نمازجمعه ۲ بهمن ماه ۸۸

 

خطبه نماز جمعه حضرت آیت الله صفایی بوشهری :۲/۱۱/۸۸

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شما عزیزان نماز گزار را به وی‍ه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت آخرت و جلب محبت خدا در دنیا است .

در خطبه ی اول بنا براین گذارده ایم که از کسانی سخن بگوییم که خداوند در قرآن تصریح کرده است آنان را دوست ندارد در بحرانها در گرفتاریها در شدائد زندگی آنان را مورد مهر و محبت خود قرار نمی دهد در دنیا محرومند از محبت خدا و در آخرت نیز مبغوض ذات اقدس باری تعالی هستند . تا این که معرفت پیدا کنیم به این امر راه رسم آنان را پیشه نکنیم و محرم از محبت خدا نگردیم خداونتد در ۱۱ گروه را برشمرده است که آنا را دوست ندارد یکی از این گروه ها خائنین هستند خداوند در سوره ی انفال آیه ی ۵۸ می فرماید ان الله  لایحب الخائنین خداوند هیچ گاه خیانت پیشه گان را دوست ندارد و در آیات دیگر حرام می کند خیانت را یا ایهالذین امنو ا لا تخونو لا و رسول تخونو اماناتکم انتم تعملون می فرماید : ای کسانی که ایمان آورده اید خیانت نکنید به خدا پیامبر در نزد شماست و شما می دانید که خیانت کاری بس قبیح است خیانت یعنی شکستن عهد و پیمانی مکه انسان لازم است بدان دفاع کند عهدی پیمانی که انسان بسته است لازم است انسان وفا کند اگر بشکند به عهد و پیمانش وفا دار نباشد خیانت کرده است همچنین اگر مردم بدو اعتماد کرده اند اطمینان کرده اند حتی به این اعتماد او تکیه کرده اند در امورات ومردم خلاف کند پشت کند از اعتماد مردم سوءاستفاده کند این هم یک نوع خیانت است یا  در قبال مصالح نظام و حکومت دینی خلافی مرتکب شود این هم یک نوع خیانت است به همین خاطر یا خیانت پیمانی ، پیمان بسته است یا خیانت اعتمادی مورد اعتماد مردم بوده مردم مشورت از او گرفته اند اعتماد به او کرده اسرار شان به او گفته اند او خیانت کند افشا کند مشورت بدهد یا خیانت حکومتی اسرار نظام مسائل نظام افشاء کند و بر خلاف مصالح نظام حکومتی فعالیت کند این هم یک نوع خیانت حکومتی است لذا خیانت یک معنای عام دارد خلاف اعتماد مردم عمل کردن خیانت است خلاف مصالح نظام حکومتی عمل کردن خیانت است امیر مومنان علی بن ابی طالب (ع) در خیانت می فرماید : ایاک ولخیانه بر حذر باشید از خیانت فانها شر معصیت بدترین گناه است ان الخائن و معذب با….. والا خیانته شخص خائن در آتش دوزخ بخاطر خیانتش عذاب خواهد دید و باز می فرمایند : ….. دلیلا اذا قلت ورع و عدم دیانته خیانت نشان از این دارد که شخص خائن پارسا نیست با تقوا نیست و در دین دینداری بسیار ضعیف است و همچنین می فرمایند جانب الخیانه از خیانت دوری کنید چرا که خیانت موجب این می شود شما از اسلام دور شوید اینقدر خیانت بد هست که خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) می فرمایند : اگر کسی به شما خیانت کرد شما به او خیانت نکنید لا تخونو من خانک فتکون ….. اگر کسی به شما خیانت کرد شما بدو خیانت نکنید چرا که شما هم مثل او می شوید فردی نزد امام صادق (ع) آمد عرض کرد یا بن رسول الله اموالی نزد کسی داشتم او انکار کرد خیانت کرد و گفت از ان خودم است و نفی کرد امانتی که نزد او داشتم الان بعد از چندی شرائطی رخ داده و مقداری از اموال اون به زیر دست من افتاده است جائز به تلافی ان اموال را مصادره کنم فرمود خیر اگر این  کار کنی تو هم مثل اون خائن شدی خیانت به شخص خائن جائز نیست به همین خاطر یکی از کسانی که خداوند او را دوست ندارد و مورد مهر ومحبت خود قرار نمی دهد شخصی است که خائن است آثار بسیار و عواقب بسیار ناگواری دارد خیانت یکی از آنها این هست که در دنیا زندگی ذلت بار و عمری بی برکت خواهد داشت رسول خدا (ص) می فرمایند : چهار گروه هستند که اینها به خاطر ارتکاب چهار چیز هیچ گاه خانه ای آباد نخواهند داشت چرا که این چها ر چیز اگر وارد خانه ای شدند آن خانه را خراب می کنند و برکت را از عمر آن شخص می زدایند . اول خیانت دوم سرقت سوم شرب خمر  چهارم زنا هر کدام از این چهار چیز وارد خانه ای شد آن خانه را خراب خحواهد کرد و مرتکب او را عمری بس سخت بحرانی پر از گرفتاری خواهد داد  این سرانجام خیانت است تارخ را شما ببینید کسانی که به عهد اهل بیت عصمت و طهارت به دین به پیامبر خیانت کردند به چه ذلتی که دچار نشدند دوم اینکه اگر کسی خیانت کند ایلام واقعی را ندارد هر چند اسم اون مسلمان است ولی اسلام واقعی را ندارد به اسلام واقعی ایمان پیدا نکرده زندگی اش در چارچوب اسلام حقیقی نیست . حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله (ص) می فرمایند : لیس لا من خان مسلما از ما نیست کسی که خیانت به مسلمانی کند فی اهلی به مال خیانت به یک مسلمان کند در رابطه با خانواده اش همسرش فرزندانش و در رابطه با امور اقتصادی و زندگی اش اگر کسی خیانت کند به برادر مسلمانش در رابطه با همسرش در رابطه با زندگی اش در رابطه با زندگی اش در رابطه با امور ش پیامبر می گوید از ما نیست هر چند شناسنامه ای مسلمان باشد و سوم عذاب آخرت است پیامبر خاتم می فرمایند : الممکر والخیانت فی النار کسانی که اهل حیله گری اند مکاری اند کسانی ککه فریب کار هستند مردم را می فریبند در امورات اقتصادی و غیر آن و همچنین کسانی که اهل خیانت اند همه اینها در آتش در قیامت گرفتار خواهند شد . خیانت می توان به دو قسم عمده تقسیم کرد یکی خیانت به خدا و پیامبر دیگری خیانت به حقوق مردم خیانت به خدا و پیامبر این گونه است که معصیت کند انسان خدا با ما عهد بسته است خداوند با ما عهد بسته است که در صراط مستقیم دینش باشیم . دینمدار باشیم دین رفتار باشیم دین اخلاق باشیم دارای معرفت دینی باشیم اگر اینگونه نبودیم خیانت به خدا کردیم او عهد بین ما و خدا شکسته ایم عهدی که بین ما پیامبر است که مطابق با سنت پیامبر و سیره ی رسول خدا عمل کنیم شکسته ایم در سوره ی یاسین آیه ی ۶۰ تا ۶۴ اگر ملاحظه بفرمایید خداوند می فرماید : اعلم علیکم یا بنی آدم من با شما پیمان نبستم ای فرزندان آدم ای انسان ها عن لا  تعبدو شیطان انهو لکم اعدوا… من با شما عهد نبستم که پیروی از شیطان نکنید .آن دشمن بسیار آشکاری است برای شما و ان اعبدونی و بندگی من کنید و در صراط دین باشید هذا صراط مستقیم این همان صراط مستقیم است اما و لقد ازل منکم ل… کثیرا گروه بسیاری از شما شیطان فریب داد افلم کلوا تعقلون چرا فکر نمی کنید . چرا نمی اندیشید ببینید خداوند عهد از ما گرفته که در مسیر دین باشیم در مسیر صراط مستقیم باشیم همانی که در نماز در سوره حمد از خدا می خواهیم اهدنا صراط مستقیم صراط مستقیم یعنی از طریق عبودیت بندگی خدا کردن و دوری از شیطان و شیطنت میگوید من از شما عهد گرفتم حالا اگر ما در طریق بندگی خدا نباشیم این پیمان می شکنیم این عهد شکستیم یعنی خیانت کردیم به خدا خیانت کردیم به پیامبر قسم دیگر از خیانت خیانت به حقوق و نظام اجتماعی مردمی مثل خیانت در امانت ،‌امانتی در نزد کسی او خیانت کند خیانت در اعتماد مردم و افشا سر مردم  مردم بدو اعتماد کنند اسرارشان را بگویند او اسرار مردم را متوجه شوئد افشاء کند اسرار مردم را افشاء کند آبروی مردم را ببرد این هم خیانمت است خیانت در مشورت مردم با او مشورت می کنند در امورات مختلف آ» راست نگه حقیقت نگه این هم خیانت کرده خیانت در عهد و پیمان ، عهد و پیمان بسته در مسائل سیاسی مثل نمایندگان محترم مجلس عهد می بندند پیمان می بندند زن و شوهر در عقد پیمان می بندند کارمند با شاکله قانونی اداره و مرکزی که دران خدمت می کند پیمان می بندد این عهد و پیمان را بشکند این خلاف آن عهد و پیمان عمل کند این خیانت است خیانت در امانت مردم اینقدر قبیح است گه پیامبر خاتم (ص) می فرمایند : لا تخون من اتخان آن که به تو اطمینان کرده تو را امین دانسته خیانت نکن و ان خان افشاء سر مردم افشاء اسرار مردم جاسوسی کردن مسائل و داخلی نظام را عرضه کردن در درون خانه و خانواده انسان مطلع و بشه و امری به دیگران گفتن اینها خیانت هست افشاء کردن اسرار است برادرت ، اخیانکم فج….. امر خیانت است از آن دوری کنید و خیانت در مشورت انسان می خواهد فرزندش را شوهر بده عروس بگیرد پیش اشخاصی مشورت کند آنها راست نگن یک زندگی را خراب کنند در مسائل زندگی در مسائل اقتصادی کسی مشورت بخواهد مشورت درست نگویند این خیانت است در حوزه ی عهد و پیمان نیز این چنین است عهد و پیمان بست لازم است وفا به آن کند اگر مراعات نکند خیانت است وعاقبت خیانت آن امور است که عرض کردم .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.