نمازجمعه ۱۸ بهمن ماه ۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

۹۲.۱۱.۱۸

خطبه ی اول :

با توجه به اینکه دردهه ی فجر پیروزی انقلابشکوهمند اسلامی ایران هستیم خطبه ی اول را تحلیلی سیاسی ومعرفتی دررابطه با این انقلاب خواهیم داشت ( ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولاتحزنو وابشرو بالجنه التی کنتم توعدون نحن اولیاوکم فی الحیاه الدنیا وفی الاخره) اساسا دین اسلام دینی ست که خداوند به عنوان خاتم ادیان وپیامبرش به عنوان خاتم الانبیاء وکتابش به عنوان خاتم کتب آسمانی معرفی کرده است دینی ست برای تمامی اعصاربعداز بعثت رسول خدا آمده است که انسانها رااز سقوط درباتلاق ابتذال همه جانبه فرهنگی،سیاسی،اقتصادی،علمی،امنیتی نجات دهد وبه اوج کمال انسانی درتمامی این ابعاد هدایت کند هم برنامه ی نظری وطرح این مسئله را ارائه میکند وهم مدیریت اجرایی بدست معصومین،پیامبر،وائمه علیه السلام داده میشود وبعد ازآن درزمان غیبت به دست فقهای جامع شرایط قبل از اسلام ضلالت مبین بود( وان کان من قبل لفی ضلالٍ مبین ) گمراهی،بدراهی،ذلت،جهالت،درتمامی ابعاد جامعه ی جهانی را فراگرفته بود اسلام با بعثت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم برمداروحی  و رهبری رسول خدا جامعه ی آن روز را،متحول کرد ویک جامعه ی نورانی که درتاریخ بشریت بی نظیر است ایجاد نمود با گذشت زمان ودسیسه های مختلف جبهه ی خودی وغیرخودی ضلالت مبین که قبل ازاسلام بود درزمان معاصر توسط جبهه ی دین ستیزی وابرقدرت ها تبدبل شد به ضلالت مدرن.ضلالت مبین ضلالت آشکار است بت پرستی،دختر کشی،فساداخلاقی ،جنگ های بی توجیح،انحطاط،انحراف آشکار قبل ازاسلام دیده میشد اما درقبل ازانقلاب اسلامی ایران درجهان ضلالت مدرن بود با توجیح های علمی،توجیح های معرفتی،تحریف های مختلف که درعرصه های علم،دانش وعلوم صورت میگرفت وبایک سیاست پنهان به اسم های جذاب همان ضلالت مبین دریک قالب جذاب تمام جامعه ی جهانی را فرا گرفت درایران سلطه ی فرهنگ غیر اسلامی آغازکردند تهاجم فرهنگی نمودند سلطه ی فرهنگی ایجاد کردند واسلام ناب رابه حاشیه بردند واگرمردم،مردم مسلمان اصراربر اسلام خواهی داشتند به خاطرکنترل مردم اسلام خودخواسته غرب را به مردم تحمیل میکردند درعراق وقتی صدای اذان ازماذنه سفیرانگلیس شنید گفت این چیست؟ گفتند اذان است اعلام برای نماز است گفت برای امپراطوری امریکا ضرر دارد یانه ندارد؟ گفتند ندارد گفت بگذارید بگویند.درالجزایر دشخیمان متجاوز گفتند تاعمل به قرآن است ما نمیتوانیم  الجزایر،لیبی را ادامه ی تجاوز بدهیم واگربه ظاهرقرآن فقط به قرائت بسنده میشود وعمل نمیشود اشکال ندارد درایران هم همچنین کاری کردند اززمان قاجارواوج آن زمان رضاخان آمدند به کمک غرب به ویژه انگلیس آمدند اسلام واقعی را ازجامعه بگیرند حجاب رابرداشتند فساد راگسترش دادند علمای درباری تولید کردند ومحتوا را ازدین گرفتند حتی عزاداری حضرت اباعبدلله الحسین را محدود کردند قدم اول آنها گرفتن اسلام واقعی ازمردم بود وسلطه ی فرهنگ غرب برجامعه دومین کاری که کردند وابستگی سیاسی بود قاجارراحمایت کردند دیدند جامعه آنها رادیگر نمی پذیرد رضاخان رابرسرکارآوردند دیدند دیگرتاریخ مصرف اوتمام شده فرزند جنایت کارش راآوردند دربار ایران از سفارت خانه های انگلیس روس،فرانسه و درآخر ازآمریکا دستور میگرفت ودرجامعه ی جهانی ایران به عنوان یک کشور اقمالی غرب به ویژه آمریکا تلقی میشد سومین کاری که کردند عقب ماندگی همه جانبه ی ایران بود در عرصه ی علم وفناوری درعرصه ی صنعت درعرصه ی توسعه کاری کردند که ایران درشاخص آمار کشورهای جهان به عنوان یک کشورعقب مانده وعقب افتاده تلقی شود با اینکه ایران این همه ظرفیت ها وقابلیت ها داشت اگر جوانی اختراع میکرد طرحی داشت قلمی درعرصه ی علوم انسانی،علوم تجربی، علوم پایه میزد فورا با اوبرخورد میکردند واین ها واقعیت هایی ست که قبل از انقلاب بود عقب ماندگی در همه ی شئون درهمه ی امور که شما فرض کنید درصنعت انرژی درصنعت دفاعی درصنعت کشاورزی درصنعت حمل ونقل درصنعت کشتی رانی همه ی امور ایران را وادار کردند به عقب افتادگی  چرا که نیاز بود ایران عقب بماند تا خود بتوانند محصولاتشان را به ایران بفروشند ومدیریت کنند دیگری خفقان واختناق عمومی بود درجامعه ی ایران آن روز استبداد بیداد میکرد دین را فرهنگ را منکوب کرده بودند علما،بزرگان دین را به تبعید وزندان انقلابیون این چنین وابستگی سیاسی چنان عقب ماندگی سراسری واستبداد وخفقان جوحاکم برجغرافیای ایران بود وبا برنامه هایی که اجرا میکردند نشان میدادند که هیچ کدام از این امورنیست این همان ضلالت مدرن بود به اسم تمدن بزرگ ایران جامعه را منحرف میکردند اذهان را مدیریت میکردند اما انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل عظیم الشأن خمینی کبیر چون خورشیدی طلوع کرد ودر زمانیکه هیچ کدام ازطراحان وتئورسین های نظام های سیاسی فکر نمی کرد که درمتن دین یک انقلاب دینی شود انقلاب دینی واسلامی ایران صورت گرفت ویک تحول شگرف نه درتاریخ ایران بلکه درتاریخ جهان واسلام تحقق بخشید تمام معادلات رابهم ریخت بلوک شرق که دین را اُفیون توده ها میدانست دید دین وارد عرصه ی انقلاب شده وآنها هستند که توجیح گر سرمایه داری شدند غرب که هیچگاه فکر نمیکرد درکشوری مثل ایران که آنچنان وابستگی به غرب دارد انقلاب شود دید انقلاب شد انقلاب دینی انقلاب مردم مسلمان به رهبری روحانیت اسلام خواهی واسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله وسلم اساس کاراین انقلاب شد همگان چه مسئولین چه مردم چه قانون گذاران چه قانون نویسان چه مجریان همه اسلاه خواه هستند و به دنبال اسلامی کردن همه ی امور اساس این انقلاب زیربنای این انقلاب اسلام شد وخواستگاه این انقلاب هم اسلام شد اسلامی که مرزی خدا ورسول خدا واهل بیت عصمت وطهارت است آرمان ها و ارزش ها همه اسلامی شد وابستگی سیاسی برطرف شد الان مردم ایران خود تکلیف سیاسی این مملکت را تعیین میکنند مسئولین سیاسی ایران با اقتدار درجامعه ی جهانی ظاهر میشوند یکی از مسئولین سیاسی ایران درچند سال قبل به خود بنده گفتند که دراپک وقتی میخواستیم سخنرانی کنیم ازدبیرخانه ی اپک متن سخنرانی برای ما آوردند ایشان میگویند این چیست؟ میگویند متن سخنرانی شماست دبیرخانه ی اپک نوشته  که شما بخوانید با مضمومی که غرب طراحی کرده ایشان گفتند من خودم مینویسم وخودم خواهم خواند درسازمان ملل درمجامع مهم سیاسی ایران به عنوان یک کشور مستقل انقلابی مسلمان حضورپیدا میکند ودرعرصه ی سیاست داخلی وبین المللی این ایران است این مسئولین است این مردم هستند که برای خود طراحی میکنند و مستقل می اندیشند ومدیریت میکنند دیگرسفارت خانه ی انگلیس،آمریکا،فرانسه وشوروی سابق وروسیه کنونی و دیگرقدرت ها اساسا درایران نقشی ندارند قدرت تعیین کنندگی ندارند سفارت آمریکا به عنوان لانه ی جاسوسی اساسا ازایران محو میشود سفارت خانه ی انگلیس به عنوان سفارت خانه ی استعمارپیر انگلیس تلقی میشود مردم ایران برتبلوئه سیاست خود،خودطراحی میکنند خود مدیریت میکنند وبه هیچ کشوری اجازه نمیدهند که درعرصه ی سیاست مطالبی به آنها تحمیل کند درعرصه ی عقب افتادگی که قبل ازانقلاب تحمیل کرده بودند با هدایت های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای شتاب،پیشرفت بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی در همه ی عرصه ها به ویژه علم وفناوری،صنعت،تجارت عرصه های شهرسازی،کشاورزی،تمامی شاخص های پیشرفت چنان بالا رفته است که دربرخی ازامورایران به عنوان یکی ازکشورهای پیشرفته قلمداد میشود با تمامی تهدیدها وتحریم ها ودرعرصه ی سیاست عمومی آزادی به معنای دقیق کلمه هم اینک درایران است مردم خود تکلیف مشخص میکنند درشورا های شهر،درمجلس شورای اسلامی در مجلس خبرگان در ریاست جمهوری در همه ی امور مردم خود تعیین کننده هستند وازآن طرف آزادانه مسائل را بررسی میکنند وبه صورت بسیارشفاف محترمانه به مسئولین سخن میگویند واگر نقدی دارند نقد میکنند اینها همه درپرتوانقلاب اسلامی ایران است انقلاب اسلامی ایران دریچه ای جدید به روی جامعه ی جهانی وآینده ی جهان برگشوده اما این انقلاب شما میبینید با چه بحران هایی که جبهه ی انقلاب ستیز جبهه ی اسلام ستیز جبهه ی ایران ستیز داخلی و خارجی روبه رو نکردند جنگ تحمیلی هشت سال به این مملکت جنگ را تحمیل کردند غرب گرها و دیگر اندیش های وابسته چقدر درفضای سیاسی وفرهنگی که فعالیت های انحرافی نکردند تهاجم فرهنگی داخلی وخارجی بسیار گسترده با تکنولوژی روز،تکنولوژی تهاجمی ونبرد نرم علیه ایران آغاز کردند وبه شدت ادامه میدهند فتنه های سیاسی داخلی وخارجی و طراحی براندازی نظام اساسا شبانه روز دراندیشه ی آن هستند ایجاد موج ترور وکودتا  تحریم پیچیده ی اقتصادی توطئه های جهانی در محکومیت های غیراصولی مجامع حقوق بشری کارشکنی های بین المللی ایجاد بحران بین المللی وطراحی انزوای ایران تحمیل مشکلات جدی به کشورهای دوست ایران مانند سوریه یک فضای پرفشار بین المللی وداخلی برای این انقلاب ایجاد کردند اما ( ان الذین قالو ربنا الله) کسانی که میگویند  راه ما راه خداست ( ثم استقاموا ) سپس در برابرفشارها استقامت میکنند نمیشکنند ( وتتنزل علیهم الملائکه) خداوند امداد خود را نصیب آنها خواهد کرد (الا تخافوا ولا تحزنوا) به هیچ صورت نگران نباشید چون دشمنان همه چیز دارند خدا را ندارند اما این انقلاب اگر چیزی هم نداشته باشد خدا دارد (وهوعلی کل شیء قدیر) خدا برهمه چیزقدرت دارد وفرمود ( ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم ) اگر شما یاری خدا کنید خدا یاری شما خواهد کرد.وپاهای شما را استواردر مقابل تهاجم بیگانگان قرار خواهد داد وشما میبینید هم اینک درسالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با تمام این تهاجم ها میبینید بعد از سی وپنج سال ازعمر انقلاب آنها نمیتوانند کوچکترین خدشه ای به انقلاب وارد کنند چرا چون انقلاب انقلاب الهی ست  مردم برمبنای دین این انقلاب کردند وبراساس تکلیف این انقلاب را حفاظت میکنند این انقلاب را مثل نهضت امام حسین علیه السلام میدانند لذا چون یاران امام حسین علیه السلام یاوری انقلاب میکنند وهمچون اصحاب وفادار حضرت اباعبدالله الحسین درکنار ولایت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای ایستادند بهمین خاطر این انقلاب ماناست ماندگار است  چون اسلامی ست و مردم براساس ولایت مداری واسلام خواهی با استقامت وپایداری درمقابل تهاجم بیگانگان ایستادند واین وعده ی الهی ست وخداوند ازوعده اش تخلف نمیکند همان عواملی که باعث شد این انقلاب ایجاد شود ومایه ی این همه برکات گردد همان عوامل،عوامل بقاء آن است اسلام،اسلامیت، ولایت مداری.عزیزان اگریک زاویه ی کوچک از اسلام پیدا کنیم بدانیم که همان زاویه ی کوچک عامل شکست است دوم ولایت مداری ست اگر یک زاویه ی کوچک ازولایت پیدا کنیم ولایت مدار نباشیم چشممان،گوشمان قلبمان به سمت ولایت ومقام معظم رهبری نباشد همان جا ضربه ها وارد میشود تمام مسئولین سیاسی این نظام واجب است اطاعت کنند ازمنویات مقام معظم رهبری راه نجات،راه ولایت و،ولایت مداری ست تخطی از ولایت حرام است واطاعت واجب لذا فریاد مردم این است که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند این نشان ازبصیرت مردم دارد.وسوم مجاهدت برای آبادانی ایران درتمامی ابعاد،ابعاد فرهنگی،ابعادعمرانی براساس مبانی پیشرفت وعدالت ودراین رابطه باید بصیرت داشت تبریک عرض میکنیم سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به حضرت بقیه الله العظم همچنین مقام معظم رهبری، مردم گرانقدرایران ویاد وخاطره ی شهدا وامام شهدا را گرامی میداریم این انقلاب هدیه ی خداست به ایران اسلامی این هدیه ی واجب است نگه بداریم که بستری شود برای ظهور مهدی آل محمد (ص).

خطبه ی دوم :

درخطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم روزشنبه نوزدهم بهمن مصادف با هشت ربیع الاول تولد گوهربار حضرت امام عسکری (ع) است آن امامی که درمدینه به دنیا آمد ولی دردو سالگی با پدربزرگوارخود امام هادی به سامرا فراخوانده شدند تبعید شدند وتاآخرعمر درآنجا محبوس بود درمحیط نظامی لذا به امام عسکری مشهورشد تبریک عرض میکنیم این روز را به حضرت بقیه الله العظم،جامعه ی اسلامی،وشیعیان،مقام معظم رهبری وحضارگرام حدیثی ست بسیارمهم ازآن حضرت که عرض میکنم وآن حدیث این چنین است ( من رکب ظهر الباطل نزل به دار الندامه ) هرکس سوار برمرکب باطل شود درخانه ی پشیمانی پیاده میشود انسان در زندگی اگر درکوچکترین مسائل تا بزرگترین مسائل خودش مسیر باطل برود وسواربر اسب باطل بشود وبتازدهرچند،چند روز پیش میرود اما سرانجام جایی که فرود می آید ندامتگاه است پشیمانی ست لذا انسان باید ازهمان ابتدا راه حق رابشناسد.روز شنبه درهمین روز نوزدهم بهمن روز نیروی هوایی قهرمان جمهوری اسلامی ایران است همان روزی که  همافران گرانقدر شجاع با حضرت امام راحل آمدند وبیعت کردند نیروهای مسلح ما در،درون خود قبل از انقلاب هفته های اسلامی ومقاومت داشت درهمین شهرخود شاهد بودم که بسیاری ازنیروهای مسلح جلسات داشتند همراه با روحانیت بودند همراه با حضرت امام بودند در درون پایگاهها رساله ی امام اعلامیه های حضرت امام را پخش میکردند نیروهای مسلح ماهم درشکل گیری انقلاب هم حفظ انقلاب هم پیشرفت ارتقاء انقلاب نقش اساسی داشتند ونیروی هوایی واقعا دراین رابطه زبانزد بود.گرامی میداریم این روز،یادو خاطره ی شهدا شهدای نیروهای مسلح نیروی هوایی هشتادوچهارشهید پایگاه ششم شکاری همچنین شهید یاسینی گرامی میداریم والحمدلله دراین چند روزاخیرا پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر یادواره ی شهدای این پایگاه را برگذار کردند که جدا تشکرمیکنم ازفرمانده ی محترم روحانیت گرانقدر این پایگاه وتمام عزیزانی که دراین رابطه تلاش کردند ازمرکز تشریف آوردند ونشان دادند که استان ولایت مدار بوشهرهیچ گاه شهدا را فراموش نمیکند ومن تقاضادارم این یادواره نخستین نباشد وهمواره ان شاءالله دراین چنین ایامی این یادواره برگذار شود مجددا ازهمه ی عزیزانی که دراین یادواره تلاش کردند صمیمانه تشکرمیکنم ازتمامی فرماندهان نیروهای مسلح وصداوسیما،وهمه ی عزیزانی که در سطح استان تلاش کردند سطح شهر تلاش کردند واین حماسه را آفریدند.روز دوشنبه مصادف با دهم ربیع سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است بانویی که نماد ولایت مداری وپارسایی ست وهم اینک آستانش جایگاه علم واجتهاد وجهاد وشهادت وقیام است.درعظمت این بانوگفتند واقعا ساعت ها باید سخن گفت قلم ها باید زد،لکن همین بس که فرموده اند امام جوادعلیه السلام هرکس عمه ام درقم زیارت کند ودورکعت نماز بخواند واورا کامل بشناسد وبه راهش ایمان آورد وجبل الجنه بهشت ازآن اوست یک همچین موجود بزرگوار،من تقاضا دارم ازهمه ی مسئولین فرهنگی،مساجد،هیئات،حسینیه ها،زینبیه ها،حوزه های علمیه بایک برنامه ریزی سوگواری بسیار پرمحتوا ازمقام شامخ حضرت فاطمه معصومه (س) تجلیل وتکریم شود وآن روز به هیچ صورت جشنی گرفته نشود نه شب آن  رحلت ونه روز چون احتمال دارد برخی برنامه ریزی ایام دهه ی فجر کرده باشند شب رحلت یعنی دوشنبه به روزدوشنبه به هیچ صورت درسطح استان هیچ برنامه ای دررابطه باجشن نباشد آن روز مردم حریم ولایت راباید حفظ کنند وان شاءالله به امیدخدا در مراسم شرکت کنند چون هرچه ماداریم ازخاندان پیامبرو اهل بیت داریم. روزسه شنبه روز بیست ودوبهمن ماه سالروز پیروزی انقلاب است که مطالب همه درخطبه ی اول عرض کردم ان شاءالله مردم باشکوه در این راهپیمایی شرکت کنند ونشان بدهند هنوز پایبند آرمان ها وارزش های انقلاب هستند واخیرا سردمداران سیاسی آمریکا بازبان تهدید زبان زور،درصحنه های بین المللی سخن میگویند مرتب ازگزینه ی نظامی دم میزنند این سخن شما نشان از سفاهت سیاسی وضعف نظامی شماست انسانی که پخته است درعرصه ی سیاسی  وقتی که میبینید شرایطی سیاسی دارد طوری رقم میخورد که مناسبات سیاسی به سمتی میرود که آن سمت مقبولیت ظاهری بین المللی دارد اینطور سخن نمیگوید شما میخواهید خودتان را ابرقدرت وقلدرجهانی معرفی کنید دیگر این ببرکاغذی پاره شده .اگرشما توان داشتید چاره ی افغانستان میکردید توان داشتید چاره ی عراق میکردید توان داشتید چاره ی سوریه میکردید با تمام حمایت هایی که کردید برای ایران دم از گزینه ی نظامی نزنید ایران کشورولایت مدار اسلامی ورزمندگان اسلام است اگرمیخواهید نابودشوید حمله ی نظامی کنید درادبیات ایران این گونه است هرکس ترسوست دم از زور میزند انسانی که ترسوست میترسد ضعیف است فریاد میزند این نشان ازترس شماست ماسالها انتظاراین هستیم که شما وارد خلیج فارس شوید وحرکت نظامی کنید آن وقت جوهره ی رزمندگان اسلام را خواهید دید ودر خلیج فارس شما همه دفن خواهید شد ادب سیاسی داشته باشید فرهنگ سیاسی بلد باشید فضای سیاسی جهان تغییر کرده  شما درفضای توحش سیاسی آغاز خود که به سرخ پوست ها حمله کردید میباشید فرهنگ سیاسی جهان با انقلاب اسلامی ایران تغییرکرده شما باید ادب سیاسی داشته باشید فرهنگ سیاسی داشته باشید وبا ادبیات صحیح سخن بگویید ان شاءالله مردم ایران به ویژه استان ولایت مداربوشهر با حضورگسترده ی خود درراهپیمایی بیست ودوبهمن جواب دندان شکنی به سردمداران آمریکا خواهند داد.

 

پایان.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.