نمازجمعه ۱۴ فروردین ماه ۹۴

۱۴/۱/۹۴

خطبه اول

راز سرافرازی و سربلندی و عزت انسان در دنیا و نجات از احوال وسختی های قیامت تقواست تقوا مایه نجات انسان هست از هر گرفتاری در دنیا وآخرت دین مقدس اسلام در دورانی که قبل از آن دوران جاهلیت نامیده می شد و در ان دوران قریش جنس مونث و دختران را مایه نکبت و عار و بدبختی می پنداشتند و حتی تا جایی که دختران خود را روی این تفکر غلط زنده به گور می کردند و از بین می بردند و در ایران و روم باستان هم زنان را همچون بردگان باهاشان برخورد می کردند و برای زن ارزشی قائل نبودند اسلام آمد و زن را ارزش داد وزن را عزت داد و جایگاه ویزه اسلام برای زن مقرر فرمود و اون احترام ها و تکریم هایی که هم رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی نسبت به دختر نازنینش زهرای اطهر اظهار می داشت بخش اعظم آن هم به خاطرهمین مسئله و جا انداختن این  موضوع بود که زن میتواند موجودی ارزشمند و با برکت و حتی کوثر و خیر کثیر باشد برای جامعه بشری لذا اسلام آمداین ویژگی را به جنس زن عطا کرد و رفتن به بهشت را به رضایت مادر پیوند داد الجنّه تحت‏ أقدام‏ الامّهات‏فرمود که بهشت زیر گام مادران است و همسر را هم مایه آرامش و رحمت و ایجاد همدلی و محبت در خانواده قرار داد لذا یکی از وازه هایی که برای هم هما بشر بسیار بسیار آشناست و با آن مانوسیم و وقتی که چشم به جهان می گشاییم اولین موجود و اولین پدیده ای که با اون مواجه می شویم شخصیتی به نام مادر است اسلام جایگاه خاصی را برای مادران قائل شده است در آنجا که
می فرماید وَ قَضی‏ رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً حرمت پدر ومادر و بالاخص حرمت مادر را در کنار وجوب اطاعت فقط خودش قرار داده است لاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناًرسول خدا در پاسخ کسی که عرضمی کند یا رسول الله به چه کسی محبت کنم تا گناهانم آمرزیده شود برای اینکه گناهانت آمرزیده شود سه بار به مادرت به مادرت به مادرت محبت کن و این جایگاه ارزشمند مادر است و آیاتی از قرآن کریم به والدین و بالاخص مادرانی کهزحمات بسیار طاقت فرسایی از دوران حمل تا دوران شیرخوارگی وبعد از ان برای فرزندان خود متحمل شده اند این واژه مادر واژه مقدسی است که مادر بی کلک و بی ریا خودش و از شیره جانش در اختیار انسان قرار می دهد در اختیار فرزندقرار می دهد تا فرزند رشد پیدا کند و تعالی بیابد و مادر نگاه به قد و بالای فرزند کند و لذت ببرد و حظ ببرد و این دستوری است که اسلام به ما داده و به نفع خود ما است و بهنفع جامعه است و احترام به والدین و به ویزه مادران وازه دیگریکه رد اسلام برای اون حساب خاصی باز شده است پدیده و واژه ای به نام همسر است یک زن مسلمان  در خانواده یک مرد مسلمان از یک طرف در خانه نسبت بهشوهر و فرزندانش انجام وظیفه میکند همسر شایسته ای باید برای شوهر باشد و مادر فداکاری باید برای فرزندانش باشد و از سوی دیگر همینزن که رد خانه به عنوان همسری وفادار و مادری فداکار تلاش می کند و زحمت می کشد همین زن و همین موجود میتواند در جامعه هم برود در خدمات اجتماعی وحوادث سیاسی و  فرهنگی جامعه هم دخیل باشد البته به شرط رعایت معیارها و رعایت اصول و ارزش های  حیا و عفاف لذا نگاهی به زمان انقلابی که ما بیندازیم و مادران و همسران شهدای انقلاب و دفاع مقدس که نگاه می کنیم اون زنان شجاع و غیور .مومنی بودند که در انقلاب اسلامی  خود را نشان دادند و در دامان خود فرزندان برومند ی را پرورش داند تا الان این مملکت بهیمن وجود این مادران با غیرت و با فضیلت میتواند خودنمایی کند و در مقابل دشمن بایستد و مسائل و مشکلات خود را حل کند اما با توجه به این ویژگی موجود مقدس مقدس و ارزشمند به نام مادر و یک موجود مقدس وبا عظمت به نام همسر ویزگیهای زن مسلمان را لازم است ما مسلمانان بررسی کنیم ایام ایامی است که متعلق به صدیقه اطهر فاطمه زهرا (س) است شهادت حضرت زهرا را پشت سر گذاشتیم و ولادت این بزرگ بانویعالم هستی را هم در پیشروی داریم و این فرصتی است که زنان مسلمانان ما مادران جامعه ما خواهران و دختران جامعه ما با  ویژگی های فرهنگ فاطمی آشنا شوند اگر فرهنگ فاطمی در یک جامعه اسلامی و یک جامعه  شیعی گسترش یابد اون جامعه گلستان خواهد شد چند ویزگی برای زن مسلمان بیان شده است در آیات اخبار احادیث وروایات که خیلی خلاصه چند تا را عرض می کنم یکی از این ویژگی های زن مسلمان آرامش وقار و صفای در وجود زن مسلمان هست زن مسلمان کانون خانه را پر از مهر می کند پر از محبت و عشق ووفا و صفا می کند کاری می کند که کانون خانواده مایه آرامش اهل خانه شود از همسرخانه تا فرزندان خانواده کانون خانواده را یک زن مسلمان می تواند با هنرمندی  که از خود ابراز کند خانواده را می تواند مظهر محبت و وفا و صف ا و دوستی وعشق قرار دهد که در اون صورت در این خانواده و کانون گرم و پر از عشق و محبت و صفا و فداکاری  فرزندان شایسته هم تحویل جامعه خواهند شد زن مسلمان در خانه اهل گذشت است با گرفتاریها با سختی  ها با کمبودها با مشکلات مالی خانواده نه تنها سازگاری می کندبلکه مدیریت می کند مشکلات و گرفتاری ها و تهدیدهایی که ممکن است یک خانواده را از هر طرف  تحت الشعاع قرار دهد خانه را باید محل ذوق و شوق و محبت و عشق قرار بدهد به همین خاطر هم است وقتی رسول  گرامی اسلام درفضیلت جهاد در راه خدا برای مسلمانان حدیث می فرمود و مطالبی را در فضیلت جهاد بیان میکرد برای مردان مجاهد عده ای از زنان مسلمان آمدند در محضر رسول خدا عرض کردند یا رسول الله این همه جهاد فی سبیل الله اجر دارد حساب دارد  ثواب دارد ولی همه این ثوا بها مشمول مردها می شودچون ما که نمیتوانیم برویم جهاد پس تکلیف ما چیه ما چطور به این ثواب های مجاهدین فی سبیل الله برسیم پیامبر گرامی اسلام اون جمله معروف را بیان فرمودند که جهاد المراه حسن التبعل جهاد زن خوب شوهرداری کردن است  اگرزن می خواهد ثوا ب مجاهد فی سبیل الله راببرد ثواب رزمندگان در راه خدا را ببرد خوبشوهر داری کند حسن تباعل و حسن شوهر داری جهاد است برای یک زن مسلمان این یک وظیفه برای زن و وظیفه دوم راستی و صداقت نسبت به شوهر نسبت به اهل خانه است عزیزان من خانواده های بزرگوار صداقت و راستی سنگ زیربنای  تربیت دینی و انسانیت در یک خانواده است و مادر است که میتواند در این مسئله صداقت و راستگویی و حقیقت خواهی در خانواده می تواند الگوی فرزندان شود وحتی میتواند الگوی همسر هم بشود ویژگی یکزن مسلمان ایمان و عبادت است زن مسلمان اهل تقواست اهل ایمان است اهل نماز است هم خود و حتی تاثیرگذار است برای همسر و فرزندان برای نماز اول وقت که بسیارند بانوان مومنه و متدینه که خودشان پیشگام نماز اول وقت درخانه هستند پیشگام عبودیت و بندگی خدا د رخانه هستند هم چنان که زهرای اطهربرای فرزندانش درس بود و یک الگوی تمام عیار بود و یک زن مسلمان هم می تواند در عبادت و بندگی خدا این راه را بپیماید  زنان مسلمان هستند زنان عابده  زاهده و اهل تقواو اهل عبودیت و بندگی خدا که در دامان اونها رزمندگان اسلام پرورش پیدا می کند جوانان برومند و فرزندان صالح که پیغمبر اکرم (ص) فرمودند فرزند صالح گلی است از گل های بهشت همه ما دلمان میخواهد که فرزندانمان صالح باشد تا گلی از گل های بهشت باشد وهم بهشت  برین عقبای ما این فرزندان صالح در دامان مادران صالحه پرورش پیدا می کند البته نقش پدر هم که جای خود دارد که بماند در دامان مادر با فضیلت واهل تقوا یکی از ویژگیهای زن مومن و زن مسلمان پوششمناسب است رعایت حجابرعایت عفاف از طرف  زن مسلمان است که اگر در یک جامعه اسلامی زنان مسلمان مراعات پوشش و حجابی که اسلام مقرر کرده و به نفع خود زن و خانواده و جامعه هم هست به قول معروف حجاب محدودیت نیست حجاب مصونیت است برای زن برای خانواده یک زن مسلمان مراعات این مسئله را می کند عزیزان آنچه که الان مسلم و بدیهی است در سراسر جهان مخصوصا کشورهای اسلامیتلاش استعمارگران .و مهاجمان فرهنگی بر این است که حا و عفت بانوان را نشانه رفته اند تمام طرح و برنامه ریزی ومیلیاردها دلار هزینه کرده اند از طریق شبکه های اجتماعی و ماهواره ایی و امثال ذالک همه نتیجه اش یکی است و آن این است که ارزش حیا و عفاف خانواده های ما و دختران وزنان مسلمان ما را نشانه گرفته اند و این خطر بزرگی است چرا چون اونها می دانند غرب و استکبار می داند و به خوبی درک یافته اند اگر تشیع بخواهد دین و مذهب راهش را پیددا کند همین عفاف وپاکدامنی است واگربخواهند دین و مذهب تشیع و اسلام  را نابودکنندباید حیا و عفت وپاکدامنی اون جامعه را از بین ببرند و بعد به سراغ چیزهای دیگر می روند حیا که رفت ایمان هممی رود اگر در جامعه ای حیا رخت بربندد و عفت دراون جامعه لگدکوب شودوپایمال شود دین هم بساط خودش را بر میچیند  دین هم می رودلذا فرمود نیکوترین وارزشمندترن لباس برای دین لباس عفاف است لباس حیاست امام باقر فرمود ایمان وحیا با هم بر یک شاخه درخت زندگی
نشسته اند و هرکدام رفت اون دیگری هم می رود حیا که رفت  ایمان هم می رود لادینلمنلاحیاءله اینرا باید حواس زن های مسلمان خانواده های محترم باید حواسشان باشد البته در کنار حیای زنها غیرت مردها بسیار مهم است که بسیار در رعایت عفاف حجاب و حیا در زنها ودختران موثر است  بعضی وقتها انسان در جامعه صحنه های مشمعض کننده ای  را مشاهده میکند در مناطق تفریحی تفرجگاه ها و بعضی از جاها صحنه های بسیار بدی را انسانمشاهده می کند که دقیقا خلاف موازین شرع و فاطمی وموازین علوی است راستی کجا رفته این مرزبانی های حیا چرا در جامعه شیعه علوی بعضی وقتا ما میبینیم مردانبا همسران آرایش کرده و دختران بی بهره از حجاب و حیا در خیابان ها حضوردارنداین جامعه اسلامی برازنده چنین جامعه ای نیست این رفتارها برازنده نیست این برخوردها امیدواریمخداوند عالم زنان ما را د ختران ما را اهل حیا تقوا وپاکدامنی قرار دهد و انشالله روز به روز زنان و دختران ما را با فرهنگ فاطمی و علوی و زینبی آشنا بگرداند.

خطبه دوم

به هر حال انشالله از فردا کار آغاز خواهد شد من لازم می دانم از اینجا تقدیرو تشکر کنم از همه عزیزان ودست اندرکاران برنامه های ستاد تسهیلات نوروزی همه عزیزانی که به هر حال به هر طریقی تلاش کردند زحمت کشیدند برای استقبال وخدمت رسانی به مسافرین نوروزی تشکرویژه دارم خداوند انشالله این سال که با نام زهرای اطهر آغاز شده است و بانام حضرت زهرا هم به اتمام خواهد رسید سالی فاطمی وسرشاز از عشق و محبت بیشتر به خاندانحضرت زهرا انشالله قرار بدهد امروز جمعه ۱۴ فروردین ماه مصادف و مطابق با سیزدهم جمادی الثانی سالروز وفات یک بانوی بسیار با فضیلت و با عظمت  و شخصیتی که میتواند الگوی صبر وادب و عفاف و استقامت و فداکاری همه ما وهمه زنان ما باشد و آن جناب فاطمه ام البنین مادر قمرمنیر بنی هاشم که انصافا حق خود را نسبت به کربلا و دین خود را نسبت به عاشورا به تمامه ادا کرد یاد و خاطره این مادر فداکارو مظلوم داغدیده را گرامی می داریم که این روز را هم به عنوان روزتکریم مادران و همسران شهدا قرار داده اند و همین جورکه رد خطبه اول هم عرض کردم اگر مادران وهمسران شهدا و صبر و استقامت این مادران شهدا وهمسران شهدا نبود انصافا شوق جهاد رد راه خدا هم در رزمندگان ایجاد نمیشد و لذا مقام معظم رهبری فرمودند عظمت خانواده شهدا کمتر از خود شهید نیست واینها افتخار میهن ماو افتخار نظام اسلامی ایران هستندچهارشنبه ۱۹فروردین ماه سالروز شهادت ایت الله سید محمد صدر وخواهر فداکار و با فضیلت سیده بنت الهدی صدر است یاد و خاطره این دو شهید بزرگوار را که به دست دژخیمان و صدام مظلومانه به شهادت رسیدندگرامی می داریم پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه سالروزقطع رابطه سیاسی ایران و آمریکا است داستان دشمنی وکینه توزی آمریکا با مردم ایران و با نظام مقدس جمهوری اسلامی داستانی است چنیدن ساله و به ویژه بعد از پیروزی انقلاب کینه توزی ها و حیله گری ها و مکرو دشمنی های تمریکانسبت به ما و نسبت به نظام جمهوری مقدس اسلامی و مردم ما چندین برابر شده است لذا طبیعت حکومت امریکا سلطه گری است لذا رابطه با امریکا یعنی تحمل زورگویی امریکا درحالی که  طبیعت نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم هم این است که از زورگویی و سلطه گری امریکا همیشه متنفر بوده است و خواهد بود مذاکرات هسته ای هم که با امریکا بسیار  فشرده و نفسگیر این روزهایاخیر اتفاق افتاد من دو سه نکته را خیلی خلاصه در این رابطه محضرشریف شما برادران و خواهران عزیز و بزرگوار عرضه می دارم نکته اول تشکر فراوان و صمیمانه از تیم هسته ای ما که انصافا زحمات بسیار فراوانی کشیدند چندنفر انگشت شمار از دیپلمات های ما درمقابل چندین نفر از دیپلمات های مجرب و وکارکشته غربی و اون هم با اون همه  سماجت ها و  لجاجت هایی که اونها داشتند بالاخره زحمات و تلاش های بسیار فراوانی این عزیزان و تیم هسته ای ما انجام دادند که قابل تقدیرو تشکر است و خلاصه  پنجه در پنجه استکبار کردن ولو سر میز مذاکره در باب هسته ای کار بسیار سخت و دشواری است اما این عزیزان زحمات بسیاری کشیدند و طبق توافقی که دیشب جناب آقای دکتر ظریف و طرف غرب اعلام کردند نکاتی بیان شده که البته من هرچه دیشب تا حالا فکر می کنم توی این توافق نامه متاسفانه چیزی دست انسان نمی رسد و مسائل مبهم و مجمل و گنگ زیادی برای  ما باقی است از جمله اینها این است که ظاهر امر این است که اون نکاتی که جناب دکتر ظریف به فارسی برای بیانیه پایانی و توافق نامه بیان داشتندبا اونچه که غربی ها ادعا می کنند تفاوت هایی دارد و این مسئله را مبهم کرده بالاخره تکلیف چیست آیا توافق نامه یک مرحله ای است چندمرحله ای است تا تیرماه همه چیز تمام می شود نمی شود همه اینها مسئله ای است که من مسئولین ما ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی خود آقای ظریف وهمه مسئولین که زیربط این قضیه هستند و به هر حال میتوانند پاسخگو باشند بیایند شفاف سازی کنند برای مردم روشن کنند برای مردم به کجا باید برویم وبه کجا باید برسیم درست است زحمات زیادیشما کشیدید اما مبادا یک وقت با اون دست چدنی روی دستکش مخمل ما دست داده باشیم بالاخره همانطور که مقام رهبری فرمودند ما به تیم مذاکره کننده خودمان اطمینان داریم و اعتماد داریم برادران نظام مقدس جمهوری و از خود مردم اند اما از اون طرف که دشمن اهل مکر و فریب است بعضی وقتا یک باغ را نشان می دهند طرف را وارد باغ می کنند و بعد که طرف وارد شد آرام آرام اون اهدافی که دارد ممکنه تحمیل کنند لذا من این نکته را عرض می کنم با توجه  به این مسئولین این را باید شفاف سازی کنند و نکته آخر اینکه مسئولان  ما و در این توافق نامه که هر وقت نهایی شد حتما اون دغدغه های مردم و مقام معظم رهبری و خطوطقرمزی را که بارها و بارها مقام معظم رهبری بیان داشتند حتما انشالله باید لحاظ شود واما نکته آخر مسئله تجاوز نظامی دردمنشانه ال سعود و حکومت جنایتکار عربستان سعودی است به کشور مظلوم وفقیر مسلمان یمن که تکه ای از مسلمانان است نسل کشی و نقضتمامیقوانین بین المللی در یمن از سوی ال سعود این روزها دارد صورت می گیرد رد کنار سکوت و حتی تایید برخی از مجامع بین المللی و حتی کمک استکبار و همین امریکایی که دم از حقوق بشرمی زند دم از دموکراسی می زند دم از حقوق انسان ها  می زند من دو سه جمله را از امام درباره ال سعود محضرشریف شما بیان کنم که امام اون زمان خباثت این ال سعد را ترسیم کرده برای جهان اسلامو اون هشدارها را داده است فرمودند مایه بدبختی مسلمانان حکومت های وابسه به شرق و غرب می باشند ملت ها باید خودشان به فکر اسلام باشند ما از سران اکثر باتفاق مسلمین مایوسیم مگر مسلمانان جهان فاجعه قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد فرقه مسلمین را در طولحیات ننگین  ال سعود و نیز جنایت قتل عام زائران خانه خدا را فراموش می کند و دولت ها و حکومت های منطقه خصوصا به عربستان می گویم که همه شما رد ماجراجویی ها و جنایاتی که امریکا می آفریند شریک جرم خواهید بود خودتان کشور و مردم اسلامی را در برابر امریکا اینقدر ذلیلنکنید ناتوان نکنید اگر دین ندارید لااقل آزادمرد باشید این را امام بیست سال قبل بیش از ۲۰ سال این هشدار را به سران سعودی داده ولی متاسفانه اینها آنچه را اربابانشان امریکا و صهیونیست بگوید دارند عمل میکنند از فجایع عراق و مشکلات سوریه والان هم گرفتاری ها برای مردم یمن واین دست نشاندهندگیال سعود است سعودی ها رد قرن اخیر حداقل سه بار تلاش کرده اند که یمن را تصرف کنند تاریخ را مطالعه فرمایید و هرگزهم موفق نشده اند همیشه سعودی ها تلاش داشته اند که روسای جمهوری و رهبرانی که در یمنرویکار میاید مهره های خودشان باشند گوش به زنگ و فرمان خودشان باشند و الانهم که دیدید  به یمن حمله میکنند وقتی می بیند که مردم یمن در کنار انصارالله و مجاهدان و رزمندگان یمن میایند  این حماسه را می آفرینند و مقدمات را برای دموکراسی خودشان فراهم میکنندو اون رییس جمهور استعفا می دهدتا عربستان مجبور میشود وارد این جنایت شودو البته این بگم غربی ها یعنی  امریکا انگلیس و فرانسه عربستان سعودی را رد بد دامی انداختند در یک تله ای قرار دادند و عربستان دیگر نمی تواند از این باتلاق دشمن بیرون بیاید وهمه اینها و همه تلاش های عربستان سعودی که متاسفانه اسرائیل این همه جنایت می کند رژیم جعلی اسراییل و رژیم صهیونیستییک بیانیه نمی دهد گلوله پراکنی اش که بماند دفاع نظامی اش بماند یکبیانیه در محکومیت اسراییل صادر نمیکند اما برای نابودی مردم یمنو زیرساخت های مردم مسلمان و مظلوم وفقیر یمن عملیات طوفان قاطع را اجرا می کند و اینجا خودنمایی می کند واین قدرت خود را نشان می دهد برای زدن مسلمان  واین تصمیم بسیار اشتباه سعودی ها خواهد بود  ومسلم این تصمیم برای سعودی ها گران تمام خواهد شد.

 

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.