نمازجمعه ۲۱ تیر ماه ۹۲

۲۱/ ۴/۹۲

خطبه اول

حلول ماه مبارک رمضان به همه شما خوبان خدا روزه داران خواهران برادرانم تبریک عرض می کنم و امیدوارم خداوند همه نمازها روزه ها دعاهای شما به احسن وجه قبول فرموده و هرچه به خوبان خدادر این ماه از آغاز روزه داری تا آخر می دهد به همه شما عطا فرماید ماه مبارک رمضان شهرالله اکبر هست ماه بزرگ خداست همه ماه ها ماه خدا هستند اما ماه مبارک رمضان ماه ویژه الهی است یکی از تجلیات اسم و وصف رحمت الهی وجود ماه مبارک رمضان هست خداوند رحیم است رحمان هست ارحم الراحمین هست مهربان بخشنده عطوف نسبت به بنذه اش هست کتب علی نفسهم رحمه بر خودش لازم دانسته که به بنده اش به انسان مهر بورزد یکی از تجلیات مهر خدا مهربانی خدا به انسان وقوع ماه مبارک رمضان و عنایات الهی و برنامه های خدایی آن هست ماه مبارک رمضان یک هدیه خدا به انسان هایی است که می خواهند گذشته شان را جبران کنند حال خودشان را الهی کنند و آینده شان را به نور سعادت رستگاری رقم بزنند ماه مبارک رمضان عید اولیاءالله هست خود ماه عید اولیا الله هست بسیاری از بزرگان بسیاری از اهل اخلاق عرفان در انتظار این ماه بودند لحظه شماری می کنند به وقت این ماه درک  می شود گویا عید آنان هست چراکه هرچه که رد عید وجود دارد خداوند به بندگان روزه دارش دراین ماه عطا می کند می فرمایند اگر مردم می دانستند که چه مواقع و ارزش ها و گوهر های گرانی در ماه مبارک رمضان هست مردم دوست داشتند تمام سال ماه مبارک رمضان می بود ماه رمضان ماه خدایی زندگی کردن هست و خدایی ماندن فسخ بردگی شیطان و عقد عبودیت الهی است ماه سرنوشت سازی است برای انسان لذا باید از این ماه نهایت استفاده کرد نهایت بهره برد انسانی که در طول سال مبتلا بوده به دنیاگرایی کاستی عصیان نقصان از این ماه باید استفاده کند جبران عصیانش و نقصانش کند اگر گناهی مرتکب شده از این ماه استفاده کند توبه کند عفو و استغفار بطلبد اونوقت خداوند در این ماه او را خواهد بخشید و اگر مبتلا به نقصان بوده کاهلی کرده در بندگی خدا این ماه ماه جبران هست ماه مبارک رمضان بالی است برای انسان که از هزیز ابتذال به اوج کمال برسد به همین خاطر باید قدر ماه مبارک رمضان را دانست امام باقر (ع) می فرمایند ماه مبارک رمضان نسبتش به ماه های دیگر نسبت خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) به دیگر انبیا هست ماه مبارک رمضان میدانی است اماده الهی برای اینکه انسان ها در  مسیر بندگی خدا و کمال از یکدیگر سبقت بگیرد و در این رابطه گروهی پیروز می شوند استفاده از این ماه می کنند و متاسفانه گروهی بهره نمی برند و مبتلا می شوند به خسران بدین جهت هست که باید با توجه به ماه مبارک رمضان عنایت کرد و نگاه کرد ماهی است و فرصتی است الهی که خداوند پیش روی بندگانش گذاشته الفرصه سریعه الفوت ماه مبارک رمضان این فرصت سریع تمام می شود و بطیئه العود و باید ۱۱ ماه صبر کرد که اگجر زنده بمانیم دوباره درک کنیم به همین خاطر باید با توجه با عنایت با دقت مثل یک گوهر گران از این ماه مبارک پاسداری کرد توجه کرد عنایت بهش داشت لحظه به لحظه ان ماه مبارک رمضان تجلی عنایت خداوند به انسان هست سه ضلع دارد این ماه یکی ضلع به گذشته یکی ضلع با شرایط کنونی و ضلع دیگر نگاه به آینده انسان در طول زندگی خودش گناه می کند تنها معصومین هستند که اهل گناه نیستند مبتلا می شود به گناه مبتلا می شود به کاهلی کاستی در طریق عبودیت خدا خب باید یک شرایط باشد که جبران گذشته شود و ماه مبارک رمضان همان فرصتی است برای تطهیر آلودگی های انسان به عصیان و نقصانش در گذشته لذا یکی از اوصاف ماه مبارک رمضان شهر تطهیر است شهرالطهاره هست شهر التمیز هست شهر التوبه هست شهرالاستغفار هست ابلیس یک گناه کرد سجده به آدم نکرد حسب فرمان خدا وند که باید سجده کند تمام فرشتگان سجده کردند ابلیس سجده نکرد یک گناه کرد بعد از آن همه عبادت خداوند  یک گناه کرد اینقدر عبادت کرده بود که رفته بود در صف فرشتگان چون یک گناه کرد خداوند او را از دربار خودش درگاه خودش بیرون کرد فخرج فانک رجیم و ان الیک لعن الله یوم الدین  یک گناه کرد اما انسان نه به اندازه ابلیس عبادت کرده و نه به مقدار اون یک دانه گناه عبادتش کمتر گناهش بیشتر خب باید اون خطاب به نحو اولا شامل انسان شود ولی خدا گفته نه کتب علی نفسه الرحمه من با نگاه رحمت مهربانی لطف به انسان نگاه می کنم اگر کمبودی داشتند عصیانی کرده بودند نقصانی داشتند در خانه من بیایند می بخشم و ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداست ماهی است که خود خداوند اذن داده که انسان ها به مهمانی اش بیایند تعیطم فیه الی ضیافت  الله خب در این مهمانی بهترین فرصت هست برای توبه ناامیدی از بخشش خدا از گناهان بزرگ هست نکند خدایی نکرده گنهکاری شخصی بگوید من اهل گناه هستم خدا من را نمی بخشد این بزرگتر از گناه خودشه یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسهم لاتبنتوا برحمه الله ان الله یغفرالذنوب جمیعا ای گنهکاران ناامید نباشید خداوند همه را می بخشد و ماه مبارک رمضان فرصتی است برای جبران گذشته و یک ضلع ان حال هست  که ماه مبارک رمضان در شرایط کنونی ماه خداست سفره و مائده الهی پهن است برای انس با خدا ماه های دیگر ما می گوییم خدا این ماه خدا می گوید بنده ام باید استغفار کرد باید بهره برد حال انسان باید توبه باشد که متناسب به این مهمانی باشد  انسان انس با خدا بگیرد خدایی شود و عهد کند که بعد از این ماه نیز خدایی بماند و یک ضلع دیگر نگاه به آینده هست خداوند در شب قدر و در این ماه با ظرفیت انسان اینده اش را رقم می زند باید در خودمان ظرفیت الهی ایجاد کنیم که خداوند برای اینده مان رقم خیر بزند رقم سعادت بزند ماه مبارک رمضان ثواب بسیار دارد اساسا نمی توان ثواب هایی که می نویسند برای انسان در این ماه عدد آن را مشخص کرد نومکم عباده خواب عبادت است نفس کشیدن تسبیح هست انفاسکم فیه تسبیح دعائکم مستجاب عملکم فیه مقبول انسان یک آیه می خواند ختم قرآن برایش می نویسند یک صدقه می دهد یک افطاری می دهد اتق رقبه برای او می نویسند و بخشش گناهان سابقش فضا پر از ثواب هست پر از شکوفه های محبت خدا از آسمان به سوی روزه داران سرازیر هست اما این یک بعد از ماه مبارک رمضان هست خداوند به انسان ثواب می دهد که در مقابل گناهانش این انسان برتری پیدا کند و گناهانش را بپوشاند ان الحسنات یذهبن السیئات اما این یک بعد است بعد دیگر ماه مبارک رمضان بعد کمالی است یک بعد ثوابی دارد و یک بعد کمالی ثواب بسیار اما اساس  ماه مبارک رمضان برای کسب ثواب نیست اون به خاطر تشویقات انسان هست جبران گذشته اش هست اما اساس ماه مبارک رمضان برای کمال انسان هست خدایی شدن انسان هست یاایهاالذین آمنوا کتب علی الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ای مومنان شما مانند پیشینیان بر شما روزه داری واجب شده چرا لعلکم تتقون تا به درجه عالی تقوا برسید تقوا یعنی زندگی بر طبق فرامین و دستورات خداوندی زندگی خدایی داشتن و خدایی زندگی کردن با خدا بودن و خدا هم با انسان بودنماه در این ماه باید به این درجه برسیم خود را معماری تقوایی کنیم و با تقوا بمانیم که ان الله یحب المتقین خداوند متقین را دوست دارد و متقین محبوب خدا هستند نکند خدایی نکرده ماه مبارک رمضان را درک کنیم وجودمان پر از ثواب شود اما اساس و جوهره ماه مبارک رمضان که تقوا مداری است این را درک نکنیم اون را کسب نکنیم اگر اون را کسب نکردیم بعد از ماه مبتلا به گناه می شویم اگر در این ماه مبتلا نشویم انوقت آتشی می شود به خرمن ثواب ها این آتش می زند همه ثواب ها را از بین می برد باید زندگی تقوایی داشته باشیم اهل گناه نباشیم لذا امیرمومنان از خاتم الانبیا محمدمصطفی (ص) سوال کردند ما اول الاعمال فی هذه الشهر بهترین عمل در این ماه چیه فرمودند الورع المحارب الله پرهیز و نزدیک نشدن به گناه برترین کار بهترین کار هست لذا باید عهد با خدا ببندیم خودمان را چه جور کنترل می کنیم در خوردن  و آشمایدن نمی خوریم و نمی آشامیم با این که حیات ما هست باید خودمان را کنترل کنیم در این ماه از ابتلا به گناه و بعد از این ماه نیز این گونه باشیم  اگر این طور بود ماه مبارک رمضان ما پای سفره خدا بوده ایم و بهره برده ایم و الا اگ دراین ماه و بعد از این ماه مبتلا به گناه شویم مشخص هست پای سفره بوده ایم اما محروم برگشته ایم .

خطبه دوم

در خطبه دوم پیراومن چند موضوع به اختصار سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با مسئولان و تلاش گران عرصه قران سخنان مهمی در این باره ایراد فرمودند که به یکی از فرازهای مهم ان جلسه اشاره تحلیلی می کنم معظم اله فرمودند که ما باید زندگی قرآنی داشته باشیم قرائت قران با مراعات صوت و لحن و تجرید همه مناسب هست ولی اینها همه مقدمه این هستند که قران را بفهمیم ایمان آوریم و بدان عمل کنیم و از مواهبش بهره مند شویم زندگی قرانی یعنی اعتقاد ما منطبق با آیات الهی باشد ایمان به خدا ایمان به انبیا به خاتم الانبیا ایمان به معاد ایمان به عدالت الهی ایمان به امامت حضرات معصومین در نهاد ما مملکت جان ما ایمان به خداوند و آیات الهی باشد در رفتار منطبق با دستورات خدا رفتار کنیم واجبات را انجام دهیم محرمات را ترک کنیم در عرصه اخلاق اخلاقی زندگی کنیم انسان های با ایمان انسان هایی هستند که وجودشان سراسر فضائل اخلاقی است و آراسته اند به این فضائل و از آن طرف پیراسته اند از رذائل اخلاقی انسان اگر بتواند آیات الهی را در وجود خودش در زندگی خودش اجرا کند سعادتمند و رستگار هست و اگر شما می بینید در ماه مبارک رمضان قرآن این همه قرائتش ثواب دارد بدین خاطر هست که بخوانیم بفهمیم ایمان آوریم و بدان عمل کنیم  لَیسَ للانسانِ الّا ماسَعی قرآن نازل شده است که انسان ها را از ظلمات به نور هدایت کند امروز روز حجاب و عفاف هست حجاب و عفاف زینت و جوهره زنان و بانوان جهان اسلام بلکه جهان ادیان و عالم وجود هست زن در نظام خلقت گوهری است گرانبها که واسطه فیض  خلق و آفرینش انسان هست مادر تمامی انسان هاست لذا این گوهر باید حریم داشته باشد حرمت دارد در همه عرصه ها در عرصه ظاهر حریم اون حجاب اوست حجاب یک دستور قطعی و ضروری خداوند هست به بانوان به خاطر حفظ حریم شخصیت بانوان و همه انسان ها باید این حریم را حفظ کنند از صدر اسلام تا کنون هیچ فقیهی نیامده که بگوید حجاب نیازی نیست همه بر وجوبش اجماع دارند باعث می شود که کانون گرم خانواده حفظ شود شخصیت بانوان در محیط های مختلف مصون بماند و شرایط برای حضور همه جانبه و مفید آنان باید همه محیط ها فراهم آید اما شما می بینید که سردمداران و تئوریسن های جهان سلطه با یک برنامه ریزی های خاص آمدند و اغین حریم را شکستند حریم شکنی کردند و زنان در محیط های اروپایی و برخی نمقاط دیگر مبتلا کردند به بی حجابی و آنان را به عنوان یک کالا و یک ابزار استفاده کردند و بعد از انی که طراحی جنگ نرم شد در دوره قاجار در ایران و بعد از آن پهلوی ها امدند در ایران و کشف حجاب کردند کشف حجاب توسط مستبدین ایجاد شد توسط جهان استعمار و استکبار ایجاد شد و زنان عفیف و محجبه ایران را مبتلا کردند به زور به کشف حجاب الان هم برنامه های وسیع صهیونیزم و سران جهان سلطه دارند برای ترویج و توسعه حجابی و بدحجابی در همه محیط ها به ویژه سرزمین های اسلامی و ایران در نشست هایی که اینان دارند و برنامه ریزی هایی که اینان کرده اند یکی از برنامه های انها ابتلا جامعه اسلامی به عدم حفظ حریم بانوان هست و با یک برنامه ریزی های جذاب این فضا را آماده می کنند برای این که این معنا در جهان محقق شود لازم هست بانوان ما هوشیارباشند خانواده ها هوشیار باشند پدران هوشیار باشند مادران هوشیار باشند دختران عزیز و گرانقدر هوشیار باشند مسیری روند مه مسیر خدا و حضرت زهراست مسیری روند که رضایت آقا امام زمان در پی دارد یک نشست فکری با خودشان داشته باشند که آیا از این کار آقا امام زمان راضی است یا راضی نیست اگر راضی نیست انجام ندهد بدین جهت هست باید فرهنگ سازی شود باید نشست ها باشد باید بنشینند فکر شود برنامه ریزی شود برای حل این مشکل روز ۲۵ تیرماه است روز سه شنبه روز بهزیستی و نامین اجتماعی است بهزیستی و تامین اجتماعی اساسا وضع شده است برای خدمت به قشر محروم من از تمامی این مسئولین تقاضا دارم بخ فکر مردم باشند به فکر قشر محروم باشند خودشان را درگیر کاغذبازی تاخیرانداختن قوانین دست و پاگیری که هیچ کدام نه علمی است و نه شرعی نکند خدمت به مردم بکند خدایی نکرده یک ارباب رجوع می آید با حالی بد از مسافت های دور بگویند از این اتاق به آن اتاق ده روز بیا یک هفته دیگر بیا خدمت به مردم کنیم بزرگترین عبادت در این ماه رمضان خدمت به مردم هست ماه های دیگر هم هست خدمت به مردم کنیم اگر می توانیم برنامه ای را تدبیر بفرماییم که کاری که بنده ی خدایی مراجعه می کند و کاری که باید در سه روز انجام شود در یک روز انجام بشود  زحمت بکشید انجام دهید خدمت به مردم خدمت به مخلوق خداست گذشته از اینکه وظیفه هست یک نعمتی است که خداوند به مسئولین داده که خدمت گذار مردم باشند به ویژه مستمندان و فقرا به همین خاطر من از همه مسئولین بهزیسیتی و تامین اجتماعی تقاضای خدمت هرچه تمام تر به مردم دارم ماه مبارک رمضان هست ماهی است که خداوند این ماه را مهمانی خود قرار داده هرکس در این ماه خدمتی به مردم کند به فقرا کند کارگزاری از جمع کارگزاران خداست برای خدمت به مهمانانش هست بسیاری از مردم سفره افطارشان خالی است به جای شادی و اون شادمانی هنگام افطار غم و غصه می خورند نکند پای سفره ما نان و غذا باشد اما پای سفره فقرا نان و حسرت بر مسئولین در گام اول و بقیه مردم در مرتبه دوم لازم هست مواظب خویشان خود باشند همسایه های خود باشند همشهری هم محلی خود باشند نکند خدایی نکرده سفره ای باشد که پدر شرمنده باشد و چیزی پای سفره انها نباشد من از مراکز خیریه از  متولین از همه مردم به ویژه مسئولین تقاضادارم خدمت به فقرا در این ماه فراموش نکنند خدمت به خدمت به مستمندان فرامکوش نکنند اگر انسان باعث شود که پای یک سفره پدر از خجالت درآید این بچه ها شاد شوند به خاطر افطار و آن هم یک افطار معمولی و مطلوب خدمت بزرگی این شخص خیر کرده و خداوند هم به او اجری عظیم می دهد از خود بزنیم به دیگران بپردازیم این روش علی ابن ابیطالب و امام متقین هست دیده می شود برخی از جاها سفره هایی می دهند به مسئولین به شخصیت ها من تقاضا می کنم این سفره ها بگذارید برای فقرا اگر می خواهند یک دستگاه یک اداره یک نهاد یک جمعیت سفره ای برای نیروهای خودشان بیندازند بسیار خوب هم هست اول فقرا را ببینید الحمدلله این افراد سفره شان پاباد هست این فقرا هستند چه خوب هست اداره ای که می خواهد به نیروهای خودش افطاری بدهد صدتا فقیر دیگر هم دعوت کند عوض این که مسئولین بنشینند و یک افطار کنند که بسیار کار خوبی هم هست افطاری است هم اندیشی می شود تحبیب قلوب هست فقرا هم دعوت کنند مقداری از این خرج کنار بگذارند خرج فقرا با حاشیه نشسین ها بکنند این کار خوبی است خداپسندانه هم هست.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.