نمازجمعه ۲۲ شهریور ماه ۹۲

۲۲/۶/۹۳

خطبه اول

یکی از آموزه های مهم اخلاق اجتماعی در عرصه زندگی اسلامی احترام به دیگران و حفظ حریم آبرو و عزت انسان هاست انسان کرامت دارد شرافت دارد چنان که خداوند جهان آفرینش و نظام تشریع و دین را برای او وضع کرد و نازل فرمود بدین خاطر هست که انسان یک حریمی دارد یک حرمتی دارد انسان مومن انسان مسلمان که باید همه حافظ اون حریم باشند نه متجاوز به اون حریم و اون جایگاه شکست حریم انسان مومن انسان مسلمان از بی احترامی و حتک حرمت بیت الله الحرام سخت تر هست غیبت کردن تهمت زدن افترا بستن نمامی اینها باعث می شود که حریم انسان مسلمان و انسان مومن بشکند و کسی که این چنین می کند مرتکب گناه کبیره شده است حریم شکنی به دو شکل صورت می گیرد یکی زبانی است دیگری رفتاری بلاء الانسان من اللسان بلایی که بر سر انسان می آید و به سر انسان های دیگر می آورد از زبان هست در حدیث هست که اکثر خطایا و گناهان انسان از زبان هست و برخی از حریم شکنی ها نیز رفتاری است تهدید دیگران به اشاره مسخره کردن دیگران با یک رفتار و آبروی دیگران بردن با کاری انجام دادن یا کاری انجام ندادن به همین خاطر هست که در قران آمده است ویل لکل لهزه لمزه نفرین و ننگ و آتش جهنم از آن کسی باد که دیگران با تحقیر  می کند تضعیف می کند شخصیت اونها را خورد می کند با رفتارش به همین خاطر هست باید انسان هم زبانش و هم رفتارش کنترل کند مواظبت کند نکند خدایی نکرده حریم انسان مسلمانی مومنی را بشکند به همین خاطر این خطبه و در نمازهای آینده پیرامون حرمت انسان مومن و مسلمان و حرام بودن شکست حرمتش مقداری صحبت کنیم چون بیشترین مشکلات خانوادگی و اجتماعی در تمامی ابعاد از این ناحیه است گاهی یک دروغ گاهی یک غیبت گاهی یک تهمت زندگی ها را از بین می برد بیشترین اختلافات خانوادگی از ناحیه هعمین زبان هست  بیشترین اختلافات کاری اجتماعی از ناحیه همین زبان هست از ناحیه حرمت شکنی و بی احترامی به انسان هاست همان طوری که عرض شد گاهی این حرمت شکنی با زبان هست گاهی با رفتار اما حرمت شکنی زبانی اشکال مختلفی دارد یکی از اونها غیبت هست غیبت یعنی پشت سر انسان مومن و مسلمان حرفی و سخنی گفتن که موجب ناراحتی و دلگیری او شود این می شود غیبت چ راست باشد اون مطلب چه دروغ فرق نمی کند برخی ها که تذکر به اونها داده می شود غیبت نکن میگه این که راست می گوید اگر راست نباشد هم تهمت است هم دروغ است هم غیبت است اگر راست باشد این غیبت است گاهی می گویند من جلو خودش هم می گویم خب جلو خودش بگویی یک نوع گناه است پشت سرش بگویی یک نوع گناه دیگری است شکل دیگری است گاهی می گویند همه می فهمند خب شمایی که به این شخص می گویید که نمی فهمد غیبت هست توجیه گری در عرصه غیبت بدتر از خود غیبت هست بنابراین غیبت یعنی پشت سر انسان مومن و مسلمان سخن گفتن که موجب ناراحتی و دلگیری او می شود و چه قدر زندگی ها به خاطر همین غیبت که از بین نرفته زن ها از شوهر شوهر از زن ها ناراحت نشدند دوست از دوست همکار نسبت به همکار این غیبت موجب آشوب در زندگی ها می شود به همین خاطر خداوند فرموده لایتبع بغضکم بعضا هیچ کس نباید غیبت کند حرام است بعد می فرماید می دانید در حکم چیست در حکم برادر مرده خود خوردن هست غیبت این چنین است چون انسانی که نیست مثل شخصی است که مجود ندارد مرده است و فردی که غیبتش می کند گویا شخصیت این انسان را زیر دندان خود له می کند امام صادق (ع) می فرماید الغیبه حرام علی کل مسلم غیبت بر همه مسلمانان حرام است و انما تاکل الحسنات غیبت حسنات انسان اعمال خیر انسان را نابود می کند کما تاکل ذالنار الحطب همانطوری که آتش هیزم را نابود می کند رسول خدا (ص) می فرمایند من الختاب مومنا هرکس غیبت یک انسان مومنی کرد فکانما قتلا نفسا متعمدا گویا انسان را به عمد کشته است چون شخصیت اون انسان را از بین برده ارزش انسان آبروی انسان عزت انسان در حکم وجود انسان هست انسان ارزش حیاتش با آبروشه به شخصیتش هست اون شخص شخصیت ایشان را خرد می کند اون غیبت کننده گویا او را از بین می برد او را می کشد و باز می فرماید من الختاب مسلما او مسلم هرکس غیبت یک زن و مرد مسلمانی کرد من یقبل الله صلاته و ولا صیام خداوند نه نمازش نه روزه اش اربعین یوم و لیله چهل روز نه نمازش را قبول می کند و نه روزه اش الا ان یفر له و صائب مگر اینکه اون فردی که غیبتش کرده تند اون فرد را ببخشد غیبت کننده را ببخشد چهل روز یک غیبت یک سی ثانیه حرف زدن چهل روز عبادت انسان را از بین می برد و اگر یک چهل روز یک غیبت دیگر بشود چهل روز دیگر روش میاد همانطوری که انسان دوست دارد غیبتش نکنند نباید غیبت دیگران کند لا تخطب و تخطب اگرکسی غیبت کند غیبتش می کنند هرچه بکارید همان بدروید وَ لَا تَحْفِرْ لِأَخِیکَ حُفْرَهً چاه برای برادرت نکن فَتَقَعَ فِیهَا اگر کندی خودت درش می افتی فانک کما قدین تدان هر کاری کنی همان کار به روز خودت می آید خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص)
می فرماید در آخرت نامه اعمال به دست فردی می دهند اینئ شخص وقتی نامه اعمال خودش می بیند می گوید خدایا این نامه اعمال من نیست چرا که این همه کارهای خیر انجام داده بودم الان هیچ کار خیری نوشته نشده جواب به اون داده می شود خداوند نه خطاب می کند نه فراموش می کند این چه سخنی است شما می گویید نامه اعمال شما اگر می بینید خالی است از ثواب به این خاطر هسنت که شما غیبت مردم کردید اعمالتان از بین رفت غیبت کردید آتشی زدی به خرمن ثواب های خودت از بین رفت به فرد دیگری نامه اعمال می دهند اونم می گوید خدایا این نامه اعمال من نیست من خیلی کارهای خیر انجام نداده بودم که ثواب ببرم جواب داده می شود بله تو کارهای خوب خیلی انجام ندادی اما فلانی غیبتت کرد اونها کارهای خوب انجام داده بودند همه حسنات اونها نصیب تو شد این کلام رسول خدا هست به همین خاطر هست انسان عاقل انسان خردمند انسان بصیر نمیاد زندگی خودش در دنیا و آخرت به طریقه غیبت از بین ببرد هم خودش را نابود کند هم شخصیت دیگری از بین ببرد و زندگی او را دچار چالش های مختلف کند غیبت کنند این همه آسیب می زند به خودش و دیگران شنونده غیبت نیز اون هم مشکل دارد رسول خدا می فرمایند السامع الغیبه کسی که غیبت می شنود در حضورش غیبت می کنند احد المخطابین اون هم شریک غیبت است امیرمومنان می فرماید سامع الغیبته شریک مخطابین کسی که غیبت می شنود جلویش غیبت می کند اون هم در غیبت شریک است اما چه کار باید کرد متاسفانه گویا یک عادت شده برای برخی که هیچ جلسه ای نیست مگر در اون غیبت باشد هم غیبت کننده دچار آسیب هم کسانی که در مجلس هستند دچار آسیب و هم اون فردی که غیبتش می کنند دچار آسیب زندگی به سبک اسلامی یکی از آموزه هایش این هست که در زندگی اسلامی غیبت جایی ندارد تهمت جایی ندارد در مسئله غیبت هیچ کس سود نمی برد نه غیبت کننده نه شنونده نه غیبت شده اما در روز قیامت غیبت شونده سود می بره ثواب های دیگرانی که غیبتش کرده اند نصیب او می شود خداوند به حضرت موسی خطاب کرد من مات التاب الی الغیبه هرکس غیبت کرده باشد توبه کند فهو آخر من یدخل الجنه او آخرین فردی است که می رود بهشت و من مات مسرا علیها اما اگر کسی غیبت کند و رویه او غیبت کردن باشد فهو اول من یدخل النار او اولین کسی است که به جهنم می رود چرا هوشیار نیستیم چرا مراقب نیستیم چرا حال و آینده خودمان را ملاحظه نمی کنیم و خودمان را دچار غیبت می کنیم و عادت زبان ما عادت جلسه ما عادت همنشینی ما شده اینغیبت برای اینکه مسئله غیبت حل شود یک راهش این است که انسان جلوی خودش را بگیرد نه در جلسه غیبت شرکت کند و نه غیبت کند گوینده غیبت برای اینکه مسئله را حل کند اول اینکه نباید غیبت کند اگر غیبت کرد چند کار باید انجام دهد ۱-استغفار طلب رحمت از خدا که او را ببخشد گناه کرده ۲- از اونی که غیبتش کرده برود حلیت بطلبد بگوید ما غیبت شما کردیم حلال کنید سوم اصلاح کند و جبران کند پیش همان کسانی که غیبت فردی کرده برود تعریف اون کنه بگوید من اشتباه کردم و چهارم دعا کند برای اون کسی که غیبتش کرده استغفار برایشان کند این غیبت کننده گوینده غیبت اما اونهایی که غیبت را شنبده اند ۱- باید گوش ندهند تا فردی خواست غیبت کسی کند بگوید اجازه بفرما محبت کنید ما و خودتان را جهنمی نکنید۲- تذکر بهش بدهند امر به معروف و نهی از منکرش کنند بگویند این مسئله غیبت است خودت را دچار جهنم می کنی مارا هم دچار جهنم پس اول گوش ندهند از جلسه بروند بیرون نگذارند اون سخن بگوید و سوم حمایت کنند از اونی که غیبتش می شود اگر فردیغیبت کسی می کند شنونده حمایت از اون فردی که دارد غیبتش می شود بگوید این چه حرفی است ایشان بزرگوارند خوبی است شریف این چه سخنی است شما می گویید این وظیفه سامع هست رسول خدا (ص) می فرمایند هرکس در نزد او غیبت کسی کردند و او میتوانست از فرد غیبت شونده حمایت کند اگر حمایت کرد نصرالله فی الدنیا و الآخره خدا کمکش می کند در دنیا و آخرت اما اگر این کار نکرد اونم نشست گوش داد حالا یا سکوت کرد یا تایید کرد پیامبر می فرماید خذه الله فی الدنیا و الآخره خدا اون را ذلیل می کند هم در دنیا و هم در آخرت بنابراین یک گناه این چنینی که کبیره است و مرتکبش این همه ضرر و زیان می کند سامعش این همه ضرر می کند این همه زندگی ها را دچار چالش می کند نباید انسان عاقل مرتکب غیبت شود .

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با مسئولان شورای محترم سیاست گذاری ائمه جمعه و ائمه جمعه مطالب بسیار مهم و راهبردی ایراد فرمودند که به برخی از فرازهای مهم آن به شکل تحلیلی اشاره می کنم فرمودند جهان غرب با تمام قوا در مقابل جهان اسلام ایستاده است و باید تمام اسلام نیز در مقابل جهان غرب نیز قرار بگیرد ساده اندیشی است که اگر ما خیال کنیم امریکا اروپا اینها روزی با ایران اسلامی به صورت مسالمت آمیز رفتار می کنند جوهره وجودی اینها ضد اسلامی است چون منافع اونها بر استعمار هست بر استثمار هست بر چپاول ثروت و قدرت در دیگر کشورها هسات و نقش ائمه جمعه برای بیداری اسلامی و هدایت جامعه بسیار مهم هست دومین نکته مهمی که ایراد فرمودند اون تبیین سبک زندگی اسلامی است توسط ائمه جمعه به سبک زندگی اسلامی اخلاق اسلامی روش های زندگی اسلامی به نمازگزاران و محیط پیرامونی خود تعلیم دهند و راهنمایی کنند و بنده همین جا از عنایات مقام معظم رهبری به شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و تمامی ائمه جمعه قدردانی می کنم و خود بنده نیز از شورای سیاست گذاری ائمه جمعه که تلاش وافری دارند در عرصه خدمت به جامعه جدا تشکر می کنم روز سه شنبه مطابق با ۱۱ ذیقعده تولد آسمانی حضرت ثامن الحجج امام علی ابن مسی الرضاست امامی که افتخار هست که آستانش در ایران اسلامی است برای ما و همه ما جیره خوار سفره عنایت اون حضرت هستیم رسول خدا (ص) فرموده اند ستدفن بزعته منی خراسان در آینده پاره تن من در خراسان دفن می شود یعنی پیامبر فرموده که امام رضا مثل حضرت زهرا (س) پاره تن من هست و بعد می فرمایند که هیچ غمگین و گرفتاری نیست که در خانه اش رود به زیارتش رود مگر اینکه امام رضا (ع) گرفتاری اش را رفع کند و هیچ گناه کاری نیست که در خانه اش برود و طلب استغفار کند و امام رضا از خدا نخواهد که گناهنش را ببخشد یه همچین امام رئوف ما متنعمیم به حضورش در این فضای ایران امام رضا معیار و میزان شناخت اسلام ناب محمدی (ص) است و امام رضا صراط مستقیم ایمان تقوا اخلاق و سبک زندگی اسلامی است چه قدر در رابطه با امام رضا خلفای عباسی کوشیدند او را محو کنند حتی از مدینه به مرو آوردند که تحت کنترل شدید بگیرند اما نور خدا که امام در هر زمان هست خاموش شدنی نیست یریدون لیدفع نورالله باتبائهم اونها قصد دارند نور خدا را خاموش کنند والله متم نوره اما خدا بنابراین دارد که نورش را به کمال برساند و لو کره الکافرون هرچند کفار خوش نداشته باشند امام رضا با حضرش در ایران مکتب اهل بیت و اسلام ناب را جهانی کرد اونها می خواستند مکتب اهل بیت را محدود کنند با تحت فشار قرار دادن امام رضا اما امام رضا با آمدنش به ایران اسلام را جهانی کرد مکتب اهل بیت را جهانی کرد امام رضا که عرض کردم میزان هست برای اسلام ناب داشتن در حدیث سلسله الذهب فرمودند که خداوند گفته است کلمه لااله ال الله حسنی توحید و ایمان قلعه محکم الهی است هر کس در آن داخل شود مصون هست بعد فرمدند این خدا گفته است لاکن به شرطها و شروطها یک سری شرایط دارد و انا من شروطها من امام رضا شرط او هستم ایمان به من شرط او هست لذا هرکس به امام رضا به عنوان امام هشتم ایمان دارد هم پیامبر را قبول دارد و همه ائمه قبل را قبول دارد و هم ائمه بعد را قبول دارد میزان هست بدین جهت هست که زیارت او این همه آثار و برکات و ثواب داشت تقاضا دارم از برگزارکنندگان دهه کرامت و جشن زیر سایه خورشیدگذشته از تجلیل و تکریم شخصیت اهل بیت و حضرت ثامکن الحجج آموزه های مکتبی را به مردم بشناسانند در این جلسات مهم ارائه آموزه های اهل بیت هست جشن خوب هست اما جشن یک فرصت هست برای آموزش آموزه های این صراط مقدسه و جدا هم تشکر می کنم از همه تلاشگران دهه ی کرامت از تمامی مسئولان استانی بعد از تشکر و تقدیر از زحمات تقاضا دارم در رابطه با مسئله بیکاری که متاسفانه از جوان ها هم به میانسال ها رسیده الان برخی از میانسال ها هم از کار بیکار شدند جوان های ما یه مقدار در حوزه اشتغال مشکل دارند تقاضا دارم بعد از تقدیر و تشکر از این عزیزان یه نشست های ویژه نشست های دلسوزانه کارشناسانه دانش بنیان برگزار کنند و مسئله بیکاری در استان را حل کنند این همه ظرفیت هست این همه قابلیت هست جمعیت استان هم که کم اسن بالتبع کسانی که متقاضی کار هم هستند کم می شوند این هست که انشاءالله این به ویژه برای جوان ها میانسال هایی هستند که فرزند دارند الان بیکار می شوند عذرشان خواسته می شود جوان هایی هستند که یا تازه ازدواج کرده اند یا در شرفازدواج هستند اینها اگر شغل نداشته باشند خب درآمد ندارند از اون طرف چون شغل ندارند درآمد ندارند بیکارند پژمرده می شوند افسرده می شوند دچار مشکلات عدیده زندگی می شوند همه پدر و مادر ها نگران اون ها هستند این عزیزان بنشینند دلسوزانه حساب کنند اینها فرزندان خودشان هستند اینها برادران خودشان هستند خواهران خودشان هستند دختران خودشان هستند مسئله اشتغال را حل کنند ما هم دعایشان می کنیم ما هم سفارشات ویژه داریم این عزیزان مردم بوشهر مردم بسیار خوبی هستند خدا شاهد هست هر وقت خدمت بزرگان به ویژه مقام معظم رهبری می رویم در جلسات در مجالس ویژه و خصوصی نام استان بوشهر به نام مبارکی خیر عزت احترام و اینکه هیچ هزینه ای برای این نظام نداشته هیچ مشکلی نداشته برعکس تمام خیرات خوبی عزت ها در طول تاریخ بوشهر انجام داده محبت کنید در رابطه با اشتغال جوانان ما میانسال های ما دچار بحران نشوند خداوند همه این عزیزان مسئول را حفظ کند مایه عزت و افتخارند انشتاءالله همت کنند این مشکل حل شود.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.