نمازجمعه ۱۷ مهر ماه ۸۸

«بسم الله الرحمن الرحیم»

شما عزیزان نمازگزار به ویژه خودم به مرعات تقوای الهی سفارش می کنم چرا که تقوا بهترین زاد توشه برای سعادت در آخرت و برترین راه برای جلب  محبت خدا و رستگاری در دنیاست. در خطبه های اول بنابراین گذاردیم که از محبوبان خدا سخن بگوییم عرض شد که در قران نه گروه محبوب خدا شمرده شده اند. پیرامون آنان سخن بسیار گفتیم ویژگی ها، را بیان کردیم. و به حول قوه الهی آن مبحث را به پایان رساندیم امیدمان با معرفتی دانشی که در این باره عرض شد همهی ما راه و رسم آنان را پیشه کنیم.محبوب خدا شویم و از آثار عالیه و برکات الهی آن محبت بهره گیریم در ادامه ی آن محبث از این خطبه از کسانی سخن می گوییم که خداوند در قران تصریح کرده است آنان را دوست ندارد. آنان را مورد لطف مهر و محبت خود قرار نمی دهد و این مساله ی بسیار مهمی است  در مسائل اخلاقی و عرفانی که انسان بداند چه اشخاصی چه گروه هایی با ویژگی هایی که داارند محبوب خدا نیستند. خدا آنان را دوست ندارد.آنان را مورد لطف و مهر خود قرار نمی دهد ما نیز ساختار شخصیت خود را طوری معماری کنیم که چون آنان نباشیم از روحیه ی رویه ی آنان پرهیز کنیم تا همانند آنان نگردیم ساختمان وجودی خودمان را طوری معماری کنیم که خداوند مارا دوست بدارد و چون این اشخاصی که در قران تصریح می کند آنان را دوست ندارد نباشیم و از عواقب سخت این عدم محبت خدا مصون بمانیم.

در مباحث گذشته بیان کردیم چه گروه هایی محبوب خدا هستند تا همانند انان شویم و از این پس بحث خواهیم کرد بیان خواهیم کرد. چه گروه های و اشخاصی محبوب خدا نیستند تا چون انان نشویم اگر کسی محبوب خدا نشد و خدا بر او مهر، لطف و عنایت نداشت یک یک سری تبعات و عواقب گریبانگیر او خواهد شد.

اولاً مشمول لطف رحمت و محبت نخوادگرفت دوم در آسمان زمین خداوند **** او محبوب من است. تا فرشتگان انبیاء اولیا خدا نیز او را دوست بدارند. چنان  که آن کسانی که محبوب خداوند بودند خداوند اعلام می گردد که محبوب من هستند فرشتگان پیامبران اولیاء خدا شما نیز آنها را دوست بدارید. اگر کسی محبوب خدا نشد و نبود خداوند این اعلام نخواهد کرد و بزرگان عالم خلقت او را دست نخواهند داشت. سوم توفیبق عبادت و انس با خدا نخواهند داشت محبوب خدا هست که می تواند نماز شب بخواند، محبوب خدا هست که می تواند *** با خدا داشته باشد محبوب خدا هست که خداوند به او توفیق مناجات می دهد. اما اگر کسی محبوب خدا نبود. این توفیقات از او *** می شود. چهارم مورد غضب، خشم و عذاب خدا قرار می گیرد محبوب او نیست و احتمال دارد کسی که محبوبو او نباشد مغضوب خدا گردد و پنجمین گناهانش بخشود نخواهد شد محبوب خدا هست که گناهانش بخشوده می شود و کسی که محبوب خدا بندد گناهانش به دوش خود اوست به صفحه ی خود اوست و در آخر هر چه خدا به محبوبانش عطا می کند. هدیه می دهد. این کسی که محبوب خدا نیست از آن محبت ها، هدایا، مواهب الهی و آسمانی محروم خواهد شد. در قران کریم خداوند ۱۱ گروه را بر می شمارد می فرمایداینان محبوب من نیستند من آنان  را دوست ندارن انسان به کجا می رسد خداوند می فرماید من شما را دوست ندارن خدایی که ارحم الرحمن است، خدایی که رئوف بالعباد هست. خدایی که غفار الذنوب است، خدایا که بارها در قران می فرماید: ان اله یغفر الذنوب جمیعااین افراد چه کار می کنند چه ویژگی هایی دارند چه خصوصیاتی دارند در درون وجودشان چه رذایلی است که خداوند می فرماید من این ۱۱ گروه را دوست ندام آنان را مورد لطف عنایت خود قرار نمی دهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.