نمازجمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۶

 

 

با حمایت از کار و کالای ایرانی تولید اشتغال شود.

خطبه اول

در خطبه اول بنابراین گذارده ایم که از اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم. چرا که اقتصاد بخش مهمی از زندگی انسان در بر می گیرد و تأثیر بسزایی در دیگر ابعاد زندگی انسان نیز دارد. بیان شد که اقتصاد بخشی از آن متکفل آن دولت ها هستند که به اقتصاد دولتی مشهور است، بخشی از آن بخش های خصوصی مثل شرکت ها، تعاونی ها متکفل هستند که بخش خصوصی اقتصاد هستند و بخش دیگر آن که عمده ی جغرافیای اقتصاد است، اقتصاد مردمی است که در این خطبه هایی که از چند جمعه ی قبل شروع کردیم پیرامون ویژگی های اقتصاد مقاومتی مردمی و سبک زندگی اسلامی سخن می گوییم.

امروز پیرامون یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد مقاومتی مردمی و سبک زندگی اسلامی مطالبی عرض می شود و آن حمایت از تولیدات داخلی است.تولید داخلی یعنی ایجاد کار و کالا با تمام ابعاد داخلی آن، مواد اولی در داخل، تولید آن بواسطه ی کارگران و مهندسان داخلی و عرضه ی آن هم توسط منابع انسانی داخلی. یعنی هم مواد اولیه ، هم تولید آن و هم توضیع آن همه توسط فضای ملی، منابع انسانی ایرانی و مواد ایرانی. این تولید موجب می شود که اشتغال در فضای ملی گسترش پیدا کند. اگر انسان اجناس خارجی بخرد، این تقاضا و این خرید موجب می شود ان تولیدی و آن کارخانه خارجی چرخش بگردد، کارگران آن مشغول باشند، درآمد برای آن کارخانه، برای آن مملکت و برای بیگانگان باشد و چرخ کارخانه های ایران خوابیده، جوان ها بیکار و ثروت ایران عوض اینکه در داخل بماند به کارخانه ها و ثروتمندان خارجی سمت پیدا می کند. به همین جهت است حمایت از تولیدات داخلی یک معاونت و حمایت از برادران دینی و ملی خود است و تحت عنوان تعاون بر بروتقوا است. در قرآن است«تَعاوُنوا علَی البِرّ ِوالتَّقوی» ای مردم کوشش کنید، یاری کنید محیط پیرامونی خود، برادران خودتان را در کار نیک و کار مترتب است و منبعث است از تقوا یاری کنید. خوب تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد ثروت ملی، استقلال اقتصادی از موارد تقوا است، کار نیک است، ایجاد اشتغال می شود و این ها همه کار نیک است و می فرماید مردم حمایت کنید، یاری برسانید. یکی از موارد یاری رسانی به مجموعه هایی که اقتصاد داخلی را رشد می دهند خرید کالاهای آن ها است. حمایت از کالاهای آن ها است و از آن طرف خرید کالای خارجی یعنی کمک به ثرمایه داران خارجی و از ان طرف تضعیف حوزه ی کار و اشتغال و ثروت و تولید داخلی. لذا حمایت از تولیدات داخلی چه کار باشد و چه کالا، این تعاون بر بروتقوا است و نشان از بصیرت، آگاهی و فرهیخنه گی اقتصادی انسان. اگر یک کشور تولیدات داخلی ان حمایت نشود، حمایت از جوان هایی که تولیدی زدند صورت نگیرد، از کار ایرانی، تولیدات ایرانی حمایت نشود و از ان طرف کار و کالای خارجی حمایت شود اقتصاد ایران، اقتصاد وابسطه می شود و بیگانگان بر اقتصاد ایران چیره می شوند، سلطه پیدا می کنند، راه و نفوذ پیدا می کنند. خداوند فرموده ممنوع است «لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» نباید در هیچ زمینه ای کفار بر مؤمنین سلطه داشته باشند. اگر تولید داخلی نباشد در رابطه با داروهای مهم پزشکی و ما وابسطه باشیم یا تولید داخلی باشد و با کیفیت هم باشد، حمایت نشود و از خارج وارد بشود که تولید داخلی ضربه بخورد، آن وقت جهان استکبار با تحریم و تهدید اقتصادی در رابطه با همین داروها بر ما سلطه پیدا خواهند کرد. لذا هم باید تولید شود با کیفیت به شکل انبوه و هم مورد حمایت قرار بگیرند با خرید این کالاها. در تولید داخلی که مردم باید حمایت کنند چند نکته خیلی مهم است. یک، باید این تولید مورد نیاز مردم باشد، تولیدی چیزی نباشد که نیاز مردم نیست. مورد نیاز مردم باشد، مورد نیاز صنایع ایران باشد، مورد نیاز نظام باشد. دوم، به شکل انبوه باشد مقدارش، کم نباشد و سوم با کیفیت باشد. طوری نباشد که کیفیت تولیدی ایران نسبت به کیفیت تولیدی کشورهای خارج فوق العاده ضعیف باشد، این طور نباشد. هر چند اوایل آن کیفیت درصدی پایین است. لیکن به مرور جبران شود و مردم هم حمایت کنند. اما اگر کمبود باشد، بی کیفیتی باشد، قطعاً اقتصاد ایران دچار بحران می شود اما اگر به اندازه، با کیفیت و دارای یک قیمت مناسب هم باشد قطعاً باید مردم حمایت بکنند با خرید، مراکز صنعتی باید از این تولیدی حمایت کنند که چرخ اقتصاد حرکت کند، اشتغال ایجاد شود و درآمد مملکت در درون باشد. این سرمایه ی ایران به کشورهای خارجی نرود. کارگران خارجی مشغول کار نباشند و جوانان ایران بیکار.

شما اگر در تاریخ ملاحظه کنید مواردی می بینید که جهان استکبار توسط همین تولیدات خارجی که به شکل گسترده در یک کشور رونق دادند آن کشور را مورد تهدید و تحریم قرار دادند مثل دارو. نگذاشتند یک کشور در عرصه ی پزشکی، در داروسازی رشد کند، ترویج هم کردند داروهایی که ان کشور می سازد کیفیت ندارد و امدند داروهای خود را در این کشورها ترویج کردند و به موقع در عرصه ی سیاسی وقتی که مطالبه ای داشتند گفتند یا شما را تحریم می کنیم توسط این داروها یا حرف ما را بپذیرید.

یکی از کسانی که جلو این تهدید و تحریم اقتصادی در تاریخ ایستاد گاندی بود در هند. گاندی وقتی که نهضت استقلال هند را آغاز کرد و پیروز شد انگلیس ها بیان کردند که ما شما را تحریم می کنیم . گاندی دستور داد به تمامی مردم هند که هیچ کالای انگلیسی نخرید. آن جا رسم بود پارچه های انگلیسی می آوردند به هند. گفت تحریم کنید. اولین کسی هم که این کار را کرد خودش بود ، لباسش را بیرون آورد با اینکه خودش تحصیل کرده ی همان جا بود. یک لباس با پارچه ی هند خودش بافت و پوشید و به مردم هم توصیه کرد. تمام کارخانجات منچستر ورشکست شدند، کارگران آنجا بیکار شدند. گفت شما با پول ما رونق اقتصادی پیدا کردید، ما را می خواهید تحریم کنید. این باید در ایران فرهنگ شود که حمایت از کار با کالای داخلی شود و کالاهایی که مشابه آن در ایران داریم از کشورهای خارج خریداری نشود و آن هایی هم که نداریم جوانان نخبه ی دانشمند آن ها را سریع تولید کنند.

اما چرا مردم کالاهای خارجی را استفاده می کنند. از جهت جامع شناسی اقتصاد این عوامل است. ۱- عادت تاریخی به خرید کالاهای خارجی، ۵۰ سال، ۱۰۰ سال یک منطقه بازار کالاهای خارجی بوده و مردم عادت کردند.۲- کمبود کالای داخلی، در آن کالای مورد نیاز ما تولید در داخل نداریم . ۳- کم کیفیت یا بی کیفیتی کالای داخلی. ۴- تبلیغ و ترویج کالای خارجی و عدم تبلیغ و بازاریابی مناسب تولیدگران داخلی. ۵- توهم این معنا که اگر کسی کالای خارجی بخرد کلاس کار بالا است. اگر یک پوشاک ایرانی بخرد فکر می کند این پوشاک ایرانی برای او کلاسی پایین دارد و اگر خارجی بخرد با یک برند خارجی فکر می کند در بین جامعه برای او یک کلاسی متفاوت قائل هستند در حالی که در تولیداتی که در داخل اخیراً تولید می شود، کالاهای داخلی تولید می شود، کشورهای خارج تولیدات داخلی ایران را می برند کشور خودشان ، با برند خودشان و مارک خودشان به ایران برمی گردانند. حتی در خود ایران هم همین طور است. فکر می کنند کالای خارجی می خرند و این اشتباه است، این همان کالای ایرانی است که بخاطر همین نگرش بد به کالاهای داخلی با مارک خارجی آمده به بازار ایران، در حالی که ایرانی است. این عادت باید یک روز از بین برود. باید کمبودهای اقتصادی و تولیدات داخلی برطرف شود، کیفیت کار کالای ایرانی باید بالا رود، تبلیغ خوب صورت بگیرد، تبلیغ خارجی باید نادیده گرفته شود و مردم به برند ایران افتخار کنند. مردم یکی از کشورهای بسیار استکباری در یک کشور اروپایی برای بنده نقل کرده اند به هیچ صورت کالای ان کشور را هم نمی خرند و فقط کالای کشور خودشان را می خرند.

باید ما حمایت از کار و کالای ایرانی کنیم. باید این را یک افتخار بدانیم و یک بصیرت سیاسی اقتصادی که ما می توانیم با حمایت از کار و کالای ایرانی ایجاد اشتغال کنیم. کارخانه ها رونق پیدا کنند، ثروت در درون ایران باشد، ارز مملکت خارج نرود و به جیب دشمنان اسلام.

به همین جهت است که قاچاق هم ضربه ی مهلکی به اقتصاد می زند. این فکر و این روحیه باید صورت بگیرد. متأسفانه الآن این کار خیلی کمرنگ است، باید توسعه پیدا کند، به ویژه مسئولان. الآن بسیاری از نخبگان ایران، تعاونی های دانش بنیان، پارک های علم و فن آوری تولیدات داخلی دارند. حتی در همین استان عزیز بوشهر. جوانان تولیدات داخلی می کنند برای مراکز صنعتی بزرگ اما از ان ها خریداری نمی شود اما مشابه آن از خارج می آورند در صورتی که کیفیت ها هم یا مشابه است یا کیفیت جنس ایرانی بالاتر است.

این ها باید حمایت شوند. مردم حمایت از کالاهای ایرانی کنند در سطح زندگی عمومی و مسئولان هم حمایت کنند از شرکت های دانش بنیان و تولیدگران عرصه های مختلف در عرصه های زندگی به ویژه تولیدات استراتژیک. طبق گزارشی که به بنده داده اند یک قطعه ی کوچک ۱۵۰ میلیون است و این هم تحریم هستیم با هزار مشکل باید وارد کنیم اما مشابه آن در ایران است با ۵ میلیون تومان با کیفیت بالاتر اما کسی خریداری نمی کند. خوب ان کارگاه تعطیل می شود، ثروت از بین می رود، سرمایه از بین می رود و کارگران هم بیکار می شوند. ما باید جهاد حمایت از کار و کالای ایرانی را در جامعه ی خود ترویج دهیم و نهادینه کنیم و این حرفی است که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند. اگر ما می خواهیم جوانانمان اشتغال داشته باشند، ثروت در درون ایران باشد، وابستگی اقتصادی نداشته باشیم، رونق اقتصادی در داخل باشد، اقتصاد به سمت اقتدار حرکت کند باید از کار و کالای ایرانی حمایت کنیم. این قدر نگاهمان به کالای خارجی نباشد. هر مقدار ما پول می دهیم به کالای خارجی، یعنی پول می دهیم به آن صاحب کارخانه ای که در انتگلیس نشسته و کارگران انگلیسی و حمایت از این رونق اقتصادی آن کارخانه و تضعیف کار و کارگر و تولیدگر داخلی که منجر به ورشگستگی او می شود. به همین جهت است که امام صادق ( علیه آلاف تحیه والثناء) می فرماید:« الْمُؤْمِنُونَ خَدَمٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ» انسان های مؤمن در خدمت یکدیگر هستند. آن تولیدی که با هزار مشکل و گرفتاری وام گرفته، تعدادی کارگر اورده و شب و روز کار می کند، تلاش می کند و یک شیء را تولید می کند ، بهترین خدمت برای این انسان و کارگرها و خانواده های عزیزشان خرید کالای ان ها است. و ان ها هم بهترین خدمتی که به مردم می کنند این است که کیفیت کالایشان را بالا می برند و طوری نباشد که کیفیت کار پایین باشد.

به همین جهت است باید ما از کار و کالای ایرانی حمایت کنیم.

باز تذکر به مسئولان می دهم. به ویژه  مسئولان و کسانی که صنایع سنگین و استراتژیک مدیریت می کنند. اعتماد کنید به جوانان ایران، به شرکت های دانش بنیان ایران، اعتماد کنید به محصولات ایرانی. باز اخیراً به من گزارش دادند یکی از مراکز صنعتی در ایران یک قطعه ی خیلی ساده تقاضا کرده بودند، کشورهای خارجی می فرستادند برای این کارخانه. جوانان این مملکت اسرار کردند که ما می توانیم این را برای شما با کیفیت بالاتر تولید کنیم، اعتماد نمی کردند و با آن برند خاجی می خواستند. این جوانان تولید کردند و با مارک ان کشور به آن مرکز صنعتی بزرگ می فروختند، متوجه نمی شد اما محصول ایرانی بود و می خرید با همان قیمت خارجی. یعنی این قدر انسان فریفته ی بیگانگان باشد. بعداً رفته بودند به این مسئول که این محصولی که ما با برند فلان کشور می دادیم خود ما تولید می کردیم. از این به بعد علامت ایران می زنیم و به شما می فروشیم.

چرا باید این طور باشیم، معلوم است که اشتغال ایجاد نمی شود. در این مملکت تولید اشتغال بسیار ساده است. اگر مسئولان اعتماد کنند به مردم و این جوانان و این کارخانه ها و این تولیدی ها هم با کیفیت تولید کنند. ان وقت استقلال و اقتدار اقتصاد ایجاد می شود.

 

 

مردم ایران رئیس جمهوری می خواهند که در خدمت انقلاب و منویات مقام معظم رهبری باشد

خطبه دوم

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار کارگران با معظم له مطالب بسیار مهمی ایراد فرموده اند که به فرازهای مهم ان اشاره ی تحلیلی می کنم. فرمودند کار و کارگر ستون فقرات اقتصاد و تولید هستند و برای داشتن اقتصاد پیشرفته و مستقل باید به قشر کارگر اهمیت داد و به تولید ملی و داخلی تکیه کرد. کارگران دست های پرقدرت حرکت یک اقتصاد هستند. باید به این عزیزان توجه ویژه شود. همین جا سفارش می کنم که بسیاری از کارگران هستند، من تأکید هم کردم به مسئولان که به موقع صاحبان کار، شرکت ها حقوق آن ها را نمی دهند. گاهی ۲ ماه و گاهی ۴ ماه، این کارگران ضعیف ترین قشر اقتصادی جامعه ی ما هستند. نباید مسئولان این گونه با این ها معامله کنند، سفره ی آن خالی از غذا باشد، زندگی ان ها دچار مشکل باشد، به موقع باید حقوق این عزیزان را بدهند. اهمیت بدهند به نقش کار و کارگر. برخی از این کارگران قسط دارند، برخی از این کارگران در ماه فرزندانشان مدرسه می روند، اجاره ی منزل دارند، این حداقلی هم که این ها می گیرند شما به موقع به این ها نمی دهید. حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) گفتند که عرق کارگر خشک نشده دستمزد ان را بدهید. جالب این است که بنده چند وقت قبل شدیداً اعتراض کردم به این موضوع، یکی از مسئولان امد گزارش داد به بنده که ما آمده ایم این کار کردیم و دیگر ۶ ماه معطل نمی شوند، حقوقشان را بعد از ۲ ماه می دهیم، گفتم که کار شاقی نکرده اید. کار شاق این است که حقوق را به موقع بدهید، به موقع حقوق این عزیزان را بدهید. ان ها هم می گویند ما مشکلاتی داریم . مشکل شما دارید، زندگی کارگر و فرد مستضعف با مشکل شما حل نمی شود. شما باید مشکل کارگر را حل کنید. حقوق این را بدهید به هر طریق ممکن. فرمودند باید در جامعه فرهنگ کار و اهمیت کار ترویج شود و کارگر احساس افتخار کند از کارگری خودش و نه احساس تحقیر. یعنی این قدر باید اهمیت داده شود به کارگران. امنیت شغلی داشته باشند، معیشت و زندگی کارگران تأمین باشد و این دو وظیفه ی مهم مسئولان است. مسئولان عزیز در سراسر کشور و استان بوشهر اگر یک کارگر یا یک فقیر زندگیش مشکل داشت شما مسئول هستید، به فریاد این قشر ضغیف برسید، به فریاد این قشر مستضعف برسید. فرمودند اولویت با این عزیزان است . خانه ی فقرا بروید، خانه ی کارگرتان بروید، خانه ی زیر دست بروید و ببینید با چه حالتی زندگی می کنند و از ان طرف ببینید افراد دیگر چه جور زندگی می کنند. نباید فاصله ی طبقاتی باشد، اسلام مخالف است و مقام معظم رهبری دارد فریاد می زند به شما و بعد شما که اهمیت نمی دهید حقوقشان را هم نمی دهید. این را عنایت کنید. مسئولان خدمتگذار نیروهای زیردست خودتان باشید. فرمودند که اشتغال و رفع بیکاری و ایجاد فضا برای جوانان یکی از نکات اساسی است. در استان بوشهر نباید بیکاری باشد. ۱۲ درصد آمار رسمی بیکار داریم ما، استانی که سراسر باید کار باشد و مراکز صنعتی است، کشاورزی است، شیلات است ، بهترین جغرافیای اقتصاد کرانه ای است، این همه جوانان تحصیل کرده اما ما می بینیم مادر اشک می ریزد، پدر ناراحت است جوان افسرده است ، دختر و پسر. همت و تلاش کنید، این جوانان سرمایه ی اسن مملکت هستند. فضاسازی بکنید که این عزیزان یا در مراکز صنعتی و مراکز دولتی مشغول شوند یا فضایی برای کارآفرینی ایجاد شود. به ان ها وام داده شود و حمایت از محصولشان شود . به راحتی بتوانند تولیدی خود را راه بیاندازند، نه این که بخواهند یک وام از بانک بگیرند، هفت خان رستم را رد بشوند و نتوانند وام بگیرند اما افراد سرمایه دار با یک اشاره میلیارد ها تومان وام بگیرند. این عدالت است ، این حمایت از جوان ایت، این حمایت از تولید داخل است؟. باید جهاد کرد، جهاد انقلابی، جهاد در عرصه های مختلف یک وظیفه است.

گرامی می داریم هفته ی گرامیداشت سربازان گمنام آقا امام زمان. عزیزانی که در عرصه ی حفظ و ارتقاء سطح امنیت از دیرباز کتابی زرین از خود به جای گذاشته اند، عزیزانی که در فضای ملی چنان کرده اند که تمام کشورها آرزوی امنیت ایران دارند. شما می بینید تمام کشورهای همجوار دچار بحران امنیت هستند اما ایران اسلامی با هدایت های مقام معظم رهبری و تلاش های جدی و گسترده ی سربازان گمنام آقا امام زمان به یاری دیگر نهادها یک فضایی را آفریده اند که این فضا پر از امنیت است چنانکه شما ملاحظه می کنید. قدردانی می کنیم از این عزیزان و از خداوند قدرت بیشتر و توفیقات بیشتر برای این عزیزان مسئلت می کنیم و یاد و خاطره ی شهدای این عزیزان را نیز کرامی می داریم، به ویژه عزیزانی که در استان بوشهر تلاش و کوشش می کنند و مایه ی افتخار هستند و در این جغرافیای بسیار حساس استان بوشهر فضایی پر از امنیت آفریدند.

شهادت جانبرکفان نیروی انتظامی در مرز میرجاوه تسلیت عرض می کنیم، همچنین معدن کاران عزیز در گلستان. این عزیزان به طور بسیار مظلومانه در مرز ایران بخاطر حفظ امنیت این مملکت به شهادت رسیدند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرا، سپاه، بسیج ، این ها مایه ی افتخار ما هستند. در ان فضای پر از خطر می ایستند و الحمدلله این چنین حمایت می کنند. شهادت این عزیزان نیروی انتظامی گرامی میداریم و تسلیت عرض می کنیم خدمت خانواده های شریفشان، همچنین معدن کاران عزیز و مظلوم در استان گلستان.

روز جوان، ولادت حضرت علی اکبر و روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی و ایران گرامی می داریم. عزیزانی که واقعاً در مواقع سخت و بحرانی اولین گروهی هستند که به خدمت مردم می شتابند. در زلزله، در سیل، در حوادث و در مواقعی که خطرات  زیاد است مثل نوروز این عزیزان واقعاً تلاش می کنند. یک فضای مردمی دارند با سرعت فوق العاده، ایمان بالا، توکل به خدا و تخصص ویژه می آیند و در خدمت مردم قرار می گیرند و مشکلات مردم را برطرف می کنند. صمیمانه تشکر می کنیم از این عزیزان به ویزه هلال احمر در استان بوشهر. همین عید دیدید چقدر مشکلات بود، مسافران چقدر بودند، حوادث سیل هم چقدر بود. این عزیزان جای اینکه در کنار خانواده هایشان باشند در کنار مردم آسیب دیده بودند. خداوند این عزیزان را حفظ کند و توفیقاتشان را روزافزون بگرداند ان شاءالله.

فضای ایران هم انتخاباتی شده. هم انتخابات ریاست جمهور، هم انتخابات شوراهای شهر و روستا. توصیه ی بنده به همه در ایران و استان این است، آرامش و اخلاق. قانون مداری و ان شاءالله حضور حداکثری و انتخاب اصلح با بصیرت. و مقام معظم رهبری و امام راحل عظیم الشأن ملاک ها را داده اند که امروز چند مورد را عرض می کنم و در خطبه های آینده بیشتر صحبت می کنیم.

اولین ان ها فردی باشد باایمان، باتقوا،بااخلاق، مردم گرا باشد به ویژه فقرا، درد فقرا را احساس کند، درد مستضعفین را احساس بکند، طعم فقر را چشیده باشد. انسانی باایمان، باتقوا،بااخلاق، مردم گرا با اولویت حمایت از قشر مستضعف. آن فقرا، آن جوانانی که تازه می خواهند تشکیل خانواده دهند، ان مردم کارمند و کارگری که وسط ماه پولشان تمام می شود برای زندگی، شرمنده ی زن و بچه هستند، آن ها را اولویت قرار دهد، حمایت از ان ها کند، مشکل ان ها را برطرف کند. ولایتمدار، نسبت به مقام معظم رهبری روح اطاعت داشته باشد. مردم ایران رئیس جمهوری می خواهند که در خدمت انقلاب و منویات مقام معظم رهبری باشد. استکبار ستیز باشد، آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا و آ خلیفه و آل سعود و این ها عددی در مقابل این مردم نیستند. مردم ایران کاخ ۲۵۰۰ ساله ی شاهنشاهی را نابود کردند. این مردم می توانند در همه ی عرصه ها مقتدر در مقابل جهان استکبار بایستند. اعتماد بکنند به اقتدار اسلام، مسلمین و این مردم، اعتماد بکنند به عنایت های خدا، آقا امام زمان مهدی آل محمد (ص) و با یک تهدید و یک تحریم این اراذل و اوباش و اشرار جهانی عقب نشینی نکنند بلکه کاری کنند که ان ها عقب نشینی کنند از مواضع ظالمانه ی خودشان. میزان ها و ملاک های دیگر هم وجود دارد که ان شاءالله به مرور محضر شما عرض می کنم.

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.