نمازجمعه ۱۷ خرداد ماه ۹۲

۱۷/۳/۹۲

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم راهی که خدا با ماست ما هم با خدا هستیم راه که سیره رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) هست سرانجامش سعادت در دنیا و نیل و فوض به بهش برین در آخرت هست تبریک عرض می کنم عید آسمانی مبعث محضر مبارک حضرت بقیه الله الاعظم مقام معظم رهبری مسلمین جهان بشریت شیعیان و حضار محترم بدین خاطر در خطبه اول پیرامون راه خدا و نقش رسول خدا در هدایت انسان به این راه سخن می گوییم خداوند در قرآن می فرماید لقد من الله علی المومنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم خداوند می فرماید ما عنایت کردیم از باب رحمت و لطف احسان نمودیم بر همه مومنین که از میان خود جامعه انسانی پیامبری را برگزیدیدم یتلوا علیهم آیاته آیات الهی را بعد از ترقی از عرش بر انان می خواند و یذکیهم و از تمامی بدی ها چه معنوی چه مادی آنان را پاک می گرداند و یعلمهم کتاب و الحکمه و بدان ها کتاب خدا و حکمت اصیل الهی می آموزد که بی تردید قبل از آن جامعه بشری در جهالت و گمراهی بود نقش رسول خدا در هدایت جامعه بشری بسیار بالاست به طوری که اگر پیامبران به ویژه  پیامبر خاتم نبودند جامعه بشری دچار انحطاط انحراف و ابتذال می شد و به یک جامعه ای پر از تشنج پر از انحراف در عرصه اخلاق و ابتذال در حوزه اجتماعی مبتلا می گشت و این پیامبران بودند و پیامبر خاتم که با فهم دین از خداوند و واسطه فیض شدن از ناحیه الهی جامعه بشری را هدایت کردند و راه سعادت و رستگاری به همگان آموختند انسان ها قبل از هدایت پیامبران پر از زندگی خطا آمیز و زنجیره های اسارت هم در مسائل معنوی و هم مسائل مادی گرفتار بودند و پیامبر خاتم آمد و هم خطاها را برداشت در جامعه انسانی جامعه را هدایت کرد و هم این زنجیرهایی که به گردن انسان قرار داشت زنجیر جهالت زنجیر رذالت زنجیر شقاوت زنجیرهایی که یک به یک انسان را دچار انحطاط می کرد و جامعه بشری منحط و در معرض سخت ترین انحراف ها و ابتذال ها بود به طوری که دختران را می کشتند و زنده به گور می کردند و تمامی مفاسد را مرتکب می شدند و به عنوان یک فضیلت برمی شمردند جنگ ها قتل های قبیلگی قومی ملی سراسر جامعه بشریت گرفته بود و کانون زندگی جامعه فرهنگ سیاست اقتصاد همه بر مبنای ظلم بود و این رسول خدا بود که با ارسال الهی به جامعه بشری هدیه داده شد و آمدند و یضع عنهم عسرهم و اغلاق التی کانت علیهم شد آمدند این خطاها این ابتذال ها این انحراف ها برداشتند و این غل و زنجیر شقاوت و انحطاط بر گردن انسان برکند و آزاد کرد رسول خدا (ص) با رسالتش کاری برزگ در جهان بشریت کرد عرصه نظری و معرفتی نقش رسول خدا در آفرینش  خلقت و هدایت جامعه کلان بشری بسیار عمیق و بسیار دقیق هست بزرگان عرصه دین و دین پژوهی پیرامون این سخن بسیار گفتند اما چند نکته از جایگاه رسول خدا و نقش آن در سعادت انسانی در این مجال و در این فضای مقدس بیان می کنم اولین کاری که رسول خدا کرد پیام ایمان و معرفت به بشر بود گفت اولین قدم به سمت خدا مومن بودن ایمان داشتن و دارای معرفت هست انسان هایی که ایمان ندارند یا کم ایمان اند دارای معرفت و دانش و علم در عرصه جهان بینی نیستند قطعا به سمت و سویی می روند که سرانجامش یا شرک هست یا نفاق هست یا کفر هست لذا خداوند در قرآن می فرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الاالذین آمنوا انسان در حق ذات خود در زیان هست چون عمرش  را از دست می دهد لحظه لحظه عمرش را از دست می دهد سرمایه او عمر هست عمر را از دست می دهد تنها راه جبران زیان و خسران تنها یک راه هست الاالذین آمنوا ایمان ایمان به خدا و به دین خدا بنابراین اولین کاری که رسول خدا کرد عرضه ایمان به بشر و معرفت الهی بود که اگر قرآن عرضه نمی شد نازل نمی شد پیامبر مطالب را به جامعه بشری نمی رساند جامعه بشری در طول تاریخ دچار انحطاط و سقوط فکری می شد دومین اثر هدایت رسول خدا پیام تقوا و عبودیت هست انسان وقتی که ساختار باطنی خود را براساس  ایمان معماری کرد  و مومن به خدا شد و بر قلبش خدا حاکم و دین خدا حاکم شد قدم بعدی رفتار اوست عمل اوست که این عمل خداوند می فرماید براساس تقوا باید باشد یاایها الذین آمنوالتقواالله ای مومنان تقوا پیشه کنید تقوا یعنی طبق دستورات خدازندگی کنید و مخالفت فرمان خدا نکنید اتقوالله در رابطه با تقوا سخن بسیار گفته شده که کسانی که زندگی خود را براساس دستورات خدا تنظیم می کند و عمل می کند و گناه نمی کند إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَ اللَّهِ أَتقاکُم بزرگوارترین اند ارزش انسان به درجه تقوای اوست سومین پیام رسول خدااخلاق و فضیلت هست ایمان باطن انسان را نورانی می کند تقوا عمل انسان را نورانی می کند و اخلاق فضای زندگی انسان چه در خانه چه در محیط اجتماعی چه در محیط کاری نورانی می کند و خداوند الگوی اخلاقی انسان را رسول خدا قرار داد و فرمود انک لعلی خلق لعلی العظیم  یا رسول الله تو دارای اخلاقی بس بزرگی در خانه کانون مهر و محبت و عطوفت در جامعه کانون محبت و مهر و گذشت در محیط کاری خود نماد اخلاق و فضیلت چنان بودند که همگان در کنار او احساس  آرامش می کردند و وجود مبارکش مایه ی هدایت در عرصه اخلاقی نیز بود چهارمین پیام رسول خدا بیداری و بصیرت هست  انسان در محیط زندگی فضای دنیا گرفتاری ها او را چنان معطوف خود می کند که از اصل و اسا زندگی خود بازمی ماند فراموش می کند که برای چه خلق شده عاقبت او چیست چه کار باید کند برای سعادتش گرفتاری ها الق ها گاهی محبت ها او را می بلعد در خود گاهی کینه ها او را هضم در خود می کند چنان زندگی اطراف او حواشی او ، او را در خود فرو می برد که اساس زندگی را فراموش می کند گرفتار حواشی می شود از متن و اصل زندگی که عبودیت خداست باز می ماند پیامبر گرامی اسلام (ص) پیام دیگر او بیداری و بصیرت هست پرهیز از غفلت هست وَأَنذِرهُم یَومَ الحَسرَهِ ای رسول خدا مردم را از آن روز پشیمانی آخرت  هشدار ده إِذ قُضِیَ الأَمرُ وَهُم فی غَفلَهٍ زمانی که کار تمام می شود و انسان ها دچار غفلتند ای رسول خدا مردم را از غفلت نجات ده انسان های که فقط به دنبال پست و مقام و شهوت و ثروت و قدرت اند اما به دین خود به نماز خود به روزه ی خود به واجبات توجهی ندارند مرتکب معلقات می شوند این ها رد غفلتند یا رسول الله تو مایه ی و پایه ی بیداری و بصیرت مردم باید باشی و پیامبر این کار کرد و پنجمین اثر و پیام رسول خدا همگرایی و عدالت هست می گوید ای مردم شما از یک نسل هستید در کنار هم باشید دست هم بگیرید پای هم نگیرید همدل باشید همراه باشید زندگی خود فی حد نفسه بسیار سخت هست یک خانواده یک جوان وقتی که ازدواج می کنند از همان ابتدا گرفتار مشکلات زندگی می شود مشکلات مادی مشکلات معنوی در عرصه اقتصاد در عرصه عاطفی در مسائل اخلاقی در مسائل خانوادگی دچار بحران ها و مسائل زیادی می شوند زندگی انسان این چنین است  در محیط کاری اگر انسان ها همگرا نباشند همدل نباشند با هم خوب نباشند سختی زندگی چندبرابر می شود اما اگر همراه هم باشند همدل هم باشند دست هم بگیرند نسبت به هم خوبی کنند مشکلات زندگی گذشته از اینکه زیاد نمی شود برطرف می شود. لذا می فرماید که بر برو تقوا دست هم بگیرید کمک به هم کنید و ازآن طرف عدالت به خرج بدهید نکند خدایی نکرده فردی به فرد دیگری ظلم کند اعدلوا و عقرب التقوا عدالت به خرج بدهید که این عدالت گری بر  همان مدار تقواست و ششمین پیام رسول خدا پایداری و مجاهدت است وَجاهِدوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ  إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ کسانی که می گویند ما می خواهیم زندگی خدایی داشته باشیم و بعد در مشکلات زندگی خدایی صبر می کنند استقامت میکنند لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ نگران نباشند که خدا یار و یاور آنها خواهد بود این پیام های رسول خداست ایمان و معرفت که همه ما باید در زندگی خود در درون وجود خود انسان های مومنی باشیم نورانیت داشته باشیم با ایمان ایمان و معرفت تقوا و عبودیت در زندگی گناه نکنیم گناه یعنی دوری از خدا ، دوری از خدا یعنی صید شیطان شدن ، و صید شیطان یعنی سقوط انسان و مرگ انسان ولو این که در زندگی در حیات دنیوی دارد زندگی می کند و راهه می رود سوم اخلاق و فضیلت چهارم بیداری و بصیرت پنجم همگرایی و عدالت و ششم پایداری و مجاهدت در مقابل دشمن پایدار باشیم چه دشمن داخلی و چه دشمن خارجی همان نفس انسان که انسان را وادار می کند به گناه روز مبعث رسول خداست امیدواریم انشاءالله پیام های رسول خدا که پیام های آسمانی است در قلب ما بنشیند و سیره زندگی ما شود.

خطبه دوم

در خطبه دوم پیرامون چند موضوع سخن می گوییم مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در سالگرد رحلت امام راحل عظیم الشام مطالب بسیار مهمی ایراد فرمودند که این مطالب باید سیاست راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی شود  در همه عرصه ها که بنده همینک اشارتی تحلیلی به اهم اون مطالب دارم معظم الله فرمودند امام عزیز ما سه باور داشتند باور به خدا باور به مردم و باور به خود باور به خدا یعنی ایمان به خدا توکل به خدا خود به دست خدا دادن عبودیت الهی مطیع فرمان خدا بودن واز آن طرف ایمان به مردم هم داشتند باور کرده بودند مردم را چرا که این مردم امتحان داده بودند مردمانی که در مکتب اهل بیت رشد کرده بودند و در ۱۵ خرداد سال ۴۲ حماسه آفریده بودند و همینک آماده آن قیام حسینی بودند و از ان طرف باور خود هم داشتند می دانستند لحظه ای قدمی از مسیر جدا نمی شوند این چنین بودند که می فرمودند والله من یک بار هم نترسیدم سپس فرمودند که نقشه راه ما در همه امور همان اصول امام بزرگوار هست همان اصولی که باعث شد کشور و ملتی که تحت سلطه بیگانگان بود سرافکنده و عقب مانده بود به یک کشوری مستقل بالنده و سرافراز تبدیل شود فرمودند در سیاست داخلی اصول امام این بود تکیه به رای مردم می فرمودند که مردم اساسند در نظام جمهوری اسلام مردم هستند که بر اساس هدایت های ولی فقیه  و دین تصمیم می گیرند مجلس خبرگان را انتخاب می کنند  مجلس شورای اسلامی را انتخاب می کنند رئیس جمهور را انتخاب می کنند شوراهای روستاها را انتخاب می کنند اساسند نقش آفرینند و به همین خاطر دشمن می خواهد مردم شرکت نکنند در انتخابات چون وقتی مردم این حق و این نقش را از دست دادند نظام جمهوری اسلامی ایران از یکی از اهرم ها و ارکان های مهم خود محروم می شود آنجاست که دشمن به خاطر جدایی مردم از نظام و  نظام از مردم ضربات جبران ناپذیری به مملکت وارد می کنند که دیگر اصول امام در سیاست داخلی تامین و زمینه سازی اتحاد و یکپارچگی ملی است وحدت همدلی و همراهی چراکه وقتی یک جامعه دچار تشطط شد دچار بحران شد مذاهب درگیر هم شدند قومیت ها با هم به نزاع پرداختند این شکست داخلی موجب می شود این یکپارچگی داخلی که از بین رفت موجب می شود که دشمن کار خود کند به همین خاطر هست که در طول تاریخ همیشه کشورهای سلطه گر در مقابل ککشورهای اسلامی می ایستادند جنگ شیعه و سنی درست می کردند جنگ قومیت ها درست می کردند باید همه با هم متحد باشیم یکی دیگر از این اصول مردمی بودن و غیر اشرافی زندگی کردن حکم رانان و زمامداران و مسئولین هست علی ابن ابیطالب که مقتدای همگان هست تا آخر عمر ساده زیست بعد از شهادت علی ابن ابیطالب رفتند منزل که دیدند چیزی پیدا نمی کردند نکند خدای نکرده یک مسئول بعد از رسیدن به پست مقام زندگی او تغییر جدی پیدا کند مسئولین در هر سطحی که باشند باید ساده زیست باشند نکند خدایی نکرده طبقه کم درآمد وقتی نگاه می کند به این مسئول در خودش کمبود مایحتاج زندگی احساس کند بلکه این گونه باشد که وقتی خودش نمی بیند می گوید خب اون مسئول هم نمی بیند می گوید ما تفاوتی که نداریم اون ها هم دچار مشکل اند مسئولین ما در هر پستی که باشد از ریاست جمهور گرفته تا پایین هرکس در هر پستی که باشد باید ساده زیست باشد احترام به مردم بگذارد مردمی باشد در خدمت به مردم باشد نکند خدایی نکرده اگر یکی از این کاندیدا رییس جمهور شد فکر کند که برتری بر مردم دارد نه اون با همین رای مردم رئیس جمهور شده این با همین عنایت مردم رئیس جمهور شده باید قدر این مردم را بداند ساده زیست در خدمت مردم اصل دیگر داخلی فرمودند که دلبسته باید باشد مسئولین به مصالح ملت و کار وتلاش برای پیشرفت کشور در سیاست خارجی فرمودند اصول ایمان ایستادگی در مقابل سیاست های سلطه طلبانه جهان استکبار برادری با ملت های مسلمان ارتباط برابر با کشورهایی که همدل اند و تیغ علیه کشور نکشیدند مبارزه با صهیونیزم مبارزه برای آزادی کشور فلسطین کمک به مظلومین جهان در فرهنگ نفی فرهنگ ابالی گری بی حجابی بد حجابی بی دینی  نفی جمد و تحجر نفی ریاکاری در تمسک به دین داری دفاع قاطع از اخلاق و احکام اسلام مبارزه با ترویج فساد و فحشا در عرصه اقتتصاد تکیه بر اقتصاد ملی تکیه بر خودکفایی عدالت در توحید و توزیع دفاع از طبقات محروم ای مسئولین ای زمامداران خدمت به مردم بکنید مردم در عرصه اقتصاد دچار مشکل اند مقام معظم رهبری می فرماید که امروز مسئله اصلی کشور اقتصاد هست گرانی است عدم تناسب درامد با خرج هست در هر رده ای هستید مسئولین در عرصه اقتصاد خدمت به مردم بکنید نگذارید پدری جلو فرزندانش خجالت زده شود مادری جلو فرزندانش مردی جلو همسرش برنامه ریزی کنید این مملکت مملکت بسیار غنی است بسیاری از کشورها آرزو دارند یک استان از کشور ما داشتند با این همه ذخائر این همه ظرفیت ها و قابلیت ها نقشه جامع اقتصاد برنامه ریزی کلان اقتصادی کنید اقتصاد تهدید محور باعث سقوط اقتصاد یک کشور هست بر اساس فرصت ها و ظرفیت ها برنامه ریزی اقتصادی کنید کلان نظر باشید برای بیست سال برنامه ریزی کنید برای خدمت به مردم تا مردم در آسایش باشند و رد عرصه مقابله با کشورهای سرمایه دار که در تحریم و تهدید این کشور می کوشند مقابله کنید این اصول امام هست احترام به سرمایه داری داخلی و حق مالکیت و از آن طرف در مقابل تتهدیدها و تهاجم اقتصادی دشمن پایدار باشید با برنامه باشید مقام معظم رهبری فرمودند که مشکل اصلی نظام الان اقتصاد هست و بر این مسئله اصرار دارد بارها تذکر دادند انشاءالله دوره جدید هرکس از این آقایون رئیس جمهور می شود در این مسئله باید برنامه داشته باشد که انشاءالله این مشکلات حل شود نکته دیگری که فرمودند انتخابات هفته آینده ما چه در عرصه ریاست جمهوری چه در عرصه شوراهای شهر و روستا باید حماسه ای تولید شود باید حماسی باشد چون حضور مردم در عرصه سیاست یعنی زنده بودن سیاست یک نظام اقتدار یک نظام هر رای یعنی یک حماسه هر رای یعنی یک سرباز زنده سیاسی  ولایی در سنگر اول سیاست نظام به همین خاطر به عنایت ذات حضرت باری تعالی دعای خیر حضرت بقیه الله الاعظم و هدایت های مقام معظم رهبری انشاءالله حماسه ای بپا خواهد شد که تاریخ به خود ندیده است به همین خاطر رادیوهای بیگانگان رسانه های ضد انقلاب در پی این هستند که حضور مردم کمرنگ شود و این مردم امتحان داده انشاءالله کاری کارستان خواهند کرد نکته دوم این هست با بصیرت و دقت فردی را انتخاب بکنیم که انشاءالله تمام شاخصه های یک رئیس جمهور ولایی را داشته باشد بررسی کنید با دقت مشورت تا انشاءالله اون فرد مورد نظر خود برسید مقام معظم رهبری فرمودند بنده نسبت به هیچ شخصی نظری ندارم نسبت به هیچ شخصی نظری خاص فرمودند ندارم و رای خودشان که در روز رای گیری در صندوق رای می اندازند گفت هیچ کس نمی داند کما اینکه در استان هم رای بنده چه در رابطه با شوراها چه در رابطه با رئیس جمهوری هیچ کس نمی داند به همین خاطر هست اگر کسی خودشو منتسب کرد که این رای از دیدگاه مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری به فلان کس نظر دارد این صحیح نیست نه مقام معظم رهبری در کلان ایران نه خود بنده در استان رای ما یک رای مخفی است شاید خانواده های ما هم نمی داند این هست که انشاءالله با بصیرت با عنایت انشاءالله ورود پیدا کنید و انشاءالله اون حماسه را ایجاد کنید در هفته آینده روز چهارشنبه ولادت حضرت سیدالشهدا حضرت اباعبدالله هست و بدین خاطر روز پاسدار گرامی می داریم این روز تبریک عرض می کنیم و به مردم عزیز به ویژه پاسداران عزیز که نقشی مهم در انقلاب اسلامی ایران داشتند و این انقلاب و دفاع مقدس بعد از ان گواه بر این مسئله هست هم چنین روز پنجشنبه سالروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس هست و روز جانباز آن روز نیز به همه عزیزان به ویژه جانبازان عزیز و خانواده های آنها و همچنین خانواده های عزیز پاسدار تبریک و تهنیت عرض می کنم . نکته دیگری که قابل عرض هست من از همه کاندیداها چه در ریاست جمهور چه در شوراهای شهر وروستا تقاضا دارم تقوای انتخاباتی و اخلاق انتخاباتی مراعات کنند و از آن طرف در عین آرامش پرشور بانشاط فضای انتخاباتی سالم و اخلاقی ایجاد کنند . این مایه ی این خواهد بود که خداوند به این انتخابات نظر ویژه کند .

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.