نمازجمعه ۲۰ شهریور ماه ۸۸

خطبه اول                 ۲۰/۶/۸۸

شما عزیزان نماز گزار به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوای الهی بهترین و برترین توشه برای آخرت و راه نجات از بحران های جانکاه در دنیاست امروز روز شهادت مولی الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب **** و تحیه **** سوگی عظیم بر بلندای تاریخ بشریت و اندوهی بزرگ بر جهان انسانیت غمی جانگاه در پیکره علم اخلاق و عدالت الهی وحزنی جانگداز بر قامت تقوا و اخلاق حکومتی سیاسی تاریخ انسان با شهادت علی بن ابی طالب سخن خواهیم گفت و ان رنج های سیاسی و حکومتی امیرالمومنان در مدت زمان حکومتیش است بررسی می کنیم چه عواملی چه اسبابی باعث این شد که علی سر در چاه کند و در نخلستان هایغربت غریبانه خویش فریاد زند بررسی می کنیم نقش نخبگان شخصیت های سیاسی دوران حکومت ان حضرت تا معرفت به *** فرهنگی سیاسی آن زمان پیدا کنیم و برای عصر حاضر عبرت آموزیم علی بن ابی طالب خورشید درخشانی بود که در آسمان پر از ابرهای مسموم فتنه سیاسی طلوع کرده زمانی که آقا امیرالموممنان متصدی حکومت اسلامی شدند ابرهای مسموم و فتنه بار سیاسی بر جهان اسلام سایه افکنده بود امیرالمومنان ماه فروزانی بود که بر آسمان تیره و تار بحران فرهنگی زمان خود درخشید او *** جاری معرفت و عرفان بود که جان خشکیده معنویتحیاتی دوباره بخشید. از زمان رسول خدا اخلاق معنویت به فراموشی سپرده شد روح عبادت از جامعه دور شد علی بن ابی طالب آمده بود با *** کلامش و صدای الهیش و با سیره آسمانیش انسان هایی که در باتلاق دنیا گرایی اسیر بودند نجات دهد علی بن ابی طالب سرچشمه فیاض امامت و هدایت الهی و نماد و معیار همیشه جاویدان حکومت صالح و سیاسی است علی بن ابی طالب حکومت داری به او چیزی نبخشید بلکه این علی بن ابی طالب بود که به خلافت و حکومت بها داد زینت بخشید تمام حکومت ها در طول تاریخ باید افتخار کنند که علی بن ابی طالب کمتر از پنج سال حاکم بود و بر این کرسی نشست افتخار حکومت ماهیت حکومت این است که علی بن ابی طالب در این عرصه قرار گرفت و ورود پیدا کرد *********** به امیرالمومنان عرض کرد والله یا امیرالمومین لقد زیَُنَ الثلاثه و ما ذالله ای امیرالمومنان تو به حکومت زینت بخشیدی حکومت باید افتخار کند که علی متصدی اش است اما حکومت به تو چیزی نبخشید حکومت داری چه چیزی می تواند به علی بن ابی طالب ببخشد او دارای مقامی است بلند در بلندای حیات فرادنیایی انسان مقام علی بن ابی طالب در آخرت و آسمان بسیار بالاتر از مقامی که در نیا داشت یا امیرالمومنین نقد زینت الخلافه و ماذا نفی تو به خلافت زینت بخشیدی اما خلافت حکومت داری به تو چیزی نداشت و رفعت ها و تو او را بلند کردی مقام دادی به حکومت و،***** حکومت به تو چیزی نداد و تو به جایی نرسوند تو نیازی نداری ******** جکومت به تو نیازمندتر از تا تو به حکومت این مقام علی بن ابی طالب است امیرالمومنان علی بن ابی طالب با حکومت داریش آسمانی پر از معنویت عدالت پر از پیشرفت همه جانبه و پایدار به جامعه خودش عرضه کرد و درتاریخ حکومت سالم اسلامی و پایدار دینی به جهانیان نشان داد مردمی که گرفتار بودند در تمامی عرصه های زندگی آنان را از باتلاق بحرانزای زندگی نجات داد اما در دوره  کوتاه حکومتش چه بحران هایی چه فشارها که تحمل نکرد فشارهای سیاسی بحران های فرهنگی جنگ های سخت نظامی به جنگ در طول حکومتش تحمل جنگ نهروان صفین حمل چه جنگ های نرم یعنی جنگ بدون سلاح به ایشان وارد نکرد باز شایع تر است با زیر سوال بردن این این امام و رهبر چقدر ولایت علی بن ابی طالب با تهاجم نرم ترور شخصیت مورد تهاجم قرار گرفت سردمداران این جنگ ها چه جنگ نرم و چه جنگ گرم بیگانه نبودند روم نبود بلکه همه خودی ها بودند جنگ حمل طمعه و *** بود جنگ صفین معاویه بود عمد بن عاص بود جنگ نهروان عبداله بن وهب راسبی بود و مقدس مآب های کوفه آنان که حمایت نمی کردند کسانی که بودند که خودی بودند ابوموسی اشعدی بود سعد بن ابی وقاص بود آنانی که در وسط راه بریدند خودی بودند اشعث بن قیس بود اینان در نظام  اسلامی زندگی می کرندن اما همه ولایت را نشانه گرفته بودند خروج از حاکمیت از حاکمیت علی بن ابی طالب و ستیز با او این باعث می شد که امیرالمومنان در دوره ی حکومت داریش همواره خود را تنها حس کند و مردم نیز که در این فضا گرفته بودند با حرکت هایی که این بازیگردان های سیاسی به خرج می دادند آرام آرام از علی فاصله گرفتند خطبه های زیادی در نهج البلاغه است که به برخی از آنها اشاره می کنم در یکی از بحران های سیاسی یکی از افراد سیاسی حکامی به امیرالمومنان  گفت که او نیز خودی بود در درون نظام اسلامی بود ایشان فرمود من وقتی که حکومت را قبول کردم بنا داشتم که بیماری های مقاومت جامعه چه فرهنگی چه اقتصادی چه سیاسی چه علمی با شما درمان کنیم  تکیه گاه من شما بودید اما الان خودم را تنها احساس می کنم به من *************** به چه کسی تکیه کنم و دستم به طرف چه کس دراز کنم.

****************** آن ******* و انتم دائی قصد داشتم با شما مشکلات جامعه را درمان کنم اما خود شما دیگه دردمنید من می خواستم با شما دردهای جامعه درمان کنم اما خود شما دردهای من شدید. ********* خاری که در پای جامعه رفته بود می خواستم بیرون بکشم با شما اما خود شما خاری شدید برای جامعه

خدایا خسته شدم آمدم درمان کنم جامعه را این طبیب دیگر خسته شده

می خواستم با همت بلند آب از زمزم حیات در چشمه سارها و رودهای حیات مردم جاری کنم اما با چه کس این قوم الذین ****** کجا رفتند شهدا ***** عمار کجایی کجا هستید آن کسانی که شبانه نماز می خواندید قران می خواندید و روزها به جهاد می پرداختید آنان اینگونه بودند چشمانشان به سختی افتاده از بس در راذه خدا **** داشتند و گریه می کردند********** اینها برادران من بودند که رفتند همه رفتند علی تنها ************** حق که من هم به اون ها ملحق شوم هم اینک دستم را دهان می فشارم و در فراقشان اشک می ریزیم اینگونه علی بن ابی طالب احساس غربت می کرد. در خطبه ۸۸ باز تکرار می کنند می که این افراد ******اینا هیچ نیستند. اینها خودی ها بودند اطرافیان علی بودند ایشون می فرمودند اینا هیچ نیستند اینا جز تفرقه لا یعقون عن عیب و تعمیرون شبهات فقط در شبهات زندگی می کنند یسیرون شبهوات به دنبال شهوت مقام پست شهرت و ثروت عن معروف فیه ********  معروف کار خوب ********** به چیزی است که خودشون می کن******************** گویا هر کس امام خودش است بعد در خطبه ۲۷ میگه آرزو دارم که هرگز اینها را نمی دیدم ************ کاش شما را هرگز نمی دیدم ولم اعرفت معرفه ****** کاش شما را نمی شناختم ********** سرانجام کارم اینطور شد پشیمان شدم که با شما همراه بودم و شما همراهیم کردیم قاتلکم الله خدا شما را بکشد ************* خون به دلم کردید تمام وجودم غم است *********** جرعه جرعه غم و غصه بر وجودم نوشاندید **************** قصد داشتم شما را بالا ببرم اما به این کارهاتون همه چیز را *********** خدایا *************  هم اونها را خسته کردم هر چه میگم *** برید برید** جلو این کار را کنید توان ندارند اینجا هم مرا خسته کردند *********** به رنجشان انداختم این ها هم مرا به رنج انداختند خدایا مرا از اینان بگیر خدا را اینان را از من بگیر من را از اینان بگیر خلافتشان را خون کن که قلبم را خون کردند وقتی علی بن ابی طالب دید ضربت به فرق مبارکشان اصابت کرد گفتند فزت و رب الکعبه راحت شدم راحت شدم عزیزان این حیات حکومت علوی بود آسیب هاش معرفت پیدا کنیم به جریانات سیاسی در زمان گذشته و عبرت بگیریم برای زمان معاصر خدایا ما را از شیعیان علی قرار بده خدایا ما در مسیر ولایت همواره پایدار بدار قرائت سوره اخلاص

 

خطبه دوم       ۲۰/۶/۸۸

 شما عزیزان نماز گزار و روزه دار به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوا کلید رستگاری و راه جلب محبت الهی است در خطبه دوم چند نکته است که قابل تذکر در این جمع نورانی است جمعه آینده روز جهانی قدس است روزی که نماد عظمت اسلام و فریاد آسمانی جوامع اسلامی برای نجات سرزمین قدس است دعوت می کنم تمامی مردم به ویژه مردم ولایت مدار بوشهر  در این راهپیمایی شرکت گسترده ای داشته باشند هم از جهت شکل بسیار بالیده و گسترده و ام از جهت محتوا دارای یک محتوای قوی سیاسی معرفتی باشد هفته اکرام ایتام همت کوشش کنیم اگر می خواهیم خدا عنایتی کند در زندگی بیش از این برکت در زندگی ما نمود پیدا کند یتمی را زیر پوشش داشته باشیم تکریم یتیم و اکرام نشان از معرفت انسان و توکل او به خداست اگر شما یتیمی را مهر و محبت قرار دهید مطمئن باشید خداوند شما را مورد لطف و محبتش قرار می دهد من جاءِ فب لحسنه و له **** مثالها شب قدر پیش رو داریم شب ۲۳ من جدا تشکر می کنم از مردم عزیز بزرگ دینی با فرهنگ پر معرفت و تمامی ابعاد متعالی در استان عزیز و ولایت مدارمان بوشهر در تمامی استان الحمدالله مساجد مصلیها همه پر از جمعیت پر از معنویت پر از صمیمیت پر از وحدت پر از همدلی پر از نام علی پر از توسل به خدا سرشار از عشق و اخلاق همگامی این نشان از فرهنگ بزرگ این استان دارد همین روحیه باید در سطح جامعه هم حفظ شود امیدوارم خداوند در این ماه مبارک رمضان به ویژه این شب ها برای شما مقدرات خیر تقدیر بفرماید و خداوند هرچه شما از خیرات و برکات می خواهید خداوند به همه عنایت فرماید السلام علیک یا امیرالمومنین نام علی نام عدالت است نام قران است نام اسلام است نام حق مداری است نام علی با غم همراه است علی بن ابی طالب مظلو ترین انسان در طول تاریخ بشریت است او تنها فردی است در طول تاریخ که تمام دشمنانش کوشیدند او را در تاریخ محو کنند و هر چه بیشتر کوشیدند نام را پر آوازه تر گشت چون علی مع القران علی مع الحق قران به حق هیچگاه فراموش شدنی نیست علی با خداست و کسی که با خدا باشد جاودانه است شبا منزل ام کلثوم افطاری دعوت بود چرا شب آخر رفتند منزل ام کلثوم چون ام کلثوم یک خصوصیت ویژه داشت چون بسیار شبیه حضرت زهرا بود سفره ی افطاری برای او گسسترد نان، شیر، نمک یه نگاهی به ام کلثوم کرد گفت دخترم کجا پدرت با نان دو چیز خورد گفت بابا جان چیزی که نیست شیر و نمک است گفت نه عزیزم یکی از اینها را بردار ایشون می خواستند شیر را بردارند این شب آخر هم مثل فقرا غذا بخورد نان و نمک برو افطار که کردند مرتب نگاه به آسمان می کردند می فرمودند انالله و انا الیه راجعون این شب موعود است آرام نداشتند تا صبح مشغول عبادت خدا بودند سحر که شد این لباس را پوشید کمر بند را محکم کرد گفت بسم الله و بالله علی مله رسول الله یک نگاهی به ام کلثوم کرد نگاه آخرین بود آمدند توی حیاط مرغابی ها اطراف آقا را گرفتند خطاب کردند به دخترش عزیزم به مرغان غذا مرتب بدهید آمدند در مسجد چیزی نگذشت فریاد از آسمان و زمین برخاست والله قد نهدم ارکان الماء قد قبل ابن عم المصطفی به خدا قسم ارکان هدایت مفهوم شد و علی بن ابی طالب را کشتند صحابی اطراف آقا گرفتند سر را محکم بستند اما خون به آسمان پرتاب می شد آقا توانا نبودند در حرکت و راه رفتن بوریایی آوردند و آقا را در بوریا گذاشتند و به طرف خانه، خانه ای زینب انتظارش را می کشید نزدیکی های خانه که رسید اشاره کرد حسن جان مرا به زمین بگذارید گفتند چرا گفتند می خواهم خودم به خانه برم زینبم تحمل نداره مرا در این حال ببیند یا امیرالمومنین تو تحمل نداشتی حضرت زینب خونی که بر رویت هست ببیند فرق شکافته ات ببیند نبودی کربلا ببینی سر اباعبدالله الحسین به نیزه منزل به منزل چگونه ببینید دوباره حضرت زینب علی را در بوریا دید یکی علی بن ابی طالب یکی هم علی اکبر در کربلا بود که در بوریا به طرف خیام آوردند اما ارباًاربا تکه تکه شده بود خدایا الهم صلی علی محمد و آل محمد ظهور آقا اما زمان تعجیل بفرما

رجوع شود ص۲۱ سطر۸

خدایا حاجت حاجتمندان خدایا ما همه فقیر درگاه توییم خدایا همگی گدای لطف و رحمت توییم خدایا حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان.

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.