نمازجمعه ۱۸ اردیبهشت ماه۸۸

خطبه های نماز جمعه حضرت آیت الله صفایی بوشهری : ۱۸/۲/۸۸

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ابتدا خودم و شما نمازگزاران عزیز را به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تنها تقوای الهی که راه نجات انسان و بهترین زاد و توشه جهت جلب محبت خداوند و ذات اقدس باری تعالی است . با تقوا محبت خدا جلب می شود . « کان الله یحب المتقین » و با تقوا که خود خدا با ماست « کان الله لمع المتقین » که در تقوا برکات الهی است دنیوی و اخروی که « اضلفت مومنین » خدایا قسمت می دهیم به امام المتقین علی بن ابی طالب و به سر چشمه فیاض تقوا حضرت فاطمه زهرا ما را از اهل تقوا قرار بده امروز به روایت و تاریخی روز شهادت حضرت صدیقه طاهره است . بانوی بزرگواری که هم عرش برای او جایگاه ویژه ای قائل است و هم خورشید وهم ستارگان عرش حضرات معصومین سید نساءالعالمین است . ام ابیهاست و خورشید تابان طلوع حضرات معصومین است در یک کلام حضرت فاطمه زهرا مادر خلقت است مادر آفرینش است تکوینا و تشریعا به همین مناسبت خطبه اول را در شان آ« حضرت به اختصار سخن خواهیم گفت چرا که هیچ سخنی و سحنوری قادر به جوهره ی وجودی مقام آن حضرت در هندسه کلان عالم خلقت غیبا و شهودا نخواهد بود . قران کریم پیرامون آن حضرت سخن گفته خاتم الانبیا محمد مصطقی (س) در شان آن سخن ها گفته حضرات معصومین در تبیین آن مقام سخن ها گفتند حضرت ختمی مرتبت می فرمایند : « هی بضعت منی و روحی بین » زهرای اطهر پارهی تن من است . روح من است تاج سر من است و شما می دانید انسان به بقا روزش زنده است و حضرت رسول می فرمایند : فاطمه روح من است . نماد حیات من است « فقد من اذا فقد آزانی » هرکس اورا بیازارد مرا آزرده است و« و من آزانی فقد آز الله » و هر کس مرا بیازارد خدا را آزرده است . با فاطمه اسلام ناب محمدی (ص) می توان شناخت فاطمه مشعل هدایت انسان در بحران ها انحطاط و انحراف است کشتی نجات است دریای طوفان زده بحران ه گمراهی است لذا باز می فرمایند « ان الله لیغضب فاطمه یعنی ملاک غضب خدا فاطمه است . یعنی ملاک رضا ی خدا رضای فاطمه است یعنی فاطمه آینده ی تمای نمای اسلام و اراده ی الهی است . تمام مذاهب و ادیان الهی بعد از چندی مبتلا به تحریک و انحراف شدند . ولی چون اسلام دین خاتم است کتابش کتاب خاتم است پیامبرش پیامبر خاتکم است باید مشعلی فرا روی آیندگان روشن شود که تمامی مردم در طول حیات دنیا اسلام ناب محمدی که دین خاتم است می شناختند ادیان مسحیت ، یهود بعد از چندی مبتلا به تحریک و انحراف  می شدند اما اسلام می آمد و ان انحراف و تحریک را جبران می کرد . اما بعد از دین اسلام دینی نیست . لذا باید تببین عرشی و ملکوتی می شد . که جامعه بشری دین ناب دین که مرضی خدا ، دینی کامل است می شناختند . حضرت صدیقه طاهره شد برای این که بسوزد . چون شمع به جامعه بشری را تا باد منور کند با بیانش با سیره است . با فرزندان معصومش . بر همین اساس است که پیامبر اکرم اینگونه در این مورد فاطمه سخن می گویند می گوید بعد از من راه راه فاطمه است . و نشان نشان فاطمه است . و در قرآن سوره کامی در شآن آن بزرگوار نازل شده است

در جاهلیت عرب اگر کسی فرزند پسر نداشت او را مقطوع النسل بود بی عقبه بی دنباله می دانستند این یک منقت برای یک فرد منظور می شد به او ابتر می گفتند  می گفتند یعنی کسی که بعد از خودش کسی ندارد . که نام و نشان اش را یاد اور باشد . و باقی بگذارد . عاث بن واحد سنی روزی خطاب کرد به رسول خدا در بین جمعیت که تو ابتری بعد از آنی که ابراهیم فرزند پیامبر خدا فوت کرد . خداوند به پیامبر دختری عطا کرد که تمام وجودش از عرش به وجود آمده بود 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.