نمازجمعه ۲ مهر ماه ۹۵

خطبه اول

در خطبه اول بنا بر این گذارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم خدایی زندگی کردن و در صراط مستقیم کمال الهی قرار داشتن سبک زندگی اسلامی همان که مورد تاکید قرآن انبیا بویژه خاتم النبیا محمد مصطفی (ص) به مناسبت هفته ی بزرگداشت دفاع مقدس یکی از آموزه های مهم سبک زندگی اسلامی پیرامونش سخن میگوییم و آن جهاد در راه خدا است امیرالمومنان (ع) میفرماید«اِنَ الجهاد بابُ من اَوابِ الجَنَه» جهاد دربی است به سوی بهشت …..این درب را خداوند برای ممتازین از مخلوقاتش باز میکند«ولباسُ تقوا»جهاد  لباس تقوا است یعنی اگر کسی بخواهد تقوا داشته باشد باید اهل جهاد باشد«ودِرعوالله الحسینهَ» وزره مستحکم خداوند است …..ومحکم الهی است ومیرمایند«اِنَ الله فرَضَ الجهاد» خداوند جهاد را واجب کرده و«عَظَمهُ» وآن را بزرگ داشته و به همگان اعلام بزرگش کرده «و جعلَ هو نصرُ الناصرَ» وجهاد را مایه پیروزی  واهل را ناصر دین خود قرار داده«و الله» امیر مومنان قسم میخورد به خدا سوگند …… دین انسان دنیای انسان مگر به جهاد اصلاح نمیشود جهاد اساس دین و دنیا است به همین خاطر خداوند را واجب کرده و جهادگر را تکریم و تعظیم نموده خاتم الانبیا محمد مصطفی (ص) فرموده است «مَن تَرَکَ الجهاد» فردی قومی جهاد را ترک کرد«البَس هُواللهُ ظُل» خداوند لباس ظلت بر آنها میپوشاند ظلیل میشوند خار میشوند «فی النَفسِه» در ذات خودشان خار میشن آن شخص که جهاد نمیکند آن قومی که اهل جهاد نیست در فضای زندگی دچار ظلت و خواری میشوند«وفَقرَ فی معیشَه»ودچار تنگنا های اقتصادی می گردد چون دشمن بر آنها… میشه و دین آنها از بین می رود لذا جهاد مایه ی غزت است عزت در جهاد است و ترک جهاد مایه ی زلت عزیزان دقت داشته باشید این امیرمومنان و همچنین خاتم النبیاست که عوامل عزت و زلت را بیان میکند ابزار جهاد گاهی جان است «جاهدو بانفسِکُم » گاهی مال است دارایی انسان گاهی زبان است انسان با زبانش جهاد کند و گاهی با قلب انسان با قلبش جهاد کند یعنی دشمن را دوست نداشته باشد اعتماد به دشمن نکند با دشمن کینه داشته باشد لذا میفرماید «جاهدو  فی سبیل الله بِایدیکُم» با جانهایتان « واِن لَم تَقدِرو فَجاهِدوبِالسَنَتَکُم» اگر نمیتوانید با زبان «و اِن لَم تقدَروفجاهدو بقلوبِکُم» با زبان نمیتونید با قلب یعنی جهاد هیچ حالی تعطیل ندارد مثل نماز است که در هر حال انسان باید نماز بخواند جهاد نیز این چنین است جهاد به معنای تلاش فوق العاده ی الهی در مقابل دشمنان است تلاش فوق العاده ی الهی در مقابل دشمنان به همین جهت دشمن دو گروه هستند یکی دشمن بیرونی است جبهه استکبار یکی دشمن درونی است نفس انسان به همین جهت پیامبر گرامی اسلام(ص)فرمودند جهاد اکبر است و جهاد اصغر جهاد اکبر مبارزه با نفس خود است و جهاد اصغر مبارزه با دشمن بیرونی چون اگر انسان چیره بر نفس خود نشود قطعا مغلوب دشمن خواهد شد چون نفس او اورا از جهاد با دشمنان  باز میدارد اما جهاد بیرونی تنها جهاد نظامی نیست جهاد نظامی است جهاد اقتصادی است جهاد فرهنگی است جهاد سیاسی است جهاد علمی است جهاد خدماتی است انسان باید در تمامی این امور جهاد کند جهاد نظامی در مقبل تهاجم دشمنان بایستد مقاومت کند مثل هشت سال دفاع مقدسی که مردم ایران رقم زدند و الان نیروهای مسلح ارتش ما سپاه ما بسیج ما نیروهای انتظامی ما تمامی مردم ما در صحنه هستند جهاد اقتصادی باید ما جهاد کنیم که اقتصاد خود کفا و اقتصاد برتر داشته باشیم وابسته نباشیم جهاد فرهنگی باید در مقابل تهاجم نرم فرهنگی دشمن مقاومت کنیم دفاع کنیم واز طرف فرهنگ غنی اسلامی را عرضه کنیم به جامعه جهانی جهاد سیاسی نگزاریم دشمن نظام ما دچار آسیب کنه نظام سیاسی ما که کلید جهاد سیاسی ولایتمداری است جهاد علمی داشته باشیم در عرصه علم و فناوری به اوج خودکفایی و سپس مرجعیت علمی بویژه در علوم استراکتژی دست پیدا کنیم جهاد خدماتی تمامی مردم در خدمت هم باشند جهاد مدیریتی مدیران ما مسئولین ما جهادی عمل کنند و به دنبال مزایای مدیریتی نباشد بلکه در خدمت نظام و مردم باشند لذا این نگاه جهاد در فرهنگ دین است وباید ما همونطور مقام معظم رهبری فرمودند در عرصه ی انقلاب باید جهادی عمل کنیم در تمامی زمینه ها و اگر در این زمینه ها کوتاهی کنیم قطعا دچار آسیب خواهیم شد خدایا به همه ما توفیق جهاد در راه خدا عنایت بفرما .

خطبه دوم

در خطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان گرانقدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانات بسیار مهم برآوردی ایراد فرمودند که لازم است تمامی مسئولان نظام آن فرمایشات را سر لوحه ی کار خود قرار دهند سریع شفاف عمیق برخواسته از متون فاخردین با عقلانیت راهبردی معظم الحن سفارشات بسیار ویژه ای داشتند فرمودند آرمان بزرگ انقلاب اسلامی تشکیل تمدن نوین اسلامی است ولازمه ی آن حرکتی انقلابی و جهادی است تمدن اسلامی یعنی مدیریت و تشکیل یک سامانه ی جامع کشور بر اساس آموزه های دین اسلام جامع و دارای تمامی شاخصه های پیشرفت هم در ابعاد هم در ابعاد معنوی خب بسیاری از شاخصه های تمدن اسلامی مواجه است با دشمنی جبهه استکبار امریکا انگلیس رژیم اشغالگر قدس گرو های تکفیری کشور های مرتجع و ازآن طرف ما با شاخصه های این تمدن فاصله داریم خب لازمه ی دفع تهاجم بیگانگان و حرکت پر شتاب به سوی رسیدن به شاخصه های بالای تمدن اسلامی حرکت انقلابی و جهادی است بدون حرکت انقلابی و جهادی ما نمیتونیم به تمدن اسلامی دست پیدا کنیم کشوری برخواسته از ایمان تقوا اخلاق معنویت رشد در عرصه های مدیریت سیاسی عدالت گرایی عدالت محوری مرجعیت در تمامی شاخصه های روز جهانی این حرکت انقلابی و جهادی میخواهد فرمودند سپاه سنگر مستحکم انقلاب عنصر شاخص دفاع از امنیت داخلی و خارجی هویّت برجسته ممتاز و مورد نیاز برای پیشرفت و حرکت به سوی آرمانهاست حرف بسیار بزرگی است که مقام معظم رهبری در رابطه با سپاه بیان کردند و سپس فرمودند آن جمله ی امام که اگر سپاه نبود کشور هم نبود یک واقعیت است به همین جهت باید نیروهای مسلح ما سپاه ما بسیج ما مورد حمایت و تقویت قرار بگیرد وکسانی که میگویند سپاه بسیج ونیروهای دفاعی مملکت باید مورد حمایت قرار نگیرند از حیث اعتباری از حیث اعتبارات وبودجه از حیث امکانات قطعا اشتباه میکنند راهی غلط طی میکنند فرمودند همینک سپاه در تمامی عرصه ی دفاعی سازندگی فرهنگی اقتصادی خدمت رسانی هنری تولید فکر انقلابی نقش آفرین است در فضای ملی وبین المللی در درون مرز و بیرون مرزها سپاه حافظ امنیت کشور است حتی حافظ امنیت اسلام است سپاه میرود که حافظ امنیت اسلام در سر زمین های اسلامی باشد چنان که شما در عراق و سوریه میبینید فرمودند اگر ما بیرون از مرز ها کشور های اسلامی دچار آشوب های امنیتی شوند و گرفتار سقوط در عرصه های امنیتی شوند این عملیات  ضد امنیتی جهان استکبار و گروه های تکفیری به مرز های ما میرسد و الان سپاه ما بسیج ما نیروهای مسلح ما حافظ ایران و اسلامند و باید تقویت بشن تضعیف نیروهای مسلح ما تضعیف سپاه ما تضعیف بسیج ما حرام است. فرمودند مدام باید بر توانمندی دفاعی نیروهای مسلح ما افزون شود هم در عرصه ی صف هم در عرصه ی ستاد هم در عرصه ی تجهیزات و به تمام ابزار تجهیزات مدرن نظامی باید مسلح شوند بعد از آن فرمودند برخی مسئولان رفع تهدید نظامی دشمن به دلیل فلان اقدام میدانند که مشخص است چه چیزی است همین مذاکرات و چیزهای که شما شنیدید و برخی از مسئولان فکر میکنند این مذاکرات و فلان امور موجب این شده که دشمنان حمله ی نظامی و جنگ با ایران تحدیل کنند فرمودند که این صحیح نیست این توقف جهان استکبار در عرصه ی تجاوز به ایران به خاطر اقتدار دفاعی و نظامی مملکت است این توانمندی دفاعی است این توانمندی نظامی است که باعث شده دشمنان طمع حمله به ایران را داشته باشند و شما ملاحظه کردید تا ما انقلاب کردیم فضای حوزه ی نظامی ما دچار ضعف هایی شد جهان استکبار و حزب بئث به ایران حمله کردند هشت سال جنگ به مملکت تحمیل کردند والانم همین طور است اگر تشخیص بدند حمله ی نظامی میتواند ایران را بشکند قطعا حمله خواهند کرد اما بدانند نیروها ی مسلح ما ارتش ما سپاه ما بسیج ما چون کوه ایستاده اند وشکستی قطعی نصیب آنها خواهند کرد فرمودند برخی دیگر نیز میگویند کشور هایی که به پیشرفت رسیدند این پیشرفت آنها به خاطر جمع آوری سازمان نظامی آنها بوده فرمودند اگر این حرف از ناحیه ی این افراد انتصابش صحیح باشد هیچ عاقلی همچین حرفی نمیزندحرف بسیار غلطی است انسان سامانه ی نظامی ودفاعی خودش را تعطیل کند برای این که اقتصاد آن مملکت رشد کند یعنی تمامی اعتبارات نظامی و دفاعی مملکت و ساختار نظامی تعطیل شود یا نیمه تعطیل شود یا حمایت نشود کارهای دیگه پرداخته شود.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.