نمازجمعه ۱۸ اسفند ماه ۹۱

بسم الله الرحمن الرحیم

۹۱.۱۲.۱۸

خطبه ی اول :

درخطبه ی اول  بنابراین گذارده اییم که ازراه خدا سخن بگوییم راهی که خدا باماست ماهم با خدا هستیم راهی که راه قرآن است راه انبیاء واولیاء خدا،راه خاتم المرسلین محمدابن عبدلله صلی الله علیه وآله وسلم واهل بیت عصمت وطهارت علیه السلام است راهی که سرانجامش رستگاری ومحبوبیت الهی ست راه خدا عبودیت است صراط مستقیم کمال انسانی،بندگی خداست وجوهره ی بندگی خدا وصراط مستقیم ایمان است.ایمان یعنی برمملکت جان انسان خدا حاکم بودن،سمت خدا رفتن وبرقلب تمام محبت الهی،باورالهی،اعتقادالهی وجود داشتن است درموضوع ایمان مطالب مهمی مطرح است که یکی ازآن مطالب اوصاف مومنان است انسان های باایمان دارای ویژگی ها،اوصاف وخصلت های خاصی هستند که با آن اوصاف وخصلت ها دارای عنوان مومن میشوند که اگرآنها نباشد قطعا دیگر دارای این عنوان آسمانی نیستند یکی ازآن اوصاف اخلاق مداری مومنان است انسان های باایمان انسان های اخلاقی هستند،انسان هایی هستند که وجودشان آراسته است به فضائل اخلاقی وپیراسته است از رذائل اخلاقی هم درعرصه ی اخلاق فردی،هم اخلاق خانوادگی،هم اخلاق اجتماعی،هم اخلاق کاری انسان های برجسته ای هستند که وجودشان در جامعه منشأ هدایت،آرامش وکمال است ونبودشان کمبود وضربه ای سخت برجامعه ی انسانی ست یکی ازآن ابعاد مهم اخلاق ایمانی اخلاق اجتماعی است انسان باید درجامعه اخلاق مدار باشد بااخلاق با مردم تعامل داشته باشد وبرمدار اخلاق درفضای جامعه حرکت کند.یکی ازفضائل اخلاق اجتماعی انسان نیکوکاری واحسان است به ویژه درشرایط بحرانی، سخت،ومناسبت  هایی که مردم پیش رو دارند ونیاز به همکاری،همیاری،دست گیری ویاری و مساعدت دارند خداوند یک گروه را محبوب خود میدارد ودرقرآن تسریع میکند که (احسنوا فان الله یحب المحسنین) ای مردم نیکوکار باشید کارخیرانجام دهید این فرمان خداست چرا که خداوند محسنین نیکوکاران را دوست دارد،یعنی انسان نیکوکار محبوب خداست مورد لطف وعنایت خداست وشما میدانید اگر کسی محبوب خداشد وخدا محب او گشت چه آثاروبرکات ارشیو الهی که نصیب اونمیشود اومحبوب خداست،این نیکوکاری گاهی درشرایط عادی ست شرایطی ست که برجامعه فشاری نیست برخانواده ای بر فردی،شخصی،فشارهای مختلف نیست چه مادی چه معنوی چالشی در زندگی احساس نمیکنند اما نیازمند نیزهستند ولی به چالش نرسیده است اما گاهی زندگی انسان ها به چالش وبحران میرسد که ضرورت دارد به آنها کمک شود واحسان،حال گاهی فقر مالی ست گاهی درعرصه ی ازدواج است،سوگواری است،تحصیلات است،رفع بدهکاری است،ساخت مسکن است مناسبت های مختلف زمانی ست مثل اعیاد؛اعیاد اسلامی،عید نوروز آن وقت فقر،گرفتاری،کمبود،به ویژه درعرصه ی مسائل مادی واقتصادی خودش رابیشترنشان میدهد این چالش این نیاز این فقر نمایان ترمیشود اینجاست که باید همه دست همدیگربگیریم کمک کنیم نگذاریم که نیازمندان،فقرا،مستمندان دچارچالش وبحران بشوند در زندگی وپدرومادر به روی فرزندان خجالت بکشند درمسئله ی ازدواج همه کمک کنند به جوان ها در مسئله ی خریدخانه همه کمک کنند درمسئله ی بدهکاری،گرفتاری ها مثل زندانی های جرائم غیرعمد درمناسبت ها مثل اعیاد عیدنوروز،که خانواده ها نیاز دارند یک سری هزینه ها بکنند اینجا اگریک خانواده دچار فقرمالی باشد،دچارمشکلات مالی باشد نمی تواند مدیریت کند پدرومادر آن خانواده را،آن وقت بحران خودش را نشان میدهد،فقر خودش را نشان میدهد،نیاز خودش رانشان میدهد فرزند کوچک میبیند همسایه لباس نودارد او لباس کهنه،او دخترش دانشگاه میرود پسرش دانشگاه میرود این خانواده توانایی مالی ندارند این کاربکنند،درمسئله ی ازدواج آنها جهیزیه دارند این خانواده جهیزیه برای دختر ندارد وآن خانواده دارای تممل والی ست بدهکار نیست اینجا بدهکاریست وهمینطور مسائل خودش را نشان میدهد وجامعه وآن خانواده دچار چالش میشود دچارمشکل میشود اینجاست که خداوند میفرماید :(احسنوا فان الله یحب المحسنین) ای مردم دست مستمندان بگیرید دست فقرا بگیرید دست انسان هایی که نیاز دارند بگیرید که اگر این کار کنید خدا نیزدست شما را میگیرد درمواقع سخت بحرانی امام حسیین علیه السلام میفرمایند 🙁 من نفس کربه مومن فرج الله تعالی عنه کرب الدنیا والاخره) حضرت سالار شهیدان علیه آلاف التحیه والثناء میفرماید هرکس گرفتاری شخص مومنی را برطرف کند خداوند گرفتاری های او را دردنیا وآخرت برطرف میکند این کلام حضرت اباعبدلله الحسین است همام کسی که محبوب خداست محبوب فرشتگان وانبیاء واولیاء خداست وانسان های باایمان.لذا ایام عید نزدیک است نگذاریم پدرومادری وقتی نام عید میشنود لرزه براندامش آید که چکارکنم برای خانواده وفرزندانم کمک کنیم،یاری بکنیم،اول ارحام خود خویشان بعد همسایه ها سپس اهالی محل،شهر،شهرستان همینطور تا آنجایی که توانایی ست انسان تا که دستش میرسد باید کاری کند.یکروزی علامه ی حلی رضوان الله تعالی علیه به یکی ازشاگردانش گفت: که شما چرا به فکر همسایه ات نیستی؟عرض کرد حضرت آقا من اطلاعی ندارم از همسایه ام که به فکرش باشم،مگر مشکلی دارد؟ گفت این ازآن بدتر چرا ازاحوال همسایه ات اطلاعی نداری؟که امشب بچه های آنها ازگرسنگی خواب نروند وگریه کنند باید مطلع باشی وبرو برای آنها غذا ببر؛این رفت دید که پدرومادری مومن متدین،مسلمان بچه های گرسنه اطراف آنها برخی با اشک خواب رفتند بعضی ازگرسنگی هنوز خواب نرفتند،حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیها میفرمودند 🙁 الجار ثم الدار ) اول دیگران.امام صادق علیه السلام میفرماید:(اَیما مومن منع مومنا شیئا مما یحتاج الیه) اگریک مومن،مومن دیگری را به واسطه درخواستی که برایش آورده دستی دراز کرده درقبالش او کمک نکند( وهو یقدرعلیه من عنده أو من عند غیره) درحالی که او میتواند دست درجیبش بکند میتواند ازنزد خودش به او بدهد یا،ازکسی بگیرد به او بدهد زبان خیر بگذارد اما این کار رانکند این مومن که در خانه اش آمده برای کمک،او کمک نکند یا ازخودش یا از دیگران (اَقامه الله یوم القیامه مسودا وجهه) خدا روز قیامت رویش راسیاه میکند( مرزقهٌ عیناهُ) چشمش را بی فروغ میکند چشمش را کور میکند(مغلولهٌ یداهُ الی عنقه) دستش را به گردنش میبندد (فیقالُ هذا الخائن الذی خان الله ورسوله) این همان خائنی ست که خیانت به خدا وپیامبر کرده است.مسئولین محترم کسانی که صاحب میز هستید دستتان میرسد به کمک به مردم،کمک به مردم بکنید خدمت به مردم بکنید شکرانه ی این مقام خدمت به مردم است هرمقدار که میتوانید خدمت به مردم بکنید حسبه قانون خدمت گذار این مردم باشید اساسا فلسفه ی این انقلاب این حکومت خدمت به مردم برمبنای اسلام است.اگر میتوانید کاری برای مردم انجام بدهید درمراجعی که مردم میکنند باشوق اشتیاق،شکرخدا،خدمت به مردم بکنید متمولین کسانی که خداوند به شما مال داده،دارایی داده،خویشان خود را ملاحظه بکنیداقوام خودتان راملاحظه بکنید اگر گرفتارند گرفتاری اشان را برطرف کنید همسایه ها را ببینید اهالی محل را ببینید اهالی شهر را ببینیداگر گرفتارند کمک کنید بگذارید در هنگام عید لبخند برلب فرزندان یک خانه باشد پدرومادر اشک حسرت وخجالت برچشم نداشته باشند گرفتاری ها را برطرف کنید خداهم گرفتاری شما را برطرف میکند ساحت مقدس رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرمایند 🙁 خصلتان لیس فوقهما البر شیءُ) دوخصلت هستند بالاترازآن نیکی نیست یک (الایمان بالله) ایمان به خدا ودوم (النفع الااخوان) خدمت گذاری برای مردم دینی،مردم مسلمان (و خصلتان لیس فوقهما من الشر شیء) دو خصلت است بالاتر ازآن ازبدی نیست یک (الشرک بالله) ودوم (الضر لعبادالله) ضرر زدن به بندگان خدا.امام صادق علیه السلام میفرماید ( من کان فی حاجه أخیه المسلم) هرکس در خدمت برادر مسلمانش باشد (کان الله فی حاجه) خداهم کمک او میکند،او انسانی کمک به برادرش به این انسان مسلمان میکند خدا هم با خداییش کمک میکند اگر یکروز در خدمت است خدا هم یکروز خدایی به او کمک میکند اینها کلام معصومین است اینها آیات الهی ست بنابراین بیاییم این فضیلت وآموزه ی عالی اخلاقی اجتماعی که خدمت به دیگران است سرلوحه ی کار خود در زندگی قرار دهیم.

خطبه ی دوم :

درخطبه ی دوم پیرامون چند موضوع به اختصارسخن میگوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای دردیدار بانمایندگان محترم مجلس خبرگان مطالب مهمی ایراد کردند که به برخی اشاره ی تحلیلی مینمایم.معظم له فرمودند باید با نگاه بلند مدت،برنامه ریزی،ایمان به اسلام عزیز،عزم راسخ،تکیه برمردم،حفظ وتقویت روحیه ی امید،عوامل اصلی استمرار،حرکت روبه جلو ورسیدن به موفقیت های بزرگتروعبور ازموانع وسختی های مقطعی ایجاد کردوفضا را برای رسیدن ایران اسلامی به جایگاه درخوردر فضای جغرافیای بین المللی ایجاد کرد آن حضرت فرمودند ما،در مسیر پیشرفت نشانه های امیدواری بسیار داریم وفرمودند ازنشانه های این امیدوامیدواری استمرار موفقیت های روزافزون ملت ایران عظمت وموقعیت کنونی ومرکزیت فکری ایران در دنیای اسلام تسلط گفتمان دینی در کشور پیشرفت های فوق العاده ی علمی وفناوری ونفوذ سیاسی بین المللی اقدامات زیربنایی عدالت محور درصحنه ی پیشرفت وتوسعه وسراسیمگی وضعف دشمن وجهان سلطه درشرایط کنونی ست.فرمودند انتخابات درایران در همه ی دوره ها یکی ازبهترین،آزادترین،واستاندارترین انتخابات دردنیاست وبررسی صلاحیت کاندیدها یک اقدام دانش بنیان،صحیح ومرسوم درتمام جهان است این بیان معظم له نشان ازاین دارد که ایران اسلامی با نگاهی که مقام معظم رهبری دارند درافق ایران در سال  ۱۴۰۴ باید نخبگان برنامه ریزی بکنند وان شاءالله با شتاب بیشتر،همدلی گسترده تر واستفاده از تمام ظرفیت ها ما به جایی برسیم که ان شاءالله ایران اسلامی شایسته ی آن است.در دیدار با اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز سخنان راهبردی بسیار مهمی ایراد فرمودندو بیان داشتند که طراحی این پیشرفت باید برچهارعنصر فکر،علم،معنویت،وزندگی تکیه داشته باشد به ویژه تفکر،برنامه ریزی واندیشه.فرمودند باید ما یک تمدنی داشته باشیم پیشرفته،جدید،درهمه ی عرصه ها اما بر مدار ومبنای تفکرواندیشه ی اسلامی ودراین رابطه باید پافشاری کنیم که درتمامی عرصه های این تمدن باید اسلام اساس باشد واسلام هدف باشد این جوهره ی انقلاب ماست. محکوم میکنیم جنایات مزدوران جهان سلطه درپاکستان،ودیگر کشورهای اسلامی که متاسفانه با این ترورها بسیاری ازمردم مسلمان به ویژه شیعیان پاکستان به خاک وخون کشیده شدند این منطق سران جهان استکبار است که هرگاه دررابطه با مسائل منطقی،مسائل علمی،مسائل برهانی نمیتوانند ورود پیدا کنند وشکست میخورند دست به ترور میزنند این از دیرباز برنامه ی امریکا ورژیم اشغالگرقدس وانگلیس وکشورهای این دست بوده که هرگاه درمقابل یک حرکت عظیم قرارمیگرفتند و نمی توانستند با منطق آن کشوررا شکست دهند دست به اقدامات جنایت کارانه زدند محکوم میکنیم این حرکت وامید داریم ان شاءالله با بیداری اسلامی وحرکت های اسلامی ان شاءالله شرایط برای مسلمانان در جهان هر روز امیدوارانه تروان شاءالله فضایی پراز اسلام وعدالت باشد.ایام عید نزدیک است ازکمیته ی امداد حضرت امام صمیمانه تشکر میکنم وتمام برگزارکنندگان جشن نیکوکاری واز همه تقاضا دارم که مشارکت کنند وهر خانواده برای خودش یک جشن نیکوکاری جهت خدمت به خویشان خود داشته باشد گذشته ازاین ورود دراین عرصه ی جشن نیکوکاری عمومی ان شاءالله خویشان،همسایه ها،خانواده ها عنایت داشته باشند ان شاءالله در هفته ی آینده کنفرانس بسیار دانش بنیان وبسیارعالی در استان ولایت مدار بوشهر تشکیل میشود ازمراکز دانشگاهی خلیج فارس،با مرکزیت ایران ودبیرخانه ی دائمی استان بوشهر دردانشگاه خلیج فارس واین یک موفقیت بسیار بزرگ برای استان مااست.من صمیمانه تشکر میکنم ازمسئولین به ویژه،وزارت امور خارجه،دانشگاه خلیج فارس،حوزه ی علمیه که الحمدلله یک فضایی را فراهم آورده اند بعداز نشستی که این عزیزان با بنده داشتند ویک کاری بزرگ برای ایران واین استان انجام دادند این کاربسیار بزرگی ست ایران واستان بوشهر مرکز دانشگاهای حوزه ی خلیج فارس شودواین  یک موفقیت بزرگ برای ایران واین استان است.سالروز تأسیس بنیاد شهید حسبه فرمان حضرت امام گرامی میداریم وامیدوارم ان شاءالله خانواده شهدا جزاز دست دادن فرزندشان که خود نیزبه دست آوردن آن فرزند است درآسمان نگرانی دیگری نداشته باشند بنیادشهید ومسئولان همه درخدمت خانواده ی شهدا باشند به ویژه درعرصه ی خدمات واستخدام فرزندان نکته ی دیگری که است که مقام معظم رهبری برآن تاکید داشتند مبارزه ی جدی با مفسدین اقتصادی ست معظم له فرمودند من بارها بیان کردم تاکید داشته ام با کسانی که با اقتصاد این جامعه با آسایش این مردم با رشدوپیشرفت اقتصادی این انقلاب برخورد نامطلوب میکنند سوءاستفاده گرند راند خوارند به دنبال چپاول اقتصادی این نظام واین مردم اند برخورد جدی کنید ولی هنوز کاری نشده است بنده ازهمین جا تقاضا میکنم که تمام مسئولین زیربط حسبه فرمان مقام معظم رهبری با تمام توان با این مفسدین اقتصادی برخورد کنند قانون مداروبدون هیچ گذشت،هرکس در هرمقام هرپست هرشخصیت که بخواهد با اقتصاداین نظام با اقتصاد این مملکت با این مردم عزیز بخواهد برخورد اقتصادی کند سوءاستفاده اقتصادی کند بدون هیچ گذشتی باید با آن برخورد بشود سریع قانون مدار بدون گذشت وتقاضا دارم از مسئولین در رابطه با گرانی هاکه برخی بخاطر تحریم هاست ومشکلات ارزی برخی هم بخاطر سومدیریت هاست سوبرنامه ریزی ست با تدبیراین گرانی ها را کنترل بکنند این مشکلات را ازپیش پای مردم بردارند اگربایک حرف یک چیزگران میشود باهمان حرف آن چیز ارزان میشود پس معلوم میشود که میشود کارکرد.از همه ی عزیزان درعرصه ی تجارت،بازار تقاضا دارم که با یک برخورد مناسب اقتصادی ان شاءالله کمک کنند به اقتصاد خانواده ها ومردم دست هم بگیرید کمک بهم بکنیم مسئولین اول فردی هستند که باید دراین عرصه تلاش کنند وخدمت به مردم بکنند گرانی ها را کنترل کنند وظیفه ی اصلی آنها است اما در مرتبه ی بعد خود ما،مردم هم باید بکوشیم دست هم بگیریم یاری هم بدهیم اجناس بیخود گران نشود بیخود درحجم بالا خریداری نشود وان شاءالله یک فضایی ()همه دست به دست هم دهیم تا ازاین عقبه ی فشار اقتصادی عبورکنیم ولی مسئولین،مسئولین،مسئولین خدمت به مردم،خدمت به مردم،خدمت به مردم.میدانیم دشمن الان تهاجم اقتصادی خودش راآغاز کرده درفضای بین المللی فضای سختی درست کرده است اما هیچ فضای سختی نیست که ان شاءالله به ید وتدبیر عزیزان مسئول حل نشود خدا بااین انقلاب است لذا بکوشید حسبه فرمایشات مقام معظم رهبری این مشکلات را برطرف کنید مردم هم همکاری بکنند همه دست به دست هم یک فضایی را فراهم بکنیم هم دل،همراه درجهت خدمت به مردم،این مردم هستند که راهپیمایی را ایجاد میکنند حماسه ها ایجادمیکنند دفاع مقدس را ایجاد کردند این مردم هستند که سرمایه ی اصلی این انقلاب هستند دشمن میخواهد بااین فشاراقتصادی مردم را ازانقلاب جدا کند اما بدانند مردم ولایت مدار ایران مردم ولایت مدار استان بوشهریک لحظه انقلاب خودشان را ولی فقیه خودشان را،آرمان شهدا وانقلاب را رها نخواهند کرد.

 

پایان.

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.