نمازجمعه ۱۸ تیر ماه ۸۸

خطبه نماز جمعه  ۱۸/۴/۸۸

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شما عزیزان نماز گزار رابه ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چراکه تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت خدا در حیات دنیوی است .

در خطبه اول بنا براین گذارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم راه خدایی زندگی کردن راهی که خداوند به تمام انبیاء و اولیاش ابلاغ کرده است که به جامعه بشری برسانید و آنان را بدین راه هدایت کنید راهی است که سعادت انسان در دنیا در پی دارد و در  آخرت نجات و رستگاری راهی است که رهروانش خدا دارند و خداوند در تمامی بحران ها و شدائد زندگی منجی این انسان است و یاور او در مسیر تعالی و کمال .

راه خدایی زندگی کردن و صراط مستقیم حیات الهی انسان عبودیت است . « و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم » ای بندگانم پیرو دستورات و برنامه من باشید که این همام صراط مستقیم سعادت است . عبودیت یعنی اعتقاد دینی اسلامی داشتن رفتار و عمل تقوایی داشتن و مزین به فضائل اخلاقی و اخلاقی همچون رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) ولی این راه رهزن بسیار دارد و موانع بی شمار که به برخی از آنها پرداختیم و در خطبه اول نماز جمعه قبل بیان کردیم که مهمترین مانع و اثرگذار ترین عواملی که می تواند انسان را از این راه خارج کند یا متوقف کند نفس انسان است . امیر مومنان علی بن ابیطالب می فرماید : « اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک » کینه توزترین دشمن شما و سخترین دشمن انسان نفس اماره اوست ، نفسی است که درون انسان قرار دارد و او راه به بدی انحطاط ، انحراف و ابتذال دعوت می کند اما همین نفس اگر بتواند انسان با تزکیه یعنی پالایش پیراستن نفس از ابتذال از رذائل و تحلیه یعنی آراستن نفس به فضائل همت بگمارد همین نفس به جایی می رسد که به مقام تجلیه می رسد و او این است که وجودش سراسر خیر و جام جهان نمای تعالی و اخلاق شناسی

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.