حل مشکلات مزمن ودیرپای اقتصادی درایران،ایران درطول تاریخ ازهمان زمان که خودشناخته دچارمشکلات اقتصاد بوده اقتصاد یک دانش بسیارپیچیده هم دربرنامه ریزی هم درمدیریت هم درنظارت وهم دربازتولید پروژه های نوین وهم رصد وپایش اوضاع اقتصادملی و فراملی ست به ویژه وقتی که اقتصاد دارای ارتباط بسیاروسیع درفضاهای بین المللی میشود مثل جهانی شدن که شرایط کنونی ست یک جا دچاربحران شد به دیگرجهان اصابت میکند وسرایت میکند فرمودند علت دیگری در طراحی اقتصاد مقاومتی مقابله با تحریم هاست ما یک کشور انقلابی هستیم اسلامی هستیم جهان سلطه راضی نیست که این کشوربتواند قوام پیدا کند لذا تحریم میکند ما باید یک اقتصاد مقاومتی داشته باشیم که بتوانیم در عرصه ی تهاجم اقتصادی وتحریم اقتصادی دشمن مقاوم باشیم وآخرین علتی که فرمودند برای تدبیر اقتصاد مقاومتی کاهش تاثیرپذیری اقتصاد کشور ازبحران های اقتصادی ست اقتصاد عمومأ دچار اوج  حظیظ است دردانش اقتصاد همیشه این نکته مورد بررسی وتوجه اقتصاددانان است که فضای اقتصادی همیشه دچارفرازونشیب دچاربحران روزی خوب روزی بد است ما باید تدبیری بکنیم که درهردوحالت اقتصاد ما شکننده نباشد وراهش همین طراحی واجرای اقتصاد مقاومتی ست فرمودند اقتصاد مقاومتی برای رفاه،آسایش اقتصادی جامعه است نه ریاضت وفشار اقتصادی که برخی اینگونه میپندارند وبعد فرمودند مولفه های اقتصاد مقاومتی ده چیز است یک ایجاد تحرک وپویایی در اقتصاد کشور وبهبود شاخص های کلان اقتصادی مثل عدالت محوری اقتصاد مقاومتی آمده که ایجاد تحرک وپویایی به اقتصاد بدهد شاخصه های اقتصاد،اقتصاد سالم را بالاببرد دوم توانی مقاومت دربرابر عوامل تهدید زا یکی ازمشکلات اقتصاد ایران که بارها دلسوزان برآن تاکید داشتند تهدید محوری ست هرگاه تهدیدی میشده مسئولین به فکر می افتند چه کارکنیم یک روز یک قلم نایاب میشده تدبیر میکردند که چه کار کنیم حادثه ی غیرمتقربه ای پیش می آمده خشک سالی چه کارکنیم تحریم میشدیم چه کار کنیم اینها اقتصاد تهدید محور اقتصاد انفعالی ست اقتصادی صحیح است که خود روحیه ی فعالی داشته باشد و خود حوادث را مدیریت کند نه حوادث او را مدیریت کنند ومتاسفانه ما اینگونه بودیم و راه حل صحیح جریان همین اقصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری ست فرمودند سومین مولفه تکیه بر ظرفیت های داخلی ست ایران اسلامی دارای ظرفیت های بسیار بالا است اصلا ما نیاز نداریم نگاه به خارج داشته باشیم هرچند تعامل خوب است اما تکیه خوب نیست اتکا خوب نیست اتکای به خارج به دشمن اتکا به بیت العنکبوت است اتکا به دشمن یعنی تسلیم ظرفیت های داخلی ایران بسیار بالاست چهارم رویکرد جهادی ما نیاز داریم که مسئولان ومدیران وتولید کنندگان وحوزه ی اقتصاد رویکرد جهانی داشته باشند با مجاهدت وتلاش کار را پیش ببرند نه بطی ء وآرام. پنجم مردم محوری ست همه در خدمت مردم اقتصاد در خدمت مردم وازآن طرف کار اقتصاد را به شکل مناسب به مردم واگذار کردند ششم تأمین امنیت اقلام راهبردی ست برخی از اقلام اجناس اینها راهبردی اند مثل گندم مثل داروباید دراین رابطه امنیت وجود داشته باشد کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت شما دیدید اقتصاد تک پایه ای ایران توسط دشمنان چقدردچار فشار شد به خاطر اینکه تکیه به نفت داشت تحریم کردند هشتم اصلاح الگوی مصرف مردم مسئولین باید ازاسراف پرهیز کنند برای یک کیلو برنج بسیار زحمت کشیده میشود ومتاسفانه به راحتی هم مقدارزیادش دورریخته میشود نان همین طور است آب هم همینطور است شاید بتوان گفت ما بیش ازآنی که مصرف میکنیم به شکل صحیح دورریز داریم این بسیار خطرناک است نهم فساد ستیزی ست دراقتصاد چون پول است ثروت گرها حضورپیدا میکنند وبه دنبال کسب ثروت نامشروع هستند باید به شدت با این افراد برخورد بشود وکوتاه هم نیایند باید قوه ی قضاییه باید قوه ی مجریه باید قوه ی مقننه به شدت با فساد برخورد کنند نگاه هم نکنند کی هستند چی هستند به شدت باید برخورد کننداگر از روزاول جلویش گرفته بودند الان این طور نمیشد باید نگاه نکنند که این فرد انتساب به کی دارد کی هست چه هست نگاه کنند به کارش این تقاضای مردم است که با مفسدین اقتصادی به شدت برخورد باید بشود وآخرین مولفه فرمودند  دانش محوری ست اقتصاد علم است اقتصاد یک علم بسیار پیچیده مدیریت بسیار پیچیده ای دارد نظارت مدام لازم است بلکه نه به روز فوق روز،باید مدیران اقتصادی ما طراحان اقتصادی ما فوق روز برنامه ریزی کنند ونظارت وطراحی،ما متاسفانه همیشه چند سال از زمان عقب بودیم وراه حلش همین اقتصاد مقاومتی ست که رهبرعظیم الشأن انقلاب حضرت امام خامنه ای ارائه فرمودند اخیرأ بای کی مون مدیر کل سازمان ملل وکاترین اشتن سخنانی عملی انجام دادند که با هیچ کدام از ادبیات وآداب دیپلماسی بین الملل همراهی نداشت وازمصادیق دخالت درامور کشورهای مستقل قلمداد میشود بای کی مون با تبختر،حق به جانبی میگوید در ایران آزادی نیست باید برخی از افراد که از اصحاب فتنه بودند آزاد شوند ریاست جمهور به قول خود وفا نکرده شما چه کاره ی این مملکت هستید؟شما سازمان ملل خودتان را نمیتوانید اداره بکنید ضعیف ترین مدیرکل شما هستید شما به چه جرأتی دخالت در امورسیاسی ایران میکنید ما که شما را اساسأ به رسمیت نمیشناسیم اما مواظب حرف زدنتان باشید شما نه دارای دانش سیاسی هستید نه دارای مدیریت سیاسی هستیدو نه قدرت حفاظت وحراست ازملل جهان تابع صرفه اندیشه های جهان غربید چرا دفاع از مظلومین فلسطین نمیکنید چرا دفاع از خط مقاومت اسلامی نمیکنید چرا مردم میانمار مسلمین میکشند شما چیزی نمیگویید چرا درافغانستان پاکستان آن جنایات است چیزی نمیگویید؟اما نگاهتان وصدایتان به سمت حمایت ازغرب است شما مدیر کل سازمان حمایت از جهان سلطه هستید نه سازمان ملل شما ابتدائا کلاس ادب وآداب سیاست بین الملل ببینید بعدا درحد کارمند سازمان ملل گزینش بشوید این نشان از بی تجربگی بی تدبیری،نابلدی،خامی سنی ازشما گذشته چرا اینطور بی تدبیری میکنید خیمه شب بازی شدید عروسکی شدید برای خیمه شب بازان آمریکا جهان سلطه وآمریکا وبعد ازآن کاترین اشتن وارد ایران میشود مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا وبا اصحاب فتنه به گفت وگو مینشیند اگر مسئولین امورسیاسی مطلع اند ازاین جریان که واقعا باید نگران بود واگر بی اطلاع اند باید به حال خودمان واقعا ناراحت شد که یک شخصیت شناخته شده ی سیاسی وارد یک کشور اسلامی وانقلابی میشود وبا مخالفین آن نظام مینشیند صحبت میکند وبعد ازاین مملکت به راحتی میرود آیا مسئولین ما دریک کشوردیگری که میروند میتوانند حتی بدون اجازه ی مسئولین آن کشور با یک نفر شهروند آن کشور دیدار داشته باشند تا چه برسد به مخالف،این حرکات با عزت سیاسی اسلامی واقتدار دیپلماسی ایران سازش ندارد این عمل خلاف آداب دیپلماسی وباعث تضعیف عزت سیاست ایران است مسئولین باید جواب بدهند عزیزان مردم ولایت مدار ایران مردم استان ولایت مدار بوشهر فتنه ها درپیش است عزیزان آماده باشید  یک فتنه ی بزرگ بین المللی شروع شده اگر فتنه ها سابق داخلی بود الان میخواهند بین المللی فتنه کنند ولی سردمداران جهان سلطه مزدوران و،وادادگان داخلی بدانند مردم ولایت مدار ایران با تمام وجود فرمان مقام معظم رهبری وبا تابعیت جان نثارانه تمام توطئه های جهان وفتنه ها را نابود خواهند کرد شما فکر میکنید ایران اکراین است گرجستان است رومانی ست ایران مملکت آقا امام زمان است مملکت شهداست مملکت ولایت است این آرزو را به گور خواهید برد که یک روزی یک منصب سیاسی درایران داشته باشید.در هفته ی گذشته درایام گرامیداشت روز بوشهر حوادثی رخ داد که موجب تاسف تاثر،ناراحتی وگلایه ی کردم مومن متدین انقلابی به ویژه خانواده ی شهدا گردید با تماس هایی که با بنده می گرفتند که در مشهد بودم خیلی اظهار ناراحتی میکردند اظهارگلایه میکردند وطوری بود که استان وشهر را به یک سمت التهاب پیش برده بود من ابتدائا از فرزندان انقلابی ام از مردم تقدیروتشکر میکنم ازاصحاب رسانه تقدیروتشکرمیکنم که قانون مدارعمل کردند برخورد غیرقانونی نکردند دریک فضای تذکررسانه ای با قلم،با بیان ناراحتی خودشان اظهار کردند مخالفت خودشان را بیان کردند واین نشان ازشخصیت رشد وکمال این جوانان واین مردم عزیز دارد همین نگاه،نگاه مقام معظم رهبری ست بنده ازهمان مشهد تماس داشتم وقبل ازآن هم که رفته بودم برخی ازاین کارها دیده بودم کارهای خوبی بود مثل بازسازی اعزام به جبهه خیمه های معرفت گرامیداشت ازبزرگان دانشگاه،حوزه اما این جریان موسیقی وحوادثی که کنارآن بود وغیرقابل کنترل دل بسیاری را به درد آورد آن هم درایام فاطمیّه من جدا ندیده بودم وقتی آمدم بوشهر دلم نمی آمد این فیلمی چیزی است ببینم خدا شاهد است چند سال است بنده درشورای فرهنگ عمومی همین نماز جمعه درسخنرانی ها شرکت کردم ازمسئولین گله کردم برنامه دادم کمیسیون ها ایجاد کردم نیروگذاشتم سخن گفتم هزینه کردم شخصیت خودم را(بهشان) گفتم بدحجابی موجب افزایش آمارطلاق دربوشهرشده هرشش ازدواج دراین استان یک طلاق دارد کارشناسان دادگستری رسمأ بیان کردند پنجاه درصد ازآمارطلاق بخاطربدحجابی ست وجذب (مردان شوهردار) به افراد دیگری،فریاد زدم  حریم زنان را نگه بدارید حریم همسران را نگه بدارید سه کار بزرگ درعرصه ی تحقیقات وپژوهش که درایران بی نظیر است دادم بررسی کردند صفحات بسیارزیادی تحقیقات ومطالعه شد وبه مسئولین دادم رنج ها کشیدم با این مسئولین و(بهشان) تذکردادم راه دادم احترام کردم ازاین تریبون یک کلام نگفتم همه را دعوت میکردم دفتر خصوصی (بهشان) میگفتم درشورای فرهنگ عمومی این مطالب بارها به زبان بسیار ملایم بهشان عرضه کردم تحلیل علمی برایشان داشتم اما متاسفانه شما میبینید که همین چند لحظه قبل تعداد زیادی بانوی متدینه به بنده گفتند که اوضاع بدحجابی ما را نگران کرده به ویژه درایام نوروز،این پیام زنان است این مسئله باعث شد که استان یک حالت التهاب بگیرد ناراحت بشوند بنده بخشی ازحواشی این جریان را دیدم خدا شاهده قلبم ناراحت شد استان ولایت مدار،استان دینی،استان آقا امام زمان درآستانه ی ایام فاطمیه به خودش حادثه ای ببیند که آدم شرم کند جلوی آقا امام زمان خجالت بکشد جلوی حضرت فاطمه ی زهرا(س) آیا این کارها امام زمان راضی ست؟حضرت زهرا(س) راضی ست؟یک عمر علما درس خواندند یک عمر مردم متدین مطالعه کردند شنیده اند که این امورصحیح نیست مقام معظم رهبری می فرماید فرهنگ اساس است مثل هواست اقتصاد مثل هوا نیست هوا اگرمسموم شد تنفس شد انسان نابود میکند فرهنگ هم مثل هواست مسئله ی اقتصادی قابل جبران است ولی مسئله ی فرهنگی قابل جبران نیست نابود میکند مقام معظم رهبری وتمامی مراجع این فتوایشان است دررابطه با موسیقی مبتذل موسیقی مطرب ومبتذل آن موسیقی ست که به سبب آن انسان ازخداوند وفضائل اخلاقی دورشده وبه سمت بی بندوباری وگناه سوق داده میشود این برنوازنده وشنونده حرام است این فتوای مراجع است این فتوای آقاست حواشی آن امورات دیگری بوده مناسب نیست استانی که اخلاقی ست بزرگان اخلاق اینجا بودند استان شهید پروراست استانی ست که ازجهت اعزام به جبهه اول است نظام تمام مردم روحیاتشان اخلاقی ست الهی ست شاهد این چنین صحنه ها باشد که برخی هم آسیب ببینند که مواجه بشوند به نابینایی.بنده دیشب صحنه ای درشهر دیدم که خدا شاهده جلوی حضرت زهرا (س) خجالت کشیدم دیدم ایام فاطمیه است عروسی دراین شهر است امشب شب شهادت حضرت زهرا(س) است دیشب عروسی بود آیا مردم اطلاع ندارند کسی نیست به آنها تذکر بدهد؟ نیروی انتظامی عزیزما مسئولین محترم ماخدایا توخودت میدانی من حجت برهمه سالهاست تمام کردم حریم همه را نگه داشتم یک کلام ازاین تریبون به کسی انتقاد نکردم برادرانه دعوت کردم صحبت کردم صحیح نیست خدا شاهده صحیح نیست عاقبت خوبی ندارد دشمن به دنبال ابتذال است به دنبال انحطاط است مواظب باشیم مراعات کنیم بیایید بنشینید ببینید آینده ی اسلام آینده ی انقلاب آقا امام زمان حضرت زهرا(س) اهل بیت عصمت وطهارت علیه ام السلام ازچه چیزی راضی هستند هرچیزی راضی هستند همان را انجام بدهیم هرچه راضی نیستند انجام ندهیم مناسب نیست مردم ازنشاط شادابی سرزندگی مخالفت ندارند ازابتذال ناراحت میشوند ازانحطاط ناراحت میشوند جوانان ما الان اشتغال ندارند ازدواجشان مشکل پیدا کرده ازجهت اقتصادی به شدت دچاربحران اند درتحصیل مشکل دارند میخواهند یک رشته ی تحصیلی را کارشناسی بگیرند باید میلیون ها خرج بکنند ما به این فکرباشیم  به فکرجوان ها باشیم به فکر دختران دم بختی باشیم که خدا شاهده درهمین آستان من آماری دارم که نمیگویم به شما که چقدر پسرها ودخترهایی هستند که بخاطر نبود جهیزیه ها،منزل،یا شغل این آقا دچار مشکل اند ازدواج نمیکنند برخی ده سال است گرفتارند افراد مستعد این استان،استان ظرفیت ها واستعدادهاست پول ندارند بروند تحصیل کنند این استان نیاز به نگاه جدید دارد بارها هم من عرض کردم نگاه به نوشتن سند چشم انداز بوشهر افق ۱۴۰۴ با نگاه مقام معظم رهبری دارد خودم شروع کردم نوشتم بزرگان را دعوت کردم نیاز به نقشه ی راه دارد برای توسعه نیاز به تولید منابع انسانی کارآمد دارد نیاز به بازتولید پروژه های نوین دارد برای استان بوشهر ننگ است و زشت است برای استان بوشهر زشت است که فقیری باشد صبح،ظهر،شب نان وگوجه بخورد درکنار تاسیسات عظیم پارس جنوبی اینها را درست کنید مسئولین به خودتان بیایید چرا شما توجه نمیکنید خداوند به شما یک چند صباحی مسئولیت داده مسئولیت هم که الان بیش ازدوسال طول نمیکشد استفاده کنید ازاین فرصت جهت خدمت به مردم وازآن طرف مسئله ی فرهنگی این استان استان فرهنگی ست هیچ کس مخالف نشاط وشادابی وموسیقی مشروع وحلال نیست اگرمخالفت میبینید به خاطر حواشی ابتذالی واحیانأ موسیقی حرام است که این جوان ها این چنین الان پرشور اعتراض کردند من ازمسئولین برگذارکنندگان تمامی این اشخاصی که این امور را مدیریت میکنند برنامه ریزی میکنند اجرا میکنند تقاضا دارم به عنوان نماینده ی مقام معظم رهبری تاحالا این کلام را هیچ گاه به کار نبردم من خادم مقام معظم رهبری هستم من مطیع محض مقام معظم رهبریم من جانم را برای مقام معظم رهبری گذاشتم این کلمه را هیچگاه به کار نبردم به عنوان نماینده ی مقام معظم رهبری ازشما خواهش میکنم مسئولین خواهش میکنم ازفرهنگ ابتذال دوری کنید وبه فرهنگ دینی فرهنگ انقلابی توجه ویژه داشته باشید ما یک استان ولایت مداردینی فرهنگی انقلابی ما چند روزقبل میزبان مادرشهید صبوری بودیم اینهمه یادواره های شهدا برگذار میشود چرا باید یک شرایطی فراهم بیاید که کلیپ درست بشود ودرسطح ایران پخش بشود وبوشهر رااینطور بشناسند درحالی که بوشهر استان نوردین است این طور معرفی بشود بوشهر این نکته ی مهمی ست که مسئولین مراعات کنند خدا شاهد است من در تفسیرقرآن کلمه ی تذکر به کار بردم گفتم من تذکرمیدهم به عزیزان به همه ی مسئولین صدر به زیر فرق نمیکند ازباب ارشاد ازباب امربه معروف ازباب برادری تذکر میدهم یکی ازآقایان گفتند اخطار بدهید من تقاضا دارم مسئولین حریم دین را نشکنید شاید یک برنامه فکر میکنید مناسب است نه حواشی اش بسیارخراب است حواشی خراب دارد تنها به خودش نگاه نکنید نگاه به لوازم ومفاسدش هم داشته باشید آن اطرافش امیدوارم دراین استان دیگراین حوادث پیش نیاید واگراین چنین پیش آمد مطمئن باشید فرزندان انقلابی جوانان تمامی این مردم برخورد انقلابی وقانونی خواهند کرد ازهمه هم تقاضا دارم با آرامش با قانون مداری حفظ حریم،حفظ حریم اخلاق عزیزان اخلاق اخلاق،تقوا،تقوا،تقوا حفظ حریم اخلاق حفظ حریم تقوا حفظ تکریم دیگران حفظ پزیرش انتقاد وتصحیح امور به این مسائل نگاه بکنیم.

اسلام وعلیک یا فاطمه ی زهرا(س) یا بنت رسول خدا[۱]

 

پایان

[۱]درادلمه روضه ی حضرت فاطمه ی زهرا(س)

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.